A A A A A

Brojeva 29:1-39
1. »Prvog dana sedmoga mjeseca održite sveti skup i ne obavljajte svoje poslove jer je to dan kad ćete trubiti trubama.
2. Kao ugodan miris BOGU, prinesite žrtvu paljenicu od jednog junca, jednog ovna i sedam jednogodišnjih janjaca. Sve životinje moraju biti bez tjelesne mane.
3. Uz junca spremite žitni prinos od tri kilograma krupice zamiješane s uljem, uz ovna od dva kilograma krupice,
4. a uz svakog od sedam janjaca žitni prinos od jednog kilograma krupice.
5. Prinesite i jednog jarca kao žrtvu očišćenja, da se za vas izvrši obred očišćenja.
6. Sve te žrtve prinesite uz žrtve paljenice koje se prinose za mladoga mjeseca i uz svakodnevne žrtve paljenice, s pripadajućim prinosima žita i pića, kao što je propisano. Žrtve su to koje se BOGU daruju vatrom, kao ugodan miris.«
7. »Desetog dana sedmog mjeseca održite sveti skup. Postite i ne obavljajte nikakav posao.
8. Kao ugodan miris BOGU, prinesite žrtvu paljenicu od jednog junca, jednog ovna i sedam jednogodišnjih janjaca. Sve životinje moraju biti bez tjelesne mane.
9. Uz junca spremite žitni prinos od tri kilograma krupice zamiješane s uljem, uz ovna od dva kilograma krupice,
10. a uz svakog od sedam janjaca žitni prinos od jednog kilograma krupice.
11. Prinesite i jednog jarca kao žrtvu očišćenja. Bit će to povrh žrtve za grijeh, koja se prinosi taj dan, i povrh redovne žrtve paljenice s pripadajućim prinosom žita i prinosima pića.«
12. »Petnaestog dana sedmoga mjeseca održite sveti skup i ne obavljajte nikakve poslove. Sedam dana slavite BOŽJI blagdan.
13. Prinesite žrtvu paljenicu koja se daruje vatrom kao ugodan miris BOGU: trinaest junaca, dva ovna i četrnaest jednogodišnjih janjaca. Sve životinje moraju biti bez tjelesne mane.
14. Uz svakog od trinaest junaca spremite žitni prinos od tri kilograma krupice zamiješane s uljem, uz svakog od dva ovna od dva kilograma krupice,
15. a uz svakog od četrnaest janjaca žitni prinos od jednog kilograma krupice.
16. Prinesite i jednog jarca kao žrtvu očišćenja, uz redovnu žrtvu paljenicu s pripadajućim prinosom žita i pića.
17. Drugog dana prinesite dvanaest junaca, dva ovna i četrnaest jednogodišnjih janjaca. Sve životinje moraju biti bez tjelesne mane.
18. Uz junce, ovnove i janjce, prinesite pripadajuće prinose žita i pića prema propisanom broju.
19. Prinesite i jednog jarca kao žrtvu očišćenja, uz redovnu žrtvu paljenicu s pripadajućim prinosom žita i pića.
20. Trećeg dana prinesite jedanaest junaca, dva ovna i četrnaest jednogodišnjih janjaca. Sve životinje moraju biti bez tjelesne mane.
21. Uz junce, ovnove i janjce, prinesite pripadajuće prinose žita i pića prema propisanom broju.
22. Prinesite i jednog jarca kao žrtvu očišćenja, uz redovnu žrtvu paljenicu s pripadajućim prinosom žita i pića.
23. Četvrtog dana prinesite deset junaca, dva ovna i četrnaest jednogodišnjih janjaca. Sve životinje moraju biti bez tjelesne mane.
24. Uz junce, ovnove i janjce, prinesite pripadajuće prinose žita i pića prema propisanom broju.
25. Prinesite i jednog jarca kao žrtvu očišćenja, uz redovnu žrtvu paljenicu s pripadajućim prinosom žita i pića.
26. Petog dana prinesite devet junaca, dva ovna i četrnaest jednogodišnjih janjaca. Sve životinje moraju biti bez tjelesne mane.
27. Uz junce, ovnove i janjce, prinesite pripadajuće prinose žita i pića prema propisanom broju.
28. Prinesite i jednog jarca kao žrtvu očišćenja, uz redovnu žrtvu paljenicu s pripadajućim prinosom žita i pića.
29. Šestog dana prinesite osam junaca, dva ovna i četrnaest jednogodišnjih janjaca. Sve životinje moraju biti bez tjelesne mane.
30. Uz junce, ovnove i janjce, prinesite pripadajuće prinose žita i pića prema propisanom broju.
31. Prinesite i jednog jarca kao žrtvu očišćenja, uz redovnu žrtvu paljenicu s pripadajućim prinosom žita i pića.
32. Sedmog dana prinesite sedam junaca, dva ovna i četrnaest jednogodišnjih janjaca. Sve životinje moraju biti bez tjelesne mane.
33. Uz junce, ovnove i janjce, prinesite pripadajuće prinose žita i pića prema propisanom broju.
34. Prinesite i jednog jarca kao žrtvu očišćenja, uz redovnu žrtvu paljenicu s pripadajućim prinosom žita i pića.
35. Osmog dana održite svečani skup i ne obavljajte nikakve poslove.
36. Prinesite žrtvu paljenicu koja se daruje vatrom kao ugodan miris BOGU: jednog junca, jednog ovna i sedam janjaca. Sve životinje moraju biti bez tjelesne mane.
37. Uz junca, ovna i janjce, prinesite pripadajuće prinose žita i pića prema propisanom broju.
38. Prinesite i jednog jarca kao žrtvu očišćenja, uz redovnu žrtvu paljenicu s pripadajućim prinosom žita i pića.
39. Osim svojih zavjetnih i dragovoljnih žrtava, na određene blagdane BOGU prinosite i svoje žrtve paljenice te slavljenice s pripadajućim prinosima žita i pića.«

Brojeva 30:1-16
1. Mojsije je rekao glavarima Izraelovih plemena: »Ovako zapovijeda BOG:
2. Kad se čovjek zavjetuje BOGU ili dâ obećanje uz zakletvu, tada se obavezao i ne smije prekršiti riječ, nego mora izvršiti što je obećao.
3. Mlada žena, koja još živi u očevoj kući, može se zavjetovati BOGU ili dati obećanje.
4. Ako njezin otac čuje za njezin zavjet ili obećanje, ali joj ništa ne kaže, onda vrijede svi njezini zavjeti i svako obećanje kojim se obavezala.
5. No, ako otac izrazi neodobravanje, onda ne vrijedi ni jedan njezin zavjet ni obećanje. BOG će joj oprostiti budući da joj otac nije odobrio.
6. Žena se može udati dok je pod zavjetom ili obećanjem koje je nepromišljeno izustila i obavezala se.
7. Ako njezin muž čuje za to, ali joj ništa ne kaže, onda vrijede zavjeti i obećanja kojima se obavezala.
8. No, ako muž čuje za to i izrazi neodobravanje, onda poništava zavjet ili nepromišljeno obećanje koji su je obvezivali, a BOG će joj tada oprostiti.
9. Ako se zavjetuje udovica ili razvedena žena, njezina obaveza i dalje je obavezuje.
10. Žena, koja živi sa svojim mužem, može se zavjetovati ili dati obećanje uz zakletvu.
11. Ako njezin muž čuje za to, ali ne kaže ništa i ne izrazi neodobravanje, onda vrijede svi zavjeti ili obećanja kojima se obavezala.
12. No, ako ih muž poništi nakon što čuje za njih, onda više ne vrijedi ni jedan zavjet ni obećanje kojim se obavezala. Budući da ih je njezin muž poništio, BOG će joj oprostiti.
13. Njezin muž može potvrditi ili poništiti svaki njezin zavjet ili obećanje da će se odreći nečega.
14. No, ako joj muž iz dana u dan ništa o tome ne govori, time potvrđuje sve njezine zavjete ili obećanja koja je obavezuju. Potvrđuje ih tako što ništa o njima ne kaže kad za njih čuje.
15. Ako ih muž poništi tek nakon nekog vremena što je za njih čuo, snosit će posljedice njezine krivnje.«
16. Propisi su to koje je BOG dao Mojsiju vezano uz odnose između muža i žene te između oca i kćeri koja još živi u njegovoj kući.

Psalmi 34:15-22
15. Jer, BOG štiti one koji čine dobro i čuje sve njihove molitve.
16. No BOG se okreće protiv zlih; čim umru, svi zaborave na njih.
17. Pravedni zovu BOGA upomoć i on ih čuje, spašava ih iz svake njihove nevolje.
18. BOG je blizu svima koji pate, obnavlja one bez hrabrosti i nade.
19. Pravednici prolaze mnoge nevolje, ali BOG ih izbavlja iz svake.
20. Pažljivo će ih čuvati, ni jedna kost neće im se slomiti.
21. No nesreća će dokrajčiti zločinca, kazna će stići one koji mrze pravedne.
22. BOG spašava živote svojih slugu. Tko se k njemu sklanja, neće nastradati.

Izreka 11:30-31
30. Plod pravednih je kao stablo života i mudri pridobivaju ljude.
31. Ako pravedni već na zemlji primaju što zaslužuju, koliko će više zlikovci i grešnici.

Marku 14:27-54
27. Isus im je rekao: »Svi ćete se pokolebati jer je pisano: ‘Ubit ću pastira i ovce će se razbježati.’
28. Ali kad ustanem od mrtvih, ići ću pred vama u Galileju.«
29. Petar mu je na to rekao: »Ako svi ostali i izgube vjeru, ja neću.«
30. A Isus mu je odgovorio: »Govorim ti istinu: danas — još ove noći — prije negoli pijetao dvaput zapjeva, tri puta ćeš me se odreći.«
31. Ali Petar je još odlučnije rekao: »Čak i ako moram umrijeti s tobom, nikad neću reći da te ne poznajem!« Tako su rekli i svi ostali učenici.
32. Zatim su došli na mjesto zvano Getsemani. Isus je rekao učenicima: »Sjednite ovdje dok ja molim!«
33. Sa sobom je poveo Petra, Jakova i Ivana. Silno se uznemirio i rastužio
34. pa im rekao: »Duša mi je žalosna do smrti. Budite ovdje i bdijte!«
35. Otišao je malo dalje i pao na zemlju. Molio je da ga, ako je moguće, mimoiđe vrijeme patnje.
36. Molio je: »Abba , Oče, ti sve možeš. Ukloni ovu čašu od mene! Ali neka ne bude kako ja hoću, nego kako ti hoćeš.«
37. Zatim se vratio k učenicima, našao ih kako spavaju i rekao Petru: »Spavaš li, Šimune? Nisi mogao bdjeti ni jedan sat?
38. Ostanite budni i molite! Tako ćete se oduprijeti iskušenju. Duh je voljan, ali je tijelo slabo.«
39. Isus je ponovo otišao od njih pa je molio istim riječima.
40. Kad se vratio k učenicima, našao ih je kako spavaju. Oči su im se same sklapale i nisu znali što da mu kažu.
41. Kad je treći put došao k njima, rekao im je: »Zar još uvijek spavate i odmarate se? Dosta je bilo! Došlo je vrijeme da Sin Čovječji bude predan u ruke grešnika.
42. Ustanite! Idemo! Evo, dolazi onaj koji će me izdati.«
43. Dok je Isus još govorio, pojavio se Juda, jedan od Dvanaestorice. S njim je bilo mnoštvo s mačevima i toljagama — poslali su ih vodeći svećenici, učitelji Zakona i starješine.
44. Izdajnik je s njima ugovorio znak: »Onaj kojega poljubim — taj je. Uhitite ga i odvedite pod stražom!«
45. I čim je došao do Isusa, Juda mu je rekao: »Učitelju!« i poljubio ga.
46. Na to su Isusa odmah zgrabili i uhitili.
47. Jedan od učenika, koji je stajao u blizini, izvukao je mač i udario slugu vrhovnoga svećenika te mu odsjekao uho.
48. Tada im je Isus rekao: »Zar ste me došli uhvatiti kao razbojnika, s mačevima i toljagama?
49. Bio sam s vama svaki dan, poučavao u Hramu i niste me uhitili. Ali ono što piše u Svetom pismu, mora se ispuniti.«
50. A učenici su svi napustili Isusa i pobjegli.
51. Samo je neki mladić slijedio Isusa. Na sebi je imao laneno platno. I njega su pokušali uhititi,
52. ali on je zbacio platno i pobjegao gol.
53. Isusa su doveli vrhovnom svećeniku. Okupili su se svi vodeći svećenici, starješine i učitelji Zakona.
54. Petar je izdaleka slijedio Isusa do dvorišta kuće vrhovnoga svećenika. Sjeo je ondje zajedno sa stražarima i grijao se pokraj vatre.