A A A A A

Levitski 13:1-59
1. BOG je rekao Mojsiju i Aronu:
2. »Ako se nekome na koži pojavi oteklina, osip ili upaljeno mjesto, od kojih bi mogla nastati opasna kožna bolest , tu osobu dovedite svećeniku Aronu ili jednom od njegovih sinova svećenika.
3. Svećenik će pregledati promjenu na koži pa, ako su dlake na tome mjestu pobijelile i ako promjena izgleda dublja od površine kože, onda se radi o zaraznoj kožnoj bolesti. Kad svećenik pregleda osobu, neka je proglasi nečistom.
4. Ako je upaljeno mjesto na koži bijelo, ali ne izgleda dublje od površine kože i dlaka nije pobijelila, neka svećenik tu osobu stavi u izolaciju sedam dana.
5. Sedmog će je dana svećenik ponovo pregledati pa, ako vidi da nema promjene i širenja po koži, neka je drži u izolaciji još sedam dana.
6. Sedmog će je dana svećenik ponovo pregledati pa, ako vidi da se promjena povlači i ne širi po koži, neka osobu proglasi čistom jer je to samo osip. Neka osoba opere odjeću i bit će čista.
7. No, ako se osip proširi po koži nakon što je svećenik osobu proglasio čistom, neka ponovo dođe k svećeniku.
8. Svećenik će je pregledati i, ako se osip proširio po koži, neka osobu proglasi nečistom jer se radi o opasnoj kožnoj bolesti.
9. Kad osoba ima zaraznu kožnu bolest, neka je dovedu svećeniku
10. koji će je pregledati. Ako je na koži bjelkasta rana, na kojoj su dlake pobijelile, a rana je svježa,
11. onda se radi o opasnoj kožnoj bolesti. Neka svećenik osobu proglasi nečistom. Ne treba je stavljati u izolaciju radi daljnjeg pregleda jer se vidi da je nečista.
12. Ako bolest izbije posvuda po koži i svećenik vidi da bolest prekriva svu kožu od glave do pete,
13. pregledat će osobu. Ako joj je bolest prekrila cijelo tijelo, neka je proglasi čistom. Budući da je sva koža pobijelila, osoba je čista.
14. No, čim se na osobi pojavi svježa rana, nečista je.
15. Kad svećenik vidi otvorenu ranu, neka osobu proglasi nečistom. Otvorena je rana nečista jer ukazuje na opasnu kožnu bolest.
16. Ako se rana promijeni i pobijeli, neka osoba ode svećeniku
17. koji će je pregledati. Ako je koža pobijelila, neka je svećenik proglasi čistom. Osoba se očistila.
18. Kad netko na koži ima čir koji je zacijelio
19. pa se na mjestu gdje je bio pojavi bjelkasta rana ili crvenkastobijela pjega, neka se ta osoba pokaže svećeniku
20. koji će je pregledati. Ako promjena na koži izgleda dublja od površine kože i ako su dlake na njoj pobijelile, neka je svećenik proglasi nečistom. Radi se o opasnoj kožnoj bolesti koja je izbila na mjestu čira.
21. No, ako svećenik pregledava osobu i ne primijeti bijelu dlaku, a promjena nije dublja od površine kože i povlači se, neka je onda svećenik sedam dana drži u izolaciji.
22. Ako se širi po koži, neka svećenik osobu proglasi nečistom jer se radi o opasnoj kožnoj bolesti.
23. No, ako se mjesto na koži nije promijenilo i ne širi se, radi se samo o ožiljku od starog čira. Neka svećenik osobu proglasi čistom.
24. Kad netko ima opeklinu na koži, pa se rana opekline promijeni u crvenkastobijelu ili bijelu pjegu,
25. neka svećenik pregleda osobu. Ako su dlake pobijelile i ako promjena izgleda dublja od površine kože, onda je to opasna kožna bolest koja je izbila na mjestu opekline. Neka svećenik osobu proglasi nečistom jer se radi o opasnoj kožnoj bolesti.
26. No, ako je svećenik pregleda, a dlaka na pjegi nije pobijelila, ako promjena nije dublja od površine kože i povlači se, neka je svećenik sedam dana drži u izolaciji.
27. Sedmog dana neka je pregleda. Ako se pjega širi po koži, neka osobu proglasi nečistom jer je to opasna kožna bolest.
28. No, ako se pjega nije proširila po koži, nego se povlači, onda je to oteklina od opekline. Neka svećenik osobu proglasi čistom jer se radi samo o ožiljku od opekline.
29. Ako osoba dobije infekciju na glavi ili bradi,
30. neka je svećenik pregleda. Ako promjena izgleda dublja od površine kože, a dlake su požutjele i stanjile se, neka svećenik oboljelu osobu proglasi nečistom. Radi se o šugi, opasnoj kožnoj bolesti glave i brade.
31. Ako svećenik pri pregledu infekcije utvrdi da promjena ne izgleda dublja od površine kože, ali nema tamne dlake, neka oboljelu osobu drži u izolaciji sedam dana.
32. Sedmog dana neka pregleda stanje kože pa, ako se šuga nije proširila, ako dlake nisu požutjele i ako promjena ne izgleda dublja od površine kože,
33. neka se oboljela osoba obrije, ali da pritom ne obrije zaraženo mjesto. Svećenik će je još sedam dana držati u izolaciji,
34. a sedmog će dana ponovo pregledati stanje kože. Ako se bolest nije proširila i ne izgleda dublja od površine kože, neka svećenik osobu proglasi čistom. Neka opere svoju odjeću i bit će čista.
35. Ako se šuga ipak proširi po koži nakon što je osoba proglašena čistom,
36. svećenik će je ponovo pregledati. Ako se šuga proširila po koži, svećenik ne treba tražiti žutu dlaku jer je osoba očito nečista.
37. No, ako je, prema njegovoj procijeni, ostala nepromijenjena i ako je na njoj izrasla tamna dlaka, šuga je izliječena. Osoba je tada čista i neka je svećenik proglasi čistom.
38. Kad čovjeku ili ženi izbiju bijele pjege po koži,
39. svećenik će ih pregledati. Ako su pjege mutnobijele, to je bezopasan osip koji je izbio po koži. Ta je osoba čista.
40. Kad čovjek izgubi kosu, ćelav je, ali čist.
41. Ako izgubi kosu sprijeda, oćelavio je na čelu, ali je čist.
42. No, ako na ćelavoj glavi ili čelu ima crvenkastobijelu infekciju, radi se o opasnoj bolesti koja izbija na glavi ili na čelu.
43. Svećenik će ga pregledati. Ako je upalna oteklina na glavi ili čelu crvenkastobijela, kao kod zarazne kožne bolesti,
44. taj je čovjek zaražen i nečist. Neka ga svećenik proglasi nečistim zbog bolesti na koži glave.
45. Tko ima opasnu kožnu bolest, mora nositi razderanu odjeću, raščupati kosu, prekriti usta i vikati: ‘Nečist! Nečist!’
46. Dokle god osoba ima opasnu bolest, ostaje nečista. Takva osoba mora živjeti sama, negdje izvan tabora.«
47. »Na odjeći se može pojaviti plijesan — bilo na vunenoj ili lanenoj,
48. tkanoj ili pletenoj. Plijesan se može pojaviti i na komadu životinjske kože ili nekom kožnome predmetu.
49. Ako to zagađenje na odjeći, koži, tkanini, pletenini ili kožnom predmetu bude zelenkasto ili crvenkasto, radi se o plijesni koja se treba pokazati svećeniku.
50. Svećenik će pregledati plijesan i zagađeni predmet sedam dana držati u izolaciji.
51. Sedmog će ga dana ponovo pregledati. Ako se plijesan proširila po odjeći, tkanini, pletenini ili koži, bez obzira na to u koju se svrhu ta koža koristi, to je zloćudna plijesan i predmet je nečist.
52. Neka svećenik spali odjevni predmet — bio tkan, pleten, lanen, vunen ili kožnat jer se radi o zloćudnoj plijesni koja se mora spaliti.
53. No, ako svećenik pri pregledu utvrdi da se plijesan nije proširila po odjeći, tkanini, pletenini ili koži,
54. neka zapovjedi da se zagađeni predmet opere i stavi u izolaciju još sedam dana.
55. Zatim će ga svećenik ponovo pregledati. Ako plijesan i dalje zadržava istu boju, bez obzira na to što se nije proširila, predmet je nečist. Bez obzira na to koju je stranu zahvatila plijesan, spali taj predmet.
56. Ako svećenik pri pregledu utvrdi da se plijesan povlači nakon što je predmet opran, neka otkine zagađeni dio odjeće, bilo tkane, pletene ili kožnate.
57. Ako se plijesan ponovo pojavi na odjevnom predmetu, bilo tkanom, pletenom ili kožnatom, znači da se širi. Takav predmet moraš spaliti u vatri.
58. No odjeća, tkanina, pletenina ili kožni predmet, s kojih je nakon pranja nestala plijesan, neka se ponovo operu i bit će čisti.
59. To su pravila vezana uz plijesan koja je zahvatila vunenu ili lanenu odjeću, tkaninu ili pleteninu, ili neki kožni predmet, da bi se odredili čistima ili nečistima.«

Psalmi 25:16-22
16. K meni se okreni i smiluj se jer sam usamljen i jadan.
17. Riješi moje brige, oslobodi me nevolja.
18. Pogledaj moj jad i muku i oprosti sve moje grijehe.
19. Gledaj koliko neprijatelja imam i koliko me oni mrze.
20. Zaštiti me! Spasi me! Ne daj da me osramote jer se uzdam u tebe.
21. Čuvaju me dobrota i iskrenost, čekam te sve dok ne dođeš.
22. Od svake opasnosti, spasi narod Izraela, Bože.

Izreka 10:4-5
4. Lijene ruke uzrokuju siromaštvo, a vrijedne ruke donose bogatstvo.
5. Mudar sin ljeti sakuplja usjeve, a sramotan sin spava u vrijeme žetve.

Marku 3:1-19
1. Isus je ponovo otišao u sinagogu, gdje je bio neki čovjek s usahlom rukom.
2. Neki su pomno promatrali Isusa da vide hoće li ga ozdraviti na šabat. Tražili su povod da ga optuže.
3. Isus je rekao čovjeku s usahlom rukom: »Stani ovdje, u sredinu.«
4. Tada je upitao ostale: »Što je dopušteno činiti na šabat: dobro ili zlo? Spasiti život ili ga uništiti?« Svi su šutjeli.
5. Isus ih je ljutito pogledao, vrlo žalostan zbog njihove tvrdokornosti, i rekao čovjeku: »Ispruži ruku!« Čovjek je ispružio ruku, koja je ozdravila.
6. Na to su farizeji otišli i zajedno s herodovcima počeli kovati urotu kako da ubiju Isusa.
7. Isus je sa svojim učenicima otišao na jezero. Slijedilo ga je mnoštvo naroda iz Galileje i Judeje.
8. Bio je tu i velik broj ljudi iz Jeruzalema, Idumeje, s područja preko rijeke Jordan te oko Tira i Sidona. Svi su oni došli k njemu jer su čuli za djela koja čini.
9. Kad je Isus vidio takvo mnoštvo, rekao je svojim učenicima da mu pripreme lađicu kako ga gomila ne bi zgnječila.
10. Isus je dotad već mnoge ozdravio i zato su se svi bolesnici gurali da ga dotaknu.
11. Neki su od njih bili opsjednuti zlim duhovima. Čim bi zli duhovi spazili Isusa, padali bi pred njim na koljena i vikali: »Ti si Božji Sin!«,
12. a Isus bi im oštro zapovijedao da ne govore tko je on.
13. Isus se zatim popeo na goru i pozvao neke k sebi, a oni su došli.
14. Odabrao je Dvanaestoricu da budu s njim, da propovijedaju
15. i da imaju vlast istjerivati zle duhove.
16. Odabrao je ovu Dvanaestoricu: Šimuna — kojeg je nazvao Petar,
17. Jakova — Zebedejevog sina, i Jakovljevog brata Ivana — Isus ih je nazvao Boanerges — što znači »sinovi groma« —
18. Andriju, Filipa, Bartolomeja, Mateja, Tomu, Jakova — Alfejevog sina, Tadiju, Šimuna Zelota
19. i Judu Iskariotskog, koji ga je kasnije izdao.