A A A A A

Brojeva 5:1-31
1. BOG je rekao Mojsiju:
2. »Zapovjedi Izraelcima da izdvoje iz tabora svakog tko ima opasnu kožnu bolest, ili izljev zbog bolesti, ili je nečist zbog dodira s truplom.
3. Bez obzira na to radi li se o muškarcu ili ženi, pošaljite ih izvan tabora zato da ne onečiste tabor, gdje ja boravim među njima.«
4. Izraelci su učinili kao što je BOG zapovjedio Mojsiju: takve su ljude slali izvan tabora.
5. BOG je rekao Mojsiju:
6. »Reci Izraelcima: Kad muškarac ili žena na bilo koji način oštete neku osobu, iznevjerili su BOGA i krivi su.
7. Neka priznaju grijeh koji su počinili. Neka nadoknade štetu u potpunosti, dodajući na to jednu petinu vrijednosti. Neka to daju oštećenoj osobi.
8. Ako je oštećena osoba mrtva i nema bliskog srodnika kojem bi se dala naknada, onda naknada pripada BOGU. Neka je daju svećeniku zajedno s ovnom kojim će izvršiti obred očišćenja za krivca.
9. Svi sveti prilozi, koje Izraelci donose svećeniku, pripadaju svećeniku.
10. Sveti prilozi pripadaju njihovim vlasnicima, ali ono što daju svećeniku, njemu i pripada.«
11. BOG je rekao Mojsiju:
12. »Reci Izraelcima: Nečija žena može zastraniti i biti nevjerna.
13. Može spavati s drugim muškarcem, a da njezin muž ne dozna, te neće biti otkrivena iako se onečistila i neće biti svjedoka protiv nje jer nije uhvaćena na djelu.
14. Ako njezinog muža obuzme ljubomora i posumnja u svoju ženu, bila ona čista ili nečista,
15. dovest će je svećeniku. Donijet će za nju i dar od kilograma ječmenog brašna. Ne smije ga polijevati uljem niti stavljati tamjan jer je to žitna žrtva za ljubomoru. Bila je to žrtva podsjetnica kojom se podsjeća na krivnju.
16. Svećenik će dovesti ženu i postaviti je pred BOGA.
17. Zahvatit će svete vode u glinenu posudu i u nju nasipati nešto prašine s poda Svetog šatora.
18. Kad svećenik postavi ženu pred BOGA, rasplest će joj kosu i u ruke joj staviti žrtvu podsjetnicu, tj. žitnu žrtvu za ljubomoru, a on će držati gorku vodu koja donosi prokletstvo.
19. Zatim će izgovoriti zakletvu nad ženom: ‘Ako ni jedan drugi muškarac nije spavao s tobom, ako nisi zastranila i onečistila se dok si bila udana za svog muža, neće ti nauditi ova gorka voda koja donosi prokletstvo.
20. No, ako si zastranila dok si bila udana za svog muža, ako si spavala s drugim muškarcem, onda si nečista.’
21. Potom će svećenik izgovoriti zakletvu prokletstva nad ženom: ‘Neka BOG učini da ti se osuši maternica i napuhne trbuh pa ćeš biti prokleta u svome narodu.
22. Neka ova voda, koja donosi prokletstvo, uđe u tvoje tijelo da ti se napuhne trbuh i osuši maternica.’ A žena neka kaže: ‘Ako sam kriva, neka bude tako.’
23. Svećenik će zapisati ova prokletstva na svitak i isprati napisane riječi u gorkoj vodi.
24. Zatim žena mora popiti gorku vodu koja donosi prokletstvo. Kad voda uđe u nju, ako je kriva, izazvat će joj teške bolove.
25. Svećenik će joj iz ruku uzeti žitnu žrtvu za ljubomoru njenog muža, podići je uvis pred BOGOM i odnijeti na žrtvenik.
26. Zatim će od žitne žrtve zagrabiti punu šaku, što predstavlja cijelu žrtvu, i spaliti to na žrtveniku. Nakon toga, ženi će dati da popije vodu.
27. Ako se žena onečistila, ako je bila nevjerna svome mužu, kad popije vodu koja donosi prokletstvo, izazvat će joj teške bolove. Trbuh će joj se napuhnuti i maternica osušiti te će biti prokleta u svome narodu.
28. No, ako se žena nije onečistila, bit će slobodna od posljedica i moći će rađati djecu.
29. Takav je zakon u slučaju ljubomore, kad žena zastrani i onečisti se dok je udana za svog muža,
30. ili kad njega obuzme ljubomora i posumnja u svoju ženu. Svećenik će je postaviti pred BOGA i u cijelosti primijeniti ovaj zakon na nju.
31. Ako je kriva, snosit će posljedice svoje krivnje, a muž će biti slobodan od bilo kakve krivnje.«

Brojeva 6:1-27
1. BOG je rekao Mojsiju:
2. »Reci Izraelcima: Ako čovjek ili žena daju poseban zavjet kojim se posvećuju BOGU kao Nazireji, onda ne smiju:
3. piti vino ni pivo, ni bilo kakav ocat, ni sok od grožđa, niti jesti svježe ili suho grožđe.
4. Tijekom trajanja zavjeta ne smiju jesti ništa od plodova vinove loze, čak ni sjemenku ili ljusku od grožđa.
5. Tijekom čitavog nazirejskog zavjeta ne smiju se brijati niti šišati. Neka budu sveti dok se ne navrši vrijeme njihovog posvećenja BOGU. Neka puste da im kosa na glavi slobodno raste.
6. Ne smiju prilaziti truplu tijekom čitavog posvećenja BOGU.
7. Ako im umre otac ili majka ili brat ili sestra, ne smiju se zbog njih onečistiti jer im je na glavi znak posvećenja Bogu.
8. Cijelo su vrijeme svog posvećenja sveti BOGU.
9. Ako pokraj njih netko iznenada umre, njihova će posvećena kosa postati nečista. Tada moraju proći obred očišćenja i obrijati glavu na sedmi dan obreda.
10. Osmog dana neka svećeniku na ulaz u Šator sastanka donesu dvije grlice ili dva golubića.
11. Svećenik će jednu pticu prinijeti kao žrtvu očišćenja, a drugu kao žrtvu paljenicu. Tako će za njih izvršiti obred očišćenja jer nose krivnju zbog doticaja s truplom. Istog dana neka opet posvete svoju glavu.
12. Moraju se ponovo posvetiti BOGU na isto razdoblje. Neka donesu jednogodišnje muško janje, kao žrtvu naknadnicu. Prethodno vrijeme posvećenja im se ne računa jer su se onečistili tijekom posvećenja.
13. Kad se Nazirejima navrši vrijeme posvećenosti, moraju doći na ulaz u Šator sastanka
14. i donijeti BOGU svoj prinos — jednogodišnje zdravo muško janje za žrtvu paljenicu, jednogodišnje zdravo žensko janje za žrtvu očišćenja, zdravog ovna za žrtvu slavljenicu,
15. pripadajuće prinose žita i pića te košaru beskvasnih kruhova — pogače od žitne krupice zamiješane s uljem i lepinje premazane uljem.
16. Svećenik će to donijeti pred BOGA i prinijeti žrtvu očišćenja i žrtvu paljenicu.
17. Prinijet će košaru s beskvasnim kruhom i žrtvovati BOGU ovna kao žrtvu slavljenicu, zajedno s pripadajućim prinosom žita i pića.
18. Nazireji će na ulazu u Šator sastanka obrijati posvećenu kosu s glave pa je staviti na vatru koja gori ispod žrtve slavljenice.
19. Nakon brijanja posvećene kose, svećenik će im staviti u ruke kuhanu ovnovu plećku i po jednu beskvasnu pogaču i lepinju iz košare.
20. Svećenik će to podići uvis i prikazati pred BOGOM. Bio je to sveti dio za svećenike, zajedno s prsima i butom koji su podignuti i prikazani. Nakon toga Nazireji mogu piti vino.
21. Zakon je to o Nazirejima koji BOGU zavjetuju svoje prinose u skladu s posvećenjem. Neka zavjetuju još prinosa ako si ih mogu priuštiti. Moraju izvršiti sve što su zavjetovali, u skladu sa zakonom o posvećenju.«
22. BOG je rekao Mojsiju:
23. »Reci Aronu i njegovim sinovima: Ovako blagoslivljajte Izraelce. Govorite im:
24. ‘Neka te BOG blagoslovi i čuva.
25. Neka ti BOG bude dobar i milostiv.
26. Neka ti BOG bude naklonjen i da ti mir.’
27. Tako će oni koristiti moje ime da blagoslove Izraelce i ja ću ih blagoslivljati.«

Psalmi 30:8-12
8. Zvao sam te, BOŽE, i molio da se smiluješ:
9. »Kakva je korist ako umrem i mrtvog me polože u grob? Ako budem prah, kako ću ti zahvaljivati, o tvojoj vjernosti drugima govoriti?
10. Slušaj me, BOŽE, i smiluj se! Pomozi mi, BOŽE moj!«
11. Moju si tugu u ples pretvorio, crninu si s mene svukao, u radost me obukao.
12. Htio si da te glasno slavim i da nikad ne ušutim. BOŽE moj, uvijek ću te slaviti.

Izreka 11:1-3
1. BOGU su mrske lažne mjere, a zadovoljan je točnim utezima.
2. Ohole prati sramota, a ponizne mudrost.
3. Časne ljude vodi poštenje, a prijevarne uništava varljivost.

Marku 8:22-38
22. Isus i njegovi učenici stigli su u Betsaidu. Neki su mu ljudi doveli slijepog čovjeka i zamolili da ga dotakne.
23. Isus je uzeo slijepca za ruku i odveo ga izvan sela, pljunuo mu na oči, stavio ruke na njega i upitao ga: »Vidiš li što?«
24. Slijepac je pogledao i rekao: »Vidim ljude; izgledaju kao drveće koje hoda uokolo.«
25. Zatim mu je ponovo stavio ruke na oči. Čovjek je na to širom otvorio oči. Vid mu se vratio i sve je jasno vidio.
26. Tada ga je Isus poslao kući i rekao mu da ne ide u selo.
27. Isus je s učenicima otišao u sela oko Filipove Cezareje. Putem ih je upitao: »Što kažu ljudi, tko sam ja?«
28. Oni su mu odgovorili: »Jedni kažu da si Ivan Krstitelj, drugi da si Ilija, a neki pak da si jedan od proroka.«
29. Tada ih je upitao: »A vi, što kažete, tko sam ja?« Petar mu je odgovorio: »Ti si Krist.«
30. Tada ih je Isus upozorio da nikome ne pričaju o njemu.
31. I počeo ih je poučavati: »Sin Čovječji mora mnogo toga propatiti. Starješine, visoki svećenici i učitelji Zakona moraju ga odbaciti. Mora biti ubijen i za tri dana uskrsnuti.«
32. Isus im je to rekao vrlo otvoreno. Petar je na to poveo Isusa u stranu i počeo ga odvraćati.
33. A Isus se okrenuo, pogledao svoje učenike i prekorio Petra: »Odlazi od mene, Sotono ! Ti se brineš za ljudske stvari, a ne za Božje.«
34. Tada je Isus pozvao narod i svoje učenike k sebi pa im rekao: »Ako me tko želi slijediti, onda se mora odreći samoga sebe, uzeti svoj križ i slijediti me.
35. Onaj tko želi sačuvati svoj život — izgubit će ga. A tko izgubi svoj život radi mene i Radosne vijesti — sačuvat će ga.
36. Kakve koristi ima onaj tko dobije cijeli svijet, a izgubi svoj život?
37. Što može čovjek dati u zamjenu za svoj život?
38. Ako se tko posrami mene i moga učenja pred ovim nevjernim i grešnim naraštajem, ja ću se posramiti njega kad dođem u slavi svoga Oca i sa svetim anđelima.«