A A A A A

Levitski 11:1-47
1. BOG je rekao Mojsiju i Aronu:
2. »Recite Izraelcima: Od svih životinja koje žive na kopnu smijete jesti
3. svaku životinju koja ima potpuno razdvojene papke i koja preživa hranu.
4. Neke životinje preživaju hranu, ali nemaju papke. Njih ne smijete jesti. To su deva, kunić i zec jer su za vas nečisti.
5. ***
6. ***
7. Neke imaju razdvojene papke, ali ne preživaju hranu. Takve su svinje i zato su za vas nečiste.
8. Nemojte jesti njihovo meso i nemojte doticati njihove strvine, za vas su nečiste.
9. Od svih vodenih životinja, koje žive u morima i rijekama, smijete jesti one koje imaju peraje i ljuske.
10. No sve koje nemaju peraje i ljuske, premda ih je mnogo te se kreću i žive u vodi, neka su vam odvratne.
11. Nemojte jesti njihovo meso, a i njihove strvine neka su vam odvratne.
12. Smatrajte odvratnim sve što živi u vodi, a nema peraje i ljuske.
13. Ove ptice smatrajte odvratnima i nemojte ih jesti: orao, strvinar, škanjac,
14. kobac, sokol,
15. sve vrste gavrana,
16. noj, ćuk, galeb, jastreb,
17. sova, gnjurac, ušara,
18. bijela sova, pelikan, orao ribar,
19. roda, čaplja, pupavac i šišmiš.
20. Neka su vam odvratni svi insekti koji imaju krila i kreću se četveronoške.
21. No smijete jesti one četveronožne insekte s krilima koji imaju zglobove na nožicama i skakuću po tlu.
22. Od takvih insekata smijete jesti sve vrste skakavaca, cvrčaka i zrikavaca.
23. No svi drugi četveronožni insekti s krilima, neka su vam odvratni.
24. Od njih ćete postati nečisti. Tko dotakne njihovu strvinu, bit će nečist do večeri.
25. Tko uklanja njihovu strvinu, neka opere svoju odjeću i smatra se nečistim do večeri.
26. Svaka životinja s papcima, koji nisu potpuno razdvojeni i koja ne preživa, za vas je nečista. Tko je dotakne, bit će nečist.
27. Od svih četveronožnih životinja za vas su nečiste one koje imaju šape. Tko dotakne njihovu strvinu, bit će nečist do večeri.
28. Tko uklanja njihovu strvinu, neka opere svoju odjeću i smatra se nečistim do večeri jer su one za vas nečiste.
29. Od životinja, koje se kreću uz tlo, za vas su nečiste: lasica, štakor, sve vrste guštera,
30. macaklin, daždevnjak, zelembać i kameleon.
31. Od svih životinja koje se kreću uz tlo, ove su za vas nečiste. Tko ih dotakne nakon što su uginule, bit će nečist do večeri.
32. Ako neka od tih životinja ugine i padne na neki predmet, on će biti nečist, bilo da je od drva, tkanine, kože ili grubog sukna. Predmet operite u vodi i bit će nečist do večeri, a onda će biti čist.
33. Ako strvina padne u glinenu posudu, sve što je u njoj bit će nečisto, a posudu razbijte.
34. Ako voda iz takve posude dotakne bilo kakvu hranu, hrana će biti nečista. Ako je u posudi bila tekućina za piće, i ona je nečista.
35. Ako bilo koji dio strvine padne na nešto, to postaje nečisto. Peć ili lonac za kuhanje moraju se razbiti. Postali su nečisti i neka za vas ostanu nečisti.
36. Međutim, izvor vode ili jama za skupljanje vode ostaju čisti. No tko u njima dotakne strvinu, nečist je.
37. Ako dio strvine padne na sjeme koje treba posijati, ono ostaje čisto.
38. Međutim, ako je sjeme natopljeno vodom, a strvina padne na sjeme, ono je za vas nečisto.
39. Ako ugine životinja koju smijete jesti, tko dotakne njezinu strvinu, bit će nečist do večeri.
40. Tko pojede dio strvine, mora oprati svoju odjeću, ali bit će nečist do večeri. Tko uklanja strvinu, mora oprati svoju odjeću, ali bit će nečist do večeri.
41. Sve životinje koje gmižu po tlu su odvratne i ne smijete ih jesti.
42. Ne smijete jesti nijednu životinju koja gmiže po tlu, bilo da puže na trbuhu, bilo da hoda na četiri noge ili mnogo nogu. One su odvratne.
43. Nemojte sami sebe učiniti odvratnima jedući takve životinje. Nemojte se onečistiti njima.
44. Ja sam vaš BOG. Posvetite se meni i budite sveti jer sam ja svet. Nemojte se onečistiti životinjama koje gmižu po tlu.
45. Ja sam BOG, koji vas je izveo iz Egipta, da budem vaš Bog. Budući da sam ja svet, i vi budite sveti.
46. To je zakon o kopnenim životinjama, pticama, svim životinjama koja se kreću u vodi i svim životinjama koje gmižu po tlu.
47. Tako ćete razlikovati čisto od nečistoga, životinje koje se smiju jesti od onih koje se ne smiju jesti.«

Levitski 12:1-8
1. BOG je rekao Mojsiju:
2. »Reci Izraelcima: Nakon što žena rodi muško dijete, bit će nečista sedam dana, kao što je nečista tijekom mjesečnice.
3. Osmog dana dječaka treba obrezati .
4. Žena neka čeka još trideset i tri dana da se očisti od krvarenja nakon poroda. Ne smije doticati ništa sveto i ne smije ulaziti u dvorište Svetišta sve dok ne završi vrijeme njezinog očišćenja.
5. Ako rodi žensko dijete, bit će nečista četrnaest dana, kao tijekom mjesečnice. Nakon toga neka čeka još šezdeset i šest dana da se očisti od krvarenja.
6. Kad se završi vrijeme njezinog očišćenja, bilo za sina ili kćer, neka pred ulaz u Šator sastanka svećeniku donese jednogodišnje janje za žrtvu paljenicu i golubića ili grlicu za žrtvu očišćenja.
7. Svećenik će ih prinijeti BOGU i tako izvršiti očišćenje žrtvenika za nju. Tada će ona biti čista od krvarenja. To je zakon za ženu koja rodi dijete, muško ili žensko.
8. Ako si ne može priuštiti janje, neka donese dvije grlice ili dva golubića. Jedna će ptica biti za žrtvu paljenicu, a druga za žrtvu očišćenja. Svećenik će tako za ženu izvršiti očišćenje žrtvenika pa će ona biti čista.«

Psalmi 25:8-15
8. BOG je dobar i postupa pravedno, grešnike poučava kako živjeti.
9. Skromne usmjerava pravim putem, vodi ih i pokazuje kako ići dalje.
10. BOG je primjer vjernosti i istine za one koji drže njegov savez i zapovijedi.
11. Zbog svoga imena, BOŽE, oprosti moja zla djela jer sam učinio toliko zla.
12. Kad ljudi štuju BOGA on ih uči ispravno živjeti.
13. Oni će uživati u blagostanju, a njihova će djeca naslijediti zemlju.
14. BOG savjetuje one koji ga štuju, uči ih o svome savezu.
15. Uvijek se oslanjam na BOŽJU pomoć, samo on me izbavlja iz nevolje.

Izreka 10:1-3
1. Ovo su Salomonove izreke: Mudar sin veseli oca, a glup sin žalosti majku.
2. Nepošten dobitak nije na korist, a poštenje izbavlja od smrti.
3. BOG ne dopušta da pravedni gladuju, dok apetite zlih neće zadovoljiti.

Marku 2:1-28
1. Nekoliko dana kasnije Isus se vratio u Kafarnaum. Ubrzo se pročulo da je kod kuće.
2. Okupilo se toliko ljudi da više ni vani pred vratima nije bilo mjesta. Isus ih je poučavao.
3. Tada su mu došla neka četvorica, noseći nepokretnog čovjeka.
4. Nisu ga mogli unijeti u kuću k Isusu, jer je bilo previše ljudi, pa su skinuli krov iznad mjesta gdje se nalazio, napravili otvor i spustili nepokretnoga na njegovom ležaju.
5. Kad je Isus vidio vjeru tih ljudi, rekao je nepokretnome: »Mladiću, oprošteni su ti grijesi.«
6. Tamo su sjedili neki učitelji Zakona i u sebi mislili:
7. »Zašto ovaj tako govori? On vrijeđa Boga! Tko može opraštati grijehe, osim samoga Boga?«
8. A Isus je odmah svojim duhom prozreo što učitelji Zakona misle pa im je rekao: »Zašto tako razmišljate?
9. Što je lakše reći ovom nepokretnome čovjeku: ‘Oprošteni su ti grijesi’ ili ‘Ustani! Uzmi svoj ležaj i hodaj’?
10. Ali neka znate da Sin Čovječji ima vlast na Zemlji opraštati grijehe:
11. Tebi govorim — rekao je uzetome — ustani, uzmi svoj ležaj i idi kući!«
12. Čovjek je na oči svih prisutnih ustao, uzeo svoj ležaj i izašao. Svi su se divili i slavili Boga. Govorili su: »Ovako nešto još nikad nismo vidjeli!«
13. Isus je opet otišao do jezera. Mnogo je ljudi došlo k njemu, a on ih je poučavao.
14. Prolazeći pokraj jezera, Isus je ugledao poreznika Levija, Alfejevog sina, gdje sjedi na naplatnome mjestu, pa mu je rekao: »Slijedi me!« Levi je ustao i krenuo za Isusom.
15. Kasnije je Isus večerao u njegovoj kući, a s njim su bili i mnogi poreznici i grešnici, koji su također jeli s Isusom i njegovim učenicima. Oni su bili dio mnoštva koje je slijedilo Isusa.
16. Neki učitelji Zakona, farizeji , vidjeli su da Isus jede s grešnicima i poreznicima pa su upitali njegove učenike: »Zašto on jede s poreznicima i grešnicima?«
17. A Isus je to čuo i rekao im: »Ne trebaju zdravi liječnika, nego bolesni. Nisam došao pozvati pravednike, nego grešnike.«
18. Ivanovi su učenici i farizeji postili. Neki su došli k Isusu i upitali ga: »Zašto Ivanovi učenici i učenici farizeja poste, a tvoji učenici ne?«
19. A Isus im je odgovorio: »Mogu li svatovi postiti dok je mladoženja s njima? Sve dok je mladoženja s njima, oni ne mogu postiti.
20. Ali doći će vrijeme kad će im uzeti mladoženju. Tada će postiti.
21. Nitko ne prišiva na stari ogrtač zakrpu od novog platna koje se još nije stisnulo. Ako tako učini, nova će se zakrpa stisnuti i poderati odjeću, a rupa će postati još veća.
22. Tako nitko ne stavlja ni novo vino u stare mjehove jer bi mjehovi popucali. Upropastili bi se i vino i mjehovi. Zato se novo vino uvijek stavlja u nove mjehove.«
23. Jednom je na šabat, dan odmora, Isus prolazio kroz žitna polja. S njim su bili i njegovi učenici te su putem trgali klasje.
24. Kad su farizeji to vidjeli, rekli su Isusu: »Gledaj! Tvoji učenici rade na šabat, što po Zakonu nije dopušteno.«
25. A Isus im je odgovorio: »Zar niste čitali što je David učinio kad su on i njegovi pratioci ogladnjeli?
26. Bilo je to u vrijeme kad je Abijatar bio vrhovni svećenik. David je ušao u Božju kuću i jeo posvećene kruhove prinesene Bogu. Po Zakonu nitko, osim svećenika, ne smije jesti taj kruh, a David ga je još podijelio i onima koji su bili s njim.«
27. Tada je Isus rekao farizejima: »Šabat je namijenjen da služi čovjeku, a nije čovjek stvoren da šabat upravlja njime.
28. Stoga, Sin je Čovječji gospodar i šabata.«