A A A A A

Brojeva 1:1-54
1. Prvog dana drugoga mjeseca druge godine nakon izlaska Izraelaca iz Egipta, BOG je rekao Mojsiju u Šatoru sastanka, u Sinajskoj pustinji:
2. »Načinite popis cijele izraelske zajednice prema rodovima i obiteljima , poimence upisujući svakog muškarca.
3. Ti i Aron prebrojite sve muškarce u Izraelu prema njihovim postrojbama, od dvadeset godina i starije, a koji su sposobni služiti vojsku.
4. Neka vam pomaže po jedan čovjek iz svakog plemena koji je ujedno i glavar obitelji.
5. Ovo su imena ljudi koji će vam pomagati: iz Rubenovog plemena, Elisur, Šedeurov sin;
6. iz Šimunovog plemena, Šelumiel, Surišadajev sin;
7. iz Judinog plemena, Nahšon, Aminadabov sin;
8. iz Isakarovog plemena, Netanel, Suarov sin;
9. iz Zebulunovog plemena, Eliab, Helonov sin.
10. Od Josipovih sinova: iz Efrajimovog plemena, Elišama, Amihudov sin; iz Manašeovog plemena, Gamliel, Pedahsurov sin;
11. iz Benjaminovog plemena, Abidan, Gideonijev sin;
12. iz Danovog plemena, Ahiezer, Amišadajev sin;
13. iz Ašerovog plemena, Pagiel, Okranov sin;
14. iz Gadovog plemena, Eliasaf, Deuelov sin;
15. iz Naftalijevog plemena, Ahira, Enanov sin.«
16. Bili su to muškarci izabrani iz zajednice, starješine plemena njihovih predaka, glavari Izraelovih plemena.
17. Mojsije i Aron okupili su odabrane ljude
18. pa su prvog dana drugog mjeseca sazvali svu zajednicu. Upisali su njihovo porijeklo prema rodovima i obiteljima te poimence muškarce od dvadeset godina i starije.
19. Kao što je BOG zapovjedio, Mojsije je prebrojao narod u Sinajskoj pustinji.
20. Potomci Rubena, Izraelovog prvorođenog sina, popisani su poimence, prema svojem porijeklu, prema rodovima i obiteljima. Upisani su svi muškarci od dvadeset godina i stariji, sposobni služiti vojsku.
21. Broj je popisanih iz Rubenovog plemena iznosio 46.500.
22. Šimunovi su potomci popisani poimence, prema svojem porijeklu, prema rodovima i obiteljima. Upisani su svi muškarci od dvadeset godina i stariji, sposobni služiti vojsku.
23. Broj je popisanih iz Šimunovog plemena iznosio 59.300.
24. Gadovi su potomci popisani poimence, prema svojem porijeklu, prema rodovima i obiteljima, svi muškarci od dvadeset godina i stariji, sposobni služiti vojsku.
25. Broj je popisanih iz Gadovog plemena iznosio 45.650.
26. Judini su potomci popisani poimence, prema svojem porijeklu, prema rodovima i obiteljima. Upisani su svi muškarci od dvadeset godina i stariji, sposobni služiti vojsku.
27. Broj je popisanih iz Judinog plemena iznosio 74.600.
28. Isakarovi su potomci popisani poimence, prema svojem porijeklu, prema rodovima i obiteljima. Upisani su svi muškarci od dvadeset godina i stariji, sposobni služiti vojsku.
29. Broj je popisanih iz Isakarovog plemena iznosio 54.400.
30. Zebulunovi su potomci popisani poimence, prema svojem porijeklu, prema rodovima i obiteljima. Upisani su svi muškarci od dvadeset godina i stariji, sposobni služiti vojsku.
31. Broj je popisanih iz Zebulunovog plemena iznosio 57.400.
32. Josipovi sinovi: Efrajimovi su potomci popisani poimence, prema svojem porijeklu, prema rodovima i obiteljima. Upisani su svi muškarci od dvadeset godina i stariji, sposobni služiti vojsku.
33. Broj je popisanih iz Efrajimovog plemena iznosio 40.500.
34. Manašeovi su potomci popisani poimence, prema svojem porijeklu, prema rodovima i obiteljima. Upisani su svi muškarci od dvadeset godina i stariji, sposobni služiti vojsku.
35. Broj je popisanih iz Manašeovog plemena iznosio 32.200.
36. Benjaminovi su potomci popisani poimence, prema svojem porijeklu, prema rodovima i obiteljima. Upisani su svi muškarci od dvadeset godina i stariji, sposobni služiti vojsku.
37. Broj je popisanih iz Benjaminovog plemena iznosio 35.400.
38. Danovi su potomci popisani poimence, prema svojem porijeklu, prema rodovima i obiteljima. Upisani su svi muškarci od dvadeset godina i stariji, sposobni služiti vojsku.
39. Broj je popisanih iz Danovog plemena iznosio 62.700.
40. Ašerovi su potomci popisani poimence, prema svojem porijeklu, prema rodovima i obiteljima. Upisani su svi muškarci od dvadeset godina i stariji, sposobni služiti vojsku.
41. Broj je popisanih iz Ašerovog plemena iznosio 41.500.
42. Naftalijevi su potomci popisani poimence, prema svojem porijeklu, prema rodovima i obiteljima. Upisani su svi muškarci od dvadeset godina i stariji, sposobni služiti vojsku.
43. Broj je popisanih iz Naftalijevog plemena iznosio 53.400.
44. Bili su to muškarci koje su prebrojali Mojsije i Aron i dvanaest izraelskih glavara. Svaki je od njih predstavljao svoje pleme.
45. Svi su Izraelci od dvadeset godina i stariji, sposobni služiti u izraelskoj vojsci, prebrojani prema svojim obiteljima.
46. Ukupan je broj popisanih iznosio 603.550.
47. No obitelji iz Levijevog plemena nisu prebrojane s ostalima
48. jer je BOG rekao Mojsiju:
49. »Nemoj prebrojavati Levijevo pleme niti ga popisivati s ostalim Izraelcima,
50. nego ih odredi da vode brigu o Svetom šatoru saveza — o svoj njegovoj opremi i svemu drugome što mu pripada. Oni će nositi Sveti šator i svu njegovu opremu. Brinut će o njemu i taborovati oko njega.
51. Kad se Sveti šator bude trebao premjestiti, Leviti će ga rastaviti, a kad se Sveti šator bude trebao postaviti, Leviti će ga sastaviti. Ako se netko drugi približi Svetom šatoru, neka se pogubi.
52. Izraelci će postavljati šatore prema postrojbama, svaki u svome taboru, pod svojom zastavom,
53. a Leviti će postavljati svoje šatore oko Svetog šatora saveza, da se Božji gnjev ne obori na izraelsku zajednicu. Oni će obavljati dužnosti vezane uz Sveti šator saveza.«
54. I Izraelci su učinili sve kao što je BOG zapovjedio Mojsiju.

Brojeva 2:1-34
1. BOG je rekao Mojsiju i Aronu:
2. »Neka se Izraelci utabore oko Šatora sastanka, ali podalje. Svaka skupina neka bude pod zastavom koja označava obitelj njihovih predaka.
3. Neka se na istoku, pod svojom zastavom, utabore postrojbe Judinog tabora. Glavar je Judinog naroda Nahšon, Aminadabov sin,
4. a njegova postrojba broji 74.600 ljudi.
5. Do njih neka se utabori Isakarovo pleme. Glavar je Isakarovog naroda Netanel, Suarov sin,
6. a njegova postrojba broji 54.400 ljudi.
7. Zatim slijedi Zebulunovo pleme. Glavar je Zebulunovog naroda Eliab, Helonov sin,
8. a njegova postrojba broji 57.400 ljudi.
9. Ukupan broj ljudi dodijeljen Judinom taboru, prema postrojbama, iznosi 186.400. Kad krene cijeli narod, oni neka idu prvi.
10. Neka na jugu, pod svojom zastavom, budu postrojbe Rubenovog tabora. Glavar je Rubenovog naroda Elisur, Šedeurov sin,
11. a njegova postrojba broji 46.500 ljudi.
12. Do njih neka se utabori Šimunovo pleme. Glavar je Šimunovog naroda Šelumiel, Surišadajev sin,
13. a njegova postrojba broji 59.300 ljudi.
14. Zatim slijedi Gadovo pleme. Glavar je Gadovog naroda Eliasaf, Reuelov sin,
15. a njegova postrojba broji 45.650 ljudi.
16. Ukupan broj ljudi dodijeljen Rubenovom taboru, prema postrojbama, iznosi 151.450. Pri pokretu cijelog naroda, oni kreću drugi.
17. Za njima kreće tabor Levita, noseći Šator sastanka u središtu drugih tabora. Tabori moraju kretati istim redoslijedom kojim se utaboruju, svaki sa svog mjesta i pod svojom zastavom.
18. Neka na zapadu, pod svojom zastavom, budu vojske Efrajimovog tabora. Glavar je Efrajimovog naroda Elišama, Amihudov sin,
19. a njegova postrojba broji 40.500 ljudi.
20. Do njih neka bude Manašeovo pleme. Glavar je Manašeovog naroda Gamliel, Pedahsurov sin,
21. a njegova postrojba broji 32.200 ljudi.
22. Zatim slijedi Benjaminovo pleme. Glavar je Benjaminovog naroda Abidan, Gidonijev sin,
23. a njegova postrojba broji 35.400 ljudi.
24. Ukupan broj ljudi dodijeljen Efrajimovom taboru, prema postrojbama, iznosi 108.100. Pri pokretu cijelog naroda, oni kreću treći.
25. Neka na sjeveru, pod svojom zastavom, budu vojske Danovog tabora. Glavar je Danovog naroda Ahiezer, Amišadajev sin,
26. a njegova postrojba broji 62.700 ljudi.
27. Do njih neka se utabori Ašerovo pleme. Glavar je Ašerovog naroda Pagiel, Okranov sin,
28. a njegova postrojba broji 41.500 ljudi.
29. Zatim slijedi Naftalijevo pleme. Glavar je Naftalijevog naroda Ahira, Enanov sin,
30. a njegova postrojba broji 53.400 ljudi.
31. Ukupan broj ljudi dodijeljen Danovom taboru, prema postrojbama, iznosi 157.600. Pri pokretu cijelog naroda, oni kreću posljednji, pod svojom zastavom.«
32. Bili su to Izraelci, prebrojani prema obiteljima svojih predaka. Ukupan broj muškaraca u taborima, prema postrojbama, iznosi 603.550.
33. No Leviti nisu prebrojani s ostalim Izraelcima, kao što je BOG zapovjedio Mojsiju.
34. Tako su Izraelci učinili sve što je BOG zapovjedio Mojsiju. Tako su postavljali tabore pod svojim zastavama i tako su kretali na put, svako sa svojim plemenom i obitelji.

Psalmi 29:7-11
7. Glas BOGA udara kao munja.
8. Pustinju trese BOŽJI glas, BOG potresa pustinju Kadeš .
9. Glas BOGA hrastove povija i šume na zemlju obrušava. Dok u Hramu svi viču: »Slava mu!«
10. BOG vlada nad vodenim prostranstvom, BOG na prijestolju zauvijek kraljuje.
11. Neka BOG osnaži svoj narod, neka BOG svom narodu pruži mir .

Izreka 10:26-29
26. Što je ocat zubima, a dim očima, to je ljenjivac svojim poslodavcima.
27. Strahopoštovanje prema BOGU produžuje život čovjeku, a zlima se život skraćuje.
28. Ostvaruje se nada pravednih, a propada nada zlih.
29. BOŽJI put zaštita je poštenima, ali uništenje zločincima.

Marku 7:14-37
14. Isus je ponovo pozvao ljude k sebi i rekao im: »Slušajte me svi i shvatite!
15. Ništa što izvana ulazi u čovjeka ne može ga onečistiti. Ono što izlazi iz njega — to je ono što ga onečišćuje.«
16. ***
17. Zatim je Isus ostavio mnoštvo i ušao u kuću, a učenici su ga pitali o ovoj usporedbi.
18. Rekao im je: »Zar ni vi ne razumijete? Zar ne vidite da čovjeka ne može onečistiti ono što ulazi u njega izvana?
19. Hrana ne ide u srce, nego u želudac, a onda izlazi iz tijela.«
20. Isus je rekao: »Ono što izlazi iz čovjeka — to je ono što ga onečišćuje.
21. Jer, iznutra, iz ljudskoga srca, dolaze zle misli, seksualni razvrat, krađa i ubojstvo.
22. Iznutra dolazi preljub, pohlepa, zloba, prijevara, bestidnost, zavist, kleveta, oholost i nerazborito življenje.
23. Sva ta zla dolaze iz čovjekove nutrine i onečišćuju ga.«
24. Isus je otišao iz toga mjesta i uputio se u okolicu Tira. Otišao je u jednu kuću jer nije želio da itko sazna da je ondje, ali nije mogao ostati nezapažen.
25. Neka žena, čija je kći bila opsjednuta zlim duhom, odmah je dočula da je Isus ondje. Došla je i bacila mu se pred noge.
26. Žena je bila Grkinja, rodom Sirofeničanka. Molila je Isusa da istjera zlog duha iz njezine kćeri.
27. Isus joj je rekao: »Prvo dopustite djeci da se dobro najedu, jer nije pravedno uzeti kruh djeci i baciti ga psima.«
28. No ona mu je odgovorila: »Gospodine, čak i psi ispod stola jedu mrvice koje ostanu djeci.«
29. Na to joj je Isus rekao: »Zbog tih riječi pođi kući u miru; zli je duh izašao iz tvoje kćeri.«
30. Ona je otišla kući i našla kćer kako leži u krevetu, a zao duh je već bio izašao iz nje.
31. Isus je napustio okolicu Tira i otišao u Sidon. Putem do Galilejskog jezera prošao je područjem Dekapolisa.
32. Neki su mu ljudi doveli ondje čovjeka koji je bio gluh i jedva je mogao govoriti. Molili su Isusa da stavi ruku na njega.
33. Isus ga je odveo na stranu, dalje od ljudi. Stavio je svoje prste u njegove uši, a zatim pljunuo na prst i dotaknuo čovjekov jezik.
34. Pogledao je u nebo, duboko uzdahnuo i rekao mu: »Efata!« — što znači »Otvori se!«
35. Istoga se trena čovjeku vratio sluh, oslobodio mu se jezik i počeo je jasno govoriti.
36. Isus im je zabranio da o tome ikome govore, ali što im je on više naređivao da šute, to su oni više govorili.
37. Ljudi su bili potpuno zapanjeni i govorili: »Isus sve čini dobro. Čak vraća sluh gluhima i govor nijemima.«