A A A A A

Levitski 21:1-24
1. BOG je rekao Mojsiju: »Reci svećenicima, Aronovim sinovima: Svećenik se ne smije onečistiti doticanjem pokojnika iz svog naroda.
2. No, ako mu umre netko od najbližih srodnika — majka ili otac, sin ili kći, brat
3. ili neudata sestra koja živi s njim u kući — tada smije postati nečist.
4. Svećenik je vođa u narodu i ne smije se onečistiti kao drugi.
5. Svećenik ne smije brijati glavu, podrezivati krajeve brade niti raditi ureze po tijelu.
6. Mora biti svet svome Bogu i ne sramotiti Božje ime. Budući da BOGU vatrom donosi prinose hrane, mora biti svet.
7. Ne smije oženiti prostitutku niti ženu koja je bila silovana niti razvedenu ženu. Jer, svećenik je svet svome Bogu.
8. Svećenika smatraj svetim jer prinosi Bogu prinose hrane. Smatraj ga svetim jer sam ja sveti BOG koji vas čini svetima.
9. Ako se svećenikova kći obeščasti prostitucijom, obeščastila je svog oca. Mora biti spaljena na lomači.«
10. »Svećenik, koji je izabran za vrhovnog svećenika, na čiju glavu je izliveno ulje pomazanja i koji je posvećen da nosi svećeničku odoru, ne smije raščupati svoju kosu niti razderati svoju odjeću.
11. Ne smije prilaziti mrtvacu da ne bi postao nečist, čak i kad se radi o njegovom ocu ili majci.
12. Ne smije odlaziti iz svetišta svog Boga da ne bi postao nečist pa onda onečistio Božje svetište. On je posvećen Božjim uljem pomazanja. Ja sam BOG.
13. Mora oženiti djevicu.
14. Ne smije oženiti ni udovicu, ni razvedenu, ni silovanu ženu, ni prostitutku. Smije se oženiti isključivo djevicom iz svog naroda.
15. U suprotnom, njegovi potomci neće biti sveti i neće moći služiti kao svećenici. Jer, ja sam BOG i ja sam ga posvetio.«
16. BOG je rekao Mojsiju:
17. »Reci Aronu: Iz naraštaja u naraštaj ni jedan od tvojih potomaka, koji ima tjelesni nedostatak, ne smije prinositi Bogu prinose hrane.
18. Žrtve ne smije prinositi ni jedan čovjek s tjelesnim nedostatkom. Nitko tko je slijep, hrom, unakažen, izobličen,
19. slomljene noge ili ruke,
20. grbav, patuljastog rasta, bolesnog oka, s kožnom bolešću, ili oštećenih testisa.
21. Ni jedan potomak svećenika Arona, koji ima tjelesni nedostatak, ne smije prilaziti žrtveniku da bi prinosio žrtve BOGU. Budući da ima tjelesni nedostatak, ne smije prinositi Bogu prinose hrane.
22. Smije jesti hranu koja se prinosi Bogu — i onu koja je određena presvetom i onu koja je određena svetom.
23. Ali zbog svog tjelesnog nedostatka, ne smije ulaziti u svetište niti se primicati žrtveniku da ne oskvrne moja sveta mjesta. Jer, ja sam BOG i ja sam ih posvetio.«
24. Mojsije je to prenio Aronu, njegovim sinovima i cijelome izraelskom narodu.

Levitski 22:1-33
1. BOG je rekao Mojsiju:
2. »Reci Aronu i njegovim sinovima da se s poštovanjem odnose prema svetim prinosima koje mi posvećuju Izraelci. Neka paze da ne oskvrnu moje sveto ime. Ja sam BOG.
3. Reci im: Iz naraštaja u naraštaj, ako netko od vaših potomaka u stanju nečistoće priđe svetim prinosima, koje Izraelci posvećuju BOGU, neka se odstrani iz moje prisutnosti. Ja sam BOG.
4. Ako neki Aronov potomak ima opasnu kožnu bolest ili izljev, ne smije jesti svete prinose sve dok se ne očisti. Također, bit će nečist ako dotakne mrtvo tijelo, ili ako ima izljev sjemena,
5. ili ako dotakne nečistu životinju koja gmiže, ili čovjeka koji je nečist iz bilo kojeg razloga.
6. Ako dotakne bilo što takvo, bit će nečist do večeri i ne smije jesti svete prinose dok se ne okupa u vodi.
7. Bit će čist tek kad zađe sunce. Tada može jesti svete prinose jer su mu dani za hranu.
8. Ne smije jesti uginulu životinju ni onu koju su rastrgale divlje životinje jer bi od toga postao nečist. Ja sam BOG.
9. Neka se svećenici drže mojih uputa da ne bi snosili posljedice svoga grijeha i poginuli zbog oskvrnuća svetih prinosa. Ja sam BOG i ja ih posvećujem.
10. Nitko osim svećenikove obitelji ne smije jesti svete prinose, pa tako ni svećenikov gost ni najamni radnik.
11. No rob, kojeg je svećenik kupio novcem, i rob, koji je rođen u njegovoj kući, smiju jesti njegovu hranu.
12. Ako se svećenikova kći uda za nekoga tko nije svećenik, ne smije jesti ništa od svetih prinosa.
13. No svećenikova kći može postati udovica ili se razvesti, a da nema djece koja bi je uzdržavala. Ako se vrati živjeti u očevu kuću, kao u svojoj mladosti, onda smije jesti očevu hranu. Dakle, nitko osim svećenikove obitelji ne smije jesti tu hranu.
14. Ako netko nesvjesno pojede sveti prinos, neka ga nadoknadi svećeniku i doda još petinu njegove vrijednosti.
15. Svećenici moraju paziti da ne oskvrnu svete prinose koje Izraelci donose BOGU.
16. Ne smiju dati Izraelcima da jedu svete prinose jer bi tako na njih svalili krivnju koja zahtijeva naknadu. Ja sam BOG koji ih čini svetima.«
17. BOG je rekao Mojsiju:
18. »Reci Aronu, njegovim sinovima i svim Izraelcima: Kad netko od Izraelaca ili stranaca u Izraelu donosi prinos za zavjetnu ili dragovoljnu žrtvu, koja se BOGU prinosi kao žrtva paljenica,
19. neka dovede potpuno zdravog mužjaka — bika, ovna ili jarca. Taj će prinos biti prihvaćen u njegovo ime.
20. Nemojte prinositi životinju s manom jer neće biti prihvaćena.
21. Kad netko prinosi BOGU žrtvu slavljenicu od krupne ili sitne stoke, kao zavjetnu ili dragovoljnu žrtvu, mora biti besprijekorna da bi bila prihvaćena. Ne smije imati nikakvu manu.
22. Nemojte prinositi BOGU životinju koja je slijepa, povrijeđena, osakaćena, ili ima gnojne čireve. Takve životinje ne smijete stavljati na žrtvenik da biste ih vatrom prinijeli BOGU.
23. Govedo ili janje s udom, koji je duži ili kraći od uobičajenog, možeš prinijeti kao dragovoljnu žrtvu, ali neće biti prihvaćeni kao zavjetna žrtva.
24. Nemojte prinositi BOGU životinju čiji su testisi natučeni, zgnječeni, otkinuti ili odsječeni. Ne smijete to činiti u svojoj zemlji.
25. Ni od stranaca ne primajte takve životinje kao prinos hrane za Boga. Budući da su osakaćene i imaju manu, neće biti prihvaćene.«
26. BOG je rekao Mojsiju:
27. »Kad se okoti tele, janje ili kozlić, neka sedam dana ostane uz svoju majku. Od osmog dana nadalje bit će prihvatljivo za žrtvu koja se BOGU prinosi vatrom.
28. Ne koljite istog dana životinju i njezino mladunče, bilo od krupne ili sitne stoke.
29. Kad BOGU prinosite žrtvu zahvalnicu, prinesite je tako da bude prihvaćena.
30. Morate je pojesti istog dana i ništa ne smije ostati do jutra. Ja sam BOG.
31. Držite i vršite moje zapovijedi. Ja sam BOG.
32. Ne oskvrnjujte moje sveto ime da bih bio svet Izraelcima. Ja sam BOG, koji vas posvećuje.
33. Ja sam vas izveo iz Egipta da budem vaš Bog. Ja sam BOG.«

Psalmi 27:11-14
11. BOŽE, nauči me kako treba živjeti, pokaži mi put daleko od neprijatelja.
12. Ne prepuštaj me njihovoj volji jer će svjedočiti protiv mene i htjet će mi nauditi.
13. Siguran sam da ću živjeti, u BOŽJOJ dobroti uživati.
14. Čekaj na BOGA! Vjeruj! Ne gubi nadu! Očekuj pomoć BOŽJU.

Izreka 10:13-16
13. Usta razumne osobe mudro govore, a leđa nerazumne primaju batine.
14. Mudri gomilaju znanje, a brbljave budale nevolje.
15. Bogatstvo je zaštita bogatome, a siromaštvo propast siromašnome.
16. Pravedni stvaraju za život, a zli stvaraju samo grijeh.

Marku 5:21-43
21. Isus je ponovo prešao lađicom na drugu stranu jezera. Oko njega se okupilo silno mnoštvo, a on je ostao pokraj jezera.
22. Onamo je došao Jair, jedan od nadstojnika sinagoge. Čim je spazio Isusa, pao mu je pred noge.
23. Počeo je uporno moliti Isusa riječima: »Moja kći umire. Molim te, dođi i položi svoje ruke na nju da ozdravi i poživi.«
24. Isus je pošao za njim, a mnoštvo ga je slijedilo tiskajući se oko njega.
25. Tamo je bila i žena koja je krvarila već dvanaest godina.
26. Mnogo je propatila obilazeći brojne liječnike. Potrošila je sve što je imala, ali nije joj bilo ništa bolje. Naprotiv, bilo joj je još i gore.
27. Žena je čula za Isusa i slijedila ga. Pristupila mu je odostraga, kroz gomilu, i dotaknula rub njegovog ogrtača.
28. Govorila je u sebi: »Ako samo uspijem dotaknuti rub njegovog ogrtača, ozdravit ću.«
29. I krvarenje je odmah prestalo. Osjetila je da je izliječena od bolesti od koje je patila.
30. Isus je odmah osjetio da je sila izašla iz njega. Okrenuo se prema mnoštvu i upitao: »Tko mi je dotaknuo odjeću?«
31. Učenici su mu odgovorili: »Vidiš da se ljudi guraju oko tebe, a ti pitaš: ‘Tko me dotaknuo?’«
32. No Isus je nastavio tražiti pogledom onoga tko je to učinio.
33. Kad je žena shvatila što joj se dogodilo, izašla je pred Isusa i poklonila mu se. Tresući se od straha, ispričala mu je cijelu istinu.
34. Isus joj je na to rekao: »Kćeri, tvoja te vjera ozdravila. Idi u miru i budi zdrava od svoje bolesti!«
35. Dok je on još govorio, stigli su neki ljudi iz kuće nadstojnika sinagoge i rekli: »Kći ti je umrla. Ima li svrhe dalje gnjaviti učitelja?«
36. No Isus se nije obazirao na njihove riječi, nego je rekao nadstojniku sinagoge: »Ne boj se, samo vjeruj!«
37. I nije dopustio nikome da ga prati, osim Petru, Jakovu i Ivanu — Jakovljevom bratu.
38. Otišli su u kuću nadstojnika sinagoge. Kad su stigli, Isus je ugledao zbrku i ljude kako plaču i nariču.
39. Ušao je i rekao: »Čemu sva ta uznemirenost i plač? Dijete nije mrtvo; samo spava.«
40. Svi su ga ismijavali, a on ih je sve poslao van pa je samo djetetovog oca i majku te trojicu učenika poveo u sobu k djevojčici.
41. Zatim je uzeo njezinu ruku i rekao joj: »Talita kum!« — što znači: »Djevojčice, kažem ti da ustaneš!«
42. Djevojčica je istoga trenutka ustala i počela hodati. Bilo joj je dvanaest godina. Svi su ostali zaprepašteni,
43. a Isus je roditeljima strogo zapovjedio da nikome o tome ne govore i da joj daju jesti.