A A A A A

Levitski 15:1-33
1. BOG je rekao Mojsiju i Aronu:
2. »Recite Izraelcima: Kad muškarac ima spolni izljev zbog spolne bolesti, nečist je.
3. Bilo da izljev nastavlja teći ili da stane, muškarac je nečist.
4. Svaki krevet na koji legne, bit će nečist i sve na što sjedne bit će nečisto.
5. Tko dotakne njegov krevet, mora oprati svoju odjeću i okupati se u vodi, ali ostaje nečist do večeri.
6. Tko sjedne na nešto na čemu je sjedio muškarac s izljevom, mora oprati svoju odjeću i okupati se u vodi, ali ostaje nečist do večeri.
7. Tko dotakne muškarca koji ima izljev, mora oprati svoju odjeću i okupati se u vodi, ali ostaje nečist do večeri.
8. Ako muškarac, koji ima izljev, pljune na nekoga tko je čist, neka taj opere svoju odjeću i okupa se u vodi, ali ostaje nečist do večeri.
9. Ako muškarac s izljevom sjedne na sedlo, ono postaje nečisto.
10. Tko dotakne ili ponese bilo što na čemu je muškarac s izljevom sjedio, bit će nečist do večeri. Mora oprati svoju odjeću i okupati se u vodi, ali ostaje nečist do večeri.
11. Svi oni koje muškarac s izljevom dotakne neopranim rukama, moraju oprati svoju odjeću i okupati se u vodi, ali ostaju nečisti do večeri.
12. Glinena posuda, koju dotakne muškarac s izljevom, mora se razbiti, a drvena posuda mora se isprati vodom.
13. Kad muškarcu stane izljev, mora čekati sedam dana da postane čist. Neka opere svoju odjeću i okupa se u svježoj vodi. Tada će biti čist.
14. Osmoga dana neka uzme dvije grlice ili dva golubića pa dođe pred BOGA na ulaz u Šator sastanka i dâ ih svećeniku.
15. Svećenik će jednu pticu prinijeti kao žrtvu očišćenja, a drugu kao žrtvu paljenicu. Tako će svećenik očistiti Sveti šator od muškarčeve nečistoće pred BOGOM.
16. Kad muškarac ima izljev sjemena, neka cijelo tijelo okupa u vodi, ali ostaje nečist do večeri.
17. Svaka odjeća ili koža na koju dospije sjeme neka se opere vodom, ali će biti nečisti do večeri.
18. Kad muškarac spava sa ženom i dođe do izljeva sjemena, neka se oboje okupaju u vodi, ali ostaju nečisti do večeri.«
19. »Kad žena ima svoj redovan mjesečni izljev krvi, njezina će nečistoća trajati sedam dana. Tko god je dotakne, bit će nečist do večeri.
20. Na što god legne ili sjedne za vrijeme svoje mjesečnice, bit će nečisto.
21. Tko dotakne njezin krevet, mora oprati svoju odjeću i okupati se u vodi, ali ostaje nečist do večeri.
22. Tko dotakne nešto na čemu je sjedila, mora oprati svoju odjeću i okupati se u vodi, ali ostaje nečist do večeri.
23. Bilo da dotakne nešto na njezinom krevetu, ili nešto na čemu je sjedila, bit će nečist do večeri.
24. Ako muškarac spava s njom i dođe u dodir s njezinom nečistoćom, bit će nečist sedam dana, a bit će nečist i svaki krevet na koji legne.
25. Kad žena ima izljev krvi više dana, koji nije u vrijeme njezine mjesečnice, ili kad joj mjesečnica traje duže, bit će nečista cijelo to vrijeme. Kao i za vrijeme mjesečnice, bit će nečista.
26. Svaki krevet na koji legne, dok joj traje izljev, bit će nečist, kao što je nečist tijekom mjesečnice. Na što god sjedne, bit će nečisto, kao što je nečisto tijekom mjesečnice.
27. Tko god to dotakne, bit će nečist. Mora oprati svoju odjeću i okupati se u vodi, ali ostaje nečist do večeri.
28. Kad ženi prestane izljev, neka čeka sedam dana. Nakon toga će biti čista.
29. Osmog dana neka uzme dvije grlice ili dva golubića i odnese ih svećeniku na ulaz u Šator sastanka.
30. Svećenik će jednu pticu prinijeti kao žrtvu očišćenja, a drugu kao žrtvu paljenicu. Tako će svećenik očistiti Sveti šator od ženine nečistoće pred BOGOM.«
31. »Odvojite Izraelce koji su postali nečisti. To je zato da ne bi onečistili moj Sveti šator pa da ne bi poginuli u svojoj nečistoći.«
32. To su pravila za one koji imaju izljeve: za svakog muškarca, koji je nečist zbog izljeva sjemena,
33. za ženu, koja je nečista zbog mjesečnice, za muškarca ili ženu, koji imaju neuobičajen izljev, i za muškarca koji ima spolni odnos sa ženom dok je nečista.

Levitski 16:1-34
1. BOG je govorio Mojsiju nakon smrti dvojice Aronovih sinova, koji su poginuli jer su pred BOGOM prinijeli nepropisan prinos.
2. BOG je rekao Mojsiju: »Reci svom bratu Aronu: Ne ulazi bilo kad u Svetinju nad svetinjama, iza zavjese. Tamo je Pomirilište na Kovčegu saveza, a ja se pokazujem u oblaku iznad Pomirilišta. Ako uđeš, poginut ćeš.
3. Arone, da bi ušao u Svetinju nad svetinjama, prinesi junca za žrtvu očišćenja i ovna za žrtvu paljenicu.
4. Prvo se okupaj u vodi, a zatim odjeni svetu odjeću: laneno donje rublje, lanenu tuniku, lanenu lentu i laneni turban.
5. Od izraelske zajednice uzmi dva jarca za žrtvu očišćenja i jednog ovna za žrtvu paljenicu.
6. A kao svoju žrtvu očišćenja prinesi junca, da bi izvršio obred očišćenja za sebe i svoje ukućane.
7. Zatim uzmi ona dva jarca i dovedi ih pred BOGA na ulaz u Šator sastanka.
8. Baci kocku za jarce da bi odredio koji ide BOGU, a koji Azazelu .
9. Dovedi jarca koji je kockom određen za BOGA i prinesi ga kao žrtvu očišćenja.
10. Jarca, koji je kockom određen Azazelu, dovedi živog pred BOGA, a zatim ga pošalji Azazelu u pustinju. Tako će biti uklonjeni grijesi naroda.
11. Arone, dovedi junca koji će biti žrtva očišćenja za tebe i tvoje ukućane te ga zakolji kao žrtvu očišćenja.
12. Uzmi kadionicu punu užarenog ugljevlja sa žrtvenika, koji je pred BOGOM, i dvije šake sitno istucanoga mirisnog kâda. To odnesi iza zavjese
13. i stavi kâd na vatru pred BOGOM. Od kâda će se napraviti oblak i prekriti Pomirilište na Kovčegu saveza. Tako nećeš poginuti.
14. Uzmi junčevu krv i prstom poškropi prednju stranu Pomirilišta, a onda sedam puta ispred Pomirilišta.
15. Zatim zakolji jarca za žrtvu očišćenja za narod pa unesi jarčevu krv iza zavjese i postupi kao i s junčevom krvlju: poškropi Pomirilište i ispred Pomirilišta.
16. Tako ćeš izvršiti obred očišćenja za Svetinju nad svetinjama zbog nečistoće, prijestupa i svih grijeha izraelskog naroda. Isto trebaš učiniti za Šator sastanka jer se nalazi usred naroda i njegove nečistoće.
17. Arone, nitko ne smije biti u Šatoru sastanka dok vršiš obred očišćenja u Svetinji nad svetinjama. Nitko ne smije ući dok ne izađeš, a nakon što obaviš obred očišćenja za sebe, svoje ukućane i svu izraelsku zajednicu.
18. Izađi do žrtvenika koji je pred BOGOM i za njega izvrši obred očišćenja. Uzmi junčevu i jarčevu krv te njome namaži sve rogove žrtvenika.
19. Sedam puta poškropi žrtvenik krvlju pa ćeš ga očistiti od nečistoće izraelskog naroda i posvetiti ga.
20. Arone, kad završiš obred očišćenja za Svetinju nad svetinjama, Šator sastanka i žrtvenik, dovedi onoga živog jarca.
21. Položi obje ruke na njegovu glavu i priznaj nad njim svu nepravdu, sve prijestupe i sve grijehe izraelskog naroda. Tako ćeš ih prenijeti na jarčevu glavu. Onda ga pošalji u pustinju s čovjekom koji će ga odvesti.
22. Čovjek će ga pustiti u pustinju pa će jarac na sebi odnijeti sve grijehe naroda.
23. Arone, nakon toga uđi u Šator sastanka i svuci lanenu odjeću, koju si odjenuo prije ulaska u Svetinju nad svetinjama, i ostavi je ondje.
24. Okupaj se u vodi na svetome mjestu i odjeni svoju odjeću. Izađi i prinesi žrtvu paljenicu za sebe i žrtvu paljenicu za narod da bi izvršio obred očišćenja za sebe i za narod.
25. Loj žrtve očišćenja spali na žrtveniku da se podigne dim.
26. Čovjek, koji je pustio jarca Azazelu, neka opere svoju odjeću i okupa se u vodi. Nakon toga smije ući u tabor.
27. Junca i jarca za žrtvu očišćenja, čija je krv unesena u Svetinju nad svetinjama da bi se izvršilo očišćenje, iznesite izvan tabora i spalite njihovu kožu, meso i izmet.
28. Tko ih spali, mora oprati svoju odjeću i okupati se u vodi. Nakon toga smije ući u tabor.
29. Ovo je trajna uredba za vas: desetog dana sedmog mjeseca postite i nemojte raditi. Neka ne radi ni rođeni Izraelac ni stranac koji živi s vama.
30. Toga će se dana za vas obaviti obred očišćenja da se očistite od svih grijeha. Tada ćete biti čisti pred BOGOM.
31. To je šabat, potpuni dan odmora za vas i zato postite. Trajna je to uredba.
32. Ubuduće, obred očišćenja vršit će svećenik koji je pomazan i postavljen da naslijedi svog oca kao svećenik. Neka odjene svetu lanenu odjeću
33. i izvrši obred očišćenja za Svetinju nad svetinjama, Šator sastanka i žrtvenik pa za svećenike i sav izraelski narod.
34. Ovo je trajna uredba za vas: obred očišćenja od grijeha za sav izraelski narod neka se vrši jednom godišnje.« I Mojsije učini kao što mu je zapovjedio BOG.

Psalmi 26:6-12
6. BOŽE, oprao sam ruke da pokažem da sam nedužan, da mogu hodati oko žrtvenika i tebe štovati.
7. Iz svega glasa zahvaljujem i pjevam, o svim tvojim čudesima pričam.
8. BOŽE, volim Hram u kojem živiš, volim mjesto gdje tvoja slava prebiva.
9. Ne postupaj sa mnom kao s drugim grešnicima, poštedi me smrti koju si namijenio ubojicama.
10. Služe se zlim sredstvima, ruke su im pune mita.
11. A ja sam nedužan i živim kako treba, zato mi se smiluj i budi mi sklon.
12. Od svake opasnosti ovdje sam siguran, dok slavim te, BOŽE, u skupu štovatelja.

Izreka 10:8-8
8. Mudra osoba prima pouke, a brbljava budala propada.

Marku 4:1-20
1. Isus je ponovo počeo poučavati pokraj jezera. Oko njega se okupilo silno mnoštvo pa je ušao u lađicu i otisnuo se od obale, dok je narod ostao pokraj jezera.
2. Tada ih je usporedbama poučavao mnogočemu. Učio ih je ovako:
3. »Slušajte! Sijač je otišao sijati.
4. Dok je sijao, jedno je sjeme palo pokraj puta. Došle su ptice i pozobale ga.
5. Drugo je sjeme palo na kamenito tlo, gdje nije bilo dovoljno zemlje. Brzo je proklijalo jer zemlja nije bila duboka.
6. Kad je izašlo sunce, mladice su uvenule i osušile se, jer nisu imale korijena.
7. Neko je sjeme palo među trnje. Trnje je naraslo i ugušilo ga, tako da nije dalo roda.
8. A neko je sjeme palo na plodno tlo, izraslo i donijelo plod koji je bio trideset, šezdeset ili čak sto puta veći od posijanog.«
9. I rekao im je: »Onaj tko sluša, neka shvati.«
10. Kad je Isus ostao s dvanaestoricom apostola i ostalim učenicima, upitali su ga o usporedbama.
11. Isus im je odgovorio: »Vama je dano da razumijete tajnu o Božjem kraljevstvu. Onima vani sve govorim u usporedbama
12. jer: ‘Oni gledaju i gledaju, ali ne vide; slušaju i slušaju, ali ne razumiju. Inače bi se okrenuli Bogu i on bi im oprostio!’«
13. »Zar ne razumijete ovu usporedbu? Kako ćete onda razumjeti ikoju drugu?
14. Sijač je čovjek koji sije Božju poruku.
15. Ponekad ona padne pokraj puta. To su oni koji čuju Božju poruku, ali onda dolazi Sotona i otima poruku koja je posijana u njih.
16. A neki su poput sjemena posijanog na kamenitom tlu. Kad čuju Božju poruku, odmah je prihvate s radošću,
17. ali ne dopuste da uhvati korijena u njihovom životu, nego se drže nje jedno kratko vrijeme. Kada dođu nevolje i progoni zbog učenja koje su prihvatili, brzo ga napuste.
18. A neki su, pak, kao sjeme posijano među trnjem. Čuju Božju poruku,
19. ali životne brige, primamljivost bogatstva i druge požude uguše poruku i ona ne donese ploda.
20. Drugi su, pak, kao sjeme posijano na plodnom tlu. To su oni koji čuju Božju poruku, prihvate je i donesu plod — neki trideset, neki šezdeset, a neki stotinu puta veći od posijanog.«