A A A A A

Levitski 17:1-16
1. BOG je rekao Mojsiju:
2. »Govori Aronu, njegovim sinovima i svim Izraelcima. Reci im da je BOG ovako zapovjedio:
3. Svaki Izraelac, koji zakolje vola, janje ili kozlića, u taboru ili izvan njega,
4. umjesto da ih dovede na ulaz u Šator sastanka i prinese kao žrtvu BOGU ispred BOŽJEG Svetoga šatora, kriv je za prolijevanje krvi. Neka se odstrani iz svog naroda jer je prolio krv.
5. To je zato da bi Izraelci prestali ubijati žrtvene životinje vani na polju. Sada ih moraju dovoditi BOGU. Neka ih dovode svećeniku na ulaz u Šator sastanka i prinose BOGU kao žrtve slavljenice.
6. Svećenik će krvlju zapljusnuti BOŽJI žrtvenik na ulazu u Šator sastanka i spaliti loj da se podigne dim koji je ugodan miris BOGU.
7. Neka više ne prinose žrtve demonima jarcima jer na taj način su nevjerni meni. Trajna je to uredba za njih, za sve naraštaje.
8. Reci im: Svaki Izraelac ili stranac koji živi s vama i prinosi žrtvu paljenicu ili drugu žrtvu,
9. a ne dovede je na ulaz u Šator sastanka da je prinese BOGU, neka se odstrani iz naroda.
10. Okrenut ću se protiv svakog Izraelca ili stranca, koji živi s vama, koji jede bilo kakvu krv. Tko bude jeo krv, odstranit ću ga iz naroda.
11. Jer, tijelo ima život zbog krvi, a ja sam vam dao krv da je koristite samo na žrtveniku, da se očistite od grijeha. Krv vam omogućava očišćenje zbog života koji ima u sebi.
12. Zato kažem Izraelcima: Nitko od vas ne smije jesti krv i ni jedan stranac, koji živi s vama, ne smije jesti krv.
13. Kad Izraelac ili stranac, koji živi s vama, ulovi životinju ili pticu koja se smije jesti, neka joj ispusti krv i pokrije krv zemljom.
14. Jer, život je svakog živog bića njegova krv. Zato kažem Izraelcima: Ne jedite krv ni jednog živog bića jer je život svakog živoga bića njegova krv. Tko pojede krv, neka se odstrani.
15. Ako Izraelac ili stranac pojede životinju, koja je uginula ili koju su rastrgale druge životinje, neka opere svoju odjeću i okupa se u vodi. Ostat će nečist do večeri, a onda će biti čist.
16. Ako ne opere svoju odjeću i ne okupa se, snosit će posljedice svoje krivnje.«

Levitski 18:1-30
1. BOG je rekao Mojsiju:
2. »Reci Izraelcima: Ja sam vaš BOG.
3. Nemojte činiti ono što čine u Egiptu, gdje ste prije živjeli, i ne činite ono što se čini u Kanaanu, kamo vas vodim. Ne živite prema njihovim običajima.
4. Vršite moje zakone i držite se mojih uredbi. Prema njima živite jer ja sam vaš BOG.
5. Držite se mojih uredbi i zakona, jer tko ih vrši, sačuvat će svoj život. Ja sam BOG.
6. Nemoj imati spolni odnos s krvnim srodnikom. Ja sam BOG.
7. Nemoj nanositi sramotu svome ocu imajući spolni odnos sa svojom majkom. Ona ti je majka i ne smiješ imati spolni odnos s njom.
8. Nemoj imati spolne odnose s bilo kojom ženom svoga oca. To bi mu donijelo sramotu.
9. Nemoj imati spolni odnos sa svojom sestrom, bilo da je kći tvog oca ili majke, bilo da je rođena u istom domu ili drugdje.
10. Nemoj imati spolni odnos s unukom, bilo da je ona kći tvog sina ili kćeri. To bi ti donijelo sramotu.
11. Nemoj imati spolni odnos s kćeri očeve žene. Ona ti je sestra.
12. Nemoj imati spolni odnos sa sestrom svog oca. Ona mu je krvni srodnik.
13. Nemoj imati spolne odnose sa sestrom svoje majke. Ona joj je krvni srodnik.
14. Nemoj nanositi sramotu svom stricu imajući spolni odnos s njegovom ženom. Ona ti je strina.
15. Nemoj imati spolni odnos sa svojom snahom. Ona je žena tvog sina i stoga ne smiješ imati spolni odnos s njom.
16. Nemoj imati spolni odnos sa ženom svog brata. To bi mu donijelo sramotu.
17. Nemoj imati spolni odnos sa ženom i s njezinom kćeri ili unukom, bilo da je kći njezinog sina ili kćeri. One su njezine krvne srodnice. To je izopačeno.
18. Dok ti je žena živa, nemoj za drugu ženu uzimati njezinu sestru jer bi joj bila suparnica. I nemoj imati spolni odnos s njom.
19. Nemoj prilaziti ženi da bi s njom imao spolni odnos tijekom mjesečnice jer je u to vrijeme nečista.
20. Nemoj imati spolni odnos sa ženom svoga bližnjeg. To bi te učinilo nečistim.
21. Nijedno svoje dijete ne smiješ dati spaliti kao žrtvu bogu Moleku . To bi bilo nepoštovanje imena tvog Boga. Ja sam BOG.
22. Nemoj imati spolni odnos s muškarcem kao sa ženom. To je odvratno.
23. Nemoj imati spolni odnos sa životinjom. To bi te učinilo nečistim. Ni žena ne smije imati spolni odnos sa životinjom. To je nastrano.
24. Nemojte se onečistiti ni na koji navedeni način. To sve činili su drugi narodi i postali nečisti. Zato ću ih istjerati pred vama.
25. Tako je i zemlja postala nečista pa sam je kaznio zbog njezinoga grijeha te je izbljuvala svoje stanovnike.
26. Držite se mojih uredbi i zakona. Ne činite nijednu od tih gadosti — ni vi, Izraelci, ni stranci koji žive s vama.
27. Sve su te gadosti činili ljudi koji su prije vas živjeli u toj zemlji te je ona postala nečista.
28. Ako zemlju učinite nečistom, izbljuvat će vas kao što je izbljuvala narode prije vas.
29. Tko god učini neku od ovih gadosti, neka se odstrani iz svog naroda.
30. Držite se mog naloga da ne počinite nijednu od gadosti koje su činili prije vas pa se nećete zbog njih onečistiti. Ja sam vaš BOG.«

Psalmi 27:1-3
1. Davidova pjesma. BOG je moje svjetlo i moj spas, neću se bojati. BOG je bedem mog života, neću strahovati.
2. Kad me okruže zlikovci, kad napadnu krvoloci, posrnut će i pasti svi neprijatelji i protivnici.
3. Ako vojska na mene krene, neću se bojati. Ako rat povedu protiv mene, u Boga ću se pouzdati.

Izreka 10:9-9
9. Tko živi pošteno, živi spokojno, a tko je nepošten, bit će otkriven.

Marku 4:21-41
21. Rekao im je i ovo: »Zar se svjetiljka ikada donosi pa se stavi pod posudu ili pod krevet? Ne donosi li se da bi se stavila na stol?
22. Jer, ništa nije skriveno, a da se neće otkriti; nema ničega tajnog što neće doći na svjetlo.
23. Ako tko sluša, neka shvati!«
24. Zatim im je rekao: »Pažljivo razmišljajte o ovome što slušate. Mjerom kojom mjerite, mjerit će se vama — i dobit ćete još više.
25. Jer, svatko tko ima, dobit će više. A tko nema, oduzet će mu se i ono što ima.«
26. Rekao je i ovo: »Božje je kraljevstvo poput čovjeka koji posije sjeme u zemlju.
27. Bez obzira na to spava li čovjek ili ustaje, noću i danju sjeme niče i raste — a da on ne zna kako.
28. Zemlja proizvodi plodove sama po sebi — najprije stabljiku, zatim klas, a onda zrnje.
29. Kad je zrnje zrelo, odmah se žanje jer je došlo vrijeme žetve.«
30. Isus je rekao i ovo: »Što da kažem, kakvo je Božje kraljevstvo? Kakvu usporedbu da upotrijebim da ga objasnim?
31. Ono je poput sjemena gorušice koje je najmanje od sveg sjemenja na Zemlji.
32. Ali kada se posije, i ono naraste, postaje najveće od svega vrtnog bilja. Ima tako velike grane da ptice mogu graditi gnijezda u njegovoj sjeni.«
33. Isus se koristio mnogim sličnim usporedbama da bi ih poučio. Govorio im je onoliko koliko su mogli razumjeti.
34. Uvijek je poučavao služeći se usporedbama, ali kad je bio samo sa svojim učenicima, sve im je objašnjavao.
35. Te je večeri Isus rekao učenicima: »Idemo prijeko, na drugu stranu jezera!«
36. Ostavili su narod i ušli u lađicu u kojoj je već sjedio Isus. S njima su krenule i neke druge lađice.
37. Podigla se snažna oluja i valovi su zapljuskivali lađicu, tako da se gotovo ispunila vodom.
38. A Isus je bio na stražnjem dijelu čamca i spavao na jastuku. Probudili su ga i rekli mu: »Učitelju, zar se ne brineš što tonemo?«
39. Isus je ustao, prekorio vjetar i rekao vodi: »Tišina! Umiri se!« Vjetar je stao i nastala je potpuna tišina.
40. Tada im je rekao: »Zašto se bojite? Kako to da nemate vjere?«
41. Ali oni su bili jako uplašeni i govorili su jedan drugome: »Tko je ovaj čovjek? Čak mu se i vjetar i voda pokoravaju.«