A A A A A

Izlaska 27:1-21
1. »Napravi žrtvenik od bagremovog drva, u obliku četverokuta. Neka bude dva i pol metra dužine, dva i pol metra širine te jedan i pol metar visine.
2. Na njegova četiri ugla stavi po jedan rog, tako da rogovi i žrtvenik čine cjelinu. Zatim cijeli žrtvenik obloži broncom.
3. Napravi posude za skupljanje i uklanjanje pepela, lopatice, zdjele, vilice i žeravnike. Sav taj pribor za žrtvenik izradi od bronce.
4. Napravi i rešetku za žrtvenik — mrežu od bronce. Na svakom od četiri ugla mreže stavi po jedan brončani kolut.
5. Rešetku postavi ispod oboda žrtvenika, tako da stoji na polovici visine žrtvenika.
6. Za žrtvenik napravi šipke od bagremovog drva i obloži ih broncom.
7. Šipke provuci kroz kolutove, tako da stoje na dvije strane žrtvenika dok ga se nosi.
8. Stranice žrtvenika napravi od dasaka, a on neka bude šupalj. Načini ga točno kao što ti je pokazano na planini.«
9. »Napravi dvorište za Sveti šator. Njegova južna strana neka ima zavjese od finog lana u dužini od pedeset metara ,
10. dvadeset stupova i dvadeset brončanih postolja, srebrne kuke i obruče na stupovima.
11. Neka i sjeverna strana ima zavjese u dužini od pedeset metara, dvadeset stupova i dvadeset brončanih postolja, srebrne kuke i obruče na stupovima.
12. Neka zapadna strana dvorišta bude dvadeset i pet metara široka i neka ima zavjese, deset stupova i deset postolja.
13. Širina dvorišta na pročelju, na istočnoj strani, neka bude dvadeset i pet metara.
14. S jedne strane ulaza neka budu zavjese dužine sedam i pol metara , tri stupa i tri postolja.
15. S druge strane ulaza neka isto budu zavjese dužine sedam i pol metara, tri stupa i tri postolja.
16. Na ulazu dvorišta neka bude zavjesa dužine deset metara , od plavog, ljubičastog i crvenog prediva te finog lana, i neka je tkalac ukrasi. Objesi je na četiri stupa s četiri postolja.
17. Svi stupovi oko dvorišta neka imaju srebrne obruče, srebrne kuke i brončana postolja.
18. Neka dvorište bude pedeset metara dužine, dvadeset pet metara širine i dva i pol metra visine. Zavjese neka mu budu od finog lana, a postolja od bronce.
19. Sav pribor, koji se koristi u Svetom šatoru, kao i svi kolčići za šator i dvorište, neka budu od bronce.«
20. »Zapovjedi Izraelcima da ti za rasvjetu donose čisto ulje od gnječenih maslina, da bi se svjetiljke mogle redovito paliti.
21. U Šatoru sastanka, ispred zavjese koja zaklanja svjedočanstvo saveza, neka Aron i njegovi sinovi održavaju svjetiljke da gore pred BOGOM od večeri do jutra. Ovo je trajna uredba koju Izraelci trebaju držati kroz sve naraštaje.«

Izlaska 28:1-43
1. »Izdvoji od Izraelaca svog brata Arona i njegove sinove Nadaba, Abihua, Eleazara i Itamara, da mi služe kao svećenici.
2. Svome bratu Aronu napravi svetu odjeću, dostojanstvenu i veličanstvenu.
3. Obrati se svim vještim zanatlijama, kojima sam dao duha mudrosti, da Aronu naprave odjeću koja će ga posvetiti za svećeničku službu. Tada mi može služiti kao svećenik.
4. Neka naprave ove odjevne predmete: naprsnik, prsluk, ogrtač, vezenu tuniku, turban i lentu. Tu svetu odjeću neka načine za tvog brata Arona i njegove sinove, da mi služe kao svećenici.
5. Neka koriste zlato te plavo, ljubičasto i crveno predivo te fini lan.«
6. »Prsluk neka naprave od zlata te plavog, ljubičastog i crvenog prediva i finog lana — umjetničkim vezom.
7. Prsluk mora imati dvije naramenice pričvršćene za svoja dva kraja.
8. Pojas za prsluk neka bude napravljen kao i prsluk — od zlata te plavog, ljubičastog i crvenog prediva i finog lana.
9. Uzmi dva kamena oniksa i u njih ureži imena Izraelovih sinova
10. prema redu njihovog rođenja. Na jednom kamenu ureži prvih šest imena, a na drugome ostalih šest.
11. Kao što draguljar urezuje pečate, ureži imena Izraelovih sinova u ta dva kamena. Kamenove postavi u zlatne okvire
12. pa oba kamena pričvrsti na naramenice prsluka, da budu spomen-kamenovi na Izraelove sinove. Neka Aron na ramenima nosi njihova imena kao podsjetnik pred BOGOM.
13. Napravi zlatne okvire
14. i dva lanca od čistog zlata, pletena kao uže, pa ih pričvrsti za okvire.«
15. »Napravi naprsnik Božjih presuda umjetničkom vještinom. Načini ga kao i prsluk: od zlata te plavog, ljubičastog i crvenog prediva i finog lana.
16. Oblikom neka bude četverokutan, pedalj dug i pedalj širok te presavijen napola.
17. U njega umetni četiri reda dragog kamenja. U prvom redu neka budu rubin, topaz i smaragd,
18. u drugome tirkiz, safir i dijamant,
19. u trećemu hijacint, ahat i ametist,
20. i u četvrtome beril, oniks i jaspis. Umetni ih u zlatne okvire.
21. Neka bude dvanaest kamenova, prema imenima Izraelovih sinova. Neka se u njih, kao u pečat, urežu imena dvanaest plemena.
22. Za naprsnik napravi dva lanca od čistog zlata, pletena kao uže.
23. Zatim napravi dva zlatna koluta i pričvrsti ih za dva ugla naprsnika.
24. Dva zlatna lanca pričvrsti za kolutove na uglovima naprsnika,
25. a druga dva kraja lanca za dva okvira pa ih pričvrsti za naramenice s prednje strane prsluka.
26. Napravi druga dva zlatna koluta i pričvrsti ih za druga dva ugla naprsnika, uz unutrašnji rub, odmah uz prsluk.
27. Napravi još dva zlatna koluta i pričvrsti ih za donji kraj naramenica, na prednjoj strani prsluka, blizu šava, odmah iznad pojasa prsluka.
28. Kolutovi naprsnika neka budu vezani plavom uzicom za kolutove prsluka preko pojasa prsluka da se naprsnik ne odvaja od prsluka.
29. Kad god Aron bude ulazio u Svetinju, neka na naprsniku Božjih presuda, na srcu, nosi imena Izraelovih sinova, kao trajan podsjetnik pred BOGOM.
30. U naprsnik stavi Urim i Tumim da budu Aronu na srcu kad ide pred BOGA. Tako će ga Aron uvijek nositi pred BOGOM na svome srcu i moći će spoznati Božje odluke za Izraelce.«
31. »Ogrtač ispod prsluka u cijelosti napravi od plave tkanine.
32. U sredini neka ima prorez za glavu, a oko njega otkani obrub poput ovratnika, da se ne bi poderao.
33. Duž rubova ogrtača napravi ukrase u obliku šipka od plavog, ljubičastog i crvenog prediva, a između njih zlatne zvončiće.
34. Zlatni zvončići i predeni šipci neka budu naizmjence postavljeni duž rubova ogrtača.
35. Neka ga Aron nosi na sebi dok obavlja službu. Kad bude ulazio u Svetinju pred BOGA i kad bude izlazio, čut će se zvončići pa neće poginuti.«
36. »Napravi ukrasnu pločicu od čistog zlata i na njoj, kao na pečatu, ureži riječi: Posvećen BOGU.
37. Za nju veži plavu uzicu da se može pričvrstiti za turban. Neka bude s prednje strane turbana.
38. Neka je Aron nosi na čelu da na sebe može preuzeti bilo kakvu krivnju Izraelaca dok daju svete darove. Neka uvijek bude na njegovom čelu da mu BOG prihvati darove.
39. Satkaj ukrašenu tuniku od finog lana, napravi turban od finog lana i napravi vezenu lentu.
40. Napravi tunike, lente i kape za Aronove sinove, da budu dostojanstveni i veličanstveni.
41. Obuci tu odjeću na svog brata Arona i njegove sinove. Zatim ih pomaži uljem, ovlasti i posveti, da mi služe kao svećenici.
42. Napravi im laneno rublje da njime pokriju golo tijelo od struka do bedara.
43. Neka Aron i njegovi sinovi nose svu tu odjeću kad god ulaze u Šator sastanka ili prilaze žrtveniku da bi služili u Svetinji. U protivnom, na sebe će navući krivnju pa poginuti. To je trajna uredba za Arona i njegove potomke.«

Psalmi 20:1-5
1. Voditelju zbora. Davidova pjesma. Neka ti BOG pomogne u opasnosti, neka te štiti ime Jakovljevog BOGA!
2. Neka ti pošalje pomoć iz svog svetišta, neka te podrži sa Siona!
3. Neka se sjeti svih tvojih darova i prihvati sve tvoje žrtve paljenice! Selah
4. Neka ti da sve što ti srce poželi i provede sve tvoje zamisli!
5. Radosno ćemo klicati tvojoj pobjedi, ime našeg Boga ćemo slaviti. Neka BOG ostvari sve što ga zamoliš!

Izreka 7:1-5
1. Sine, drži se mojih riječi i pamti moje zapovijedi.
2. Čini što ti govorim, pa ćeš živjeti, čuvaj moja učenja kao zjenicu oka,
3. priveži ih sebi za prst, upiši ih u svoje srce.
4. Reci mudrosti: »Budi mi sestra!«, a razumu: »Budi moj rođak!«
5. Oni će te čuvati od tuđe žene, od slatkorječive preljubnice.

Mateju 24:29-51
29. »Odmah nakon nevolje tih dana, ‘Sunce će se pomračiti, a mjesec više neće sjati. Zvijezde će padati s neba, a nebeska će se tijela potresti.’
30. Tada će se na nebu pojaviti znak dolaska Sina Čovječjega. Sva će plemena na Zemlji tada zaplakati i vidjet će Sina Čovječjega kako dolazi na nebeskim oblacima sa silom i velikom slavom.
31. A on će poslati svoje anđele s glasnom trubom i oni će okupiti njegove izabranike sa sve četiri strane svijeta , s jednoga kraja neba do drugoga.
32. Učite iz usporedbe o smokvi. Čim joj grane omekšaju i olistaju, znate da je ljeto blizu.
33. Isto tako, kad vidite sve ove događaje, znajte da je blizu vrijeme dolaska Sina Čovječjega.
34. Istinu vam kažem: sve će se to dogoditi još za života ovoga naraštaja.
35. Nebo i Zemlja će proći, ali moje riječi neće proći.
36. A o onom danu i satu nitko ništa ne zna, čak ni anđeli na Nebu, ni Sin, nego samo Otac.
37. Kao što je bilo u Noino vrijeme, tako će biti i u vrijeme dolaska Sina Čovječjega.
38. U vrijeme prije potopa ljudi su jeli i pili, ženili se i udavali, sve do dana kad je Noa ušao u arku.
39. I ništa nisu slutili dok potop nije došao i sve ih odnio. Tako će biti i prilikom dolaska Sina Čovječjega.
40. U to će vrijeme dvojica raditi u polju. Jedan od njih će se uzeti, a drugi ostaviti.
41. Dvije će žene u mlinu mljeti žito. Jedna od njih će se uzeti, a druga ostaviti.
42. Zato budite spremni, jer ne znate u koji dan dolazi vaš Gospodin.
43. I zapamtite ovo: da je vlasnik kuće znao u koje će doba noći doći lopov, ostao bi budan i ne bi dopustio da mu provali u kuću.
44. Zato i vi budite spremni, jer će Sin Čovječji doći kad ga ne očekujete.«
45. »Tko je, dakle, onaj vjerni i razboriti sluga kojeg je gospodar postavio nad svim svojim slugama da im daje hranu u pravo vrijeme?
46. Blago onom slugi kojeg njegov gospodar, kada dođe, nađe gdje obavlja svoju dužnost.
47. Istinu vam kažem: gospodar će toga slugu postaviti da upravlja svim njegovim imanjem.
48. No ako zli sluga u sebi kaže: ‘Moj se gospodar još dugo neće vratiti’
49. pa počne tući druge sluge te jesti i piti s pijancima,
50. doći će njegov gospodar u dan i sat kada ga ne očekuje.
51. Tada će ga njegov gospodar okrutno kazniti i dodijeliti mu mjesto među licemjerima, gdje će biti plač i škrgut zuba.«