A A A A A

Brojeva 7:1-89
1. Kad je Mojsije završio s podizanjem Svetog šatora, pomazao ga je i posvetio. Također, pomazao je i posvetio svu pripadajuću opremu te žrtvenik i sav pribor.
2. Tada su glavari Izraela donijeli prinose. Bili su to glavari obitelji njihovih predaka, plemenski glavari koji su nadgledavali prebrojavanje Izraelaca.
3. Dotjerali su pred BOGA prinos od šest pokrivenih kola i dvanaest volova — jedna kola po dvojici glavara i jedan vol po svakome glavaru. Doveli su ih pred Sveti šator.
4. BOG je rekao Mojsiju:
5. »Primi te darove od njih, da se koriste za poslove kod Šatora sastanka. Daj ih Levitima, svakome prema njegovoj službi.«
6. Tako je Mojsije uzeo kola i volove te ih dao Levitima.
7. Geršonovcima je dao dvoja kola i četiri vola, prema potrebama njihove službe,
8. a Merarijevcima četvora kola i osam volova, prema potrebama njihove službe. Oni su radili pod vodstvom Itamara, sina svećenika Arona.
9. No Kehatovcima nije dao ništa od toga jer je njihova služba nošenje svetih predmeta na ramenima.
10. Nakon što je žrtvenik pomazan, glavari su donijeli prinose za posvetu i stavili ih pred njega.
11. BOG je rekao Mojsiju: »Neka svakog dana po jedan glavar donese svoj prinos za posvetu žrtvenika.«
12. Svaki je glavar donio sljedeći prinos: jedan srebrni tanjur težak 1,3 kilograma i jednu srebrnu posudu od 700 grama , prema službenoj mjeri Svetišta , i jedno i drugo puno žitne krupice zamiješane s uljem, za žitnu žrtvu; jednu zlatnu posudicu od 100 grama , punu kâda; jednog junca, jednog ovna i jednog jednogodišnjeg janjca, za žrtvu paljenicu; jednog jarca za žrtvu očišćenja; i dva vola, pet ovnova, pet jaraca i pet jednogodišnjih janjaca, za žrtvu slavljenicu. Prvog je dana svoj prinos donio Nahšon, Aminadabov sin iz Judinog plemena. Drugoga je dana svoj prinos donio Netanel, Suarov sin, glavar Isakarovog plemena. Trećeg je dana svoj prinos donio Eliab, Helonov sin, glavar Zebulunovog naroda. Četvrtog je dana svoj prinos donio Elisur, Šedeurov sin, glavar Rubenovog plemena. Petog je dana svoj prinos donio Šelumiel, Surišadajev sin, glavar Šimunovog plemena. Šestog je dana svoj prinos donio Eliasaf, Deuelov sin, glavar Gadovog plemena. Sedmog je dana svoj prinos donio Elišama, Amihudov sin, glavar Efrajimovog plemena. Osmog je dana svoj prinos donio Gamliel, Pedahsurov sin, glavar Manašeovog plemena. Devetog je dana svoj prinos donio Abidan, Gidonijev sin, glavar Benjaminovog plemena. Desetog je dana svoj prinos donio Ahiezer, Amišadajev sin, glavar Danovog plemena. Jedanaestog je dana svoj prinos donio Pagiel, Okranov sin, glavar Ašerovog plemena. Dvanaestog je dana svoj prinos donio Ahira, Enanov sin, glavar Naftalijevog plemena.
13. ***
14. ***
15. ***
16. ***
17. ***
18. ***
19. ***
20. ***
21. ***
22. ***
23. ***
24. ***
25. ***
26. ***
27. ***
28. ***
29. ***
30. ***
31. ***
32. ***
33. ***
34. ***
35. ***
36. ***
37. ***
38. ***
39. ***
40. ***
41. ***
42. ***
43. ***
44. ***
45. ***
46. ***
47. ***
48. ***
49. ***
50. ***
51. ***
52. ***
53. ***
54. ***
55. ***
56. ***
57. ***
58. ***
59. ***
60. ***
61. ***
62. ***
63. ***
64. ***
65. ***
66. ***
67. ***
68. ***
69. ***
70. ***
71. ***
72. ***
73. ***
74. ***
75. ***
76. ***
77. ***
78. ***
79. ***
80. ***
81. ***
82. ***
83. ***
84. Bili su to prinosi izraelskih glavara za posvetu žrtvenika kad je bio pomazan: 12 srebrnih tanjura, 12 srebrnih posuda i 12 zlatnih posudica.
85. Svaki je srebrni tanjur bio težak 1,3 kilograma, a svaka posuda 700 grama. Ukupna je težina srebrnih posuda iznosila 24 kilograma , prema službenoj mjeri Svetišta.
86. Svaka od dvanaest zlatnih posudica ispunjenih kâdom težila je 100 grama, prema službenoj mjeri Svetišta. Ukupna je težina zlatnih posudica iznosila 1,2 kilograma .
87. Ukupan je broj životinja za žrtve paljenice bio: 12 junaca, 12 ovnova i 12 jednogodišnjih janjaca, s pripadajućim žitnim žrtvama. Za žrtvu očišćenja bilo je 12 jaraca.
88. Ukupan broj životinja za žrtvu slavljenicu bio je: 24 vola, 60 ovnova, 60 jaraca i 60 jednogodišnjih janjaca. Bili su to prinosi za posvetu žrtvenika nakon što je pomazan.
89. Kad je Mojsije ulazio u Šator sastanka da bi razgovarao s BOGOM, čuo bi glas kako mu govori između dva krilata bića iznad Pomirilišta, to jest poklopca Kovčega saveza. Tako je Bog razgovarao s Mojsijem.

Brojeva 8:1-26
1. BOG je rekao Mojsiju:
2. »Reci Aronu: Kad budeš postavljao sedam svjetiljaka, neka osvjetljavaju prostor ispred svijećnjaka.«
3. I Aron je tako učinio: postavio je svjetiljke na prednju stranu svijećnjaka, kao što je BOG zapovjedio Mojsiju.
4. Svijećnjak je bio napravljen od kovanog zlata, od podnožja do cvjetova, bio je sav od kovanog zlata. Mojsije ga je napravio točno prema uzorku koji mu je pokazao BOG.
5. BOG je rekao Mojsiju:
6. »Odvoji Levite od ostalih Izraelaca i očisti ih.
7. Da bi ih očistio, postupi ovako: poškropi ih vodom za očišćenje , a oni će zatim obrijati cijelo tijelo i oprati svoju odjeću. Tako će se očistiti.
8. Zatim će uzeti jednog junca s pripadajućom žitnom žrtvom od žitne krupice zamiješane s uljem, a ti uzmi drugog junca za žrtvu očišćenja.
9. Dovedi Levite pred Šator sastanka i okupi svu izraelsku zajednicu.
10. Dovedi ih pred BOGA, a Izraelci će staviti ruke na njih .
11. Aron će zatim prikazati Levite pred BOGOM kao žrtvu Izraelaca. Tada će biti spremni za služenje BOGU.
12. Nakon što Leviti polože ruke na glave junaca, prinesi BOGU jednog junca kao žrtvu očišćenja, a drugog kao žrtvu paljenicu, da se izvrši obred očišćenja za Levite.
13. Leviti će služiti Aronu i njegovim sinovima, a ti ih prikaži pred BOGOM kao prinos .
14. Tako ćeš Levite odvojiti od ostalih Izraelaca i oni će biti moji.
15. Nakon što si očistio Levite i prikazao ih preda mnom, oni mogu služiti oko Šatora sastanka.
16. Izraelci će mi dati Levite i oni će pripadati meni. U prošlosti sam rekao svakoj izraelskoj obitelji da mi dâ svoga prvorođenog sina, ali sada uzimam Levite umjesto prvorođenih sinova izraelskih obitelji.
17. Svako prvorođeno muško u Izraelu, i od ljudi i od životinja, pripada meni. Pobivši sve prvorođence u Egiptu, odvojio sam ih za sebe,
18. a Levite sam uzeo umjesto svih prvorođenih sinova u Izraelu.
19. Njih sam dao kao dar Aronu i njegovim sinovima da služe oko Šatora sastanka za sve Izraelce. Oni će vršiti obred očišćenja kako nikakva pošast ne bi zadesila Izraelce kad se približe Svetištu.«
20. Mojsije, Aron i cijela izraelska zajednica učinili su s Levitima baš kao što je BOG zapovjedio Mojsiju.
21. Leviti su se očistili i oprali svoju odjeću, a onda ih je Aron doveo da ih prikaže pred BOGOM. Izvršio je za njih obred očišćenja te su postali čisti.
22. Nakon toga Leviti su otišli služiti oko Šatora sastanka pod nadzorom Arona i njegovih sinova. Učinili su s Levitima baš kao što je BOG zapovjedio Mojsiju.
23. BOG je rekao Mojsiju:
24. »I ovo se odnosi na Levite: Samo muškarci od dvadeset i pet godina te stariji smiju služiti kod Šatora sastanka,
25. a kad napune pedeset godina, moraju istupiti iz obavezne službe.
26. Mogu pomagati svojoj braći u izvršavanju njihovih dužnosti kod Šatora sastanka, ali sami ne smiju služiti. Tako učini s Levitima po pitanju njihovih dužnosti.«

Psalmi 31:1-5
1. Voditelju zbora. Davidova pjesma. K tebi se, BOŽE, sklanjam, ne daj da budem osramoćen. Spasi me zbog svoje pravednosti!
2. Poslušaj me, požuri i pomozi! Budi moja stijena, moje utočište, budi moja utvrda, zaštiti me!
3. Da, ti si moja stijena i moja utvrda. Zbog tvog imena, molim te, vodi me i usmjeri!
4. Molim te, ne daj da upadnem u zamke neprijatelja. Jer, ti si moj spas!
5. U tvoje ruke, vjerni BOŽE, predajem život svoj. Molim te, spasi me!

Izreka 11:4-6
4. Bogatstvo ne vrijedi na sudnji dan, a pravednost izbavlja od smrti.
5. Pravednost ravna put nedužnome, a zli propada zbog svoje zloće.
6. Pravednost izbavlja poštene, a prijevarne hvata njihova pohlepa.

Marku 9:1-29
1. Isus im je rekao i ovo: »Govorim vam istinu. Neki od vas, koji stojite ovdje, vidjet ćete Božje kraljevstvo kako je došlo sa silom, prije nego što umrete.«
2. Šest dana kasnije Isus je uzeo Petra, Jakova i Ivana te ih poveo na visoku planinu, gdje su bili sami. Tada se preobrazio pred njihovim očima.
3. Njegova je odjeća postala sjajna — zasljepljujuće bijela — tako bijela da je ni jedan bjelilac na Zemlji ne bi mogao toliko izbijeliti.
4. Ispred njih su se pojavili Ilija i Mojsije te počeli razgovarati s Isusom.
5. Petar se obratio Isusu: »Učitelju, dobro je što smo ovdje. Napravimo tri zaklona — jedan za tebe, jedan za Mojsija i jedan za Iliju.«
6. Petar je to rekao jer nije znao što bi rekao, a svi su se uplašili.
7. Tada se pojavio oblak i prekrio ih svojom sjenom, iz njega se začuo glas: »Ovo je moj voljeni Sin. Njega slušajte!«
8. Iznenada, kad su pogledali oko sebe, nikoga više nisu vidjeli. Samo je Isus bio s njima.
9. Dok su se spuštali s planine, Isus im je zapovjedio da nikome ne kažu što su vidjeli dok Sin Čovječji ne ustane od mrtvih.
10. Oni su to sačuvali za sebe. No među sobom su raspravljali što je značilo ono »dok ne ustane od mrtvih.«
11. Zato su upitali Isusa: »Zašto učitelji Zakona kažu da prvo mora doći Ilija?«
12. Isus im je na to rekao: »Da, prvo mora doći Ilija da sve postavi na svoje mjesto. Ali zašto je onda pisano da Sin Čovječji mora mnogo propatiti i da mora biti odbačen s prezirom?
13. Ali ja vam kažem: Ilija je već došao. I oni su učinili s njim što su htjeli, baš kao što je o njemu pisano.«
14. Kad su došli do ostalih učenika, vidjeli su gomilu ljudi oko njih i učitelje Zakona kako se prepiru s njima.
15. Čim su vidjeli Isusa, vrlo su se iznenadili i požurili da ga pozdrave.
16. Isus ih je upitao: »O čemu se prepirete s njima?«
17. Neki je čovjek iz gomile odgovorio: »Učitelju, doveo sam ti svoga sina. Opsjednut je nijemim duhom.
18. Uvijek kada ga obuzme, baca ga na pod. Pjena mu izlazi iz usta, škrguće zubima i koči se. Zamolio sam tvoje učenike da istjeraju duha, ali nisu mogli.«
19. Isus im je na to odgovorio: »O, ljudi bez vjere, koliko ću dugo morati ostati s vama? Koliko ću vas dugo morati trpjeti? Dovedite mi dječaka!«
20. Doveli su mu dječaka i, čim je duh vidio Isusa, odmah je silno potresao dječaka. Dječak je pao na zemlju, prevrtao se po tlu i pjena mu je išla na usta.
21. Isus je upitao dječakovog oca: »Koliko je dugo u ovakvom stanju?« Otac je rekao: »Od djetinjstva.
22. Zao ga duh često baca u vatru ili u vodu da ga ubije. Ali, ako možeš, učini nešto! Smiluj nam se i pomozi nam!«
23. Isus mu je rekao: »Rekao si: ‘Ako možeš.’ Onomu tko vjeruje, sve je moguće.«
24. Dječakov je otac odmah povikao: »Vjerujem! Pomozi mojoj nevjeri!«
25. Kad je Isus vidio da se ljudi skupljaju oko njih, ukorio je zlog duha i rekao mu: »Duše gluhoće i nijemosti, zapovijedam ti da izađeš iz njega i da se nikada više ne vratiš!«
26. Duh je zavrištao. Bacio je dječaka u strašne grčeve pa izašao iz njega. Dječak je ostao ležati kao mrtav pa su mnogi rekli: »Mrtav je.«
27. A Isus je uzeo dječaka za ruku i pomogao mu ustati.
28. Kad je Isus ušao u kuću, učenici su ga nasamo upitali: »Zašto mi nismo mogli istjerati tog duha?«
29. A Isus im je odgovorio: »Takvog duha može se istjerati samo molitvom .«