A A A A A

Brojeva 15:1-41
1. BOG je rekao Mojsiju:
2. »Reci Izraelcima: Kad se nastanite u zemlji koju vam dajem,
3. prinosit ćete darove BOGU od krupne ili sitne stoke, koji se prinose vatrom kao ugodan miris BOGU. Radi se o raznim paljenim, zavjetnim, dragovoljnim i blagdanskim žrtvama.
4. Tko god bude BOGU prinosio neku od tih žrtava, mora prinijeti i žitni prinos od kilograma žitne krupice zamiješane s litrom ulja.
5. Uz svako janje za žrtvu paljenicu, ili drugu žrtvu, prinesi i litru vina kao prinos pića.
6. Uz ovna pripremi žitni prinos od dva kilograma žitne krupice zamiješane s litrom ulja
7. i litru vina kao prinos pića. Prinesi to kao ugodan miris BOGU.
8. Kad BOGU prinosiš junca kao paljenicu, zavjetnicu, slavljenicu, ili drugu žrtvu,
9. prinesi s juncem žitni prinos od tri kilograma žitne krupice zamiješane s dvije litre ulja,
10. a prinesi i dvije litre vina kao prinos pića. Žrtva je to koja se prinosi vatrom kao ugodan miris BOGU.
11. Neka se tako prinosi svaki junac, ovan, janjac i kozlić.
12. Koliko se god životinja prinosi, za svaku učini isto.
13. Neka tako čini svaki rođeni Izraelac kad vatrom prinosi žrtvu kao ugodan miris BOGU.
14. No i stranac, koji živi s vama privremeno ili stalno, kad vatrom prinosi žrtvu kao ugodan miris BOGU, neka čini isto što i vi.
15. Ista uredba vrijedi za vas i za strance koji žive s vama. Trajna je to uredba za sve vaše naraštaje. Pred BOGOM će stranci biti ravnopravni s vama:
16. isti propis i zakon vrijedi za vas i za strance koji žive s vama.«
17. BOG je rekao Mojsiju:
18. »Reci Izraelcima: Kad uđete u zemlju u koju vas vodim
19. i kad budete jeli kruh te zemlje, prinesite jedan dio kao prilog BOGU.
20. Prinesite pogaču od prvine svoga mljevenog žita — prinos je to s gumna .
21. Iz naraštaja u naraštaj dajte ovaj prilog BOGU od prvine svoga mljevenog žita.
22. Vaša zajednica može nenamjerno sagriješiti ako propusti izvršiti sve zapovijedi koje je BOG dao Mojsiju.
23. Sve te zapovijedi BOG je preko Mojsija dao vama i vrijede od dana kad su izrečene pa kroz sve vaše naraštaje.
24. U slučaju nenamjernog propusta, a kojeg zajednica nije bila svjesna, cijela zajednica mora prinijeti jednog junca kao žrtvu paljenicu na ugodan miris BOGU, zajedno s pripadajućim prinosom žita i pića, kao što je propisano, te jednog jarca za žrtvu očišćenja.
25. Neka svećenik izvrši obred očišćenja za cijelu izraelsku zajednicu — bit će im oprošteno jer nije bilo namjerno i jer su za svoj prijestup BOGU prinijeli žrtvu paljenicu i žrtvu očišćenja.
26. Bit će oprošteno cijeloj izraelskoj zajednici i strancima koji žive s njima jer je cijeli narod imao udjela u nenamjernom prekršaju.
27. Kad pojedinac sagriješi nenamjerno, donijet će jednogodišnje žensko kozle za žrtvu očišćenja.
28. Neka svećenik izvrši obred očišćenja pred BOGOM za onoga tko je nenamjerno sagriješio pa će mu biti oprošteno.
29. Isti zakon vrijedi za svakog tko nenamjerno sagriješi, bio on rođeni Izraelac ili stranac koji živi s njima.
30. No tko sagriješi namjerno, bio rođeni Izraelac ili stranac, vrijeđa BOGA. Odstranite ga iz naroda.
31. Zato što je prezreo BOŽJU riječ i prekršio njegovu zapovijed, u potpunosti ga odstranite. Krivnja ostaje na njemu.«
32. Dok su Izraelci bili u pustinji, našli su čovjeka kako skuplja drva na šabat, dan odmora.
33. Ljudi, koji su ga našli dok je skupljao drva, doveli su ga Mojsiju i Aronu te cijeloj zajednici.
34. Stavili su ga pod stražu jer nije bilo jasno što s njim treba učiniti.
35. Tada je BOG rekao Mojsiju: »Taj se čovjek mora pogubiti. Neka ga cijela zajednica kamenuje izvan tabora.«
36. I čitava ga je zajednica izvela izvan tabora pa ga kamenovala do smrti, kao što je BOG zapovjedio Mojsiju.
37. BOG je rekao Mojsiju:
38. »Reci Izraelcima: Izrađujte rese na rubovima svoje odjeće, a na svaku resu privežite plavu nit, i to neka vrijedi za sve naraštaje.
39. Rese morate imati da bi vas pogled na njih podsjećao na sve BOŽJE zapovijedi. Tako ćete izvršavati zapovijedi, a nećete se povoditi za požudom svojih srca i očiju zbog koje ste mi nevjerni.
40. Tako ćete se sjetiti da vršite sve moje zapovijedi i bit ćete sveti svome Bogu.
41. Ja sam BOG koji vas je izveo iz Egipta da bih bio vaš Bog. Ja sam vaš BOG.«

Brojeva 16:1-35
1. Korah, Levijev potomak, te Datan, Abiram i On, Rubenovi potomci, pobunili su se protiv Mojsija. Korah je bio Isharov sin, Kehatov unuk i Levijev praunuk. Datan i Abiram bili su Eliabovi sinovi, a On Peletov sin.
2. Uz njih je protiv Mojsija stalo još dvjesto i pedeset poznatih glavara izraelske zajednice, odabranih na skupštini naroda.
3. Svi oni okupili su se protiv Mojsija i Arona te im rekli: »Prevršili ste mjeru! Cijela je zajednica sveta, svaki je njezin član svet, i BOG je među njima. Pa zašto se vi postavljate iznad BOŽJE zajednice?«
4. Kad je Mojsije to čuo, pao je ničice.
5. Zatim je rekao Korahu i svim njegovim pristalicama: »BOG će ujutro pokazati tko je njegov i tko je svet i tko mu smije prići. Koga izabere, toga će pustiti da mu priđe.
6. A ti, Koraše, i svi tvoji pristalice, učinite ovako: Uzmite kadionice
7. pa sutra u njih pred BOGOM stavite vatru i kâd. Koga BOG izabere, bit će svet. Vi, Leviti, prevršili ste mjeru!«
8. Mojsije je još rekao Korahu: »Slušajte, Leviti!
9. Zar vam je malo to što vas je Izraelov Bog izdvojio iz izraelske zajednice i približio sebi, da poslužujete kod BOŽJEG Svetoga šatora i da stojite pred zajednicom te joj služite?
10. Približio je sebi i tebe i svu tvoju braću Levite. Zar sad želite biti svećenici?
11. Ti i svi tvoji pristalice zapravo ste se udružili protiv BOGA! Što je Aron učinio da se na njega žalite?«
12. Zatim je Mojsije poslao po Datana i Abirama, Eliabove sinove, ali oni su rekli: »Mi nećemo doći!
13. Zar ti je malo što si nas odveo iz zemlje kojom teče med i mlijeko, da nas pobiješ u pustinji, pa još želiš i vladati nama?
14. Osim toga, nisi nas uveo u zemlju kojom teče med i mlijeko niti nam dao polja i vinograde u nasljedstvo. Zar misliš da možeš zaslijepiti i zavarati ljude? Nećemo doći!«
15. Nato se Mojsije jako razljutio pa rekao BOGU: »Nemoj prihvatiti njihov prinos. Ni magarca nisam od njih uzeo niti ikome od njih naudio.«
16. Potom je rekao Korahu: »Ti i svi tvoji pristalice sutra se pojavite pred BOGOM. I Aron će biti tamo.
17. Neka svatko uzme svoju kadionicu, stavi u nju kâda i donese je pred BOGA. Bit će dvjesto i pedeset kadionica, i ti i Aron donesite svaki svoju.«
18. I svatko je uzeo svoju kadionicu, stavio u nju vatru i kâd pa s Mojsijem i Aronom stao na ulaz u Šator sastanka.
19. Tako je Korah okupio sve svoje pristalice, koji su se protivili Mojsiju i Aronu, na ulazu u Šator sastanka. Tada se BOŽJA slava pokazala cijeloj zajednici.
20. BOG je rekao Mojsiju i Aronu:
21. »Odvojite se od ove zajednice, da ih odmah uništim.«
22. Oni su pali ničice i rekli: »O Bože, Bože duhova cijeloga ljudskog roda, zar ćeš se ljutiti na čitavu zajednicu ako samo jedan čovjek sagriješi?«
23. Tada je BOG rekao Mojsiju:
24. »Reci zajednici: Odmaknite se od šatora koji pripadaju Korahu, Datanu i Abiramu.«
25. Mojsije je ustao i otišao Datanu i Abiramu, a pratile su ga i starješine Izraela.
26. Rekao je zajednici: »Sklonite se od šatora ovih opakih ljudi! Ništa njihovo ne dirajte! U protivnom ćete biti uništeni zbog svih njihovih grijeha.«
27. I ljudi su se odmaknuli od šatora koji su pripadali Korahu, Datanu i Abiramu, a Datan i Abiram izašli su i stali na ulazu u svoje šatore, zajedno sa svojim ženama, djecom i dojenčadi.
28. Tada je Mojsije rekao: »Po ovome ćete znati da me BOG poslao da učinim sve što sam učinio i da to nije od moje volje:
29. ako ovi ljudi umru prirodnom smrću, kao što ljudi inače umiru, onda me BOG nije poslao.
30. No, ako BOG učini nešto neuobičajeno, ako se otvori zemlja i proguta ih zajedno sa svime što je njihovo, pa živi siđu u grob, onda ćete znati da su prezreli BOGA.«
31. Čim je sve to izgovorio, otvorilo se tlo pod Datanom i Abiramom.
32. Zemlja se otvorila i progutala ih zajedno s njihovim ukućanima, sve Korahove ljude i njihovu imovinu.
33. Živi su sišli u grob, sa svime što su posjedovali. Zemlja se nad njima zatvorila i nestali su iz zajednice.
34. Na njihov su se vrisak razbježali svi Izraelci, vičući: »I nas će zemlja progutati!«
35. Tada je od BOGA suknula vatra i progutala onih dvjesto i pedeset ljudi koji su prinosili kâd.

Psalmi 32:1-5
1. Davidov »maskil« . Blago onome komu su prijestupi oprošteni i čiji su grijesi pokriveni.
2. Blago onome koji BOGU nije kriv, koji svoj grijeh ne mora skrivati.
3. Dok sam šutio o svojoj krivnji, bivao sam sve jadniji i slabiji.
4. Danju i noću činio si mi život sve težim. Kao za ljetne žege, snaga mi se iscrpila. Selah
5. Onda sam ti svoj grijeh priznao, svoju krivicu nisam skrivao. BOŽE, sve sam ti rekao, a ti si mi oprostio. Selah

Izreka 11:16-18
16. Ljubazna žena stječe poštovanje, a nasilan muškarac samo bogatstvo.
17. Dobra osoba sebi čini dobro, a okrutna si nanosi štetu.
18. Zla osoba prima lažnu dobit, a tko čini pravdu, prima pravu nagradu.

Marku 11:1-19
1. Kad su stigli nadomak Jeruzalema, u Betfagu i Betaniju kod Maslinske gore, Isus je poslao svojih dvojicu učenika naprijed
2. i rekao: »Idite u ono selo pred vama! Čim uđete u njega, naći ćete privezano mlado magare koje još nitko nije jahao. Odvežite ga i dovedite ovamo!
3. Ako vam tko kaže ‘Zašto to radite?’, recite: ‘Gospodinu treba i odmah će ga vratiti.’«
4. Otišli su i pronašli mlado magare privezano pokraj vrata, na cesti, i odvezali ga.
5. Neki, koji su stajali ondje, rekli su im: »Što radite, zašto odvezujete to magare?«
6. Učenici su odgovorili onako kako im je Isus rekao i ljudi su im dopustili da ga odvedu.
7. Doveli su Isusu magare i stavili na njega svoje ogrtače, a zatim ga je Isus uzjahao.
8. Mnogi su prostirali svoju odjeću po putu. Drugi su, pak, bacali grančice koje su posjekli po poljima.
9. A oni što su išli ispred i iza Isusa vikali su: »Slava Bogu! ‘Blagoslovljen je onaj koji dolazi u Gospodinovo ime!’
10. Blagoslovljeno je kraljevstvo našega oca Davida koje dolazi! Slava Bogu na Nebu!«
11. Tada je Isus ušao u Jeruzalem, otišao u Hram i razgledao sve oko sebe. Budući da je već bilo kasno, krenuo je u Betaniju s Dvanaestoricom.
12. Kad su sutradan odlazili iz Betanije, Isus je ogladnio.
13. U daljini je primijetio razlistano smokvino drvo. Otišao je vidjeti ima li ploda. Kad se približio, vidio je da nema ničega, osim lišća, jer nije bilo vrijeme smokava.
14. Tada je rekao drvetu: »Nikada više ljudi neće okusiti tvoje plodove.« Učenici su čuli što je rekao.
15. Kad su stigli u Jeruzalem, Isus je ušao u Hram i počeo izbacivati one koji su unutra kupovali i prodavali. Mjenjačima novca prevrnuo je stolove, a prodavačima golubova klupe.
16. Nije nikome dopustio da išta nosi kroz Hram.
17. Tada je počeo poučavati ljude, govoreći im: »Ne piše li u Svetom pismu: ‘Moja kuća zvat će se kućom molitve za sve narode’? A vi ste od nje napravili ‘pljačkaško sklonište’ .«
18. Kad su vodeći svećenici i učitelji Zakona to čuli, počeli su smišljati kako da ga ubiju. Bojali su ga se jer je sav narod bio zadivljen njegovim učenjem.
19. Kad je došla večer, Isus i njegovi učenici otišli su iz grada.