A A A A A

Levitski 9:1-24
1. Osmog je dana Mojsije pozvao Arona, njegove sinove i izraelske starješine
2. pa rekao Aronu: »Uzmi muško tele za žrtvu očišćenja i ovna za žrtvu paljenicu, oba bez tjelesne mane, i prinesi ih BOGU.
3. Zatim reci Izraelcima: Uzmite jarca za žrtvu očišćenja. Uzmite tele i janje, oba od godinu dana i bez tjelesne mane, za žrtvu paljenicu.
4. Uzmite vola i ovna za žrtvu slavljenicu, i žitnu žrtvu zamiješanu s uljem. Sve to žrtvujte BOGU jer će vam se danas BOG pokazati.«
5. I donijeli su pred Šator sastanka ono što je Mojsije zapovjedio, a cijela je zajednica prišla i stala pred BOGA.
6. Tada je Mojsije rekao: »To je ono što vam je BOG zapovjedio da morate učiniti da bi vam se pokazala BOŽJA slava.«
7. Mojsije je rekao Aronu: »Priđi žrtveniku, prinesi svoju žrtvu očišćenja i žrtvu paljenicu te izvrši obred očišćenja za sebe i svoju obitelj . Zatim prinesi žrtvu za narod i izvrši za njega obred očišćenja, kao što je zapovjedio BOG.«
8. Aron je prišao žrtveniku i zaklao tele kao žrtvu očišćenja za sebe.
9. Sinovi su mu donijeli krv žrtve, a on je umočio prst i nanio krv na rogove žrtvenika. Preostalu je krv izlio u podnožje žrtvenika,
10. a loj, bubrege i privjesak jetre žrtve očišćenja spalio je na žrtveniku, da se podigne dim, kao što je BOG zapovjedio Mojsiju.
11. Meso i kožu životinje spalio je izvan tabora.
12. Zatim je zaklao životinju za žrtvu paljenicu. Sinovi su mu donijeli krv žrtve pa je njome zapljusnuo žrtvenik sa svih strana.
13. Dodali su mu komade i glavu žrtve paljenice koju je spalio na žrtveniku da se podigne dim.
14. Potom je oprao utrobu i noge žrtve paljenice te ih spalio na žrtveniku da se podigne dim.
15. Aron je zatim prinio žrtvu za narod. Zaklao je jarca kao žrtvu za grijehe naroda pa je izvršio očišćenje žrtvenika, kao i ranije svojom žrtvom.
16. Potom je doveo žrtvu paljenicu i prinio je na propisani način.
17. Donio je i žitnu žrtvu, zagrabio punu šaku te spalio na žrtveniku, povrh jutarnje žrtve paljenice.
18. Zaklao je vola i ovna za žrtvu slavljenicu za narod. Sinovi su mu donijeli krv žrtve kojom je zapljusnuo žrtvenik sa svih strana.
19. Dodali su mu loj vola i ovna — ulojeni rep, loj iz utrobe, bubrege i privjesak jetre.
20. Položili su komade loja preko prsa životinje pa je Aron sve spalio na žrtveniku da se podigne dim.
21. Aron je prsa i desni but podignuo uvis da ih prikaže pred BOGOM, kao što je zapovjedio Mojsije.
22. Potom je Aron podigao ruke prema narodu i blagoslovio ga. Nakon što je prinio žrtvu očišćenja, žrtvu paljenicu i žrtvu slavljenicu, odstupio je od žrtvenika.
23. Nakon toga Mojsije i Aron ušli su u Šator sastanka. Kad su izašli, blagoslovili su narod, a BOŽJA slava pokazala se svima.
24. Tada je odozgo, od BOGA, suknula vatra i spalila žrtvu paljenicu i loj na žrtveniku. Kad je narod to vidio, kliknuli su od radosti i poklonili se do zemlje.

Levitski 10:1-20
1. Aronovi sinovi Nadab i Abihu uzeli su svoje kadionice , stavili u njih žar i kâd pa prinijeli nepropisan prinos pred BOGOM, protivno njegovoj zapovijedi.
2. Tada je od BOGA suknula vatra i spalila ih te su poginuli pred BOGOM.
3. Potom je Mojsije rekao Aronu: »O ovome je BOG govorio kad je rekao: ‘Svećenici koji mi prilaze moraju me poštovati. Preko njih ću pokazati svoju svetost i slavu čitavom narodu.’« A Aron je šutio.
4. Mojsije je pozvao Mišaela i Elsafana, sinove Aronovog strica Uziela, pa im rekao: »Dođite ovamo i odnesite tijela svoje braće dalje od Svetišta, izvan tabora.«
5. Oni su došli, primili ih za tunike i odnijeli izvan tabora, kao što je zapovjedio Mojsije.
6. Tada je Mojsije rekao Aronu i njegovim sinovima Eleazaru i Itamaru: »Nemojte si raščupati kosu niti razderati odjeću jer biste poginuli i BOG bi se razljutio na čitavu zajednicu. No vaša braća, sav izraelski narod, smiju plakati za onima koje je BOG spalio vatrom.
7. Nemojte odlaziti s ulaza u Šator sastanka da ne biste poginuli jer na vama je BOŽJE ulje pomazanja.« I oni su učinili kao što je rekao Mojsije.
8. BOG je rekao Aronu:
9. »Kad ulazite u Šator sastanka, ni ti ni tvoji sinovi ne smijete piti vino ili pivo da ne biste poginuli. To je trajna uredba iz naraštaja u naraštaj.
10. Razlikujte sveto od običnog i nečisto od čistog,
11. a Izraelce poučite svim zakonima koje im je BOG dao preko Mojsija.«
12. Mojsije je rekao Aronu i njegovim preostalim sinovima Eleazaru i Itamaru: »Jedite ostatak žitnih žrtava koje se BOGU prinose vatrom. Upotrijebite preostalo žito za pripremu kruha bez kvasca i jedite ga pokraj žrtvenika jer je ta žrtva presveta.
13. Jedite je na svetome mjestu, zato što taj dio žrtava, koje se BOGU prinose vatrom, pripada tebi i tvojim sinovima. Tako mi je zapovjeđeno.
14. A prsa i but, koji su podignuti uvis pred Bogom, smijete jesti ti, tvoji sinovi i kćeri, na bilo kojem čistome mjestu. To je dano tebi i tvojoj djeci kao dio žrtava slavljenica što ih prinose Izraelci.
15. But i prsa, koji su dio žrtve slavljenice, neka se donesu zajedno s lojem žrtava što se prinose vatrom, da se podignu uvis i prikažu kao žrtva pred BOGOM. Ti će dijelovi uvijek biti za tebe i tvoju djecu, kao što je zapovjedio BOG.«
16. Kad se Mojsije raspitao za jarca, koji je prinesen kao žrtva za očišćenje, i saznao da je već spaljen, razljutio se na Eleazara i Itamara, Aronove sinove. Rekao im je:
17. »Zašto na svetome mjestu niste jeli žrtvu očišćenja? Ona je presveta! Dana vam je da njome uklanjate krivnju zajednice, da za njih vršite očišćenje žrtvenika pred BOGOM.
18. Budući da jarčeva krv nije unesena u Svetinju, trebali ste na svetome mjestu jesti meso, kao što sam zapovjedio.«
19. Aron je rekao Mojsiju: »Danas su oni žrtvovali svoje žrtve očišćenja i žrtve paljenice pred BOGOM, ali ti znaš što me sve danas zadesilo! Bi li BOGU bilo drago da sam danas jeo žrtvu očišćenja?«
20. Kad je Mojsije to čuo, umirio se.

Psalmi 25:1-7
1. Davidova pjesma. Tebi, BOŽE, u molitvi se predajem,
2. Bože moj, samo u tebe se pouzdajem. Ne daj da doživim poniženje, ne daj da mi se neprijatelji smiju.
3. Ne srami se onaj tko tebi vjeruje, a sramit će se koji te olako iznevjere.
4. Pokaži mi svoje puteve, BOŽE, kako trebam živjeti, pouči me.
5. Vodi me i pokaži mi svoju istinu. Ti si moj Bog i moj Spasitelj, tebi oduvijek vjerujem.
6. Sjeti se, BOŽE, suosjećanja i vjernosti jer stalno ih iskazuješ, od pamtivijeka.
7. Ne sjećaj se mojih grijeha iz mladosti niti svega što sam činio iz buntovnosti. Sjeti me se, BOŽE, u svojoj dobroti i u svojoj vjernoj ljubavi.

Izreka 9:13-18
13. A Ludost je raspuštena, neiskusna i ništa ne zna.
14. Sjedi pred vratima svoje kuće, ili na mjestu povrh grada,
15. i doziva prolaznike koji gledaju svoje poslove.
16. »Svratite k meni, neiskusni!« A onima bez pameti govori:
17. »Ugodna je ukradena voda, slastan je ukradeni kruh!«
18. A oni ne znaju da kod nje duhovi mrtvih borave, da njeni gosti duboko u svijetu mrtvih leže.

Marku 1:23-45
23. A u sinagogi se našao čovjek u kojem je bio zao duh pa je povikao:
24. »Što želiš od nas, Isuse iz Nazareta? Jesi li nas došao uništiti? Ja znam tko si ti: Svetac Božji!«
25. A Isus mu je zapovjedio: »Ušuti i izađi iz njega!«
26. Na to je zli duh silovito potresao čovjeka i izašao iz njega uz glasan krik.
27. Ljudi su bili zadivljeni pa su jedni druge zapitkivali: »Što je ovo? Kakvo je to novo učenje s takvim autoritetom? Zapovijeda čak i zlim duhovima, a oni ga slušaju.«
28. Tako se vijest o Isusu brzo proširila po cijelome galilejskom kraju.
29. Isus i njegovi učenici izašli su iz sinagoge te zajedno s Jakovom i Ivanom otišli Šimunovoj i Andrijinoj kući.
30. Šimunova je punica ležala u groznici pa su Isusu odmah rekli za to.
31. On je došao do nje, uhvatio je za ruku i podigao. Groznica ju je istog trena pustila i ona ih je počela posluživati.
32. Te večeri, nakon zalaska sunca, doveli su mu sve bolesne i opsjednute zlim duhovima.
33. Cijeli se grad okupio pred vratima.
34. Isus je ozdravio mnoge koji su bolovali od različitih bolesti i istjerao mnoge zle duhove, ali im nije dopustio da govore jer oni su znali tko je on .
35. Sutradan je Isus ustao rano ujutro, dok je još bio mrak, izašao iz kuće i otišao moliti na pusto mjesto.
36. No Šimun i njegovi prijatelji krenuli su ga tražiti
37. pa su mu, kad su ga pronašli, rekli: »Svi te traže.«
38. Isus im je odgovorio: »Idemo odavde u obližnja mjesta jer moram i ondje propovijedati — zato sam i došao.«
39. Tako su išli po Galileji, a Isus je propovijedao u sinagogama i istjerivao zle duhove.
40. Neki je gubavac došao k Isusu. Kleknuo je pred njega i molio za pomoć: »Ako hoćeš, možeš me iscijeliti.«
41. Isus se sažalio nad njim, ispružio ruku, dotaknuo ga i rekao: »Hoću. Budi iscijeljen!«
42. Guba je odmah nestala i čovjek je ozdravio.
43. Isus je rekao iscijeljenomu neka ode, ali mu je oštro napomenuo:
44. »Pazi da nikome ne pričaš o ovome. Nego, idi i pokaži se svećeniku. Prinesi žrtvu za svoje ozdravljenje, kako je zapovjedio Mojsije. To će biti dokaz ljudima da si izliječen.«
45. No čovjek je otišao i počeo svima redom govoriti što mu se dogodilo. Tako se vijest o Isusu počela širiti pa više nije mogao otvoreno ulaziti u grad. Ostajao je na osamljenim mjestima, a ljudi su odasvud dolazili k njemu.