A A A A A

Izlaska 25:1-40
1. BOG je rekao Mojsiju:
2. »Reci Izraelcima da mi sakupe prilog. Primite prilog za mene od svih koji žele dati od srca.
3. Ovo su prilozi koje ćete primati: zlato, srebro i broncu;
4. plavo, ljubičasto i crveno predivo, fini lan i sukno od kozje dlake;
5. crveno obojene ovnove kože i glatke kože ; bagremovo drvo;
6. ulje za svjetiljke; začine za ulje pomazanja i za mirisni kâd;
7. oniks i drugo drago kamenje koje će se umetati u prsluk i naprsnik .«
8. »Neka mi narod napravi svetište da mogu boraviti među njima.
9. Načini Sveti šator i svu njegovu opremu točno prema uzorku koji ću ti pokazati.«
10. »Neka naprave kovčeg od bagremovog drva — 125 centimetara dužine, 75 centimetara širine i 75 centimetara visine .
11. Iznutra i izvana obloži ga čistim zlatom, a uokolo mu napravi zlatan vijenac.
12. Izlij četiri zlatna koluta i pričvrsti ih za njegove četiri noge — dva koluta s jedne i dva s druge strane.
13. Napravi šipke od bagremovog drva i obloži ih zlatom
14. pa ih provuci kroz kolutove na stranama kovčega, da se kovčeg nosi pomoću njih.
15. Šipke neka budu u kolutovima kovčega i neka se nikad ne vade.
16. U kovčeg položi svjedočanstvo saveza koje ću ti dati.
17. Zatim od čistog zlata napravi poklopac 125 centimetara dug i 75 centimetara širok . To je Pomirilište.
18. Napravi i dva krilata bića od kovanog zlata za krajeve Pomirilišta.
19. Načini jedno krilato biće za jedan, a drugo za drugi kraj, pa ih sastavi s Pomirilištem u jednu cjelinu.
20. Neka krila tih bića budu raširena uvis tako da njima natkrivaju Pomirilište. Neka krilata bića budu okrenuta jedno prema drugome i neka gledaju u Pomirilište.
21. Pomirilište stavi na kovčeg u koji položi svjedočanstvo saveza što ću ti ga dati.
22. Ondje, iznad Pomirilišta, između dva krilata bića koja su na Kovčegu saveza, sastajat ću se s tobom i davati ti sve svoje zapovijedi za Izraelce.«
23. »Od bagremovog drva napravi stol — metar dužine, pola metra širine i 75 centimetara visine .
24. Obloži ga čistim zlatom i uokolo mu napravi zlatan vijenac.
25. Oko stola napravi obrub širine dlana pa i oko obruba napravi zlatan vijenac.
26. Napravi za njega četiri zlatna koluta i pričvrsti ih na četiri ugla na kojima se nalaze četiri noge.
27. Kolutovi neka budu uz obrub, da drže šipke za nošenje stola.
28. Šipke napravi od bagremovog drva i obloži ih zlatom. Pomoću njih će se prenositi stol.
29. Za stol napravi tanjure, žlice, pehare i posude za izlijevanje prinosa pića — od čistog zlata.
30. Na stol stavljaj kruh Božje prisutnosti , da stalno bude preda mnom.«
31. »Napravi svijećnjak od čistog kovanog zlata. Napravi mu postolje, stalak i čašice u obliku cvjetova s pupoljcima i laticama, da sve čini jednu cjelinu.
32. Neka iz stalka izlazi šest krakova — tri kraka s jedne i tri kraka s druge strane svijećnjaka.
33. Na svakom od šest krakova svijećnjaka neka budu tri čašice u obliku bademovog cvijeta, s pupoljcima i laticama.
34. Na središnjem stalku neka budu četiri čašice u obliku bademovog cvijeta, s pupoljcima i laticama.
35. Na stalku, ispod mjesta gdje izlazi prvi par krakova, neka bude jedan pupoljak, drugi pupoljak neka bude ispod drugog para, a treći ispod trećeg — dakle, ukupno šest krakova koji izlaze iz svijećnjaka.
36. Pupoljci i krakovi neka sa svijećnjakom čine jednu cjelinu iskovanu od čistog zlata.
37. Zatim za svijećnjak načini sedam svjetiljaka i postavi ih tako da rasvjetljuju prostor pred njim.
38. Škare za fitilj i podlošci neka budu od čistog zlata.
39. Svijećnjak i sav njegov pribor neka se naprave od trideset i četiri kilograma čistog zlata.
40. Pazi da sve bude načinjeno prema uzorku koji ti je pokazan na planini.«

Izlaska 26:1-37
1. »Sveti šator napravi od deset zavjesa od finog lana i plavog, ljubičastog i crvenog prediva. Na zavjesama napravi krilata bića umjetničkim vezom.
2. Sve zavjese neka budu iste veličine — četrnaest metara dužine i dva metra širine .
3. Pet zavjesa spoji u jednu cjelinu, a isto učini i s ostalih pet.
4. Duž ruba krajnje zavjese prve cjeline napravi petlje od plavog prediva pa isto duž ruba krajnje zavjese druge cjeline.
5. Načini pedeset petlji na jednoj zavjesi i pedeset petlji na krajnjoj zavjesi druge cjeline. Neka petlje budu jedna nasuprot drugoj.
6. Napravi pedeset zlatnih kopči i pomoću njih spoji zavjese, tako da Sveti šator bude jedna cjelina.
7. Od kozje dlake napravi zavjese za pokrov iznad Svetog šatora — ukupno jedanaest.
8. Svih jedanaest zavjesa neka budu iste veličine — petnaest metara duge i dva metra široke .
9. Pet zavjesa spoji u jednu cjelinu, a ostalih šest u drugu cjelinu. Šestu zavjesu presavij popola na pročelju šatora.
10. Napravi pedeset petlji duž ruba krajnje zavjese u prvoj cjelini i pedeset petlji duž ruba krajnje zavjese u drugoj cjelini.
11. Napravi pedeset brončanih kopči i umetni ih u petlje, da šator spojiš u jednu cjelinu.
12. Višak koji će preostati, polovica krajnje zavjese, neka visi preko stražnje strane Svetog šatora.
13. Na obje strane neka visi pola metra preostale dužine šatorskih zavjesa, da pokriva Sveti šator.
14. Za Šator načini prekrivač od crveno obojenih ovnovskih koža, a preko njega prekrivač od glatkih koža.
15. Od bagremovog drva napravi uspravne okvire za Sveti šator.
16. Neka svaki okvir bude pet metara dužine i 75 centimetara širine .
17. Svaki okvir neka ima dva nasuprot postavljena klina. Tako napravi sve okvire Svetog šatora.
18. Za južnu stranu Svetog šatora napravi dvadeset okvira
19. i četrdeset postolja od srebra koja idu ispod njih — dva za svaki okvir, po jedno ispod svakog klina.
20. Za drugu, sjevernu stranu Svetog šatora, načini dvadeset okvira
21. i četrdeset postolja od srebra — dva ispod svakog okvira.
22. Za stražnju, zapadnu stranu Svetog šatora, napravi šest okvira,
23. a dva načini za uglove na stražnjoj strani.
24. Neka se u ta dva ugla okviri dodiruju pri dnu, a pri vrhu spajaju jednim kolutom. Takva neka budu oba okvira.
25. Tako će biti osam okvira i šesnaest srebrnih postolja — dva ispod svakog okvira.
26. Napravi i poprečne šipke od bagremovog drva — pet za okvire s jedne strane Svetog šatora,
27. pet za okvire s druge strane i pet za okvire sa stražnje, zapadne strane Svetog šatora.
28. Srednja šipka neka se proteže sredinom okvira, s jednog kraja na drugi.
29. Okvire obloži zlatom i napravi zlatne kolutove koji će držati poprečne šipke. I poprečne šipke obloži zlatom.
30. Načini Sveti šator prema nacrtu koji ti je pokazan na planini.«
31. »Napravi zavjesu od plavog, ljubičastog i crvenog prediva i finog lana, a na njoj umjetničkim vezom načini krilata bića.
32. Zakvači je na četiri stupa od bagremovog drva obložena zlatom, koji imaju zlatne kuke i stoje na četiri srebrna postolja.
33. Zavjesu zakvači kopčama pa iza nje stavi Kovčeg saveza. Ta zavjesa neka razdvaja Svetinju od Svetinje nad svetinjama.
34. Na Kovčeg saveza u Svetinji nad svetinjama stavi Pomirilište.
35. Na sjevernoj strani Svetog šatora, ispred zavjese, postavi stol, a nasuprot njega, na južnoj strani, svijećnjak.«
36. »Za ulaz Šatora neka se napravi zavjesa od plavog, ljubičastog i crvenog prediva te finog lana, i neka je tkalac ukrasi.
37. Za ovu zavjesu napravi pet stupova od bagremovog drva obloženih zlatom. Njihove kuke neka budu od zlata, a postolja izlivena od bronce.«

Psalmi 19:7-14
7. Savršen je BOŽJI zakon, čovjeku daje život. U BOŽJA se pravila možemo pouzdati, uz njih i neznalica postaje mudar.
8. BOŽJE upute su dobre, one raduju srce. Čiste su BOŽJE zapovijedi, oči prosvjetljuju.
9. Dobar je i strah od BOGA, trajat će zauvijek. BOŽJE presude su ispravne, svaka od njih je pravedna.
10. Učenja su mu dragocjena kao čisto zlato, slađa od najboljeg meda što kaplje iz saća.
11. Tvoj je sluga njima poučen, poslušan i bogato nagrađen.
12. No ljudi ne mogu znati sve svoje greške, zato oprosti mi kad i ne znajući griješim.
13. Spriječi me da namjerno ne postupim krivo, ne želim da nada mnom vladaju grijesi. Tako ću biti bez krivnje, nevin od svakog prijestupa.
14. Neka su ti drage moje riječi i misli, BOŽE, moja stijeno, spasitelju moj.

Izreka 6:32-35
32. Ali, tko počini preljub, nema pameti jer će sam sebe uništiti.
33. Dobit će batine, izgubit će čast, njegova sramota ne može se ukloniti.
34. Jer, muževa ljubomora je strašna, njegova osveta nema granica.
35. Nikakvu naknadu neće prihvatiti, nikakav dar neće ga smiriti.

Mateju 24:1-28
1. Kad je Isus izašao iz Hrama i krenuo dalje, pristupili su mu učenici pokazujući mu hramske zgrade.
2. A on im je rekao: »Vidite li sve ovo? Istinu vam kažem: neće ostati ni kamen na kamenu. Svaki će se srušiti.«
3. Dok je Isus sjedio na Maslinskoj gori, njegovi su učenici došli k njemu pa mu rekli: »Kaži nam kada će se to dogoditi i koji će biti znak tvoga ponovnog dolaska i svršetka svijeta .«
4. Odgovorio im je: »Pazite da vas tko ne prevari,
5. jer mnogi će doći pozivajući se na moje ime i reći: ‘Ja sam Krist’ i mnoge će prevariti.
6. Čut ćete za ratove i glasine o ratovima što će se voditi. Nemojte se uznemiravati! To se mora dogoditi, ali to još nije kraj.
7. Da, narod će se boriti protiv drugog naroda i kraljevstvo protiv kraljevstva. Bit će gladi i potresa posvuda.
8. Ali sve je to samo početak porođajnih muka.
9. U to će vas vrijeme ljudi predavati da budete kažnjeni i ubijat će vas. Svi će vas narodi mrziti jer ste moji sljedbenici.
10. I mnogi će tada izgubiti vjeru te će jedni druge predavati vlastima i mrziti se međusobno.
11. Pojavit će se mnogi lažni proroci i mnoge će zavesti.
12. Povećat će se bezakonje i ljubav će kod mnogih ohladnjeti.
13. No tko ustraje do kraja, bit će spašen.
14. A ova Radosna vijest o Božjem kraljevstvu propovijedat će se po cijelom svijetu kao svjedočanstvo svim narodima. I tada će doći kraj.
15. Vidjet ćete ‘grozotu koja donosi uništenje’ , o kojoj je govorio prorok Daniel, kako stoji na svetome mjestu u Hramu. (Neka čitatelj razumije što to znači!)
16. Tada, oni koji budu u Judeji, neka bježe u planine.
17. Tko bude na krovu kuće, neka ne silazi u kuću da nešto uzme.
18. A tko bude u polju, neka se ne vraća da uzme ogrtač.
19. Jao trudnicama i dojiljama u te dane!
20. Molite da vaš bijeg ne bude zimi ili na šabat, dan odmora.
21. U to će vrijeme nastati velika nevolja, kakve nije bilo od početka svijeta niti će je ikad biti.
22. I kad se ti dani ne bi skratili, nitko ne bi preživio. Ali, radi svojih izabranih, Bog će skratiti te dane.
23. Ako vam tko u to vrijeme kaže: ‘Gle! Krist je ovdje’ ili ‘Eno ga ondje’, nemojte mu vjerovati.
24. Jer, pojavit će se lažni mesije i lažni proroci i činit će čudesne znakove i čuda da bi zaveli, ako je moguće, čak i Božje izabranike.
25. Pazite! Unaprijed sam vas upozorio.
26. Stoga, ako vam kažu: ‘Evo, Krist je u pustinji’, ne idite onamo. Ili ako kažu: ‘Evo ga na tajnome mjestu’, nemojte im vjerovati.
27. Jer, dolazak Sina Čovječjega bit će očit poput munje što bljesne na istoku i rasvijetli sve do zapada.
28. Ako se negdje nalazi lešina, ondje se skupljaju lešinari.«