A A A A A

Izlaska 19:1-25
1. Prvog dana trećeg mjeseca od izlaska iz Egipta, Izraelci su stigli u Sinajsku pustinju.
2. Nakon što su otišli iz Refidima, ušli su u Sinajsku pustinju i utaborili se pred planinom Sinaj.
3. Tada se Mojsije popeo k Bogu, a BOG mu je progovorio s planine: »Ovako reci Izraelcima, Jakovljevom narodu:
4. ‘Vidjeli ste što sam učinio s Egiptom. Vidjeli ste kako sam vas nosio, kao na orlovim krilima, i doveo vas k sebi.
5. Ako me budete slušali i držali se mog saveza, bit ćete mi dragocjena svojina među svim narodima. Dakako, moj je cijeli svijet,
6. ali vi ćete mi biti kraljevstvo svećenika i sveti narod.’ Ove riječi prenesi Izraelcima.«
7. Mojsije se vratio, pozvao starješine naroda i prepričao im sve što mu je BOG zapovjedio da im kaže.
8. A sav narod odgovori u jedan glas: »Činit ćemo sve što je rekao BOG.« Tada je Mojsije prenio BOGU što je narod odgovorio.
9. BOG je rekao Mojsiju: »Doći ću ti u gustom oblaku, da narod čuje kad budem govorio s tobom i da ti uvijek vjeruje.« Kad je Mojsije prenio BOGU što je narod odgovorio,
10. BOG mu reče: »Idi narodu i posvećuj ih danas i sutra. Neka operu odjeću,
11. a trećeg dana neka budu spremni. Trećeg će se dana BOG spustiti na Sinajsku planinu naočigled cijelog naroda.
12. Narodu postavi granicu oko planine i reci im: ‘Pazite da se ne penjete na planinu i da ne dotičete njezino podnožje. Tko dotakne planinu, bit će pogubljen.
13. Prijestupnika ne dotičite rukama, nego ga ubijte kamenjem ili strijelama. Bio to čovjek ili životinja, ne smije ostati na životu.’ Tek na dugi zvuk ovnovskog roga, mogu se penjati na planinu.«
14. Kad se s planine spustio k narodu, Mojsije ih je posvetio, a oni su oprali svoju odjeću.
15. Zatim im je rekao: »Pripremite se za treći dan. U to vrijeme ne spavajte sa svojim ženama.«
16. Trećeg dana ujutro prolomila se grmljavina i sijevnule munje, a nad planinu se nadvio gust oblak i začuo snažan zvuk roga. Sav je narod u taboru drhtao od straha.
17. Mojsije je poveo narod iz tabora ususret Bogu. Stali su u podnožje planine.
18. Sinajsku je planinu obavijao dim jer se BOG spustio na nju okružen vatrom. Iz planine je sukljao dim, kao iz velike peći, i sva se planina strahovito tresla,
19. a zvuk roga čuo se sve glasnije. Mojsije je govorio Bogu, a Bog mu je odgovarao gromoglasnim glasom.
20. BOG se spustio na vrh Sinajske planine i pozvao Mojsija. Kad se Mojsije popeo,
21. BOG mu je rekao: »Siđi i upozori narod da se ne guraju da bi vidjeli BOGA jer bi mogli izginuti.
22. Upozori i svećenike, koji prilaze BOGU, da se posvete, da ih ne kaznim.«
23. Mojsije je rekao BOGU: »Narod se ne može popeti na Sinajsku planinu jer si nas ti sam opomenuo da postavimo granicu oko planine i smatramo je svetom.«
24. »Siđi dolje«, rekao mu je BOG, »pa se ponovo popni zajedno s Aronom, ali nemoj dopustiti ni svećenicima ni narodu da se guraju gore, prema BOGU, da ih ne kaznim.«
25. I Mojsije je sišao k narodu, i to im rekao.

Izlaska 20:1-26
1. Zatim je Bog izgovorio sve ove riječi:
2. »Ja sam tvoj BOG, koji te izveo iz Egipta, zemlje ropstva.
3. Nemoj imati drugih bogova osim mene.
4. Ne pravi sebi idole u obliku bilo čega što je gore na nebu, ili dolje na zemlji, ili ispod, u vodi.
5. Nemoj ih štovati niti im služiti jer sam ja, tvoj BOG, ljubomoran Bog. Kažnjavam one koji me mrze i njihove potomke do trećeg i četvrtog koljena,
6. a pokazujem vjernost i ljubav do tisućitog koljena onima koji me vole i drže moje zapovijedi.
7. Ne koristi ime svog BOGA za lažna obećanja jer BOG neće ostaviti nekažnjenog onoga tko tako zlorabi njegovo ime.
8. Drži svetim šabat, dan odmora.
9. Šest dana radi i obavljaj sve svoje poslove,
10. ali sedmi dan je dan odmora u čast tvoga BOGA. Toga dana ne obavljaj nikakav posao — ni ti, ni tvoji sinovi ni kćeri, ni tvoji robovi ni ropkinje, ni tvoja stoka, pa čak ni stranci u tvojim naseljima.
11. Jer, BOG je za šest dana stvorio nebo, zemlju i more, i sve što je u njima, a sedmog je dana počinuo. Zato je BOG blagoslovio šabat i učinio ga svetim.
12. Poštuj svog oca i svoju majku, da imaš dug život u zemlji koju ti daje tvoj BOG.
13. Ne počini ubojstvo.
14. Ne počini preljub.
15. Ne ukradi.
16. Ne laži kada svjedočiš u vezi bližnjega.
17. Ne žudi za kućom svog bližnjega. Ne žudi za ženom svog bližnjega, ni za njegovim robom ni ropkinjom, ni volom ni magarcem, ni za bilo čime što pripada tvom bližnjemu.«
18. Sve to vrijeme narod je promatrao i slušao — gromovi, munje, dim iz planine, zvuk roga — pa je drhtao od straha i stajao podalje.
19. Tada su rekli Mojsiju: »Ti nam govori, a mi ćemo slušati. Ali nemoj da nam govori Bog, da ne umremo.«
20. A Mojsije im je rekao: »Ne bojte se, jer je Bog došao da bi vas iskušao, da vam usadi strah od Boga pa da ne griješite.«
21. Narod je ostao podalje, a Mojsije je prišao gustoj tami u kojoj je bio Bog.
22. BOG je rekao Mojsiju: »Ovako reci Izraelcima: ‘Sami znate da sam vam govorio s neba.
23. Ne izrađujte uz mene bogove od srebra ili zlata.’
24. Napravi mi žrtvenik od zemlje i na njemu mi prinosi svoje žrtve paljenice i slavljenice , svoju sitnu i krupnu stoku. Doći ću k tebi na svako mjesto koje odredim za štovanje i blagosloviti te.
25. Ako mi gradiš žrtvenik od kamenja, nemoj klesati kamen jer ćeš ga dlijetom oskvrnuti.
26. Ne radi stepenice do žrtvenika, da ti se ne bi vidjela golotinja dok stojiš na njima.«

Psalmi 18:37-45
37. Svoje neprijatelje sam progonio i stigao, nisam stao dok ih nisam dokrajčio.
38. Skršio sam ih da ne mogu ustati, leže mi pod nogama.
39. Opremio si me snagom za bitku, pokorio si moje protivnike.
40. Zbog tebe bježe moji neprijatelji, uništeni su moji mrzitelji.
41. Zvali su u pomoć, nitko ih nije spasio. BOGU su vapili, nije im se odazvao.
42. Kršim ih dok ne postanu kao prašina na vjetru, gazim ih kao blato na putu.
43. Spasio si me od mojih protivnika, učinio vladarom mnogih naroda. Služe mi oni koje nisam poznavao.
44. Čim su čuli za mene, pokorili su mi se. Stranci dolaze i klanjaju se.
45. Nestaje sva srčanost njihova, drhte izlazeći iz skrovišta.

Izreka 6:20-25
20. Sine, drži se zapovijedi svog oca i ne zaboravi čemu te učila majka.
21. Uvijek ih drži na srcu, objesi ih oko svog vrata.
22. Kad hodaš, one će te voditi, kad spavaš, one će te čuvati, kad se probudiš, one će ti govoriti.
23. Jer, zapovijedi su kao svjetiljka, pouke kao svjetlost, a odgojne mjere put u život.
24. One te čuvaju od zle žene, od slatkorječive preljubnice.
25. Ne žudi za njenom ljepotom, ne daj da te zavede pogledom.

Mateju 22:23-46
23. Toga su dana Isusu prišli i saduceji, koji kažu da nema uskrsnuća, pa su ga upitali:
24. »Učitelju, Mojsije je rekao: ‘Ako čovjek umre bez djece, neka se brat oženi njegovom ženom i podigne potomstvo svome bratu.’
25. Kod nas je bilo sedmero braće. Prvi se oženio i umro bez djece pa mu se brat oženio ženom.
26. Isto se dogodilo drugom i trećem bratu i tako sve do sedmoga.
27. Na kraju je i žena umrla.
28. Dakle, kojemu će od sedmorice ona biti žena nakon uskrsnuća jer su se svi njome oženili?«
29. Isus im je na to odgovorio: »U zabludi ste jer ne poznajete ni Sveta pisma ni Božju moć.
30. U budućem životu, nakon uskrsnuća, ljudi se neće niti ženiti niti udavati, nego će biti poput anđela na nebu.
31. A što se uskrsnuća mrtvih tiče, niste li čitali što vam je rekao Bog:
32. ‘Ja sam Bog Abrahamov, Izakov i Jakovljev’? A Bog nije Bog mrtvih, nego živih.«
33. Kad je narod to čuo, bio je zadivljen njegovim učenjem.
34. Kad su čuli kako je Isus svojim odgovorom ušutkao saduceje, okupili su se farizeji.
35. Jedan od njih, učitelj Zakona, u namjeri da ga iskuša, upitao je:
36. »Učitelju, koja je najvažnija zapovijed u Zakonu?«
37. A Isus mu je rekao: »‘Voli Gospodina Boga svoga, svim srcem svojim, svom dušom svojom i svim umom svojim!’
38. To je prva i najvažnija zapovijed.
39. Zatim je tu druga zapovijed, jednaka prvoj: ‘Voli svoga bližnjega kao sebe samoga!’
40. Cijeli Zakon i spisi proroka temelje se na ovim dvjema zapovijedima.«
41. Dok su farizeji još bili na okupu, Isus ih je upitao:
42. »Što mislite o Kristu ? Čiji je on potomak?« Odgovorili su mu: »Davidov.«
43. A on im je rekao: »Kako to da ga David, potaknut Duhom, naziva Gospodinom, izjavivši:
44. ‘Gospodin je rekao mome Gospodinu: Sjedni mi s desne strane dok tvoje neprijatelje ne položim pod tvoje noge?’
45. Dakle, ako ga David naziva Gospodinom, kako mu onda Krist može biti potomak?«
46. Ali nitko mu nije mogao odgovoriti na to niti ga se tko od toga dana usudio išta pitati.