A A A A A

Izlaska 23:1-33
1. Nemoj davati lažne izjave. Ne pomaži krivcu lažnim svjedočenjem.
2. Ne povodi se za većinom kad čini zlo. Kad svjedočiš u parnici, ne iskrivljuj pravdu priklanjajući se većini.
3. Ne budi pristran ni prema siromašnome u njegovoj parnici.
4. Ako naiđeš na zalutalog bika ili magarca svojeg neprijatelja, svakako mu ih vrati.
5. Ako vidiš magarca onoga tko te mrzi kako je pao pod svojim teretom, ne ostavljaj ga ondje, već mu svakako pomozi.
6. Ne uskraćuj pravdu siromašnome u njegovoj parnici.
7. Izbjegavaj lažne optužbe. Nemoj pogubiti nedužnoga niti pravednoga jer ja neću opravdati krivca.
8. Ne primaj mito jer zasljepljuje i one koji dobro vide te izvrće slučaj pravednika.
9. Ne ugnjetavaj stranca jer i sam znaš kako mu je budući da ste bili stranci u Egiptu.
10. Šest godina zasijavaj svoju zemlju i sakupljaj njezin rod,
11. a sedme je godine nemoj obrađivati, nego je ostavi da se odmori. Što god na njoj raste, neka bude za hranu siromašnima iz tvog naroda, a ostalo neka pojedu divlje životinje. Tako učini i sa svojim vinogradom i maslinikom.
12. Šest dana obavljaj svoj posao, a sedmog se dana odmaraj. Tako će se odmoriti tvoji bikovi i magarci te se tako okrijepiti tvoji robovi i stranci.
13. Pazite da činite sve što sam vam rekao. Nemojte štovati druge bogove — ne spominjite čak ni njihovo ime!
14. Tri puta godišnje održavajte slavlje meni u čast.
15. Slavi Blagdan beskvasnog kruha, kao što sam ti zapovjedio. Sedam dana u određeno vrijeme mjeseca Abiba jedi beskvasni kruh jer si tada izašao iz Egipta. Neka nitko pred mene ne dolazi praznih ruku, bez prinosa.
16. Slavi Blagdan žetve u rano ljeto, od prvina svog truda, od onoga što si prvo posijao na svome polju. Slavi Blagdan berbe na kraju godine, kad s polja sakupljaš zadnji rod svog truda.
17. Tri puta godišnje neka svi tvoji muškarci dođu pred Gospodara BOGA.
18. Ne prinosi krv mojih žrtava zajedno s nečim što u sebi ima kvasca, a loj mojih blagdanskih žrtava spali i ne ostavljaj do jutra.
19. U dom svog BOGA donosi najbolje od prvine uroda svoje zemlje. Ne smiješ kuhati kozlića u mlijeku njegove majke.
20. »Evo, šaljem anđela pred tobom, da te čuva na putu i da te odvede do mjesta koje sam pripremio.
21. Obrati pažnju na njega i slušaj ga. Ne buni se protiv njega jer ti neće oprostiti pobunu. U njemu je moje ime .
22. Ako ga zaista budeš slušao i činio sve što ti kažem, bit ću neprijatelj tvojim neprijateljima i protivnik tvojim protivnicima.
23. Moj će anđeo ići pred tobom i odvesti te u zemlju Amorejaca, Hetita, Perižana, Kanaanaca, Hivijaca i Jebusejaca, koje ću ja uništiti.
24. Ne klanjaj se i ne štuj njihove bogove te ne čini ono što oni čine. Potpuno ih uništi i razbij njihove svete stupove .
25. Štuj svog BOGA, a ja ću te blagosloviti hranom i vodom, uklonit ću bolest od tebe.
26. Nijedna žena u tvojoj zemlji neće pobaciti niti biti neplodna. Dat ću ti pun životni vijek.
27. Pred tobom ću slati strah od mene i unijeti metež u svaki narod na koji naiđeš. Učinit ću da svi tvoji neprijatelji pobjegnu pred tobom.
28. Pred tobom ću slati pošast koja će istjerati Hivijce, Kanaance i Hetite.
29. No neću ih istjerati u jednoj godini jer bi zemlja opustila, a zvijeri se namnožile i napale te.
30. Malo pomalo, tjerat ću ih pred tobom da se namnožiš toliko da zaposjedneš zemlju.
31. Postavit ću ti granice od Crvenoga do Filistejskog mora i od pustinje do rijeke Eufrat. Predat ću ti stanovnike te zemlje pa ćeš ih istjerati ispred sebe.
32. S njima i njihovim bogovima ne sklapaj nikakav savez i
33. ne dopusti da ostanu živjeti u tvojoj zemlji jer će te navesti na grijeh protiv mene. Štovanje njihovih bogova bit će ti zamka.«

Izlaska 24:1-18
1. BOG je rekao Mojsiju: »Popnite se k BOGU — ti, Aron, Nadab i Abihu, i sedamdeset izraelskih starješina. Poklonite mi se na udaljenosti,
2. a onda neka samo Mojsije priđe BOGU. Starješine neka ne prilaze, a narod neka se uopće ne penje na planinu.«
3. Mojsije je otišao i prenio narodu sve BOŽJE zapovijedi i uredbe, a narod je jednoglasno odgovorio: »Učinit ćemo sve što je rekao BOG.«
4. Zatim je Mojsije zapisao sve BOŽJE zapovijedi. A ujutro je ustao rano i u podnožju planine izgradio žrtvenik i postavio dvanaest kamenih stupova za dvanaest izraelskih plemena.
5. Zatim je poslao izraelske mladiće da BOGU prinesu junce kao žrtve paljenice i žrtve slavljenice.
6. Mojsije je uzeo pola krvi od žrtvovanih životinja i stavio je u posude, a drugom je polovicom zapljusnuo žrtvenik.
7. Zatim je uzeo Knjigu saveza, u koju je zapisao Božje zapovijedi, i pročitao je da cijeli narod može čuti. Narod je rekao: »Bit ćemo poslušni i činit ćemo sve što je rekao BOG.«
8. Zatim je Mojsije uzeo posude s krvlju i njome zapljusnuo narod, govoreći: »Ovo je krv kojom BOG sklapa savez s vama u skladu sa svojim uredbama.«
9. Zatim su se Mojsije, Aron, Nadab, Abihu i sedamdeset izraelskih starješina popeli na planinu
10. i vidjeli Izraelovog Boga. Pod nogama mu je bilo nešto poput pločnika od safira, sjajnog kao samo nebo.
11. Bog nije pogubio izraelske glavare, nego su gledali Boga i zajedno jeli i pili.
12. BOG je rekao Mojsiju: »Popni se k meni na planinu i tu ostani, a ja ću ti dati kamene ploče sa zakonom i zapovijedima koje sam napisao da bih poučio narod.«
13. Tada su Mojsije i njegov pomoćnik Jošua krenuli na Božju planinu.
14. Mojsije je rekao starješinama: »Čekajte nas ovdje dok se ne vratimo. Aron i Hur su s vama pa se njima obratite u slučaju nekog spora.«
15. Zatim se Mojsije popeo na planinu koju je prekrio oblak.
16. BOŽJA slava nastanila se na Sinajskoj planini. Oblak je šest dana prekrivao planinu, a sedmog je dana BOG iz oblaka pozvao Mojsija.
17. Izraelcima je BOŽJA slava na vrhu planine izgledala kao vatra koja plamti.
18. Tada je Mojsije ušao u oblak i popeo se još više na planinu. Ostao je na planini četrdeset dana i četrdeset noći.

Psalmi 19:1-6
1. Voditelju zbora. Davidova pjesma. Nebesa pričaju o Božjoj slavi, nebo objavljuje djelo njegovo.
2. Svaki novi dan otkriva više, svaka noć k većem znanju vodi.
3. Nema tu govora, ni riječi; ne čuje se njihov glas.
4. No njihova poruka ide cijelom zemljom, ta pouka doseže do kraja svijeta. Na nebu je Bog digao šator za sunce,
5. koje ujutro izlazi kao sretni mladoženja, kao trkač koji želi istrčati svoju trku.
6. Sunce s jedne strane izlazi i kruži sve do drugog kraja neba. Od njegove topline ništa se ne može sakriti.

Izreka 6:30-31
30. Lopova ne preziru ako je ukrao samo da bi glad utažio.
31. Ako ga uhvate, platit će sedmerostruko premda ga koštalo svega što ima.

Mateju 23:23-39
23. Jao vama, učitelji Zakona i farizeji! Licemjeri jedni! Dajete Bogu desetinu od svega što posjedujete, čak i od metvice, kopra i kumina, a zanemarujete ono najvažnije u Zakonu: pravednost, milosrđe i vjernost. Toga ste se trebali držati, a ono prvo ne zanemariti.
24. Slijepi vođe! Cijedite komarca, a gutate devu.
25. Jao vama, učitelji Zakona i farizeji! Licemjeri jedni! Čistite svoje čaše i posude izvana, a iznutra su pune prijevare i neumjerenosti.
26. Slijepi farizeji, najprije očistite unutrašnjost čaše, pa će joj i vanjština biti čista!
27. Jao vama, učitelji Zakona i farizeji! Licemjeri jedni! Vi ste poput okrečenih grobova koji izgledaju lijepo izvana, ali iznutra su puni mrtvačkih kostiju i svakakve nečistoće.
28. Tako i vi izvana ljudima izgledate pravedni, a iznutra ste puni licemjerja i bezakonja.
29. Jao vama, učitelji Zakona i farizeji! Gradite grobnice prorocima i ukrašavate grobove pravednika,
30. govoreći: ‘Da smo živjeli u vrijeme svojih predaka, ne bismo s njima sudjelovali u ubijanju proroka.’
31. Tako potvrđujete da ste potomci onih koji su ubijali proroke.
32. Dovršite, dakle, ono što su vaši preci započeli!
33. Zmije i zmijski porodi! Kako ćete izbjeći da ne budete osuđeni na pakao?
34. Zato vam, evo, šaljem proroke, mudrace i učitelje. Neke ćete od njih ubiti i razapeti. A neke ćete bičevati u svojim sinagogama i progoniti ih iz grada u grad.
35. Zato ćete biti krivi za ubojstva svih nedužnih ljudi na Zemlji — od ubojstva nevinog Abela do ubojstva Zaharije , Barahijinog sina, kojeg ste ubili između svetišta i žrtvenika.
36. Istinu vam kažem: krivnja za sve to past će na vas koji sada živite.«
37. »Jeruzaleme, Jeruzaleme, ti koji ubijaš proroke i kamenuješ one koji ti šalje Bog! Koliko li sam puta želio sakupiti tvoju djecu, kao što kvočka skuplja piliće pod svoja krila, ali ti to nisi htio.
38. Sada će tvoja kuća biti prepuštena tebi — pusta!
39. Zaista, kažem vam: nećete me više vidjeti dok ne kažete: ‘Blagoslovljen je onaj koji dolazi u Gospodinovo ime!’ «