A A A A A

Izlaska 29:1-46
1. »Evo što trebaš učiniti da posvetiš Arona i njegove sinove kako bi mi mogli služiti kao svećenici: uzmi jednog junca i dva ovna bez tjelesne mane.
2. Uzmi pšenične krupice i bez kvasca napravi kruh, pogače zamiješane s uljem i lepinje namazane uljem.
3. Stavi ih u košaru i prinesi zajedno s juncem i oba ovna.
4. Dovedi Arona i njegove sinove do ulaza u Šator sastanka i operi ih vodom.
5. Uzmi svećeničku odoru pa Aronu obuci tuniku, ogrtač, koji ide ispod prsluka, prsluk i naprsnik. Prsluk pričvrsti ukrašenim pojasom.
6. Na glavu mu stavi turban i na njega namjesti svetu krunu .
7. Uzmi ulje pomazanja, izlij mu ga na glavu — tako ćeš ga pomazati.
8. Dovedi njegove sinove, obuci im tunike,
9. stavi im lente oko pojasa i stavi im kape. Oni će biti svećenici po trajnoj uredbi. Tako ćeš Arona i njegove sinove postaviti u službu.
10. Dovedi junca pred Šator sastanka, a Aron i njegovi sinovi neka mu polože ruke na glavu.
11. Junca zakolji pred BOGOM na ulazu u Šator sastanka.
12. Uzmi junčeve krvi i prstom je stavi na rogove žrtvenika, a ostatak krvi izlij u podnožje žrtvenika.
13. Zatim uzmi sav loj iz utrobe, privjesak jetre i oba bubrega s njihovim lojem pa sve to spali na žrtveniku da se k meni podigne dim.
14. A junčevo meso, kožu i nečist spali izvan tabora. Žrtva je to za očišćenje od grijeha.
15. Uzmi jednog ovna pa neka mu Aron i njegovi sinovi polože ruke na glavu.
16. Zatim ga zakolji, uzmi njegovu krv i njome zapljusni žrtvenik sa svih strana.
17. Isjeci ovna na komade, operi mu utrobu i noge te ih položi uz ostale dijelove i glavu.
18. Zatim cijeloga ovna spali na žrtveniku da se podigne dim. Žrtva je to paljenica za BOGA, BOGU ugodan miris i dar spaljen vatrom.
19. Zatim uzmi drugog ovna pa neka mu Aron i njegovi sinovi polože ruke na glavu.
20. Zakolji ga, uzmi njegove krvi te je stavi Aronu i njegovim sinovima na resicu desnog uha, palac desne ruke i palac desne noge. Zatim krvlju zapljusni žrtvenik sa svih strana.
21. Uzmi nešto krvi sa žrtvenika i ulje pomazanja pa time poškropi Arona, njegovu odoru, njegove sinove i njihove odore. Tako će biti posvećeni i oni i njihove odore.
22. Uzmi sav loj od ovna, koji je žrtva za postavljanje svećenstva u službu: loj s repa, loj iz utrobe, privjesak jetre, oba bubrega s njihovim lojem, uzmi i desni but.
23. Iz košare s beskvasnim kruhom, koja je pred BOGOM, izvadi jedan kruh, jednu pogaču zamiješanu s uljem i jednu lepinju.
24. Sve navedeno stavi u ruke Aronu i njegovim sinovima pa neka to podignu uvis pred BOGOM kao žrtvu prikaznicu.
25. Zatim sve to uzmi iz njihovih ruku i spali na žrtveniku zajedno sa žrtvom paljenicom. BOGU je to ugodan miris i dar spaljen vatrom.
26. Uzmi prsa ovnova za Aronovo postavljanje u službu i podigni ih uvis kao žrtvu prikaznicu pred BOGOM. Nakon toga prsa uzmi sebi.
27. Uzmi prsa i but, koji su bili žrtva prikaznica ovna što je bio žrtvovan za postavljanje Arona i sinova u službu, i posveti ih.
28. Prema trajnoj uredbi, Izraelci će davati te dijelove za Arona i njegove sinove, a to će se uzimati od prinosa koji budu davali BOGU kao svoje žrtve slavljenice.
29. Aronova sveta odora neka pripadne njegovim potomcima, tako da je nose kad budu pomazivani i postavljani za svećenike.
30. Sin, koji će ga naslijediti kao svećenik, neka je nosi sedam dana kad prvi put uđe u Šator sastanka da bi služio u Svetinji.
31. Uzmi ovna za postavljanje u službu i skuhaj njegovo meso na svetome mjestu.
32. Neka Aron i njegovi sinovi na ulazu u Šator sastanka jedu meso ovna i kruh iz košare.
33. Neka jedu ono čime je izvršeno očišćenje za njihovo postavljanje i posvećenje. Neka to nitko drugi ne jede jer je sveto.
34. Ako bi nešto toga mesa ili kruha ostalo do jutra, spali ga na vatri — ne smije se jesti jer je sveto.
35. Sve to učini za Arona i njegove sinove, kao što sam ti zapovjedio. Sedam dana neka traje njihovo posvećenje za svećenike.
36. Svakog dana žrtvuj jednog junca kao žrtvu za očišćenje od grijeha. I za žrtvenik prinesi žrtvu za očišćenje pa ga pomaži da bi ga posvetio.
37. Sedam dana vrši obred očišćenja za žrtvenik i posvećuj ga. Žrtvenik će tada biti toliko svet da će sveto postati sve što ga dotakne.«
38. »Ovo trebaš prinositi na žrtveniku redovno svakog dana: dva janjeta od godinu dana;
39. jedno prinesi ujutro, a drugo uvečer.
40. Uz prvo janje prinesi i kilogram žitne krupice zamiješane s litrom ulja od gnječenih maslina i litru vina kao prinos pića.
41. Drugo janje prinesi uvečer s istim prinosom žita i pića kao ujutro, da bude BOGU ugodan miris, dar spaljen vatrom.
42. Neka se ova žrtva paljenica iz naraštaja u naraštaj redovno prinosi pred BOGOM, na ulazu u Šator sastanka. Tamo ću se sastajati s tobom da bih ti govorio,
43. a sastajat ću se i s Izraelcima. To će mjesto biti posvećeno mojom slavom.
44. Posvetit ću Šator sastanka i žrtvenik. Posvetit ću i Arona i njegove sinove, da mi služe kao svećenici.
45. Živjet ću među Izraelcima i bit ću im Bog.
46. I znat će da sam ja BOG, njihov Bog, koji ih je izveo iz Egipta da bi živio među njima. Ja sam BOG, njihov Bog.«

Izlaska 30:1-38
1. »Od bagremovog drva napravi žrtvenik za paljenje kâda .
2. Neka bude četverokutan — pola metra dug, pola metra širok i metar visok . Napravi mu rogove koji s njime čine jednu cjelinu.
3. Gornju ploču, sve bočne strane i rogove obloži čistim zlatom, a uokolo napravi zlatan vijenac.
4. Napravi dva zlatna koluta ispod vijenca — po dva na suprotnim stranama — da drže šipke za nošenje.
5. Šipke napravi od bagremovog drva i obloži ih zlatom.
6. Žrtvenik stavi ispred zavjese koja zaklanja Kovčeg saveza na kojem se nalazi Pomirilište. Ondje ću se sastajati s tobom.
7. Neka Aron na žrtveniku pali mirisni kâd svakog jutra kad priprema svjetiljke.
8. Neka pali kâd i uvečer kad pali svjetiljke, tako da se kâd redovito prinosi pred BOGOM iz naraštaja u naraštaj.
9. Na ovome žrtveniku ne pali nikakav drugi kâd, ne prinosi žrtvu paljenicu ni žitnu žrtvu i ne izlijevaj prinos pića.
10. Neka Aron jednom godišnje izvrši obred očišćenja na rogovima žrtvenika. Neka se iz naraštaja u naraštaj obred očišćenja vrši jednom godišnje krvlju žrtve za očišćenje. Taj je žrtvenik BOGU potpuno svet.«
11. BOG je rekao Mojsiju:
12. »Kad budeš prebrojavao i popisivao Izraelce, neka svatko plati BOGU otkupninu za svoj život. Tako ih neće zadesiti nikakav pomor dok se vrši popis.
13. Neka svatko tko je upisan plati pola srebrnjaka, prema službenoj mjeri određenoj u Svetištu . Tih je pola srebrnjaka prilog BOGU.
14. Svi upisani, koji imaju dvadeset ili više godina, neka daju ovaj prilog BOGU.
15. Neka bogati ne daju više ni siromašni manje od pola srebrnjaka kad budu davali prilog BOGU kao otkupninu za svoj život.
16. Uzimaj od Izraelaca ovaj novac za otkupninu i koristi ga za potrebe Šatora sastanka. To će BOGA podsjećati na Izraelce, na otkupninu danu za vaše živote.«
17. BOG je rekao Mojsiju:
18. »Za pranje napravi brončani praonik s brončanim postoljem. Postavi ga između Šatora sastanka i žrtvenika, i u njega nalij vodu.
19. Neka Aron i njegovi sinovi vodom iz praonika peru svoje ruke i noge.
20. Kad god ulaze u Šator sastanka, neka se operu vodom da ne poginu. Isto tako, kad prilaze žrtveniku vršiti službu, prinoseći BOGU žrtve koje se spaljuju vatrom,
21. neka operu ruke i noge da ne poginu. Trajna je to uredba za Arona i njegove potomke iz naraštaja u naraštaj.«
22. BOG je rekao Mojsiju:
23. »Uzmi najbolje začine: pet kilograma tekuće smirne, zatim upola manje, to jest dva i pol kilograma mirisnog cimeta, dva i pol kilograma mirisne trstike
24. i pet kilograma kasije . Sve izmjeri prema mjeri koja je određena u Svetištu. Dodaj još četiri litre maslinovog ulja i
25. od toga napravi posebno ulje pomazanja, stručno umiješanu mirisnu smjesu. Bit će to sveto ulje pomazanja.
26. Njime pomaži Šator sastanka, Kovčeg saveza,
27. stol i sav njegov pribor, svijećnjak i pribor, kadioni žrtvenik,
28. žrtvenik za paljenice i sav pribor, i praonik s postoljem.
29. Posveti ih i bit će toliko sveti da će sveto postati sve što ih dotakne.
30. Pomaži Arona i njegove sinove i na taj ih način posveti da mi služe kao svećenici.
31. A Izraelcima reci: ‘Ovo će biti moje sveto ulje pomazanja koje ćete koristiti iz naraštaja u naraštaj.
32. Ne koristite ga na ljudskom tijelu i ne radite drugo ulje ovakvog sastava. Ono je sveto pa neka i vama bude sveto.
33. Tko god napravi ovakvo ulje i stavi ga na bilo koga drugoga osim na svećenika, neka se odstrani iz naroda.’«
34. BOG je rekao Mojsiju: »Uzmi mirisne začine — staktu, oniku i galbanu i čisti tamjan — u jednakim omjerima
35. pa napravi stručno umiješan mirisni kâd. Neka bude posoljen, čist i svet.
36. Jedan dio kâda samelji u prah i stavi ga pred Kovčeg saveza u Šatoru sastanka, gdje ću se s tobom sastajati. Neka vam taj kâd bude presvet.
37. Za sebe ne radite kâd ovakvog sastava. Smatrajte ga posvećenim BOGU.
38. Tko god napravi ovakav kâd da bi ga koristio kao miris, neka se odstrani iz naroda.«

Psalmi 20:6-9
6. Sada znam da BOG pomaže svom odabranom kralju , sa svetih nebesa šalje mu pomoć i spašava ga svojom velikom snagom.
7. Neki se pouzdaju u konje i kola, a mi se uzdamo u svog BOGA.
8. Oni u borbi posrću i padaju, a mi ustajemo i hodamo čvrsto.
9. O BOŽE, čuvaj kralja i daj mu pobjedu! Odazovi se kad za pomoć molimo!

Izreka 6:6-23
6. Promatraj mrava, lijenčino, gledaj što radi i postani mudar.
7. On nema zapovjednika, upravitelja, ni vladara,
8. a ipak ljeti sprema hranu i u vrijeme žetve sakuplja za zimu.
9. Dokle ćeš se izležavati, lijenčino? Kad li ćeš ustati iz kreveta?
10. Još malo odspavaj, još malo odrijemaj, još malo prekriži ruke,
11. i siromaštvo će te zaskočiti poput pljačkaša, a oskudica poput naoružanog čovjeka.
12. Bezvrijedna i zla osoba naokolo luta i govori laži,
13. namiguje očima, lupka nogama, signalizira prstima,
14. iskvarenim umom smišlja zlo, stalno stvara neprilike.
15. Zato će ga iznenada stići nesreća; u trenu će ga satrti, neće se oporaviti.
16. Ima šest stvari koje BOG mrzi, zapravo, sedam koje mu se gade:
17. ohol pogled, lažljiv jezik, ruke koje prolijevaju nevinu krv,
18. srce koje smišlja zle planove, noge koje žure činiti zlo,
19. svjedok koji lažno svjedoči i osoba koja potiče svađu u obitelji.
20. Sine, drži se zapovijedi svog oca i ne zaboravi čemu te učila majka.
21. Uvijek ih drži na srcu, objesi ih oko svog vrata.
22. Kad hodaš, one će te voditi, kad spavaš, one će te čuvati, kad se probudiš, one će ti govoriti.
23. Jer, zapovijedi su kao svjetiljka, pouke kao svjetlost, a odgojne mjere put u život.

Mateju 25:1-30
1. »Tada će Kraljevstvo nebesko biti poput deset djevojaka koje su uzele svoje svjetiljke i pošle ususret mladoženji.
2. Pet ih je bilo ludih, a pet mudrih.
3. Lude su djevojke uzele svoje svjetiljke, ali nisu ponijele ulje.
4. No mudre su, zajedno sa svjetiljkama, uzele i ulje u posudama.
5. Budući da je mladoženja kasnio, sve su djevojke zadrijemale i zaspale.
6. No u ponoć začuo se glas: ‘Evo mladoženje! Izađite mu u susret!’
7. Tada su sve djevojke ustale i pripremile svoje svjetiljke.
8. Lude su djevojke rekle mudrima: ‘Dajte nam malo vašega ulja, jer nam se gase svjetiljke.’
9. Ali mudre su im djevojke odgovorile: ‘Ne možemo jer neće biti dovoljno ni za nas ni za vas. Radije otiđite prodavaču i kupite ulje.’
10. Dok su išle kupiti ulje, mladoženja je stigao. One djevojke koje su bile spremne, pošle su s njim na svadbenu svečanost, a vrata su se za njima zatvorila.
11. Kasnije su stigle i ostale djevojke pa su rekle: ‘Gospodine, Gospodine, otvori nam vrata!’
12. A on im je odgovorio: ‘Istinu vam kažem: ja vas ne poznajem.’
13. Stoga, budite spremni, jer ne znate ni dan ni sat kada će doći Sin Čovječji.«
14. »Kraljevstvo je nebesko poput čovjeka koji se spremao na put pa je pozvao sluge i predao im svoju imovinu na upravljanje.
15. Jednom od njih dao je pet talenata , drugome dva talenta, a trećemu jedan. Svakom je dodijelio prema njegovim sposobnostima, a zatim je otputovao.
16. Onaj koji je primio pet talenata odmah je uložio novac te zaradio još pet talenata.
17. Isto tako, onaj koji je primio dva talenta zaradio je još dva.
18. No onaj koji je primio jedan talenat otišao je, iskopao jamu u zemlji i sakrio gospodarev novac.
19. Nakon mnogo vremena vratio se gospodar i zatražio od slugu da mu polože račun.
20. Pristupio mu je onaj koji je dobio pet talenata te je donio još pet talenata. Rekao je: ‘Gospodaru, povjerio si mi pet talenata, a ja sam, evo, zaradio još pet.’
21. Gospodar mu je rekao: ‘Dobro, vjerni i dobri slugo! Bio si pouzdan u malome pa ću te postaviti da upravljaš velikim. Uđi i podijeli radost sa svojim gospodarem!’
22. Zatim mu je pristupio onaj koji je dobio dva talenta pa mu rekao: ‘Gospodaru, povjerio si mi dva talenta, a ja sam, evo, zaradio još dva.’
23. Gospodar mu je odgovorio: ‘Dobro, vjerni i dobri slugo! Bio si pouzdan u malom pa ću te postaviti da upravljaš velikim. Uđi i podijeli radost sa svojim gospodarem!’
24. Tada mu je pristupio onaj koji je dobio jedan talenat te mu rekao: ‘Gospodaru, znao sam da si tvrd čovjek i da ubireš gdje nisi posadio i skupljaš gdje nisi posijao.
25. Bojao sam se pa sam otišao i sakrio talenat u zemlju. Evo, uzmi što je tvoje!’
26. Gospodar mu je na to odgovorio: ‘Zli i lijeni slugo! Znao si da ubirem gdje nisam posadio i da skupljam gdje nisam posijao.
27. Zato si trebao odnijeti moj novac u banku pa bih, kada dođem, uzeo svoje zajedno s kamatama.
28. Zato mu oduzmite talenat i dajte ga onomu koji ima deset talenata!
29. Jer, svakomu tko ima dat će se još, pa će imati u izobilju, a svakomu tko nema, oduzet će se i ono što ima.
30. Stoga, bacite ovoga beskorisnog slugu u tamu, gdje će biti plač i škrgut zuba!’«