A A A A A

Ponovljeni Zakon 15:1-23
1. Na kraju svake sedme godine, dužnicima otpiši sve dugove.
2. Ovako postupi: Svi koji su nekome posudili novac, neka otpišu dug svome bližnjemu. Neka ne potražuju isplatu od bližnjega ili sunarodnjaka jer je BOG proglasio otpis dugova.
3. Od stranca smiješ potraživati isplatu, ali sunarodnjaku otpiši sve što ti duguje.
4. Među vama neće biti siromašnih jer će te tvoj BOG obilno blagosloviti u zemlji koju ti daje u posjed kao nasljedstvo.
5. Ako budeš poslušao svoga BOGA i pomno vršio sav zakon koji ti danas dajem,
6. tvoj će te BOG blagosloviti kao što je obećao. Davat ćeš zajam mnogim narodima, a ni od koga ga nećeš uzimati. Vladat ćeš mnogim narodima, a ni jedan neće vladati nad tobom.
7. Ako se nađe netko siromašan među tvojim sunarodnjacima, u bilo kojem gradu u zemlji koju ti daje tvoj BOG, ne budi tvrdog srca ni škrte ruke prema njemu.
8. Budi široke ruke i spremno mu posudi koliko god treba.
9. Pazi da ti se u glavi ne pojavi zla misao: »Blizu je sedma godina, kad se otpisuju dugovi, pa mi se neće vratiti posuđeni novac«. Pazi da ne zauzmeš neprijateljski stav prema potrebitom sunarodnjaku i ništa mu ne daš. On će se potužiti BOGU na tebe pa ćeš snositi krivnju.
10. Daj mu radosno i bez sustezanja pa će te tvoj BOG blagosloviti u svakom poslu i u svemu što činiš.
11. U zemlji će uvijek biti siromašnih pa ti zapovijedam da budeš široke ruke prema siromašnim i potrebitim sunarodnjacima koji žive u tvojoj zemlji.
12. Ako ti se sunarodnjak, Hebrej ili Hebrejka, proda kao rob, neka ti služi šest godina, a sedme ga godine pusti na slobodu.
13. A kad ga puštaš na slobodu, nemoj ga poslati praznih ruku.
14. Obilato mu daj od svoje sitne stoke, žitarica i vina, daj mu onako kako je tebe blagoslovio tvoj BOG.
15. Sjeti se da si bio rob u Egiptu i da te je tvoj BOG oslobodio. Zato ti ovo danas zapovijedam.
16. Tvoj rob može reći: »Ne želim otići od tebe« jer je zavolio tebe i tvoje ukućane, i jer mu je kod tebe dobro.
17. Tada mu prisloni uho uz vrata i šiljastim mu alatom probuši resicu pa će ti biti rob do kraja života. Jednako postupi i sa svojom ropkinjom.
18. Neka ti ne bude teško pustiti roba na slobodu jer bi najamnog radnika platio dvostruko više. Tvoj će te BOG blagosloviti u svemu što budeš činio.
19. Odvoji za svog BOGA svakoga prvorođenog mužjaka od svoje krupne i sitne stoke. Prvorođenog vola nemoj koristiti za rad i nemoj šišati vunu prvorođenog ovna.
20. Svake godine pojedi njihovo meso pred svojim BOGOM, zajedno sa svojim ukućanima, na mjestu koje će on izabrati.
21. Ako životinja ima bilo kakvu ozbiljnu manu, ako je hroma ili slijepa, nemoj je žrtvovati svome BOGU.
22. U tom slučaju, pojedi je u svome gradu. Neka je svi slobodno jedu, i nečisti i čisti, kao da je gazela ili jelen.
23. Samo nemoj jesti njezinu krv, nego je izlij na zemlju, poput vode.

Ponovljeni Zakon 16:1-22
1. Pazi da u mjesecu Abibu slaviš Pashu u čast svoga BOGA. Jedne te noći u mjesecu Abibu tvoj BOG izveo iz Egipta.
2. Kao pashalnu žrtvu svome BOGU, prinesi životinju od svoje sitne ili krupne stoke na mjestu koje će BOG izabrati za svoju prisutnost među vama.
3. Nemoj je jesti s kruhom koji sadrži kvasac. Sedam dana jedi beskvasni kruh, kruh patnje, jer si patio u Egiptu. Sjećaj se kako si u žurbi otišao odande. Cijeli svoj život pamti dan kad si otišao iz Egipta.
4. Na cijelome svom području, nigdje oko sebe, sedam dana nemoj držati kvasac. Od mesa žrtve, koju prineseš uvečer prvog dana, ništa ne smije ostati do jutra.
5. Nemoj prinositi pashalnu žrtvu ni u jednome gradu koji ti daje tvoj BOG.
6. Prinosi je isključivo na mjestu koje će on izabrati za svoju prisutnost među vama. Ondje prinosi pashalnu žrtvu, uvečer kad zalazi sunce, u isto doba dana kad si izašao iz Egipta.
7. Ispeci je i pojedi na mjestu koje će izabrati tvoj BOG. Ujutro se vrati u šator.
8. Šest dana jedi beskvasni kruh, a sedmoga dana održi svečani skup u čast svoga BOGA. Toga dana ne smijete ništa raditi.
9. Odbroji sedam tjedana od dana kad srpom počneš žeti klasje.
10. Tada ćeš slaviti Blagdan žetve u čast svoga BOGA. Prinesi dragovoljnu žrtvu u skladu s blagoslovom koji si primio od svog BOGA
11. i proveseli se pred svojim BOGOM, na mjestu koje će on izabrati da bude prisutan među vama. Proveseli se ti, tvoji sinovi i kćeri, tvoje sluge i sluškinje, Leviti iz tvog grada, kao i stranci, siročad i udovice koji žive među vama.
12. Sjeti se da si bio rob u Egiptu i pomno vrši ove odredbe.
13. Nakon što odvojiš zrnje od klasja i prikupiš žitarice, i nakon što istisneš grožđe i napraviš vino, sedam dana slavi Blagdan skloništa.
14. Proveseli se tijekom tog blagdana. Proveseli se ti, tvoji sinovi i kćeri, tvoje sluge i sluškinje, Leviti, stranci, siročad i udovice koji žive u tvome gradu.
15. Sedam dana slavi ovaj blagdan u čast svoga BOGA, na mjestu koje će on izabrati. Tvoj će BOG blagosloviti sav tvoj urod i sve što činiš. I bit ćeš jako radostan.
16. Tri puta godišnje svi muškarci iz tvog naroda moraju doći pred tvog BOGA, na mjestu koje će on izabrati. Bit će to na Blagdan beskvasnih kruhova, na Blagdan žetve i na Blagdan skloništa. Neka ne dolaze pred BOGA praznih ruku,
17. nego neka svatko donese koliko može, u skladu s blagoslovom koji mu je dao tvoj BOG.
18. U svakom gradu, koji ti daje tvoj BOG, postavi suce i nadglednike nad svakim plemenom. Oni moraju pravedno presuđivati narodu.
19. Ne smiješ iskrivljavati pravdu. Ne smiješ biti pristran. Ne smiješ primati mito jer zasljepljuje oči mudrima i iskrivljuje slučajeve pravednika.
20. Teži za pravdom i ni za čim drugim, da poživiš i zaposjedneš zemlju koju ti daje tvoj BOG.
21. Kad napraviš žrtvenik svome BOGU, ne postavljaj pored njega drvene likove božice Ašere
22. niti podiži svete stupove u čast lažnim bogovima. To tvoj BOG mrzi.

Psalmi 37:30-36
30. Dobri ljudi mudro govore, korisni su njihovi savjeti.
31. Naučili su BOŽJE zakone, protiv njih neće živjeti.
32. Loši ljudi uvijek vrebaju dobre, traže priliku da ih ubiju.
33. No BOG ih njima ne prepušta, sud dobrima kaznu ne dosuđuje.
34. Čekaj BOŽJU pomoć i čini dobro. Dobrom ćeš zemljom biti nagrađen. Gledat ćeš propast nevjernih.
35. Vidio sam jednom lošeg čovjeka na vlasti. Širio se kao snažno drvo.
36. Ali, uskoro, više ga nije bilo, tražio sam, nisam ga našao.

Izreka 12:17-19
17. Tko istinu govori, služi pravdi, a lažan svjedok govori laži.
18. Riječi nekih ljudi ranjavaju poput mača, a riječi mudrih iscjeljuju.
19. Istina ostaje zauvijek, a laži samo za tren.

Luki 3:1-38
1. Bilo je to petnaeste godine vladavine cara Tiberija, kad je Poncije Pilat upravljao Judejom. Herod je upravljao Galilejom, njegov brat Filip pokrajinama Iturejom i Trahonitidom, a Lizanije Abilenom.
2. Ana i Kaifa bili su vrhovni svećenici. U to je vrijeme Ivan, Zaharijin sin koji je živio u pustinji, dobio zapovijed od Boga
3. da obiđe čitav kraj oko Jordana i govori ljudima Božju poruku da se krste u znak obraćenja kako bi im bili oprošteni grijesi.
4. Jer, tako piše u Knjizi proroka Izaije: »Glas jednoga viče u pustinji: ‘Pripremite put Gospodinu, poravnajte mu staze!
5. Napunit će se svaka dolina, spustiti svaka planina. Sve će se krivudave staze ispraviti, neravni putovi postat će ravni.
6. I svi će vidjeti Božje spasenje!’«
7. Mnoštvo je naroda dolazilo k Ivanu da ih on krsti, a on im je govorio: »Vi, zmije otrovnice! Tko vas je upozorio da bježite pred nadolazećim Božjim gnjevom?
8. Pokažite svojim životom da ste se obratili. Činite ono što dokazuje da ste se promijenili i nemojte se pouzdavati u to što je Abraham vaš otac. Jer, ja vam kažem, Bog od ovoga kamenja može stvoriti Abrahamovu djecu.
9. Sjekira je već položena na korijenje drveća. Svako drvo, koje ne donosi dobre plodove, bit će posječeno i bačeno u vatru.«
10. A mnoštvo ga je pitalo: »Što trebamo činiti?«
11. Odgovorio im je: »Svatko tko ima dva ogrtača, neka jedan dâ onome tko ga nema, i svatko tko ima hrane, neka je podijeli s drugima!«
12. I neki su se poreznici došli krstiti pa su ga pitali: »Učitelju, što trebamo činiti?«
13. A on im je odgovorio: »Nemojte uzimati veći porez nego što je propisano!«
14. I neki su ga vojnici pitali: »A što mi trebamo raditi?« Rekao im je: »Nikome ne uzimajte novac silom, nikoga lažno ne optužujte i budite zadovoljni svojom plaćom!«
15. Ljudi su živjeli u iščekivanju Mesijinog dolaska i u sebi se pitali nije li možda Ivan Mesija .
16. On im je svima ovako odgovarao: »Ja vas krstim vodom, ali dolazi onaj tko je moćniji od mene. Ja mu nisam dostojan ni obuću razvezati. On će vas krstiti Svetim Duhom i vatrom.
17. On će očistiti svoje gumno ; žito će spremiti u svoju žitnicu, a pljevu će spaliti u neugasivoj vatri.«
18. Tako im je, kao i mnogim drugim riječima, navješćivao Radosnu vijest.
19. Ivan je javno korio Heroda zbog veze s Herodijadom, ženom njegovog brata, kao i zbog drugih prijestupa koje je počinio.
20. A k tome, Herod je pridodao još jedan prijestup: bacio je Ivana u zatvor.
21. Kad se sav narod krštavao, krstio se i Isus. Dok je molio, nebo se otvorilo
22. i Sveti Duh, u obliku goluba, sišao je na njega. Začuo se glas s neba: »Ti si moj voljeni sin. S tobom sam potpuno zadovoljan.«
23. Isusu je bilo otprilike trideset godina kad je započeo svoju službu. Kako se smatralo, bio je sin Josipa, Elijevog sina.
24. Eli je bio Matatov sin; Matat Levijev; Levi Melkijev sin; Melki Janajev; Janaj Josipov sin;
25. Josip Matatijin; Matatija Amosov sin; Amos Nahumov; Nahum Heslijev sin; Hesli Nagajev;
26. Nagaj Maatov sin; Maat Matatijin; Matatija Semejev sin; Semej Josekov; Josek Jodin sin;
27. Joda Joananov; Joanan Rezin sin; Reza Zorobabelov; Zorobabel Salatielov sin; Salatiel Nerijev;
28. Neri Melkijev sin; Melki Adijev; Adija Kozamov sin; Kozam Elmadamov; Elmadam Erov sin;
29. Er Isusov; Isus Eliezerov sin; Eliezer Jorimov; Jorim Matatov sin, Matat Levijev;
30. Levi Simeonov sin; Simeon Judin; Juda Josipov sin; Josip Jonamov; Jonam Elijakimov sin;
31. Elijakim Melejev; Melej Menin sin; Mena Matatin; Matata Natanov sin; Natan Davidov;
32. David Jesejev sin; Jesej Obedov; Obed Boozov sin; Booz Salin; Sala Naasonov sin;
33. Naason Aminadabov; Aminadab Adminov sin; Admin Arnijev; Arni Esromov sin; Esrom Faresov; Fares Judin sin;
34. Juda Jakovljev; Jakov Izakov sin; Izak Abrahamov; Abraham Tarin sin; Tara Nahorov;
35. Nahor Sarugov sin; Sarug Ragauov; Ragau Falekov sin; Falek Eberov; Eber Salin sin;
36. Sala Kainamov; Kainam Arfaksadov sin; Arfaksad Semov; Sem Noin sin; Noa Lamekov;
37. Lamek Matuzalin sin; Matuzala Henokov; Henok Jaredov sin; Jared Malaleelov; Malaleel Kainamov;
38. Kainan Enosov; Enos Setov sin; Set Adamov; Adam Božji sin.