A A A A A

Ponovljeni Zakon 17:1-20
1. Kad prinosiš žrtvu svome BOGU, ne smiješ žrtvovati vola ili ovcu s nekom tjelesnom manom — bilo kakvim ozbiljnim nedostatkom. Bilo bi to mrsko tvome BOGU.
2. Možda se među vama, u nekom od gradova koje ti daje tvoj BOG, nađu muškarac ili žena koji čine ono što je zlo pred tvojim BOGOM pa krše njegov savez.
3. Možda će, protivno mojoj zapovijedi, služiti i štovati druge bogove, kao što neki štuju sunce, mjesec ili zvijezde na nebu.
4. Ako čuješ za to, onda pomno istraži slučaj. Ako se optužba pokaže istinitom, ako je zaista ta gadost učinjena u Izraelu,
5. onda muškarca ili ženu, koji su počinili zločin, odvedi na gradska vrata i kamenuj ih do smrti.
6. Smrtna kazna neka se izvrši na temelju svjedočenja dvojice ili trojice svjedoka. Osoba ne smije biti pogubljena na temelju svjedočenja samo jednog svjedoka.
7. Svjedoci neka prvi bace kamenje da bi izvršili smrtnu kaznu, a zatim sav ostali narod. Tako ćeš iskorijeniti zlo iz svoje sredine.
8. Može se dogoditi da sud u tvome gradu ne može donijeti presudu u nekom vrlo teškom slučaju. To može biti ubojstvo, rasprava između dvoje ljudi ili teška tjelesna povreda. Tada iznesi slučaj na posebnome mjestu koje će izabrati tvoj BOG.
9. Savjetuj se sa svećenicima Levitima i sa sucem koji je tada u službi i oni će donijeti presudu.
10. Postupi prema odluci koju će oni donijeti i na mjestu koje će izabrati BOG. Pomno učini sve onako kako te upute.
11. U potpunosti postupi prema zakonu u koji će te uputiti i prema presudi koju će ti dati. Nimalo ne odstupaj od onoga što ti kažu.
12. Tko se drzne ne poslušati svećenika ili suca, koji ondje obavlja službu pred tvojim BOGOM, neka se pogubi. Tako ćeš iskorijeniti zlo iz Izraela.
13. Sav će narod čuti za to i uplašiti se pa više neće biti drski.
14. Ući ćeš u zemlju koju ti daje tvoj BOG, zaposjesti je i nastaniti se u njoj. Tada ćeš reći: »Hajde da nad sobom postavim kralja, kao što su učinili svi narodi oko mene«.
15. Pazi da postaviš kralja kojeg izabere tvoj BOG. Neka to bude čovjek iz tvog naroda. Ne postavljaj nad sobom stranca, nekoga tko nije iz tvog naroda.
16. Kralj si ne smije uzeti previše konja i ne smije slati narod natrag u Egipat u zamjenu za još konja. Jer, BOG vam je rekao da se više ne vraćate tim putem.
17. Ne smije si uzeti previše žena, da mu se srce ne udalji od BOGA. Ne smije si nagomilavati previše srebra ni zlata.
18. Čim kralj počne vladati, neka si prepiše ovaj zakon sa svitka koji čuvaju svećenici Leviti.
19. Neka ga drži kod sebe i neka ga čita cijelog života. Tako će se naučiti strahopoštovanju prema svome BOGU i pomno vršiti sve što zapovijeda zakon.
20. Kralj ne smije sebe smatrati boljim od svojih sunarodnjaka i ne smije nimalo odstupati od zakona. Tako će on i njegovi potomci dugo vladati nad svojim kraljevstvom u Izraelu.

Ponovljeni Zakon 18:1-22
1. Svećenici Leviti, zapravo cijelo Levijevo pleme, neće primiti udio, odnosno nasljedstvo zemlje u Izraelu. Oni će primati dio žrtava koje se BOGU prinose vatrom, i to će biti njihovo nasljedstvo.
2. Dakle, neće imati nasljedstva zemlje među svojim sunarodnjacima, nego je BOG njihovo nasljedstvo, kao što im je obećao.
3. Kad ljudi žrtvuju vola ili ovcu, ovo će biti dio za svećenike: plećka, meso s glave i želudac.
4. Također, davat ćete im prvine svog žita, mladog vina i ulja te prvu vunu svojih ovaca.
5. To je zato što je BOG između svih plemena izabrao Levija i njegove potomke da zauvijek obavljaju službu u BOŽJE ime.
6. Kad god poželi, Levit može doći iz bilo kojeg grada gdje živi, po cijelome Izraelu, na mjesto koje će BOG izabrati
7. i obavljati službu u ime svog BOGA, kao i sva njegova braća Leviti koji ondje služe pred BOGOM.
8. Neka prima istu količinu hrane kao i oni, čak i kada dobije novac od prodaje obiteljskog imetka.
9. Kad uđeš u zemlju, koju ti daje tvoj BOG, ne smiješ oponašati gnjusna djela tamošnjih naroda.
10. Nitko od vas ne smije spaliti svog sina ili kćer kao žrtvu paljenicu, baviti se pogađanjem budućnosti, tumačenjem znakova, gatanjem ni vračanjem.
11. Nitko ne smije bacati uroke, baviti se magijom, prizivati duhove, ili tražiti savjet od mrtvih.
12. Tko god čini nešto od toga, odvratan je BOGU. Upravo će zbog takvih gadosti tvoj BOG istjerati te narode pred tobom.
13. Budi potpuno vjeran svome BOGU.
14. Narodi kojima ćeš oduzeti posjed slušaju vračare i gatare, ali tebi BOG ne dopušta baviti se time.
15. Tvoj će ti BOG od tvojih sunarodnjaka postaviti proroka kao što sam ja. Njega slušajte.
16. Tako ste zatražili od svog BOGA na planini Horeb onoga dana kad ste se ondje okupili i rekli: »Ne daj da više slušamo glas svog BOGA niti da gledamo ovu veliku vatru, da ne poginemo.«
17. BOG mi je rekao: »Dobro kažu.
18. Podići ću im od njihovih sunarodnjaka proroka kao što si ti. Reći ću mu što da govori i on će im govoriti sve što zapovijedam.
19. Ako netko ne posluša moje riječi, koje će prorok govoriti u moje ime, osobno ću ga pozvati na odgovornost.
20. Ako se neki prorok drzne u moje ime govoriti ono što mu nisam zapovjedio, ili govoriti u ime drugih bogova, neka se pogubi.«
21. Možda ćeš pomisliti: »Kako ćemo prepoznati poruku koja nije od Boga?«
22. Ako se ono što prorok objavi u BOŽJE ime ne dogodi, ne pokaže se istinitim, tu poruku nije izgovorio BOG. Taj prorok drznuo se govoriti sam od sebe. Nemoj ga poštovati.

Psalmi 37:37-40
37. Gledaj one koji su dobri i pošteni jer budućnost imaju miroljubivi.
38. A oni koji krše zakon, propast će i njihova djeca morat će otići .
39. BOG je spas dobrima, sklanja ih u vrijeme nevolje.
40. BOG pomaže dobrima, oslobađa ih od bezbožnika. Spašava ih jer se k njemu sklanjaju.

Izreka 12:20-22
20. Prijevarno je srce onih koji smišljaju zlo, a radosno onih koji zagovaraju mir.
21. Pravedne ne snalaze nesreće, a zli upadaju u mnoge nevolje.
22. BOGU su mrske lažljive usne, a dragi su mu ljudi od riječi.

Luki 4:1-30
1. Isus se vratio s rijeke Jordan pun Svetog Duha. Duh ga je odveo u pustinju, gdje ga je đavao iskušavao četrdeset dana.
2. Za to vrijeme Isus nije ništa jeo, a nakon četrdeset dana je ogladnio.
3. Tada mu je đavao rekao: »Ako si Božji Sin, naredi ovom kamenu da se pretvori u kruh!«
4. Isus mu je odgovorio: »Pisano je: ‘Čovjek ne živi samo od kruha.’«
5. Đavao ga je tada poveo na neko visoko mjesto i u trenu mu pokazao sva kraljevstva na Zemlji.
6. Rekao mu je: »Dat ću ti svu njihovu moć i slavu, jer je u mojim rukama, i ja je mogu dati komu god želim.
7. Ako se meni pokloniš, sve će to biti tvoje.«
8. Isus mu je odgovorio: »Pisano je: ‘Štuj Gospodina, svog Boga, i njemu jedinom služi.’«
9. Zatim je đavao odveo Isusa u Jeruzalem i postavio ga na vrh Hrama. Rekao mu je: »Ako si Božji Sin, baci se odavde!
10. Jer, pisano je: ‘On će zapovjediti svojim anđelima da te čuvaju’
11. i ‘Oni će te na rukama nositi da ti noga o kamen ne udari.’«
12. A Isus mu je odgovorio: »Rečeno je i ovo: ‘Ne iskušavaj Gospodina, svog Boga.’«
13. Pošto je iscrpio sve kušnje, đavao se udaljio od Isusa dok ne nastupi pogodan trenutak.
14. Isus se vratio u Galileju pun sile Duha, a vijest o njemu proširila se po cijelom kraju.
15. Počeo je poučavati u sinagogama i svi su ga slavili.
16. Zatim je otišao u Nazaret, grad u kojem je odrastao. Na šabat je, kao i uvijek, otišao u sinagogu i ustao kako bi čitao.
17. Pružili su mu svitak proroka Izaije. Odmotao ga je i našao mjesto gdje piše:
18. »Na meni je Gospodinov Duh. Ovlastio me da kažem Radosnu vijest siromašnima. Poslao me da objavim slobodu zarobljenima i povratak vida slijepima. Poslao me da oslobodim potlačene i
19. da proglasim godinu milosti Gospodinove.«
20. Zatim je smotao svitak, vratio ga poslužitelju sinagoge i sjeo, a oči svih prisutnih bile su uperene u njega.
21. Rekao im je: »Danas su se ispunile ove riječi, koje ste čuli svojim ušima.«
22. Svi su govorili sve najbolje o njemu i bili su zadivljeni ljepotom riječi koje su izlazile iz njegovih usta. Govorili su: »Nije li to Josipov sin?«
23. A on im je rekao: »Naravno, sada ćete mi navesti onu uzrečicu: ‘Doktore, izliječi samoga sebe!’ Sve što smo čuli da si učinio u Kafarnaumu, učini i ovdje, u svom gradu!«
24. Potom je dodao: »Istinu vam kažem, ni jedan prorok nije prihvaćen u svom zavičaju.
25. Istina je i ovo: u Ilijino vrijeme, kada tri godine i šest mjeseci nije bilo kiše i cijelom je zemljom zavladala velika glad, bilo je mnogo udovica u Izraelu.
26. No Ilija nije bio poslan ni jednoj od njih, već jednoj udovici iz Sarfate, u sidonskom kraju.
27. A u vrijeme proroka Elizeja bilo je mnogo gubavaca u Izraelu, ali nije bio iscijeljen ni jedan od njih, nego Naaman iz Sirije.«
28. Čim su to čuli, svi su se prisutni u sinagogi razbjesnjeli.
29. Ustali su, izbacili ga iz grada i odveli na rub brda na kojem je bio sagrađen grad. Htjeli su ga baciti s litice,
30. ali on je prošao između njih i otišao svojim putem.