A A A A A

Ponovljeni Zakon 3:1-29
1. Nakon toga smo skrenuli i pošli putem prema Bašanu. Kod Edreja je bašanski kralj Og izašao na nas sa svom svojom vojskom.
2. BOG mi je rekao: »Ne boj se jer ti ga predajem, svu njegovu vojsku i njegovu zemlju. Učini s njim isto kao sa Sihonom, kraljem Amorejaca, koji je vladao u Hešbonu.«
3. Tako nam je naš BOG predao i bašanskog kralja Oga i svu njegovu vojsku. Porazili smo ih do kraja. Nitko od njih nije preživio.
4. Zauzeli smo sve njegove gradove. Nije bilo grada, od njih šezdeset, koji nismo preuzeli. Zauzeli smo cijelu pokrajinu Argob, Ogovo kraljevstvo u Bašanu.
5. Svi su gradovi bili utvrđeni visokim zidinama i vratima sa zasunima, a bilo je ondje i mnogo naselja bez zidina.
6. Potpuno smo ih uništili, kao što smo učinili i sa Sihonom, kraljem Hešbona. U svakom smo gradu potpuno uništili muškarce, žene i djecu,
7. a svu smo stoku i plijen iz njihovih gradova uzeli za sebe.
8. Tako smo u to vrijeme od dvojice amorejskih kraljeva preuzeli zemlju istočno od rijeke Jordan, od doline Arnona sve do planine Hermona.
9. (Sidonci Hermon zovu Sirion, a Amorejci ga zovu Senir.)
10. Zauzeli smo sve gradove na visoravni, cijeli Gilead i cijeli Bašan, sve do Salke i Edreja, gradova Ogovog kraljevstva u Bašanu.
11. (Od divova Refajaca preostao je samo bašanski kralj Og. Njegov je lijes bio od željeza , četiri i pol metra dug i dva metra širok . Još uvijek se nalazi u gradu Rabi, u zemlji Amon.)
12. Od zemlje, koju smo zaposjeli u to vrijeme, Rubenovom i Gadovom plemenu dao sam područje sjeverno od Aroera kod klanca rijeke Arnon, uključujući pola gorskoga kraja Gileada s pripadajućim gradovima.
13. Ostatak Gileada, kao i cijeli Bašan, Ogovo kraljevstvo, dao sam polovici Manašeovog plemena. (Cijela je pokrajina Argob u Bašanu bila poznata kao zemlja divova Refajaca.
14. Jair, jedan od Manašeovih potomaka, zauzeo je svu pokrajinu Argob sve do granice s Gešurovcima i Maakatovcima. Nazvao ju je po sebi pa se Bašan još i danas zove Jairova naselja.)
15. Gilead sam dao Makiru,
16. a Rubenovom i Gadovom plemenu dao sam područje od Gileada do doline Arnon. Sredina je doline bila granica s jedne strane, a s druge strane rijeka Jabok, granica zemlje Amon.
17. Na zapadu se granica protezala rijekom Jordan, od Galilejskog jezera do Mrtvog mora , te ispod obronaka planine Pisge na istoku.
18. Tada sam vam zapovjedio: »BOG vam je dao u posjed ovu zemlju. Svi vaši ratnici, naoružani za borbu, neka prijeđu preko rijeke Jordan ispred svoje braće Izraelaca.
19. No vaše žene, djeca i stoka — znam da imate mnogo stoke — neka ostanu u gradovima koje sam vam dao.
20. BOG će vašoj braći dati počinak kao i vama. Zaposjest će zemlju koju im BOG daje s one strane rijeke Jordan. Nakon toga, svaki od vas može se vratiti na posjed koji sam vam dao.«
21. A Jošui sam zapovjedio: »Svojim si očima vidio što je vaš BOG učinio s ona dva kralja. BOG će isto učiniti i sa svim kraljevstvima u koja ćeš uskoro ući.
22. Nemoj ih se bojati jer će se BOG boriti za vas.«
23. Tada sam molio BOGA:
24. »Gospodaru BOŽE, tek si počeo svome slugi pokazivati svoju veličinu i silu. Koji bi bog na nebu ili zemlji mogao izvesti takva djela i silne podvige kao ti?
25. Pusti me da prijeđem preko i vidim dobru zemlju s druge strane rijeke Jordan. Daj da vidim onaj prekrasni gorski kraj i Libanon.«
26. No BOG je zbog vas bio ljut na mene i nije mi htio ispuniti molbu. »Dosta!« rekao je. »Nemoj mi to više spominjati.
27. Idi na vrh planine Pisge pa pogledaj na zapad i na sjever, na jug i na istok. Dobro pogledaj onu zemlju budući da nećeš prijeći preko rijeke Jordan.
28. No daj upute Jošui. Ohrabri ga i osnaži. On će povesti ovaj narod preko rijeke Jordan i uvesti ga u posjed zemlje koju ćeš vidjeti.«
29. Tako smo ostali u dolini blizu Bet Peora.

Ponovljeni Zakon 4:1-49
1. A sad, Izraele, poslušaj uredbe i zakone kojima vas poučavam. Izvršavajte ih da biste živjeli i da biste zauzeli zemlju koju vam daje BOG vaših predaka.
2. Nemojte ništa dodavati niti oduzimati onome što vam zapovijedam, nego držite zapovijedi svoga BOGA koje vam dajem.
3. Sami ste vidjeli što je BOG učinio u Baal Peoru . Vaš je BOG uništio sve vaše ljude koji su krenuli za lažnim bogom Baalom Peorskim,
4. a svi vi, koji ste se vjerno držali svog BOGA, i danas ste živi.
5. Poučio sam vas uredbama i zakonima, kao što mi je zapovjedio moj BOG, da biste ih vršili u zemlji u koju ćete ući i zaposjesti je.
6. Pomno ih vršite jer ćete tako pokazati svoju mudrost i razboritost drugim narodima. Oni će čuti sve ove uredbe i reći: »Zaista je ovaj velik narod mudar i razborit.«
7. Koji je drugi narod toliko velik da bi mu njegovi bogovi bili tako blizu kao što je nama naš BOG kad god ga zazovemo?
8. I koji je drugi narod toliko velik da bi imao takve pravedne uredbe i zakone kao sav ovaj Zakon koji vam danas izlažem?
9. Samo, pazi se i čuvaj da ne bi zaboravio ono što si svojim očima vidio, da ne bi to smetnuo s uma dok si živ. Uči o tome svoju djecu i unuke.
10. Ne zaboravi dan kad si stajao pred svojim BOGOM na planini Horeb. Tada mi je rekao: »Okupi narod preda mnom, da čuje moje riječi. Tako će imati strahopoštovanja prema meni dokle god živi na zemlji i učit će tome svoju djecu.«
11. Prišli ste i stali u podnožju planine koja je plamtjela vatrom do neba, prekrivenog crnim oblacima i tamom.
12. Tada vam je BOG govorio iz vatre. Čuli ste zvuk govora, ali niste vidjeli nikakav lik, već ste samo čuli glas.
13. On vam je objavio svoj savez. Zapovjedio vam je da vršite deset zapovijedi koje je napisao na dvije kamene ploče.
14. U to mi je vrijeme BOG zapovjedio da vas poučavam i drugim uredbama i zakonima koje trebate izvršavati u zemlji u koju ćete prijeći preko rijeke Jordan i zaposjesti je.
15. Onoga dana kad vam je BOG govorio iz vatre na planini Horeb, niste vidjeli nikakav lik. Zato se dobro čuvajte i pazite
16. da se ne pokvarite i ne napravite si nekog idola. Ne pravite si lik ni u kojem obliku — bilo žene ili muškarca,
17. bilo životinje na zemlji ili ptice koja leti zrakom,
18. bilo stvorenja koje gmiže po tlu ili ribe koja pliva u vodi.
19. Kad pogledaš u nebo i vidiš mnoštvo nebeskih tijela kao što su sunce, mjesec i zvijezde, neka te ne navedu da ih štuješ i da im služiš. Njih je Bog dao svim narodima pod nebom.
20. Vas je BOG uzeo iz Egipta, kao iz užarene peći. Učinio je to da budete njegov narod, ono što ste danas.
21. Zbog vas, BOG se razljutio na mene. Zakleo se da neću prijeći preko rijeke Jordan niti ući u dobru zemlju koju vam vaš BOG daje u nasljedstvo.
22. Umrijet ću u ovoj zemlji i neću prijeći preko rijeke Jordan, ali vi ćete prijeći i zaposjesti onu dobru zemlju.
23. Pazite da ne zaboravite savez koji je vaš BOG sklopio s vama. Pazite da ne izrađujete idole u obliku bilo čega što vam je vaš BOG zabranio.
24. Jer, tvoj je BOG ljubomoran Bog i zato je kao vatra koja proždire sve oko sebe.
25. Nakon što budete živjeli u onoj zemlji neko vrijeme, ondje će vam se roditi djeca i unuci. Pazite da se tada ne pokvarite i ne napravite nekog idola. Tako biste učinili ono što vaš BOG smatra zlim i izazvali njegov gnjev.
26. Pozivam zemlju i nebo kao svjedoke: ako budete činili takvo zlo, brzo ćete nestati iz zemlje u koju ćete prijeći preko rijeke Jordan i zaposjesti je. Nećete dugo živjeti u njoj, nego ćete biti potpuno uništeni.
27. BOG će vas raspršiti po narodima i samo će vas nekolicina preživjeti u narodima među koje će vas BOG otjerati.
28. Ondje ćete služiti bogovima, koji su djelo ljudskih ruku, kipovima od drva i kamena koji ne mogu niti vidjeti, niti čuti, niti jesti, niti mirisati.
29. No, ako ondje budeš tražio svoga BOGA, naći ćeš ga. Naći ćeš ga budeš li ga tražio svim svojim srcem i dušom.
30. Nakon što zapadneš u nevolju i snađe te sve to, vratit ćeš se svome BOGU, i poslušati ga.
31. Jer, tvoj je BOG milostiv Bog. Neće te ostaviti niti uništiti. Neće zaboraviti savez s tvojim precima koji je sklopio pod zakletvom.
32. Raspitaj se o prijašnjim vremenima, koja su bila davno prije tebe, od dana kad je Bog stvorio čovjeka na zemlji. Raspitaj se od jednog kraja neba do drugoga: Je li se ikad dogodilo nešto ovako veliko? Je li se ikad čulo nešto slično?
33. Je li ikad neki drugi narod čuo Božji glas kako mu govori iz vatre, kao što si ga ti čuo, i ostao živ?
34. Je li ikad neki bog pokušao sebi uzeti jedan narod iz drugog naroda? Je li ikad bilo takvih kušnji, znamenja, čuda i ratova? Je li se netko pokazao toliko moćnim i silnim? Je li netko učinio takva velika i strašna djela kao što je vaš BOG učinio za vas u Egiptu pred vašim očima?
35. Pokazano ti je to da bi znao da BOG jest Bog i da nema drugog osim njega.
36. Oglasio ti se s neba da te pouči. Na zemlji ti je pokazao svoju veliku vatru, iz koje si čuo njegove riječi.
37. Volio je tvoje pretke i zato je izabrao vas, njihove potomke. Izveo te iz Egipta svojom prisutnošću i velikom snagom.
38. Istjerao je pred tobom narode veće i jače od tebe da bi te uveo u njihovu zemlju i predao ti je u nasljedstvo, kao što to i danas čini.
39. Zato danas priznaj i primi k srcu da BOG jest Bog gore na nebu i dolje na zemlji, i da nema drugoga.
40. Drži njegove uredbe i zapovijedi, koje ti danas dajem, da bude dobro tebi i tvojim potomcima, i da dugo živiš u zemlji koju ti tvoj BOG daje za sva vremena.
41. Mojsije je izabrao tri grada istočno od rijeke Jordan
42. kamo može pobjeći čovjek koji ubije nekoga bez namjere i mržnje. Počinitelj može pobjeći u jedan od tih gradova i spasiti si život.
43. A ovo su ti gradovi: Beser na pustinjskoj visoravni za Rubenovo pleme, Ramot u Gileadu za Gadovo pleme i Golan u Bašanu za Manašeovo pleme.
44. Ovo je Zakon koji je Mojsije izložio Izraelcima:
45. propisi, uredbe i zakoni koje im je Mojsije dao nakon što su izašli iz Egipta.
46. U to su vrijeme bili u dolini blizu Bet Peora, na istočnoj strani rijeke Jordan, u zemlji amorejskog kralja Sihona, koji je vladao u Hešbonu. Njega su Mojsije i Izraelci porazili kad su izašli iz Egipta.
47. Zaposjeli su njegovu zemlju i zemlju bašanskoga kralja Oga. Bila su to dvojica amorejskih kraljeva koji su vladali istočno od rijeke Jordan.
48. Ta zemlja prostire se od grada Aroera na rubu doline Arnon do planine Siona (to jest Hermona)
49. i obuhvaća cijelu Jordansku dolinu istočno od rijeke Jordan sve do Mrtvog mora ispod obronaka planine Pisge.

Psalmi 36:7-12
7. Kako je dragocjena tvoja ljubav, Bože! Ljudi kod tebe nalaze zaštitu kao ptići pod krilima majke.
8. Obilno se goste u tvojoj kući, piju iz rijeke tvoje dobrote.
9. Jer, iz tebe izvire sav život, u tvom svjetlu i mi svjetlo vidimo.
10. Uvijek voli one koji te poznaju i čuvaj ljude iskrenoga srca.
11. Neka me oholi ne zgaze nogama, neka me zli ne otjeraju šakama.
12. Zlikovci su pali, leže oboreni, više nikad neće ustati.

Izreka 12:7-7
7. Zli propadaju i više ih nema, a loza pravednoga se nastavlja.

Luki 1:1-20
1. Cijenjeni Teofile! Mnogi su pokušali prikazati događaje što su se zbili među nama.
2. Prenijeli su nam ih oni koji su ih vidjeli od početka i koji su govorili Božju poruku.
3. I ja sam pomno proučio sve od početka pa sam pomislio da bi bilo dobro da sve te događaje zabilježim redom kako su se dogodili.
4. Tako ćeš biti siguran da je ono što su te učili istina.
5. U vrijeme Heroda, judejskoga kralja, živio je svećenik po imenu Zaharija iz Abijinoga svećeničkog reda. Zaharijina je žena potjecala iz Aronovog roda i zvala se Elizabeta.
6. Oboje su bili pravedni u Božjim očima jer su besprijekorno vršili Gospodinove zapovijedi i odredbe.
7. No nisu imali djece jer je Elizabeta bila nerotkinja, a bili su i veoma stari.
8. Jednom je prilikom došao red na Zahariju da služi u Hramu prema rasporedu svoje skupine.
9. Prema svećeničkom običaju, izabrali su ga kockom da u Gospodinovom Hramu prinese kâd.
10. Kad je došlo vrijeme prinošenja kâda, mnoštvo se okupilo vani i molilo.
11. Tada se Zahariji ukazao Gospodinov anđeo kako stoji s desne strane kadionog žrtvenika.
12. Kad je spazio anđela, Zaharija se uznemirio i prestrašio.
13. No anđeo mu je rekao: »Ne boj se, Zaharija, jer Bog je čuo tvoju molitvu! Tvoja će žena Elizabeta roditi sina i nazvat ćeš ga Ivan.
14. On će ti donijeti radost i veselje. Mnogi će se radovati zbog njegovog rođenja
15. jer će biti velik u Gospodinovim očima. On neće piti nikakva vina ni žestokog pića, a od rođenja će biti ispunjen Svetim Duhom.
16. Zahvaljujući njemu, mnogi će se Izraelci vratiti Gospodinu, svome Bogu.
17. A Ivan će ići pred njim pun Duha i moći koje je imao Ilija. Pomirit će djecu s očevima i neposlušne navesti da prihvate put pravednosti kako bi pripremio narod za Gospodina.«
18. Na to je Zaharija rekao anđelu: »Kako ću znati da je to istina? Ja sam star, a i žena mi je stara.«
19. Anđeo mu je odgovorio: »Ja sam Gabriel, onaj koji stoji pred Bogom. Poslan sam da razgovaram s tobom i prenesem ti ovu radosnu vijest.
20. A sad znaj: budući da nisi vjerovao mojim riječima, koje će se ispuniti kada za to dođe vrijeme, zanijemit ćeš i nećeš moći govoriti sve do onoga dana dok se to ne dogodi.«