A A A A A

Levitski 19:1-37
1. BOG je rekao Mojsiju:
2. »Reci cijeloj izraelskoj zajednici: Ja sam vaš BOG. Budite sveti jer sam ja svet.
3. Svi poštujte svoju majku i svog oca. Održavajte moje posebne dane odmora. Ja sam vaš BOG.
4. Ne okrećite se od mene da biste štovali ništavne idole ili izrađivali metalne kipove bogova. Ja sam vaš BOG.
5. Kad BOGU prinosite žrtvu slavljenicu, prinosite je na ispravan način, da bude prihvaćena za vašu dobrobit.
6. Pojedite je istog dana kad je prinesete ili sutradan, a sve što ostane do trećeg dana, mora se spaliti.
7. Ako se nešto od žrtve jede trećeg dana, nečisto je i neće biti prihvaćeno.
8. Tko to bude jeo, neka snosi posljedice jer je oskvrnuo ono što je BOGU sveto i neka se odstrani iz svog naroda.
9. Kad žanjete usjeve u svojoj zemlji, nemojte žeti do samog kraja svog polja i nemojte sakupljati ono što je palo na zemlju.
10. Nemojte potpuno obrati svoj vinograd i nemojte sakupljati grožđe koje je popadalo. Ostavite to siromašnima i strancima koji žive u vašoj zemlji. Ja sam vaš BOG.
11. Nemojte krasti, lagati, niti varati jedan drugoga.
12. Nemojte se lažno zaklinjati mojim imenom jer je to nepoštivanje imena vašeg Boga. Ja sam BOG.
13. Nemojte iskorištavati niti okradati bližnjega. Nemojte zadržavati kod sebe najamnikovu plaću do jutra.
14. Nemojte proklinjati gluhoga niti stavljati zapreku pred slijepca. Imajte strahopoštovanja prema svome Bogu. Ja sam BOG.
15. Nemojte iskrivljavati pravdu. Ne smijete biti pristrani prema siromašnima niti povlađivati moćnima. Sudite bližnjima pravedno.
16. Nemojte naokolo hodati i klevetati druge. Ne ugrožavajte život bližnjima. Ja sam BOG.
17. Nemojte gajiti mržnju u srcu protiv bližnjega, nego ga otvoreno upozorite na grijeh da ne biste i vi snosili krivnju.
18. Nemojte se osvećivati i nemojte u sebi gajiti mržnju protiv sunarodnjaka, nego volite svoje bližnje kao same sebe. Ja sam BOG.
19. Držite se mojih uredbi. Nemojte pariti različite vrste životinja. Nemojte sijati dvije vrste sjemena na polju. Nemojte nositi odjeću napravljenu od dvije vrste tkanina.
20. Ako muškarac ima spolni odnos s ropkinjom, koja je obećana drugom čovjeku a još nije otkupljena ni oslobođena, mora platiti naknadu njezinom vlasniku. No nemojte ih pogubiti jer ona nije bila slobodna.
21. Neka taj čovjek, kao žrtvu naknadnicu, za sebe dovede BOGU ovna na ulaz u Šator sastanka.
22. Svećenik će prinijeti ovna kao žrtvu naknadnicu i izvršiti obred očišćenja za njega pred BOGOM. Tako će mu biti oprošten grijeh koji je počinio.
23. Kad uđete u zemlju i posadite raznovrsne voćke, smatrajte njihove plodove zabranjenima. Tri vam je godine zabranjeno jesti plodove voćaka.
24. Četvrte će godine svi plodovi voćaka biti sveta žrtva na hvalu BOGU,
25. a pete godine smijete jesti plodove voćaka. Tako će se njihov rod uvećati. Ja sam vaš BOG.
26. Nemojte jesti meso u kojem još ima krvi. Ne bavite se gatanjem ni vradžbinama.
27. Nemojte šišati kosu na sljepoočnicama niti rezati krajeve brade.
28. Ne režite se po tijelu zbog pokojnika i ne radite tetovaže po sebi. Ja sam BOG.
29. Nemojte obeščastiti svoje kćeri tjerajući ih na prostituciju , da zemlju ne obuzme bludnost i izopačenost.
30. Održavajte moje posebne dane odmora i poštujte moje svetište. Ja sam BOG.
31. Ne prizivajte duhove pokojnika i ne obraćajte se prizivačima duhova jer ćete od njih postati nečisti. Ja sam vaš BOG.
32. Ustajte pred starim ljudima i iskazujte poštovanje starješinama. Imajte strahopoštovanja prema svome Bogu. Ja sam BOG.
33. Ne ugnjetavajte strance koji žive s vama u vašoj zemlji.
34. Postupajte prema njima kao da su rođeni Izraelci. Volite ih kao same sebe jer ste i vi bili stranci u Egiptu. Ja sam vaš BOG.
35. Ne iskrivljujte pravdu niti varajte u mjerama za dužinu, težinu i zapreminu.
36. Morate imati točne vage, utege i mjere. Košare i vrčevi neka budu ispravne zapremine. Ja sam vaš BOG, koji vas je izveo iz Egipta.
37. Držite i vršite sve moje uredbe i zakone. Ja sam BOG.«

Levitski 20:1-27
1. BOG je rekao Mojsiju:
2. »Reci Izraelcima: Tko god od Izraelaca, ili stranaca koji žive u Izraelu, žrtvuje svoje dijete lažnom bogu Moleku, neka se pogubi. Neka ga narod kamenuje do smrti.
3. Ja sâm okrenut ću se protiv tog čovjeka i odstraniti ga iz naroda jer je žrtvovao svoje dijete Moleku i tako onečistio moje svetište i oskvrnuo moje sveto ime.
4. Ako narod zemlje zažmiri na činjenicu da je čovjek žrtvovao svoje dijete Moleku i ne pogubi ga,
5. ja sâm okrenut ću se protiv tog čovjeka i njegove obitelji. Odstranit ću iz naroda i njega i sve koji su nevjerni meni i slijede Moleka.
6. Okrenut ću se protiv svakog tko bude prizivao duhove pokojnika i obraćao se prizivačima duhova. To znači da je nevjeran meni i zato ću ga odstraniti iz naroda.
7. Posvetite se meni i budite sveti jer sam ja vaš BOG.
8. Držite se mojih uredbi i vršite ih. Ja sam BOG koji vas čini svetima.
9. Tko prokune svog oca ili majku, neka se pogubi. Zaslužio je smrt jer je prokleo svog roditelja.
10. Ako čovjek počini preljub s tuđom ženom — sa ženom svog bližnjega — neka se i preljubnik i preljubnica pogube.
11. Čovjek koji ima spolni odnos sa ženom svog oca, nanosi mu sramotu. Neka se i on i žena pogube. Zaslužili su smrt.
12. Ako čovjek ima spolni odnos sa svojom snahom, neka se oboje pogube. To je nastrano i zaslužuju smrt.
13. Ako muškarac ima spolni odnos s muškarcem kao sa ženom, to je izopačeno. Neka se obojica pogube. Zaslužili su smrt.
14. Ako se čovjek oženi nekom ženom i njezinom majkom, to je izopačeno. Neka se i on i one spale na lomači, da ne bude izopačenosti među vama.
15. Ako čovjek ima spolni odnos sa životinjom, neka se pogubi. I životinju usmrtite.
16. Ako žena ima spolni odnos sa životinjom, ubijte i ženu i životinju. Morate ih pogubiti jer su zaslužili smrt.
17. Ako se čovjek oženi svojom sestrom, bilo da je ona kći njegovog oca ili majke, pa imaju spolni odnos, to je sramota. Neka se javno odstrane iz naroda. Imao je spolni odnos sa sestrom i zato mora snositi posljedice.
18. Ako čovjek ima spolni odnos sa ženom tijekom njezine mjesečnice, neka se oboje odstrane iz naroda jer su otkrili njezino krvarenje.
19. Nemoj imati spolni odnos sa sestrom svoje majke ni sa sestrom svog oca jer tako nanosiš sramotu svome krvnom srodniku. Oboje ćete snositi posljedice.
20. Ako čovjek ima spolni odnos sa svojom strinom, nanosi sramotu svome stricu. Oboje će snositi posljedice. Umrijet će bez djece.
21. Ako se čovjek oženi ženom svog brata, to je nečisto. Nanio mu je sramotu. Ni taj čovjek ni ta žena neće imati djece.
22. Držite se svih mojih uredbi i zakona te ih vršite. U suprotnom će vas izbljuvati zemlja u koju vas vodim da se nastanite u njoj.
23. Nemojte živjeti prema običajima naroda koje ću istjerati ispred vas. Gade mi se zbog svega što su činili.
24. Rekao sam vam da ćete zaposjesti njihovu zemlju i da ću vam je dati u nasljedstvo. Zemlja je to kojom teče med i mlijeko. Ja sam vaš BOG, koji vas je odvojio od drugih naroda,
25. zato pazite na razliku između čistih i nečistih životinja te čistih i nečistih ptica. Nemojte se ogaditi ni životinjom, ni pticom, ni gmazom, ni insektom, koje sam odredio da su nečisti.
26. Budite moj sveti narod jer sam ja sveti BOG. Ja sam vas odvojio od drugih naroda da budete moji.
27. Ako neki čovjek ili žena prizivaju duhove, neka se pogube. Morate ih kamenovati jer su zaslužili smrt.«

Psalmi 27:4-10
4. Samo jedno BOGA molim i uvijek ću to tražiti: da stalno u BOŽJEM domu boravim, da ljepotu BOŽJU gledam i savjete od njega tražim.
5. On će me štititi u opasnosti, sakriti u svom šatoru , podići visoko na stijenu.
6. Porazit ću sve protivnike i radosno BOGU prinijeti žrtve, pjevat ću i svirati njemu u čast.
7. BOŽE, slušaj moj glas, smiluj se i odgovori mi.
8. Rekao si mi: »Traži moje lice!« K tebi, BOŽE, po pomoć dolazim.
9. Ne okreći se od mene, slugu svog ne odbij u ljutnji. Jer, jedini si koji može pomoći. Ne ostavljaj me, moj Bože! Moj spasitelju, spasi me!
10. Ako me i roditelji ostave, ipak će me primiti BOG.

Izreka 10:10-12
10. Tko namiguje , stvara nevolje, a otvorena kritika donosi mir.
11. Usta pravednika izvor su života, a usta zloga skrivaju zle namjere.
12. Mržnja potiče sukobe, a ljubav pokriva sve prijestupe.

Marku 5:1-20
1. Isus i njegovi učenici došli su na suprotnu stranu jezera, na gerasko područje.
2. Čim je Isus izašao iz čamca, ususret mu je, iz pećine koja je služila kao grobnica, izašao čovjek u kojem je bio zao duh.
3. Čovjek je živio po grobnicama i nitko ga nije mogao svezati, čak ni lancima.
4. Često su ga vezali i na noge mu stavljali željezne okove, no on bi uvijek rastrgao lance i polomio okove. Nitko ga nije mogao obuzdati.
5. Stalno, danju i noću, lutao je po grobnicama i brdima. Urlao je i ranjavao se kamenjem.
6. Kad je izdaleka ugledao Isusa, potrčao je prema njemu i pao na koljena.
7. Povikao je iz svega glasa: »Što hoćeš od mene, Isuse, Sine Svevišnjega Boga? Zaklinjem te pred Bogom da me ne mučiš.«
8. Jer, Isus mu je bio rekao: »Izađi iz čovjeka, ti nečisti duše!«
9. A Isus ga je upitao: »Kako se zoveš?« Odgovorio mu je: »Zovem se Legija jer nas ima mnogo.«
10. Duhovi su nastavili preklinjati Isusa da ih ne protjera s toga područja.
11. Na obronku obližnjeg brežuljka paslo je veliko krdo svinja.
12. Zli su duhovi molili Isusa: »Pošalji nas u svinje, da uđemo u njih.«
13. I on im je dopustio. Tako su nečisti duhovi izašli iz čovjeka i ušli u svinje. Krdo se sjurilo niz strminu u jezero. U krdu je bilo oko dvije tisuće svinja i sve su se utopile.
14. Čuvari svinja pobjegli su i razglasili o tome u gradu i po selima pa su ljudi otišli da vide što se dogodilo.
15. Došli su k Isusu i spazili čovjeka koji je u sebi imao mnoštvo zlih duhova kako sjedi odjeven i bistrog uma. I svi su se uplašili.
16. Oni koji su vidjeli što se dogodilo, objasnili su što se zbilo s opsjednutim i svinjama.
17. Ljudi su tada počeli moliti Isusa da ode iz njihova kraja.
18. Dok je Isus ulazio u lađicu, čovjek, koji je bio opsjednut zlim duhovima, zamolio ga je da mu dopusti da pođe s njim.
19. No Isus mu nije dopustio, nego mu je rekao: »Idi kući svojima i ispričaj im što je Gospodin učinio za tebe. Reci im kako je bio milostiv prema tebi.«
20. Tako je čovjek otišao i počeo govoriti ljudima u području Dekapolisa što je Isus učinio za njega. Svi su bili zadivljeni.