A A A A A

Brojeva 33:1-56
1. Ovo su mjesta na kojima su Izraelci taborovali nakon što su u svojim postrojbama izašli iz Egipta pod Mojsijevim i Aronovim vodstvom.
2. Na BOŽJU zapovijed, Mojsije je zapisao postaje na njihovom putovanju. Ovo su im bile postaje prema polaznim točkama:
3. Izraelci su krenuli iz Ramsesa petnaestoga dana prvog mjeseca, dan nakon Pashe. Krenuli su hrabro naočigled svih Egipćana,
4. dok su oni sahranjivali sve svoje prvorođence koje je BOG poubijao. BOG je tako presudio njihovim bogovima.
5. Izraelci su otišli iz Ramsesa i utaborili se u Sukotu.
6. Otišli su iz Sukota i utaborili se u Etamu, na rubu pustinje.
7. Otišli su iz Etama, skrenuli natrag prema Pi Hahirotu, koji je blizu Baal Sefona, i utaborili se blizu Migdola.
8. Otišli su iz Pi Hahirota i prošli kroz more u pustinju. Budući da su tri dana putovali pustinjom Etam, utaborili su se u Mari.
9. Otišli su iz Mare i došli u Elim, gdje je bilo dvanaest izvora i sedamdeset palmi, te se ondje utaborili.
10. Otišli su iz Elima i utaborili se pokraj Crvenog mora.
11. Otišli su od Crvenog mora i utaborili se u pustinji Sin.
12. Otišli su iz pustinje Sin i utaborili se u Dofki.
13. Otišli su iz Dofke i utaborili se u Alušu.
14. Otišli su iz Aluša i utaborili se u Refidimu, gdje za narod nije bilo vode za piće.
15. Otišli su iz Refidima i utaborili se u Sinajskoj pustinji.
16. Otišli su iz Sinajske pustinje i utaborili se u Kibrot Hataavi.
17. Otišli su iz Kibrot Hataave i utaborili se u Haserotu.
18. Otišli su iz Haserota i utaborili se u Ritmi.
19. Otišli su iz Ritme i utaborili se u Rimon Peresu.
20. Otišli su iz Rimon Peresa i utaborili se u Libni.
21. Otišli su iz Libne i utaborili se u Risi.
22. Otišli su iz Rise i utaborili se u Kehelati.
23. Otišli su iz Kehelate i utaborili se na planini Šafer.
24. Otišli su s planine Šafer i utaborili se u Haradi.
25. Otišli su iz Harade i utaborili se u Makhelotu.
26. Otišli su iz Makhelota i utaborili se u Tahatu.
27. Otišli su iz Tahata i utaborili se u Tarahu.
28. Otišli su iz Taraha i utaborili se u Mitki.
29. Otišli su iz Mitke i utaborili se u Hašmoni.
30. Otišli su iz Hašmone i utaborili se u Moserotu.
31. Otišli su iz Moserota i utaborili se u Bene Jaakanu.
32. Otišli su iz Bene Jaakana i utaborili se u Hor Hagidgadu.
33. Otišli su iz Hor Hagidgada i utaborili se u Jotbati.
34. Otišli su iz Jotbate i utaborili se u Abroni.
35. Otišli su iz Abrone i utaborili se u Esjon Geberu.
36. Otišli su iz Esjon Gebera i utaborili se u Kadešu, u pustinji Cin.
37. Otišli su iz Kadeša i utaborili se na planini Hor, na granici zemlje Edom.
38. Na BOŽJU zapovijed, svećenik Aron popeo se na planinu Hor, gdje je umro prvoga dana petog mjeseca četrdesete godine nakon izlaska Izraelaca iz Egipta.
39. Aron je imao sto dvadeset i tri godine kad je umro na planini Hor.
40. Kralj Arada, Kanaanac koji je živio u kanaanskom kraju Negevu, čuo je da dolaze Izraelci.
41. Izraelci su otišli s planine Hor i utaborili se u Salmoni.
42. Otišli su iz Salmone i utaborili se u Punonu.
43. Otišli su iz Punona i utaborili se u Obotu.
44. Otišli su iz Obota i utaborili se u Ije Abarimu, na granici zemlje Moab.
45. Otišli su iz Ije Abarima i utaborili se u Dibon Gadu.
46. Otišli su iz Dibon Gada i utaborili se u Almon Diblataimu.
47. Otišli su iz Almon Diblataima i utaborili se u gorju Abarim, blizu planine Nebo.
48. Otišli su s gorja Abarim i utaborili se na Moapskim poljanama, pokraj rijeke Jordan, nasuprot Jerihona.
49. Tabor se prostirao od Bet Ješimota do Abel Šitima.
50. Na Moapskim poljanama, pokraj rijeke Jordan, nasuprot Jerihona, BOG je rekao Mojsiju:
51. »Reci Izraelcima: Kad preko rijeke Jordan prijeđete u Kanaan,
52. istjerajte sve stanovnike zemlje u koju dolazite. Uništite sve njihove kamene i metalne idole, i razorite sva mjesta gdje ih štuju.
53. Zaposjednite zemlju i nastanite se u njoj, jer sam vam je dao.
54. Podijelite zemlju kockom, kao nasljedstvo svojim obiteljima: većim obiteljima dajte veće nasljedstvo, a manjima manje. Svatko neka primi nasljedstvo ondje gdje mu padne kocka. Podijelite nasljedstvo prema plemenima svojih predaka.
55. No, ako ne istjerate stanovnike zemlje u koju dolazite, oni, koje ste ostavili, postat će vam kao trunje u oku i trnje u peti . Stvarat će vam nevolje u zemlji u kojoj budete živjeli,
56. a tada ću ja učiniti s vama ono što sam namjeravao učiniti s njima.«

Brojeva 34:1-29
1. BOG je rekao Mojsiju:
2. »Govori Izraelcima i prenesi im ovu zapovijed: Kad uđete u Kanaan, zemlja, koja će vam biti dodijeljena u nasljedstvo, imat će ove granice:
3. Vaša južna strana obuhvaća dio pustinje Cin duž granice Edoma. Vaša južna granica počinje s kraja Mrtvog mora na istoku,
4. pa skreće južno od prijevoja Akrabim, produžava do grada Cin i prolazi južno od Kadeš Barnee. Odatle ide do Hasar Adara i produžava do Asmona,
5. gdje skreće i duž Egipatskog potoka izbija na more.
6. Vaša je zapadna granica obala Sredozemnog mora . Granica je to na zapadu.
7. Vaša sjeverna granica ide od Sredozemnog mora ravno do planine Hor
8. i od planine Hor ravno do ulaza u Hamat. Odatle granica ide do Sedada,
9. produžava do Zifrona i završava u Hasar Enanu. Granica je to na sjeveru.
10. Vaša istočna granica ide od Hasar Enana ravno do Šefama,
11. odakle se spušta do Rible na istočnoj strani Ajina i ide dalje grebenom istočno od Galilejskog jezera .
12. Zatim se granica spušta duž rijeke Jordan i završava na Mrtvome moru. Bit će to vaša zemlja i granice okolo nje.«
13. Mojsije je zapovjedio Izraelcima: »Ovo je zemlja koju ćete kockom podijeliti u nasljedstvo. BOG je zapovjedio da je dobije devet plemena i pola Manašeovog plemena
14. budući da su obitelji Rubenovog plemena, obitelji Gadovog plemena i pola Manašeovog plemena već primile svoje nasljedstvo.
15. Ta dva i pol plemena već su dobila svoje nasljedstvo na ovoj strani rijeke Jordan, istočno od Jerihona, na strani na kojoj izlazi sunce.«
16. BOG je rekao Mojsiju:
17. »Ovo su imena ljudi koji će vam podijeliti zemlju: svećenik Eleazar i Jošua, Nunov sin.
18. Odredi također po jednoga glavara iz svakog plemena, za podjelu zemlje.
19. Ovo su njihova imena: iz Judinog plemena, Kaleb, Jefuneov sin;
20. iz Šimunovog plemena, Šemuel, Amihudov sin;
21. iz Benjaminovog plemena, Elidad, Kislonov sin;
22. glavar Danovog plemena, Buki, Joglijev sin;
23. glavar plemena Manašea, Josipovog sina — Haniel, Efodov sin;
24. glavar plemena Efrajima, Josipovog sina — Kemuel, Šiftanov sin;
25. glavar Zebulunovog plemena, Elisafan, Parnakov sin;
26. glavar Isakarovog plemena, Paltiel, Azanov sin;
27. glavar Ašerovog plemena, Ahihud, Šelomijev sin;
28. glavar Naftalijevog plemena, Pedahel, Amihudov sin.«
29. Bili su to oni kojima je BOG zapovjedio da podijele Izraelcima nasljedstvo u zemlji Kanaan.

Psalmi 35:9-16
9. Tada ću se radovati, BOŽE, i slaviti što si me spasio.
10. Cijelim ću bićem izreći: »BOŽE, nitko nije kao ti. Slabe od jačih braniš, bespomoćne od nasilja čuvaš.«
11. Ustaju okrutni svjedoci, o meni podmeću laži o kojima ne znam ništa.
12. Na moje dobro uzvraćaju zlo, žele mi oduzeti život.
13. A kad je prije njima loše bilo, zbog njih sam tugovao i postio. Sad bih volio da mogu povući svoju molitvu.
14. Zbog njih sam duboko tugovao, kao za prijateljem ili bratom, kao da oplakujem vlastitu majku.
15. Ali sada sam ja u nevolji, a oni se okupljaju i smiju mi se. Napadaju me nepoznati ljudi i vrijeđaju bez prestanka.
16. Ismijavaju me i izruguju, bijesno zubima škrguću.

Izreka 12:2-2
2. Dobri ljudi stječu BOŽJU naklonost, a zlonamjerne BOG osuđuje.

Marku 15:1-24
1. Odmah ujutro, vodeći svećenici, starješine, učitelji Zakona i cijelo Veliko vijeće održali su vijećanje te su Isusa, svezanog, odveli i predali Pilatu.
2. Pilat ga je upitao: »Jesi li ti židovski kralj?« Isus mu je odgovorio: »Ti tako kažeš.«
3. A vodeći su svećenici iznijeli protiv Isusa mnoge optužbe.
4. Pilat ga je još jednom upitao: »Zar nećeš ništa reći u svoju obranu? Vidiš li za što te sve optužuju?«
5. No Isus nije ništa odgovarao pa je Pilat bio začuđen.
6. U vrijeme Pashe Pilat je obično puštao na slobodu jednoga zatvorenika kojega je izabrao narod.
7. U zatvoru su tada bili pobunjenici, koji su prilikom pobune počinili ubojstvo, a među njima i čovjek koji se zvao Baraba.
8. Narod je došao i zatražio od Pilata da pusti jednoga zatvorenika, kao što je obično činio.
9. A Pilat ih je upitao: »Želite li da vam pustim kralja Židova?«
10. Rekao je to jer je znao da su mu vodeći svećenici predali Isusa iz zavisti.
11. No vodeći su svećenici nahuškali ljude da traže od Pilata da im pusti Barabu, a ne Isusa.
12. Tada im je Pilat ponovo rekao: »Što želite da učinim s ovim kojega zovete kraljem Židova?«
13. »Razapni ga!« — vikali su.
14. Pilat im je rekao: »Zašto? Kakav je počinio zločin?« No oni su još glasnije vikati: »Razapni ga!«
15. A Pilat im je, jer je želio udovoljiti svjetini, pustio Barabu, a vojnicima je naredio da izbičuju Isusa i da ga nakon toga razapnu.
16. Vojnici su odveli Isusa u upraviteljevu palaču, u »pretorij«, i sazvali cijelu četu.
17. Odjenuli su mu grimizni ogrtač, a na glavu mu stavili krunu ispletenu od trnja.
18. Onda su ga počeli pozdravljati: »Zdravo, kralju Židova!«
19. Tukli su ga štapom po glavi i pljuvali po njemu, padali su na koljena pred njim i klanjali mu se.
20. I kad su mu se prestali rugati, skinuli su s njega grimiznu odjeću i odjenuli mu njegovu. Zatim su ga izveli da bi ga razapeli.
21. Neki čovjek iz Cirene prolazio je onuda vraćajući se s polja. Zvao se Šimun, a bio je otac Aleksandra i Rufa. Vojnici su ga prisilili da nosi Isusov križ.
22. Zatim su Isusa doveli na mjesto koje se zove Golgota, što znači Lubanja.
23. Dali su mu da pije vino pomiješano sa smirnom, ali ga on nije htio uzeti.
24. Tada su ga razapeli. Podijelili su njegovu odjeću i bacili kocku da vide tko će što dobiti.