A A A A A

Brojeva 19:1-22
1. BOG je rekao Mojsiju i Aronu:
2. »BOG zapovijeda sljedeću zakonsku odredbu. Recite Izraelcima da vam dovedu crvenu junicu, potpuno zdravu i bez tjelesne mane, koja još nije bila upregnuta u jaram.
3. Dajte je svećeniku Eleazaru. Neka je izvede izvan tabora i zakolje.
4. Svećenik Eleazar uzet će na prst malo njezine krvi i sedam puta njome poškropiti prema pročelju Šatora sastanka.
5. Zatim neka ondje spale junicu — njezinu kožu, meso, krv i crijeva.
6. Svećenik će uzeti cedrovinu, izop i crvenu vunu te ih baciti na vatru gdje se spaljuje junica.
7. Nakon toga će oprati svoju odjeću i okupati se u vodi. Tada može ući u tabor, ali će biti nečist do večeri.
8. Onaj tko spaljuje junicu neka također opere svoju odjeću i okupa se u vodi. I on će biti nečist do večeri.
9. Čista osoba neka sakupi juničin pepeo i odloži ga na čisto mjesto izvan tabora. Neka se pepeo tako čuva za izraelsku zajednicu za pripremu vode očišćenja. Koristit će se za očišćenje od grijeha.
10. I onaj tko je sakupio juničin pepeo neka opere svoju odjeću, ali bit će nečist do večeri. Trajna je to uredba za Izraelce i za strance koji žive s njima.
11. Tko dotakne truplo mrtvaca, bit će nečist sedam dana.
12. Trećeg i sedmog dana neka se opere posebnom vodom za očišćenje. Tako će biti čist. No, ako se ne opere trećeg i sedmog dana, neće biti čist.
13. Tko dotakne truplo mrtvaca, a ne opere se, onečišćuje BOŽJI Sveti šator. Takva osoba neka se odstrani iz Izraela. Budući da nije poškropljen vodom očišćenja, nečist je i nečistoća ostaje na njemu.
14. Ovo je zakon koji treba primijeniti kad netko umre u šatoru: tko god se nalazi u šatoru i tko god uđe unutra, bit će nečist sedam dana.
15. Nečista će biti i svaka otvorena posuda koja nema poklopca na sebi.
16. Tko god na polju dotakne truplo osobe ubijene mačem ili one koja je umrla prirodnom smrću, ili ljudsku kost, ili grob, bit će nečist sedam dana.
17. Da biste očistili nečistu osobu, stavite pepeo od junice, koja je spaljena za očišćenje od grijeha, u jednu posudu i prelijte ga svježom vodom .
18. Čovjek, koji je čist, neka uzme izop, umoči ga u tu vodu i poškropi šator te sav namještaj i ljude koji su bili u njemu. Neka poškropi i svakog tko je dotaknuo ljudsku kost, ili grob, ili ubijenoga, ili umrloga prirodnom smrću.
19. Čist čovjek neka poškropi nečistu osobu trećeg i sedmog dana. Sedmoga će dana osoba biti čista. Onaj tko se čisti neka opere svoju odjeću i okupa se u vodi pa će uvečer biti čist.
20. No, ako se nečista osoba ne očisti, neka se odstrani iz zajednice jer je onečistila BOŽJE svetište. Budući da nije poškropljena vodom očišćenja, nečista je.
21. Trajna je to uredba za njih. Onaj koji škropi vodom za očišćenje također neka opere svoju odjeću. Tko god dotakne vodu očišćenja, bit će nečist do večeri.
22. Što god nečista osoba dotakne, to postaje nečisto. I kad netko dotakne to što je nečisto, postaje nečist do večeri.«

Brojeva 20:1-29
1. U prvom je mjesecu cijela izraelska zajednica stigla u pustinju Cin i utaborila se u Kadešu. Ondje je umrla Mirjam te je ondje i sahranjena.
2. A zajednica nije imala vode pa se okupila protiv Mojsija i Arona.
3. Prepirali su se s Mojsijem i govorili: »Da smo bar poginuli kad su naša braća poginula pred BOGOM!
4. Zašto ste BOŽJU zajednicu doveli u ovu pustinju, da i mi i naša stoka umremo ovdje?
5. Zašto ste nas izveli iz Egipta i doveli na ovo užasno mjesto? Tu nema ni žita, ni smokava, ni loze, ni šipka! A nema ni vode za piće!«
6. Tada su Mojsije i Aron otišli od zajednice i došli na ulaz u Šator sastanka. Pali su ničice, a BOŽJA im se slava pokazala.
7. BOG je rekao Mojsiju:
8. »Uzmi štap pa ti i tvoj brat Aron okupite zajednicu. Zatim pred njihovim očima progovorite onoj stijeni i ona će pustiti vodu. Tako ćeš im izvesti vodu iz stijene pa će piti i zajednica i stoka.«
9. I Mojsije je uzeo štap iz Šatora sastanka, ispred BOGA, kao što mu je zapovjedio BOG.
10. Zatim su on i Aron okupili zajednicu ispred stijene. »Slušajte, buntovnici!« rekao im je Mojsije. »Zar vam moramo iz stijene pustiti vodu?«
11. Tada je digao ruku i dva puta udario štapom po stijeni. Poteklo je obilje vode pa su je pili i ljudi i stoka.
12. No BOG je rekao Mojsiju i Aronu: »Budući da mi niste vjerovali i da me niste pokazali svetim pred Izraelcima, nećete uvesti ovu zajednicu u zemlju koju joj dajem.«
13. Ovo je bilo kod voda Meribe . Ondje su se Izraelci prepirali s BOGOM, a on im je pokazao da je svet.
14. Iz Kadeša je Mojsije poslao kralju Edoma glasnike s porukom: »Poruka tvoga brata Izraela: Ti znaš za sve nevolje koje su nas snašle.
15. Naši su preci otišli dolje u Egipat pa smo ondje živjeli mnogo godina. Egipćani su loše postupali s nama i našim precima.
16. No kad smo zavapili BOGU, on nas je čuo pa je poslao anđela i izveo nas iz Egipta. Sad smo ovdje u gradu Kadešu, na rubu tvoje zemlje.
17. Molim te, pusti nas da prođemo kroz tvoju zemlju. Nećemo ići preko polja i vinograda, niti piti vodu iz bunara. Ići ćemo Kraljevim putem i nećemo skretati ni desno ni lijevo dok ne prođemo tvoje područje.«
18. No kralj je Edoma odgovorio: »Ne prolazite ovuda, inače ćemo vas napasti mačevima.«
19. »Ići ćemo samo glavnim putem«, rekli su Izraelci. »Ako bismo mi ili naša stoka pili vašu vodu, platit ćemo je. Pustite nas samo da prođemo pješice, ništa drugo.«
20. No on je opet odgovorio: »Ne dopuštamo vam prolaz!« I Edomci su izašli pred njih s velikom i jakom vojskom.
21. Tako im nisu dali proći kroz svoje područje pa su se Izraelci okrenuli i otišli drugim putem.
22. Cijela je izraelska zajednica krenula iz Kadeša i došla do planine Hor.
23. Kod planine Hor, blizu granice zemlje Edom, BOG je rekao Mojsiju i Aronu:
24. »Aron će umrijeti i pridružiti se svojim precima. Neće ući u zemlju koju dajem Izraelcima zato što ste se kod voda Meribe obojica pobunili protiv moje zapovijedi.
25. Povedi Arona i njegovog sina Eleazara na planinu Hor.
26. Svuci svećeničku odjeću s Arona i u nju obuci njegovog sina Eleazara jer će Aron ondje umrijeti i pridružiti se svojim precima.«
27. I Mojsije je učinio kao što je zapovjedio BOG. Popeli su se na planinu Hor naočigled cijele zajednice.
28. Mojsije je svukao svećeničku odjeću s Arona i u nju odjenuo njegovog sina Eleazara. Tada je Aron umro ondje, na vrhu planine, a Mojsije i Eleazar su sišli
29. pa je cijela zajednica doznala da je Aron umro. Sav ga je izraelski narod oplakivao trideset dana.

Psalmi 33:1-9
1. Radosno BOGU pjevajte, vi koji dobro činite! Pravo je da ga pravedni slave!
2. Slavite BOGA glazbom na liri, svirajte mu na harfi s deset žica.
3. Pjevajte mu novu pjesmu , lijepo svirajte i glasno kličite!
4. Jer, pouzdana je BOŽJA riječ u svemu što čini.
5. BOG voli pravednost i pravdu, zemlju ispunjava svojom vjernom ljubavlju.
6. Na BOŽJU riječ nebesa su stvorena. Dahom iz njegovih usta nastala su nebeska tijela.
7. Sve je vode skupio i pohranio ih iznad neba.
8. Neka cijela zemlja slavi BOGA i svi ljudi nek' strahuju pred njim.
9. Jer, na njegovu riječ stvoren je svijet, sve je nastalo na njegovu zapovijed.

Izreka 11:22-24
22. Zlatni prsten na svinjskoj njuški; takva je lijepa žena bez pameti.
23. Želje pravednih uvijek izlaze na dobro, a zli uvijek mogu očekivati kaznu.
24. Jedan daje obilno i sve više stječe, a drugi škrtari i završi u neimaštini.

Marku 12:1-27
1. Tada im je Isus počeo govoriti u usporedbama: »Čovjek je posadio vinograd i oko njega sagradio zid. Iskopao je jamu za tiješnjenje grožđa i napravio toranj za zaštitu. Zatim je vinograd iznajmio nekim vinogradarima pa je otišao na put.
2. Kad je došlo vrijeme berbe, poslao je slugu da od vinogradara uzme njegov dio grožđa.
3. No oni su ga uhvatili, prebili ga i poslali natrag praznih ruku.
4. Vlasnik im je poslao drugog slugu. Njemu su razbili glavu
5. i izvrijeđali ga. Poslao je još jednog slugu, ali su i njega ubili. Slao im je još mnogo drugih, od kojih su neke pretukli, a neke ubili.
6. Vlasniku je još jedino preostalo da pošalje svoga voljenog sina. Tako je njega poslao kao posljednjega. Mislio je: ‘Moga će sina sigurno poštovati!’
7. No vinogradari su među sobom govorili: ‘Ovo je nasljednik. Ubijmo ga i nasljedstvo će pripasti nama!’
8. Uhvatili su ga, ubili i izbacili iz vinograda.
9. Što će sada učiniti vlasnik vinograda? Doći će i poubijati te vinogradare, a vinograd dati drugima.
10. Sigurno ste pročitali ovaj tekst u Svetom pismu: ‘Kamen, koji su odbacili graditelji, postao je temeljni kamen.
11. Gospodin je to učinio i čudesno je to vidjeti!’«
12. Židovski su vođe počeli tražiti način kako da uhite Isusa jer su znali da je ova usporedba bila namijenjena njima. No bojali su se ljudi pa su ga ostavili i otišli.
13. Nakon toga, poslali su neke farizeje i herodovce da uhvate Isusa kako govori nešto krivo.
14. Došli su k njemu i rekli: »Učitelju, znamo da si iskren i da te ne zabrinjavaju tuđa mišljenja; ne gledaš tko je tko, nego istinski naučavaš Božju volju. Je li pravedno plaćati porez caru ili nije? Trebamo li ga plaćati ili ne?«
15. Isus je prozreo njihovo licemjerje pa im je rekao: »Zašto me pokušavate uhvatiti u zamku? Donesite mi srebrnjak da ga vidim.«
16. Donijeli su mu srebrnjak, a on im je rekao: »Čije je ovo lice i čije ime?« Odgovorili su: »Carevo.«
17. Na to im je Isus rekao: »Dajte onda caru što je carevo, a Bogu što je Božje.« Ostali su zapanjeni njegovim riječima.
18. Tada su mu došli neki saduceji . Oni tvrde da nema uskrsnuća pa su ga upitali:
19. »Učitelju, Mojsije nam je naredio da se — ako čovjek umre bez djece — njegov brat mora oženiti njegovom ženom. Tako će se pokojnikova loza nastaviti.
20. Bila su tako sedmorica braće. Prvi od njih se oženio, ali je umro a da nije imao djece.
21. Drugi se brat oženio istom ženom, no i on je umro ne imajući djece. Isto se dogodilo i s trećim bratom.
22. Ni jedan od sedmorice braće nije imao djece. Na kraju je umrla i žena.
23. Dakle, na dan uskrsnuća, kad ljudi budu ustali od mrtvih, čija će ona biti žena? Jer, sva su braća imala istu ženu.«
24. Isus im je rekao: »U zabludi ste jer ne poznajete ni Božju riječ ni Božju moć.
25. Jer, kad ljudi ustanu od mrtvih, neće se ni ženiti ni udavati. Bit će poput anđela na Nebu.
26. Što se tiče činjenice da mrtvi uskrsavaju, niste li u Mojsijevoj knjizi čitali o gorućem grmu? Bog je tada rekao Mojsiju: ‘Ja sam Bog Abrahama, Izaka i Jakova.’
27. A on je Bog živih, a ne mrtvih. Vi, saduceji, u velikoj ste zabludi.«