A A A A A

Brojeva 23:1-30
1. Bileam reče Balaku: »Napravi mi ovdje sedam žrtvenika i pripremi mi sedam junaca i sedam ovnova.«
2. Balak učini kako je Bileam rekao pa su njih dvojica prinijela po junca i ovna na svakom žrtveniku.
3. Tada Bileam reče Balaku: »Ostani ovdje pored svoje žrtve paljenice, a ja idem. Možda će BOG doći i sastati se sa mnom. Što god mi otkrije, reći ću ti.« I ode na jednu golu uzvisinu.
4. Bog se sastao s njim, a Bileam mu je rekao: »Pripremio sam sedam žrtvenika i na svakome sam prinio po junca i ovna.«
5. BOG je rekao Bileamu što treba reći i poslao ga natrag Balaku, da mu prenese poruku.
6. Bileam se vratio Balaku i našao ga kako sa svim moapskim knezovima stoji pored svoje žrtve paljenice.
7. Tada je Bileam izgovorio proroštvo: »Iz zemlje Aram doveo me Balak, s istočnih planina doveo me kralj Moaba: ‘Dođi i prokuni za mene Jakova; dođi i osudi Izraela.’
8. Kako da prokunem koga Bog nije prokleo? Kako da osudim koga BOG nije osudio?
9. S vrhova stijena ga gledam, s brdâ ga osmatram. To je narod koji živi odvojen, u obične narode nije ubrojen.
10. Tko će prebrojati Jakovljevo potomstvo, poput praha brojno? Tko će izbrojiti ma samo četvrtinu Izraelovu? Kad bih bar umro poput tih pravednika. Kad bih bar završio poput njih.«
11. »Što si mi učinio?« reče Balak Bileamu. »Doveo sam te da prokuneš moje neprijatelje, a ti ih samo blagoslivljaš!«
12. A on odgovori: »Moram paziti da govorim samo ono što mi kaže BOG.«
13. Tada mu je Balak rekao: »Hajde sa mnom na jedno drugo mjesto odakle ih možeš vidjeti. Nećeš ih vidjeti sve, nego samo dio. Odande ih prokuni za mene.«
14. I odvede ga na polje Sofim na vrh planine Pisge, gdje je napravio sedam žrtvenika i prinio po junca i ovna na svakome.
15. Bileam reče Balaku: »Ostani ovdje pokraj svoje žrtve paljenice dok se ja ondje, preko, ne sastanem s Bogom.«
16. BOG se sastao s Bileamom i rekao mu što treba reći pa ga poslao natrag Balaku da mu prenese poruku.
17. Bileam se vratio Balaku i našao ga kako s moapskim knezovima stoji pored svoje žrtve paljenice. »Što je BOG rekao?« upita ga Balak.
18. Tada Bileam izgovori svoje proroštvo: »Ustani i slušaj, Balače! Čuj me, Siporov sine!
19. Bog nije čovjek, da bi slagao, ni smrtnik, da bi se predomislio. Zar on kaže pa ne učini? Zar obeća pa ne ispuni?
20. Dobio sam zapovijed da ih blagoslovim. On ih je blagoslovio i ja to promijeniti ne mogu.
21. Ne vidi se nesreća u Jakovu, ne nazire se nevolja u Izraelu. S njima je BOG, njihov Bog, proglašen za njihovog Kralja.
22. Bog ih je izveo iz Egipta, imaju snagu divljeg bivola.
23. Nema prokletstva protiv Jakova, nema vradžbine protiv Izraela. Ljudi će za njih govoriti: ‘Gledajte što je Bog učinio!’
24. Taj narod ustaje kao lavica i napada poput lava; neće leći dok plijen ne pojede i krv zaklanih ne popije.«
25. Tada Balak reče Bileamu: »Kad ih već nisi prokleo, nemoj ih niti blagosloviti!«
26. A Bileam odgovori: »Zar ti nisam rekao da moram činiti što god mi kaže BOG?«
27. Nato Balak reče Bileamu: »Hajde da te odvedem na jedno drugo mjesto. Možda će Bogu biti drago da odande za mene baciš prokletstvo na njih.«
28. I odvede Balak Bileama na vrh planine Peor koji gleda na pustaru.
29. Bileam je rekao: »Napravi mi ovdje sedam žrtvenika i pripremi mi sedam junaca i sedam ovnova.«
30. Balak je učinio kako je Bileam rekao i prinio po junca i ovna na svakome žrtveniku.

Brojeva 24:1-25
1. Kad je Bileam vidio da je BOGU drago blagosloviti Izrael, nije tražio znamenja kao inače, nego se licem okrenuo prema pustinji.
2. Kad je vidio Izrael utaboren po plemenima, Božji je Duh sišao na njega
3. pa je izgovorio proroštvo: »Proroštvo Bileama, Beorovog sina, proroštvo onoga čije oko jasno vidi,
4. proroštvo onoga koji Božje riječi čuje, koji viđenje od Svemoćnog ima, koji ničice pada, a oči mu se otvaraju:
5. Kako su ti lijepi šatori, Jakove, tvoja boravišta, Izraele!
6. Kao palmini nasadi šire se, kao vrtovi kraj rijeke, kao aloje koje je BOG posadio, kao cedrovi kraj voda.
7. Imat će uvijek obilje vode, da mu usjevi mogu rasti. Kralj će mu biti veći od kralja Agaga i njegovo kraljevstvo uzvišeno.
8. Bog ga je izveo iz Egipta, ima snagu divljeg bivola. Narode će neprijateljske proždrijeti, kosti im slomiti i strijelama ih probosti.
9. Ispružio se poput lava i legao poput lavice; tko ga smije razdražiti? Blagoslovljen bio tko te blagoslivlja i proklet bio tko te proklinje!«
10. Tada se Balak razljutio na Bileama pa ljutito pljesnuo rukama i rekao mu: »Pozvao sam te da prokuneš moje neprijatelje, a ti si ih tri puta blagoslovio!
11. Smjesta se nosi kući! Rekao sam da ću te bogato nagraditi, ali BOG ti je uskratio svaku nagradu.«
12. Bileam odgovori Balaku: »Nisam li rekao glasnicima koje si mi poslao:
13. ‘Kad bi mi Balak dao i svoju palaču punu srebra i zlata, da po svojoj volji učinim dobro ili zlo, ne bih mogao raditi protiv BOŽJE riječi? Moram govoriti samo ono što mi kaže BOG.’
14. Sad se vraćam svome narodu, ali dopusti da te upozorim na ono što će ovaj narod u budućnosti učiniti s tvojim narodom.«
15. Zatim je izgovorio proroštvo: »Proroštvo Bileama, Beorovog sina, proroštvo onoga čije oko jasno vidi,
16. proroštvo onoga koji čuje Božje riječi, koji ima znanje od Svevišnjeg, i viđenje od Svemoćnog, koji ničice pada, a oči mu se otvaraju:
17. Vidim ga, ali ne sad; gledam ga, ali izdaleka. Iz Jakova će izaći zvijezda, iz Izraela će se dići vladar . Moabu će smrskati lubanje, i glave svim Šetovim sinovima.
18. Osvojit će zemlju Edom, neprijateljsku zemlju Seir. Tako će Izrael postati silan.
19. Iz Jakova će izaći vladar i uništiti preživjele u gradovima.«
20. Zatim je Bileam vidio Amalečane i izgovorio proroštvo: »Amalek je bio najjači narod, ali završit će u propasti.«
21. Zatim je vidio Kenijce i izgovorio proroštvo: »Boravište ti je čvrsto, gnijezdo ti na litici svijeno.
22. Ali ipak ćete propasti, Kenijci , kad vas Asirija odvede u ropstvo.«
23. Zatim je izgovorio i ovo proroštvo: »Jao, tko će preživjeti kad Bog to učini?
24. Lađe će doći s obala Cipra i potlačiti Asiriju i Eber. Ali i njih će stići propast.«
25. Zatim je Bileam ustao i vratio se kući, a Balak je otišao svojim putem.

Psalmi 33:18-22
18. Već BOG čuva sve koji ga štuju, sve koji se na njegovu ljubav oslanjaju.
19. On ih spašava od smrti i čuva ih na životu u vrijeme gladi.
20. Zato mi čekamo BOGA, jer on nas štiti i spašava.
21. On nas čini sretnima. Uzdamo se jedino u njegovo sveto ime.
22. BOŽE, pošto se uvijek u tebe uzdamo, neka tvoja vjerna ljubav bude uz nas.

Izreka 11:27-27
27. Tko teži za dobrim, naklonost nalazi, a tko traži zlo, ono ga i snalazi.

Marku 13:1-20
1. Dok je Isus izlazio iz Hrama, jedan mu je od njegovih učenika rekao: »Učitelju, pogledaj ovo golemo kamenje i ove prekrasne građevine!«
2. Isus mu je na to odgovorio: »Vidiš li te prekrasne građevine? Od njih neće ostati ni kamen na kamenu; sve će biti uništeno.«
3. Dok je Isus sjedio na Maslinskoj gori, nasuprot Hramu, upitaju ga nasamo Petar, Jakov, Ivan i Andrija:
4. »Reci nam kad će se to dogoditi? Koji će biti znak da je došlo vrijeme da se to ispuni?«
5. Tada im je Isus počeo govoriti: »Pazite da vas netko ne zavede.
6. Mnogi će doći u moje ime i reći: ‘Ja sam taj.’ Mnoge će ljude zavesti.
7. Kad čujete priče i glasine o ratovima, ne uznemirujte se! To se mora dogoditi, ali još nije kraj.
8. Jer, jedan će se narod dići protiv drugoga i kraljevstvo protiv kraljevstva. Bit će potresa i oskudice na raznim mjestima. Sve je to tek početak porođajnih muka.
9. Što se vas tiče, pazite na sebe! Predavat će vas sudovima, tući u sinagogama. Zbog mene će vas izvoditi pred vladare i kraljeve, njima za svjedočanstvo.
10. Prvo Radosna vijest mora biti objavljena svim narodima.
11. Kad god vas uhite i odvedu na suđenje, nemojte se unaprijed brinuti što ćete reći. U tom će vam trenutku doći prave riječi. To nećete vi govoriti, nego Sveti Duh.
12. Brat će izdati brata da bude ubijen, a otac svoje dijete. Djeca će ustati protiv svojih roditelja i predat će ih da budu ubijeni.
13. A vas će svi mrziti zbog mene. Svatko tko ustraje do kraja, bit će spašen.
14. Vidjet ćete ‘grozotu koja donosi uništenje’ kako stoji ondje gdje ne bi smjela biti. (Neka čitatelj razumije što to znači!) Tada, oni koji žive u Judeji, neka bježe u brda,
15. a onaj tko je na krovu svoje kuće, neka ne silazi u kuću da uzme nešto iz nje.
16. Onaj tko je u polju, neka se ne vraća po svoj ogrtač.
17. Kako li će tek ti dani biti strašni za trudnice i žene s dojenčadi!
18. Molite da se to ne dogodi zimi,
19. jer nevolje, koje će se tada dogoditi, bit će gore od svih koje su se dogodile otkad je Bog stvorio svijet. Takvo što neće se više dogoditi.
20. No Bog je skratio to vrijeme radi onih koje je izabrao. Da ga Bog nije skratio, nitko ne bi preživio.