A A A A A
Biblija u jednoj godini
Veljača 22

Levitski 14:1-57
1. BOG je rekao Mojsiju:
2. »Ovo je pravilo za osobu zaraženu kožnom bolešću, za njezino očišćenje. Osoba se mora javiti svećeniku.
3. Svećenik će izaći izvan tabora i izvršiti pregled. Ako je osoba ozdravila od kožne bolesti,
4. svećenik će zapovjediti da se za njezino očišćenje donesu dvije žive, čiste ptice, komad cedrovog drveta, crvena tkanina i stabljika izopa .
5. Svećenik će zatim zapovjediti da se jedna ptica ubije nad svježom vodom u glinenoj posudi.
6. Potom će uzeti drugu, živu pticu, i umočiti je, zajedno s cedrovinom, crvenom tkaninom i izopom, u krv ptice ubijene nad svježom vodom.
7. Time će sedam puta poškropiti osobu koja se čisti od zarazne kožne bolesti. Tada će je proglasiti čistom. Nakon toga, svećenik mora otići na otvoreno polje i pustiti živu pticu.
8. Onaj tko se čisti, neka opere svoju odjeću, obrije sve svoje dlake i okupa se u vodi. Tada će biti čist. Nakon toga smije ući u tabor, ali sedam dana mora ostati izvan svog šatora.
9. Sedmog dana neka obrije sve svoje dlake — glavu, bradu, obrve i sve ostalo. Neka opere odjeću i okupa se u vodi. Tada će biti čist.
10. Osmog dana neka donese dva muška janjeta i jedno jednogodišnje žensko janje, svako bez tjelesne mane, tri kilograma žitne krupice zamiješane s uljem za žitnu žrtvu i tri decilitra ulja.
11. Svećenik će dovesti onoga tko se čisti i njegove žrtve pred BOGA na ulaz u Šator sastanka.
12. Potom će uzeti jedno muško janje i prinijeti ga kao žrtvu naknadnicu, zajedno s tri decilitra ulja. Podići će ih uvis da ih prikaže kao žrtvu pred BOGOM.
13. Zatim će zaklati janje na svetome mjestu gdje se kolju žrtve očišćenja i paljenice. Poput žrtve očišćenja, i žrtva naknadnica pripada svećeniku. Ona je presveta.
14. Svećenik će uzeti krv žrtve naknadnice i njome namazati resicu desnog uha, palac desne ruke i palac desne noge onoga tko se čisti.
15. Zatim će uzeti nešto ulja, naliti ga u svoj lijevi dlan,
16. umočiti prst desne ruke u ulje na svome dlanu i prstom poškropiti uljem sedam puta pred BOGOM.
17. Uljem, koje mu ostane na dlanu, svećenik će namazati resicu desnog uha onoga tko se čisti, palac njegove desne ruke i palac njegove desne noge, preko krvi žrtve naknadnice.
18. Preostalo ulje sa svog dlana izlit će na glavu onoga tko se čisti. Tako će tu osobu učiniti čistom pred BOGOM.
19. Zatim će svećenik prinijeti žrtvu očišćenja Svetog šatora od nečistoće te osobe. Nakon toga, zaklat će žrtvu paljenicu
20. i prinijeti je na žrtveniku zajedno sa žitnom žrtvom. Tako će za osobu izvršiti obred očišćenja i ona će biti čista.
21. Ako si čovjek ne može priuštiti toliko prinosa, neka uzme jedno muško janje kao žrtvu naknadnicu, koje će biti podignuto uvis da bi se za njega izvršio obred očišćenja, kilogram žitne krupice zamiješane s uljem za žitnu žrtvu, tri decilitra ulja
22. i dvije grlice ili dva golubića, prema svojim mogućnostima. Jedna će ptica biti za žrtvu očišćenja, a druga za žrtvu paljenicu.
23. Osmog dana neka ih za svoje očišćenje donese svećeniku na ulaz u Šator sastanka, pred BOGA.
24. Svećenik će uzeti janje za žrtvu naknadnicu i tri decilitra ulja te ih podići uvis da ih prikaže pred BOGOM.
25. Onda će zaklati janje za žrtvu naknadnicu, uzeti krv žrtve i njome namazati resicu desnog uha, palac desne ruke i palac desne noge onoga tko se čisti.
26. Svećenik će naliti ulje u svoj lijevi dlan
27. i prstom desne ruke poškropiti uljem s dlana sedam puta pred BOGOM.
28. Uljem s dlana namazat će resicu desnog uha, palac desne ruke i palac desne noge onoga tko se čisti, gdje je već namazao krvlju žrtve naknadnice.
29. Preostalo ulje s dlana svećenik će izliti na glavu onoga tko se čisti. Tako će za njega izvršiti obred očišćenja pred BOGOM.
30. Zatim će prinijeti grlice ili golubiće, ovisno što si je osoba mogla priuštiti.
31. Jednu će pticu prinijeti kao žrtvu očišćenja, a drugu kao žrtvu paljenicu, zajedno sa žitnom žrtvom. Tako će svećenik izvršiti obred očišćenja pred BOGOM i ta će osoba biti čista.
32. To je zakon za onoga tko ima zaraznu kožnu bolest, a ne može si priuštiti redovne žrtve za svoje očišćenje.«
33. BOG je rekao Mojsiju i Aronu:
34. »Kad uđete u zemlju Kanaan, koju vam dajem u posjed, a ja stavim plijesan u neku kuću u toj zemlji,
35. neka vlasnik kuće ode svećeniku i kaže mu: ‘Vidio sam u svojoj kući nešto što sliči na plijesan.’
36. Prije nego što svećenik uđe i pregleda plijesan, neka zapovjedi da se kuća isprazni, inače će sve u kući biti proglašeno nečistim. Nakon toga, neka svećenik uđe unutra i pregleda kuću.
37. Neka pregleda plijesan na zidovima. Ako ima zelenkastih ili crvenkastih mrlja, koje izgledaju dublje od površine zida,
38. neka ode pred vrata kuće i zatvori je na sedam dana.
39. Sedmog će se dana svećenik vratiti i ponovo obaviti pregled. Ako se plijesan proširila po zidovima,
40. svećenik će zapovjediti da se zagađeno kamenje povadi i baci na nečisto mjesto izvan grada.
41. Zatim će dati da se svi unutrašnji zidovi ostružu, a ostrugana žbuka baci na nečisto mjesto izvan grada.
42. Neka zatim uzmu drugo kamenje, postave ga na mjesto izvađenog i novom žbukom ožbukaju kuću.
43. Ako se plijesan ponovo pojavi u kući nakon što je kamenje izvađeno, a kuća ostrugana i ožbukana,
44. neka svećenik napravi pregled. Ako se plijesan proširila po kući, to je zloćudna plijesan pa je kuća nečista.
45. Neka se sruši, a njezino kamenje, drvena građa i žbuka odnesu na nečisto mjesto izvan grada.
46. Tko god uđe u kuću dok je zatvorena, bit će nečist do večeri.
47. Tko jede ili spava u toj kući, mora oprati svoju odjeću.
48. Ako svećenik pregleda kuću i utvrdi da se plijesan nije proširila nakon što je kuća ožbukana, neka je proglasi čistom jer je plijesan nestala.
49. Za očišćenje kuće neka uzme dvije ptice, komad cedrovine, crveno predivo i stabljiku izopa.
50. Jednu pticu neka ubije nad svježom vodom u glinenoj posudi.
51. Zatim neka uzme cedrovinu, izop, crvenu tkaninu i živu pticu pa ih umoči u krv mrtve ptice i svježu vodu. Time neka poškropi kuću sedam puta.
52. Tako će očistiti kuću ptičjom krvlju, svježom vodom, živom pticom, cedrovinom, izopom i crvenim predivom.
53. Neka zatim pusti živu pticu na otvorenom polju izvan grada. Tako će izvršiti obred očišćenja za kuću te će biti čista.
54. To je zakon za svaku vrstu zarazne kožne bolesti,
55. za plijesan na odjeći ili u kući
56. i za osip, oteklinu ili svijetlu pjegu na koži.
57. To je zakon kojim se određuje kad je nešto čisto, a kad nečisto.«

Psalmi 26:1-5
1. Davidova pjesma. BOŽE, proglasi me nedužnim! Jer, uvijek sam znao kako živjeti, nisam ti nikad prestao vjerovati.
2. Ispitaj mi misli i osjećaje, provjeri sve o meni, BOŽE.
3. Jer, tvoja me ljubav usmjerava, uvijek me vodi vjernost tvoja.
4. Ne družim se s varalicama i ništa nemam s lažljivcima.
5. Mrzim društvo zločinaca, odbijam se družiti s ološem.

Izreka 10:6-7
6. O pravednima se lijepo govori, a govor zlih skriva zle namjere.
7. Pravednika pamte kao blagoslov, a zloga brzo zaboravljaju.

Marku 3:20-35
20. Isus je zatim otišao kući, gdje se opet okupilo silno mnoštvo. Bilo je toliko ljudi da on i njegovi učenici nisu mogli niti jesti.
21. Kad je Isusova obitelj doznala za to, došli su po njega, jer su ljudi govorili da je lud.
22. Učitelji Zakona, koji su došli iz Jeruzalema, govorili su: »U njemu je Sotona . On snagom vladara zlih duhova istjeruje zle duhove!«
23. Isus ih je na to pozvao k sebi i počeo im govoriti u usporedbama: »Kako Sotona može istjerivati Sotonu?
24. Ako je kraljevstvo podijeljeno u sebi, neće se moći održati.
25. I ako je obitelj podijeljena u sebi, neće se moći održati.
26. Stoga, ako Sotona ide protiv sebe i svojih, neće se moći održati, nego će mu to biti kraj.
27. Zaista, nitko ne može ući u kuću jakog čovjeka i oduzeti mu vlasništvo. Prvo ga mora svezati da bi mu mogao opljačkati kuću.
28. Govorim vam istinu: ljudima će se oprostiti svi njihovi grijesi i sve uvrede koje su izgovorili.
29. Ali onome tko vrijeđa Svetog Duha, nikada neće biti oprošteno. Naprotiv, bit će zauvijek kriv za taj grijeh.«
30. Isus je to rekao jer su neki govorili: »Opsjednut je zlim duhom.«
31. Tada su k Isusu došli njegova majka i braća. Ostali su vani i poslali neke k njemu da ga pozovu.
32. Oko Isusa je sjedilo mnoštvo, kad su mu rekli: »Pogledaj! Tvoja majka i tvoja braća i sestre su vani i pitaju za tebe.«
33. On im je na to odgovorio: »Tko je moja majka i tko su moja braća?«
34. Prešao je pogledom po onima koji su sjedili oko njega i rekao: »Vi ste moja majka i moja braća!
35. Tko god vrši Božju volju, taj mi je i brat, i sestra, i majka.«