A A A A A

Levitski 26:1-46
1. »Nemojte si izrađivati ništavne idole niti postavljati rezbarene likove, niti svete stupove. Ne postavljajte u svojoj zemlji kamenje s rezbarenim likovima da biste se pred njima klanjali. Ja sam vaš BOG.
2. Držite moje šabate, tj. posebne dane odmora, i poštujte moje svetište. Ja sam BOG.
3. Budete li živjeli prema mojim uredbama, držali moje zapovijedi i vršili ih,
4. davat ću vam kišu u pravo vrijeme i zemlja će vam davati svoj rod, a drveće u polju svoje plodove.
5. Žetva će vam trajati do berbe grožđa, a berba grožđa do sjetve. Jest ćete kruh do sitosti i živjeti sigurno u svojoj zemlji.
6. Vašoj ću zemlji dati mir. Ići ćete na spavanje ne strahujući ni od koga. Uklonit ću krvoločne zvijeri iz vaše zemlje, a ni neprijateljske vojske neće prolaziti njome.
7. Tjerat ćete svoje neprijatelje i poraziti ih u borbi.
8. Petorica vaših tjerat će njih stotinu i vas stotinu tjerat će njih deset tisuća. Oni će pred vama padati od mača.
9. Priklonit ću se vama i učiniti vas plodnima i mnogobrojnima. Držat ću se svog saveza s vama.
10. Imat ćete toliko uroda da ćete morati izbaciti zalihe starog da napravite mjesta za novi.
11. Postavit ću svoj Sveti šator među vas i neću vas odbaciti.
12. Živjet ću među vama i bit ću vaš Bog, a vi ćete biti moj narod.
13. Ja sam vaš BOG, koji vas je izveo iz Egipta, da više ne budete robovi. Polomio sam vaše jarmove i učinio da hodate uspravno.«
14. »Međutim, ako me ne budete slušali i vršili sve zapovijedi,
15. ako odbacite moje uredbe i prezrete moje zakone, ako ne budete vršili sve moje zapovijedi, prekršit ćete moj savez.
16. Tada ću na vas poslati strah, sušicu i vrućicu koje uništavaju oči i gase život. Uzalud ćete sijati sjeme jer će vaši neprijatelji pojesti njegov rod.
17. Okrenut ću se protiv vas. Neprijatelji će vas poraziti i vladati nad vama. Bježat ćete i kad vas nitko ne bude progonio.
18. Ako me unatoč tome ne poslušate, još ću vas sedmerostruko kazniti za vaše grijehe.
19. Slomit ću vašu drsku oholost. Nebo vam neće davati kišu pa će se zemlja osušiti i otvrdnuti.
20. Uludo ćete trošiti snagu jer vam zemlja neće davati rod ni drveće plod.
21. Ako mi se i dalje budete protivili i odbijali poslušnost, još ću vas sedmerostruko kazniti zbog vaših grijeha.
22. Poslat ću na vas divlje zvijeri koje će vam otimati djecu i uništavati stoku. One će vas učiniti toliko malobrojnima da će vam putovi biti pusti.
23. Ako se unatoč svim tim kaznama ne budete popravili, nego mi se i dalje budete protivili,
24. osobno ću vam se suprotstaviti i još vas sedmerostruko kazniti zbog vaših grijeha.
25. Dovest ću na vas neprijatelja koji će se mačem osvetiti za kršenje saveza. Kad se okupite u svojim gradovima, poslat ću na vas pomor i predati vas u ruke neprijatelju.
26. A kad vam uskratim žito, za deset žena bit će dovoljna jedna peć da vam ispeku kruh, a onda će vam ga davati na mjeru. I vi ćete jesti, ali se nećete najesti.
27. Ako mi se unatoč tomu ne budete pokorili, nego mi se i dalje budete protivili,
28. osobno ću vam se ljutito usprotiviti i još vas sedmerostruko kazniti za vaše grijehe.
29. Zbog gladi ćete jesti ljudsko meso svojih sinova i kćeri.
30. Razvalit ću mjesta gdje štujete i zdrobiti žrtvenike gdje kadite. Natrpat ću vaše leševe na hrpu, zajedno s leševima vaših idola. Ogadit ćete mi se.
31. Gradove ću vam razoriti, a svetišta opustošiti. Neće mi više biti ugodni mirisi vaših žrtava.
32. Tako ću opustošiti zemlju da će se zaprepastiti vaši neprijatelji koji se dosele.
33. Rasut ću vas po narodima. Isukat ću svoj mač i protjerati vas. Zemlja će vam biti pustoš, a vaši gradovi razvaline.
34. Tada će se zemlja nauživati svojih šabatnih godina, dok leži pusta, dok ste vi u zemlji svojih neprijatelja. Tada će se zemlja odmoriti i uživati u svojim šabatnim godinama.
35. Dokle god leži pusta, imat će odmor koji nije imala tijekom vaših šabata, dok ste vi u njoj živjeli.
36. A vaše preživjele, koji će biti u neprijateljskim zemljama, učinit ću toliko strašljivima da će bježati kad zašušti list. Bježat će kao da bježe od mača i padat će iako ih nitko ne progoni.
37. Spoticat će se jedan o drugoga, kao da bježe od mača iako ih nitko ne progoni. Nećete imati snage suprotstaviti se neprijateljima.
38. Izumrijet ćete među drugim narodima i proždrijet će vas zemlja vaših neprijatelja.
39. Tako će vaši preživjeli istrunuti u zemljama neprijatelja zbog svoga grijeha i zbog grijeha svojih predaka.
40. No, ako priznaju svoj grijeh i grijeh svojih predaka, ako priznaju da su me izdali i protivili mi se,
41. zbog čega sam im se ja usprotivio i poslao ih u zemlju njihovih neprijatelja; ako se njihovo tvrdo srce ponizi i prihvate kaznu za svoj grijeh,
42. sjetit ću se svog saveza s Jakovom i svog saveza s Izakom i svog saveza s Abrahamom, i sjetit ću se zemlje.
43. Zemlja koju su ostavili nauživat će se svojih šabatnih godina dok bude pusta, bez njih. Oni će platiti za svoj grijeh jer su odbacili moje zakone i prezreli moje uredbe.
44. No unatoč svemu, dok budu u zemlji svojih neprijatelja, neću ih odbaciti niti prezreti toliko da ih potpuno uništim i raskinem svoj savez s njima. Jer, ja sam njihov BOG.
45. U njihovu ću se korist sjetiti svog saveza s njihovim precima, koje sam naočigled naroda, izveo iz Egipta da budem njihov Bog. Ja sam BOG.«
46. To su uredbe, zakoni i propisi koje je BOG preko Mojsija uspostavio između sebe i Izraelaca na Sinajskoj planini.

Levitski 27:1-34
1. BOG je rekao Mojsiju:
2. »Reci Izraelcima: Ako se netko zavjetovao dati BOGU čovjeka kao slugu, umjesto njega može dati odgovarajuću protuvrijednost.
3. Vrijednost muškarca u dobi od dvadeset do šezdeset godina neka bude pedeset srebrnjaka , a svaki srebrnjak mora imati težinu koja je određena u Svetištu.
4. Vrijednost žene neka bude trideset srebrnjaka.
5. Vrijednost osobe između pet i dvadeset godina starosti neka bude dvadeset srebrnjaka za muško, a deset srebrnjaka za žensko.
6. Vrijednost djeteta u dobi od jednog mjeseca do pet godina neka bude pet srebrnjaka za muško, a tri srebrnjaka za žensko.
7. Vrijednost osobe starije od šezdeset godina neka bude petnaest srebrnjaka za muškarca, a deset srebrnjaka za ženu.
8. Ako netko ne može platiti određenu vrijednost, neka dođe pred svećenika pa će on odrediti nižu vrijednost, prema njegovim mogućnostima.
9. Ako netko zavjetuje životinju, koja je prihvatljiva kao prinos BOGU, takva životinja postaje sveta.
10. Ne smije se zamjenjivati drugom, ni dobra lošom, ni loša dobrom. Ako se ipak zamijeni drugom, onda obje postaju svete.
11. Ako netko zavjetuje nečistu životinju, koja se ne smije prinositi BOGU, neka je dovede pred svećenika.
12. Svećenik će odrediti koliko je dobra ili loša. Kako svećenik odredi cijenu, tako će biti.
13. Ako vlasnik želi otkupiti životinju, na njezinu vrijednost mora dodati još jednu petinu.
14. Ako netko zavjetuje svoju kuću kao dar BOGU, neka svećenik procijeni koliko je dobra ili loša. Kako svećenik odredi vrijednost, tako će biti.
15. Ako darivatelj želi otkupiti svoju kuću, na njezinu vrijednost mora dodati jednu petinu. Tada će mu kuća biti vraćena.
16. Ako netko BOGU zavjetuje polje koje je naslijedio, neka se vrijednost polja odredi prema količini sjemena potrebnog da ga se zasije. Vrijednost neka bude pedeset srebrnjaka za svaku veliku vreću sjemena ječma.
17. Ako zavjetuje svoje polje u jubilarnoj godini, neka ostane prethodno određena vrijednost.
18. Ako zavjetuje polje nakon jubilarne godine, svećenik će izračunati vrijednost u srebru prema broju godina do sljedeće jubilarne godine pa će prethodno određena vrijednost biti umanjena.
19. Ako darivatelj želi otkupiti polje, na njegovu vrijednost neka doda još jednu petinu. Tada će mu se vratiti polje.
20. Ako ne otkupi polje ili ga proda drugome, ono se više ne može otkupiti.
21. Kad dođe jubilarna godina, to će polje biti potpuno posvećeno BOGU i postat će svećeničko vlasništvo.
22. Ako netko BOGU zavjetuje polje koje je kupio, a nije od njegovog nasljedstva,
23. neka svećenik izračuna vrijednost do jubilarne godine, a darivatelj neka istog dana plati tu cijenu kao posvetu BOGU.
24. U jubilarnoj godini polje će se vratiti čovjeku od kojeg je kupljeno, tj. njegovoj obitelji, prvobitnim vlasnicima zemlje.
25. Svaka vrijednost neka se odredi prema jedinici za težinu određenoj u Svetištu, koji iznosi deset grama .
26. Neka nitko ne zavjetuje prvinu od stoke jer prvina već pripada BOGU. Bilo to tele ili janje, ono već pripada BOGU.
27. Ako se zavjetuje prvina od nečiste životinje, ona se mora otkupiti po utvrđenoj vrijednosti, dodajući još jednu petinu vrijednosti. Ako ne bude otkupljena, svećenik će je prodati po utvrđenoj vrijednosti.
28. Ako čovjek nešto od svog vlasništva potpuno posveti BOGU — čovjeka, životinju ili naslijeđeno polje — to se ne smije prodati niti otkupiti. Sve što je potpuno posvećeno, BOGU je presveto.
29. Ni čovjek, koji je potpuno posvećen BOGU, ne smije se otkupiti, nego se mora pogubiti.
30. Desetina svega sa zemlje pripada BOGU, bio to urod s polja ili plodovi s drveća. To je BOGU sveto.
31. Ako netko želi otkupiti svoju desetinu, neka na to doda jednu petinu.
32. Sva desetina od krupne i sitne stoke — svaka deseta životinja koja pri prebrojavanju prođe ispod pastirovog štapa — sveta je BOGU.
33. Neka pastir ne gleda je li životinja dobra ili loša i neka je ne zamjenjuje drugom. Ako je ipak zamijeni drugom, onda obje postaju svete i ne mogu se otkupiti.«
34. To su zapovijedi koje je na Sinajskoj planini BOG dao Mojsiju za Izraelce.

Psalmi 29:1-6
1. Davidova pjesma. Priznajte BOŽJU slavu, vi nebeska bića , veličajte BOŽJU slavu i moć.
2. Slavite BOŽJE slavno ime, hvalite BOŽJU svetu ljepotu.
3. BOŽJI glas čuje se nad morem. Nad vodenim prostranstvom slavnog BOGA grmi glas.
4. Glas BOGA je silan, veličanstven je BOŽJI glas.
5. Glas BOGA slama cedrova stabla, libanonske cedrove lomi BOG.
6. Čini da planine Libanona kao tele poskakuju, da Sirion kao mladi bik podrhtava.

Izreka 10:22-25
22. BOŽJI blagoslov donosi bogatstvo i ne prati ga nikakva muka .
23. Budala uživa čineći zlo, a pametan uživa u mudrosti.
24. Zloga će snaći ono čega se boji, a pravedan će dobiti ono što želi.
25. Kad oluja prolazi, zle odnosi, a pravedni zauvijek čvrsto stoje.

Marku 7:1-13
1. Oko Isusa su se okupili farizeji i neki od učitelja Zakona koji su došli iz Jeruzalema.
2. Vidjeli su neke njegove učenike kako jedu prljavih, odnosno neopranih ruku.
3. Farizeji i svi ostali Židovi ne jedu prije nego što operu ruke do lakata; tako slijede predaje svojih predaka.
4. Kada dođu s tržnice, ne jedu ono što su kupili prije negoli se operu. Ima još mnogo toga što zbog tradicije drže, kao što je pranje šalica, vrčeva i bakrenih lonaca.
5. Stoga, farizeji i učitelji Zakona pitali su Isusa: »Zašto tvoji učenici ne slijede predaju predaka, nego jedu kruh neopranih ruku?«
6. A Isus im je rekao: »Izaija je točno prorekao o vama licemjerima: ‘Ovi ljudi slave me usnama, ali srca su im daleko od mene.
7. Bezvrijedno je njihovo štovanje jer su njihova učenja ljudska pravila.’
8. Božje ste zapovijedi stavili na stranu i držite se ljudskih predaja.«
9. Isus im je rekao i ovo: »Vrlo vješto zanemarujete Božje zapovijedi kako biste uspostavili svoje predaje.
10. Na primjer, Mojsije je rekao: ‘Poštuj oca i majku’ i ‘Tko prokune svog oca ili majku, neka se kazni smrću.’
11. No vi kažete da čovjek smije reći svom ocu ili majci: ‘Ne mogu vam dati ono što vam dugujem jer je to dar namijenjen Bogu.’
12. Na taj mu način govorite da ne mora ništa učiniti za svoga oca ili majku.
13. Tako učite da je važnije slijediti pravila koja vi donosite nego činiti ono što je rekao Bog. A činite još i štošta drugo.«