A A A A A

Brojeva 17:1-13
1. BOG je rekao Mojsiju:
2. »Razgovaraj s Izraelcima. Neka ti daju dvanaest štapova, po jedan od glavara svakoga plemena. Ime svakoga glavara napiši na njegovom štapu.
3. Na Levijevom štapu napiši Aronovo ime. Treba biti po jedan štap za vođu svakoga plemena.
4. Zatim stavi štapove u Šator sastanka ispred Kovčega saveza, ondje gdje se sastajem s tobom.
5. Štap čovjeka kojeg ja izaberem, proklijat će. Tako ću ušutkati ovo neprekidno gunđanje Izraelaca protiv vas.«
6. Mojsije je to prenio Izraelcima pa su mu glavari dali štapove. Bilo je dvanaest štapova — po jedan za glavara svakoga plemena, a među njima je bio i Aronov štap.
7. Mojsije je stavio štapove pred BOGA u Šator saveza.
8. Kad je sutradan Mojsije ušao u Šator saveza, a ono — Aronov štap, od Levijevog plemena, ne samo da je proklijao nego i propupao, procvjetao i rodio zrele bademe!
9. Tada je Mojsije pred sve Izraelce donio sve štapove koji su bili pred BOGOM, a oni su ih pregledali te je svatko uzeo svoj.
10. BOG je rekao Mojsiju: »Vrati Aronov štap pred Kovčeg saveza , da se čuva kao znak upozorenja buntovnicima. Tako ćeš stati na kraj njihovom gunđanju protiv mene pa neće poginuti.«
11. I Mojsije učini baš kao što mu je zapovjedio BOG.
12. Izraelci su rekli Mojsiju: »Poginut ćemo! Propast ćemo! Svi ćemo pomrijeti!
13. Tko se samo primakne BOŽJEM Svetom šatoru, poginut će. Zar ćemo svi pomrijeti?«

Brojeva 18:1-32
1. BOG je rekao Aronu: »Ti, tvoji sinovi i tvoja obitelj snosit ćete odgovornost ako počinite grijeh protiv Svetišta, a ti i tvoji sinovi snosit ćete odgovornost ako počinite grijeh u svećeničkoj službi.
2. Dovedi svoju braću Levite iz svoga plemena, da ti se pridruže i da pomažu tebi i tvojim sinovima vršiti službu ispred Šatora saveza.
3. Neka rade za tebe i neka obavljaju dužnosti oko Šatora. No ne smiju prilaziti opremi Svetišta ni žrtveniku. U suprotnom, poginut će i oni i vi.
4. Dakle, pridružit će ti se da bi obavljali dužnosti oko Šatora sastanka i sve što se tiče službe oko Šatora. Nitko drugi ne smije vam se približavati.
5. Obavljajte dužnosti oko Svetišta i žrtvenika, da se ne bih ponovo razljutio na Izraelce.
6. Osobno sam od Izraelaca izabrao vašu braću Levite. Oni su vam dani kao dar od BOGA, da obavljaju poslove oko Šatora sastanka.
7. No što god se tiče žrtvenika i prostora iza zavjese, samo ti i tvoji sinovi smijete vršiti svećeničku službu, i vama je dajem kao dar kojim ćete služiti. Ako se netko drugi približi Svetištu, mora se pogubiti.«
8. BOG je rekao Aronu: »Dajem ti odgovornost za priloge koje mi donosi narod. Sve svete darove, koje Izraelci daju meni, trajno dajem tebi i tvojim sinovima kao vaš dio.
9. Tebi pripada dio najsvetijih žrtava koji se ne spaljuje. Svaki prinos koji mi donose kao najsvetiji prinos — bilo žitnu žrtvu ili žrtvu očišćenja ili žrtvu naknadnicu — pripada tebi i tvojim sinovima.
10. Jedi ga na svetome mjestu . Svako ga muško može jesti. Neka ti prinos bude svet.
11. I ovo pripada tebi: sve što se odvaja na stranu, svi darovi od žrtava prikaznica, koje prinose Izraelci, dajem tebi i tvojim sinovima i kćerima kao trajan udio. Tko god je od tvojih ukućana čist, može to jesti.
12. Dajem ti sve najbolje ulje i sve najbolje mlado vino i žito koje daju BOGU.
13. Pripadaju ti svi prvi plodovi zemlje koje donose BOGU. Tko god je od tvojih ukućana čist, može ih jesti.
14. Sve što Izraelci trajno posvete BOGU, pripada tebi.
15. Tebi pripada svaki prvorođenac, koji se prinosi BOGU, i od ljudi i od životinja. No svaki prvorođeni sin i svaki prvorođeni mužjak nečiste životinje mora se otkupiti.
16. U dobi od mjesec dana moraju se otkupiti po otkupnoj cijeni od pet srebrnjaka prema službenoj mjeri određenoj u Svetištu.
17. No prvorođenog mužjaka krave, ovce i koze nemoj otkupljivati jer su sveti. Njihovom krvlju zapljusni žrtvenik i njihov loj spali na vatri da se podigne dim na ugodan miris BOGU.
18. Njihovo meso pripada tebi, kao što ti pripadaju prikazana prsa i desni but.
19. Sve svete priloge, koje Izraelci donose BOGU, dajem tebi i tvojim sinovima i kćerima kao trajan udio. Trajni je to i neraskidivi savez pred BOGOM za tebe i tvoje potomstvo.«
20. BOG je rekao Aronu: »Nećeš dobiti nasljedstvo u njihovoj zemlji, niti ćeš imati vlasničkog udjela s njima. Ja sam tvoj dio i tvoje nasljedstvo među Izraelcima.
21. Za službu koju Leviti obavljaju u Šatoru sastanka, dajem im svaku desetinu koju će Izraelci davati od uroda žitarica i novorođenih domaćih životinja.
22. Odsad se Izraelci ne smiju približavati Šatoru sastanka. U suprotnom, na sebe će navući krivnju zbog grijeha i poginuti.
23. Samo će Leviti služiti oko Šatora sastanka i snositi odgovornost ako počine grijeh protiv Šatora. Trajna je to uredba za sve vaše naraštaje: Leviti neće imati nasljedstvo među Izraelcima,
24. nego im u nasljedstvo dajem desetinu koju Izraelci donose kao prilog BOGU. Zato sam za njih rekao da neće dobiti nasljedstvo s Izraelcima.«
25. BOG je rekao Mojsiju:
26. »Reci Levitima: Kad od Izraelaca primite desetinu koju vam dajem u nasljedstvo, desetinu te desetine dajte kao prilog BOGU.
27. Vaš će vam se prilog računati kao žito s gumna ili mlado vino iz tijeska.
28. Tako ćete i vi davati prilog BOGU od svih desetina koje budete primali od Izraelaca, a taj prilog BOGU davat ćete svećeniku Aronu.
29. Od svih darova koje dobijete, odvojite ono najbolje i najsvetije za prilog BOGU.
30. Reci Levitima: Kad Bogu dajete najbolji dio onoga što primate, računat će vam se kao da je prilog s vašega gumna ili iz tijeska.
31. Vi i vaši ukućani možete na svakome mjestu jesti ono što vam preostane. To vam je plaća za poslove oko Šatora sastanka.
32. Ako budete prinosili najbolji dio, nećete na sebe navući grijeh. U suprotnom, oskvrnuli biste svete darove Izraelaca i poginuli zbog toga.«

Psalmi 32:6-11
6. Zato neka ti se svi vjerni mole u vrijeme potrebe. Kad nevolje kao bujica navale, neće ih odnijeti.
7. Ti si moje skrovište, čuvaš me od nesreće. Zato te slavim pjesmom. Selah
8. Bog kaže: »Uputit ću te dobro, da znaš kako trebaš živjeti. Davat ću ti savjete i na oku te držati.
9. Ne budi glup kao konj ili mazga. Moraš ih obuzdati žvalama i uzdama, inače ti se neće približiti.«
10. Nevjernike muče mnogi jadi, a vjerni BOGU okruženi su ljubavlju.
11. Vi dobri i pravedni, BOGU se radujte. Veselo kličite, svi koji ga štujete!

Izreka 11:19-21
19. Tko je postojan, u pravednosti ide u život, a tko ide za zlom, srlja u propast.
20. Zlonamjerni ljudi mrski su BOGU, a dragi su mu koji žive čestito.
21. Zli sigurno neće proći nekažnjeno, a pravedni će biti oslobođeni.

Marku 11:20-33
20. Ujutro je Isus s učenicima prolazio pokraj smokvinog drveta, a oni su vidjeli da se drvo osušilo do korijena.
21. Tada se Petar sjetio i rekao Isusu: »Učitelju, pogledaj! Smokva, koju si prokleo, osušila se.«
22. Isus im je rekao: »Imajte Božju vjeru!
23. Govorim vam istinu. Ako tko bez sumnje u srcu kaže ovoj planini: ‘Podigni se i baci se u more’ i vjeruje da će se dogoditi ono što je rekao — Bog će mu to i učiniti.
24. Zato vam kažem: što god zatražite u svojoj molitvi, vjerujte da ste već dobili i bit će vaše.
25. I uvijek kada molite, oprostite ako što imate protiv koga, da vaš nebeski Otac oprosti i vama vaše grijehe.«
26. ***
27. Isus i učenici vratili su se u Jeruzalem. Dok je Isus šetao Hramom, pristupili su mu vodeći svećenici, učitelji Zakona i starješine naroda
28. pa ga upitali: »Kakvu vlast imaš da sve to činiš? Tko ti ju je dao?«
29. Isus im je rekao: »I ja ću vas nešto pitati. Ako mi odgovorite, ja ću vam reći tko me ovlastio da to činim.
30. Je li Ivanovo krštenje došlo s Neba ili je došlo od ljudi? Odgovorite mi!«
31. Oni su počeli raspravljati među sobom: »Ako kažemo: ‘Došlo je s Neba’, on će reći: ‘Zašto mu onda niste vjerovali?’
32. Ne možemo reći: ‘Došlo je od ljudi’, zbog naroda.« Bojali su se naroda jer su ljudi vjerovali da je Ivan bio prorok.
33. Stoga, rekli su Isusu: »Ne znamo.« Na to im je Isus rekao: »Onda neću ni ja vama reći kakvom vlašću ovo činim.«