A A A A A

Ponovljeni Zakon 1:1-27
1. Ovo su govori koje je Mojsije održao čitavom Izraelu u pustinjskom području, s istočne strane rijeke Jordan. Nalazili su se blizu Sufa, između Parana, s jedne strane, te Tofela, Labana, Haserota i Dizahaba s druge strane.
2. Od planine Horeba do Kadeš Barnee ima samo jedanaest dana hoda putem preko gorskog kraja Seira,
3. a Izraelci su već četrdeset godina živjeli na tome području. Prvoga dana jedanaestog mjeseca četrdesete godine Mojsije je rekao Izraelcima sve što mu je zapovjedio BOG.
4. Bilo je to nakon što je porazio Sihona, kralja Amorejaca, koji je vladao u Hešbonu, i Oga, kralja Bašana, koji je vladao u Aštarotu i Edreju.
5. Na istočnoj je strani rijeke Jordan, u Moabu, Mojsije počeo obrazlagati Božje upute:
6. »BOG nam je rekao na planini Horeb: Dovoljno ste dugo boravili na ovoj planini.
7. Vrijeme je da nastavite put. Idite u gorski kraj, gdje su Amorejci, i u sve susjedne krajeve u dolini rijeke Jordan, u planine, u zapadna brda, u južnu polupustinju i na morsku obalu. Idite u zemlju Kanaanaca i u Libanon, sve do velike rijeke, rijeke Eufrata.
8. Evo, nudim vam tu zemlju. Idite i zaposjednite zemlju za koju se BOG zakleo da će je dati vašim precima — Abrahamu, Izaku, Jakovu — i njihovim potomcima.«
9. U to sam vam vrijeme rekao: »Ne mogu se sam brinuti o vama.
10. Vaš BOG vas je toliko umnožio da vas danas ima koliko i zvijezda na nebu.
11. Neka vas BOG vaših predaka umnoži još tisuću puta i neka vas blagoslovi kao što je obećao.
12. No kako da ja sâm nosim vaša bremena i vaše tužbe?
13. Stoga, iz svakog plemena izaberite mudre, razumne i iskusne ljude, a ja ću vam ih postaviti za glavare.«
14. Odgovorili ste mi: »Tvoj je prijedlog dobar.«
15. Tako sam pozvao istaknute ljude iz vaših plemena, mudre i iskusne muškarce, pa sam ih postavio vama za vođe. Postavio sam ih za zapovjednike nad skupinama od tisuću, sto, pedeset i deset ljudi, a neke za plemenske službenike.
16. Zapovjedio sam vašim sucima: »Saslušajte članove zajednice koji se spore. Sudite pravedno, bilo da se spore dvojica Izraelaca, ili Izraelac i stranac koji živi s vama.
17. Ne smijete biti pristrani dok sudite. Jednako saslušajte i malog i velikog čovjeka. Ne dajte da vas ljudi zastraše jer sud pripada Bogu. Ako vam je neki slučaj pretežak, iznesite ga meni pa ću ja saslušati i presuditi.«
18. Tada sam vam zapovjedio sve što trebate činiti.
19. Zatim smo, kao što nam je zapovjedio naš BOG, krenuli s planine Horeba prema gorskome kraju gdje žive Amorejci. Prošli smo kroz čitavu onu golemu i strašnu pustinju, koju ste vidjeli, i stigli u Kadeš Barneu.
20. Tada sam vam rekao: »Stigli ste u gorski kraj Amorejaca, koji nam daje BOG.
21. Evo, vaš BOG vam daje ovu zemlju. Idite i zaposjednite je kao što je rekao BOG vaših predaka. Nemojte se bojati niti obeshrabriti.«
22. No svi vi došli ste k meni i rekli: »Pošaljimo ispred sebe ljude da izvide zemlju i donesu nam izvještaj. Oni će nam reći kojim ćemo ići putem i u koje ćemo doći gradove.«
23. Taj mi se prijedlog svidio pa sam od vas izabrao dvanaestoricu, po jednoga iz svakog plemena.
24. Otišli su u gorski kraj, stigli do klanca Eškol i izvidjeli ga.
25. Nabrali su plodove zemlje i donijeli ih nama, a njihov je izvještaj glasio: »Dobra je zemlja koju nam daje naš BOG.«
26. No vi niste htjeli ići u tu zemlju. Pobunili ste se protiv zapovijedi svog BOGA.
27. Gunđali ste u svojim šatorima i govorili: »BOG nas mrzi. Zato nas je izveo iz Egipta, da nas preda Amorejcima, da nas unište.

Ponovljeni Zakon 2:1-37
1. Zatim smo se okrenuli i pošli u pustinju putem prema Crvenome moru, kao što mi je rekao BOG. I dugo smo obilazili oko gorskoga kraja Seir .
2. Tada mi je BOG rekao:
3. »Dosta ste obilazili oko ovoga gorskog kraja. Krenite na sjever.
4. Reci narodu: Sad ćete proći kroz područje svojih srodnika, Ezavljevih potomaka, koji žive u Seiru. Oni će vas se bojati, ali vi budite pažljivi prema njima.
5. Ne započinjite svađu. Neću vam dati ni stopu njihove zemlje jer sam gorski kraj Seir dao u posjed Ezavu.
6. Kupite od njih hrane i vode, da možete jesti i piti, ali pazite da im sve platite novcem.«
7. Sjetite se da vas je vaš BOG blagoslovio u svemu što ste poduzeli. Pazio je na vas dok ste putovali ovom golemom pustinjom. Vaš je BOG bio s vama ovih četrdeset godina i ništa vam nije nedostajalo.
8. Tako smo prošli pokraj svojih srodnika, Ezavljevih potomaka, koji žive u Seiru. Otišli smo s puta, koji vodi Jordanskom dolinom do Elata i Esjon Gebera, i skrenuli na put koji vodi Moapskom pustinjom.
9. Tada mi je rekao BOG: »Nemojte uznemiravati Moapce niti ih izazivati na borbu. Neću vam dati ni jedan dio njihove zemlje jer sam Ar dao u posjed Lotovim potomcima .«
10. (U Moabu su nekad živjeli Emijci, snažan i brojan narod, visokog rasta kao Anakovci.
11. I njih su, kao i Anakovce, smatrali divovima Refaimcima, ali su ih Moapci zvali Emijcima.
12. U Seiru su nekada živjeli Horijci, ali su ih Ezavljevi potomci istjerali i uništili te se nastanili na njihovoj zemlji, baš kao što je i Izrael učinio u zemlji koju im je dao BOG.)
13. BOG je rekao: »A sad, pokret! Prijeđite preko doline Zared.« I prešli smo preko doline Zared.
14. Od odlaska iz Kadeš Barnee pa do prelaska preko doline Zared prošlo je trideset i osam godina. Do tada je cijeli onaj naraštaj ratnika izumro iz zajednice, kao što im se bio zakleo BOG.
15. Sam BOG okrenuo se protiv njih sve dok ih nije sasvim uklonio iz zajednice.
16. A kad je umro i posljednji od tih ratnika,
17. BOG mi je rekao:
18. »Danas ćete proći pokraj grada Ara i kroz zemlju Moab.
19. Kad se približite granici s Amoncima, nemojte ih uznemiravati niti započinjati borbu s njima. Neću vam dati ni jedan dio njihove zemlje jer sam je dao u posjed Lotovim potomcima.«
20. (I ta zemlja smatrala se zemljom divova Refaimaca, koji su nekada živjeli u njoj, ali Amonci su ih zvali Zamzumcima.
21. Bio je to snažan i brojan narod, visokog rasta kao Anakovci. BOG ih je uništio pred Amoncima, koji su ih bili istjerali i nastanili se na njihovom području.
22. Isto je učinio i za Ezavljeve potomke, koji žive u Seiru. Uništio je pred njima Horijce pa su ih istjerali i nastanili se na njihovom području, gdje i danas žive.
23. A Avijce, koji su živjeli po selima sve do Gaze, uništili su Kaftorci, koji su došli s Krete , i naselili se na njihovom području.)
24. »A sad, pokret! Nastavite putovanje i prijeđite preko doline Arnon. Predajem ti Amorejca Sihona, kralja Hešbona, i njegovu zemlju. Počnite zaposjedati zemlju, krenite u boj protiv njega!
25. Od danas ću u sve narode pod nebom usaditi strah i trepet pred tobom. Kad čuju za tebe, drhtat će i tresti se od straha.«
26. Iz pustinje Kedemot poslao sam glasnike Sihonu, kralju Hešbona, nudeći mu mir. Poručio sam mu:
27. »Pusti nas da prođemo kroz tvoju zemlju. Držat ćemo se glavnog puta. Nećemo skretati ni desno ni lijevo.
28. Kupit ćemo od tebe hrane i vode, da možemo jesti i piti. Samo nas pusti da prođemo pješice,
29. kao što su nas pustili Ezavljevi potomci iz Seira i Moapci iz Ara. Želimo prijeći preko rijeke Jordan u zemlju koju nam daje naš BOG.«
30. No Sihon, kralj Hešbona, nije nas htio pustiti da prođemo. BOG ga je učinio tvrdoglavim i svojeglavim, da bi ga predao tebi, kao što je potom i učinio.
31. BOG mi je rekao: »Predajem ti Sihona i njegovu zemlju. Kreni osvajati i zaposjedati njegovu zemlju.«
32. Hešbon je sa svom svojom vojskom izašao na nas kod Jahasa.
33. Predao nam ga je naš BOG. Porazili smo ga zajedno s njegovim sinovima i svom njegovom vojskom.
34. Tada smo osvojili sve njegove gradove i potpuno uništili muškarce, žene i djecu. Nikoga nismo ostavili na životu.
35. Za sebe smo uzeli samo stoku i plijen iz osvojenih gradova.
36. Od grada Aroera, na rubu doline Arnon, i od grada u dolini, pa sve do Gileada, ni jedan grad nije nam se mogao suprotstaviti. Naš BOG nam ih je sve predao.
37. Jedino se nismo primicali zemlji Amonaca, ni području uz rijeku Jabok, ni gradovima u gorskom kraju. Tako je zapovjedio naš BOG.

Psalmi 36:1-6
1. Voditelju zbora. Od Davida, BOŽJEG sluge. Sebične želje govore grešnicima, oni se ne boje i ne poštuju Boga.
2. Sami sebi olakšavaju i lažu da mogu griješiti i mrziti.
3. Njihove su riječi prijevarne i lažne, ne čine ništa mudro ni dobro.
4. Noću u krevetu spletke smišljaju, dobro ne traže, od zla ne odustaju.
5. A tvoja ljubav, BOŽE, pruža se do neba, tvoja vjernost seže sve do oblaka.
6. Tvoja dobrota je velika kao planina, tvoja pravda kao more je duboka. Ti štitiš, BOŽE, i ljude i životinje.

Izreka 12:4-6
4. Vrijedna žena je poput krune svome mužu, a sramotna mu je kao bolest u kostima.
5. Misli pravednika su pravedne, a savjeti zlih su prijevarni.
6. Riječi zlikovaca su kao smrtna zamka, a čestiti se svojim govorom izbavljaju.

Marku 16:1-20
1. Kad je prošao šabat, dan odmora, Marija Magdalena, Jakovljeva majka Marija i Saloma donijele su mirise koje su bile kupile kako bi njima pomazale Isusovo tijelo.
2. I vrlo rano, prvoga dana u tjednu, odmah nakon svitanja, otišle su do groba.
3. Govorile su jedna drugoj: »Tko će nam odgurati kamen s ulaza u grobnicu?«
4. Zatim su pogledale i vidjele da je kamen već odgurnut iako je bio vrlo velik.
5. Kad su ušle u grobnicu, ugledale su mladića odjevenog u bijelo kako sjedi s desne strane i prestrašile se.
6. Mladić im je rekao: »Ne bojte se. Vi tražite Isusa Nazarećanina koji je bio razapet. On nije ovdje. Uskrsnuo je! Pogledajte mjesto gdje je ležao!
7. Idite i recite njegovim učenicima i Petru: ‘On ide u Galileju pred vama. Ondje ćete ga vidjeti, upravo kako vam je rekao.’«
8. One su izašle iz grobnice i pobjegle pune straha. Nikome nisu ništa rekle jer su se bojale.
9. Kad je Isus uskrsnuo rano ujutro prvoga dana u tjednu, najprije se ukazao Mariji Magdaleni, iz koje je istjerao sedam zlih duhova.
10. Ona je otišla i javila to njegovim učenicima, koji su bili u dubokoj tuzi i plaču.
11. Kad su čuli da je Isus živ i da ga je ona vidjela, nisu vjerovali.
12. Nakon toga, Isus se ukazao dvojici učenika na putu u selo. No nije izgledao onako kako je izgledao za života.
13. Oni su se vratili i obavijestili ostale učenike, ali ni njima nisu povjerovali.
14. Kasnije se Isus ukazao Jedanaestorici dok su jeli. Prekorio ih je zbog njihove nevjere i tvrdoće srca jer nisu vjerovali onima koji su ga vidjeli nakon što je uskrsnuo.
15. Zatim im je rekao: »Idite po cijelom svijetu! Objavite Radosnu vijest svim ljudima !
16. Tko god bude vjerovao i krstio se, spasit će se. Tko ne bude vjerovao, osudit će se.
17. A ovi znaci pratit će one koji vjeruju: u moje će ime istjerivati zle duhove, govorit će novim jezicima,
18. moći će zmije primati rukama, ako popiju smrtonosni otrov neće im naškoditi, polagat će ruke na bolesne i oni će ozdravljati.«
19. Nakon što im je Gospodin Isus to rekao, bio je uznesen na nebo i sjeo je s desne strane Bogu.
20. Njegovi su učenici otišli i posvuda objavljivali Radosnu vijest, a Gospodin im je pomagao potvrđujući istinitost Radosne vijesti čudesnim znakovima koji su je pratili.