A A A A A

Levitski 1:1-17
1. BOG je pozvao Mojsija i govorio mu iz Šatora sastanka. Rekao je:
2. »Reci Izraelcima: Kad BOGU prinosite dar od stoke, to može biti od krupne ili sitne stoke.«
3. »Ako prinosiš životinju od krupne stoke, koja će biti spaljena kao prinos Bogu, prinesi mužjaka bez tjelesne mane. Dovedi ga na ulaz u Šator sastanka i prinesi BOGU na užitak.
4. Stavi ruku na glavu životinje i bit će prihvaćena za obnovu tvog odnosa s Bogom.
5. Neka se junac zakolje pred BOGOM, a Aronovi sinovi, svećenici, neka prinesu junčevu krv. Njome će sa svih strana zapljusnuti žrtvenik koji se nalazi na ulazu u Šator sastanka.
6. Zatim oderi kožu životinje i rasijeci je na komade.
7. Sinovi svećenika Arona naložit će vatru na žrtveniku i poslagati drva na vatru.
8. Na zapaljena će drva poslagati komade junca zajedno s glavom i lojem.
9. Vodom operi utrobu i potkoljenice junca, a svećenik će sve to spaliti na žrtveniku da se podigne dim. Prinos je to koji se spaljuje na vatri, kao ugodan miris BOGU.«
10. »Ako prinosiš životinju od sitne stoke, od ovaca ili koza, da se spali kao prinos Bogu, prinesi mužjaka bez tjelesne mane.
11. Neka se zakolje na sjevernoj strani žrtvenika pred BOGOM, a Aronovi sinovi, svećenici, njezinom će krvlju zapljusnuti žrtvenik sa svih strana.
12. Zatim rasijeci životinju na komade, koje će svećenik, zajedno s glavom i lojem, naslagati na zapaljena drva na žrtveniku.
13. Vodom operi utrobu i potkoljenice životinje, a svećenik će sve to odnijeti i spaliti na žrtveniku da se podigne dim. Žrtva je to koja se spaljuje na vatri, kao ugodan miris BOGU.«
14. »Ako donosiš pticu da se spali kao prinos BOGU, prinesi grlicu ili golubića.
15. Svećenik će odnijeti pticu do žrtvenika i otkinuti joj glavu, koju će spaliti na žrtveniku, a krv će ocijediti niz stranu žrtvenika.
16. Odstrani ptici gušu i perje pa baci na istočnu stranu žrtvenika, na mjesto za pepeo.
17. Primi pticu za krila i raspori je nadvoje, ali ne do kraja. Zatim će je svećenik spaliti na zapaljenim drvima na žrtveniku da se podigne dim. Prinos je to koji se spaljuje na vatri, kao ugodan miris BOGU.«

Levitski 2:1-16
1. »Kad BOGU prinosiš dar od žita, neka to bude žitna krupica . Na krupicu izlij ulje i stavi tamjan
2. pa odnesi Aronovim sinovima, svećenicima. Svećenik će zagrabiti šaku krupice s uljem i svim tamjanom, što predstavlja čitavu žrtvu, te spaliti taj dio na žrtveniku da se podigne dim. Prinos je to koji se spaljuje na vatri, kao ugodan miris BOGU.
3. Ono što preostane od žitnog prinosa, pripast će Aronu i njegovim sinovima. Najsvetiji je to dio prinosa koji se daruje BOGU.«
4. »Ako donosiš žitni prinos, koji je pečen u peći, neka je napravljen od žitne krupice. Napravi beskvasne pogače zamiješane s uljem ili beskvasne lepinje premazane uljem.
5. Ako je tvoj prinos žita pržen na tavi, pripremi ga od žitne krupice zamiješane s uljem i bez kvasca.
6. Razlomi ga na komade i polij uljem. To je žitni prinos.
7. Ako je tvoj žitni prinos kuhan u loncu, zamijesi ga od žitne krupice i ulja.
8. Donesi BOGU žitni prinos pripremljen na jedan od ovih načina i daj ga svećeniku, a on će ga odnijeti na žrtvenik.
9. Svećenik će od žitnog prinosa uzeti jedan dio, koji predstavlja čitavu žrtvu, i spaliti ga na žrtveniku da se podigne dim. To je prinos koji se spaljuje na vatri, kao ugodan miris BOGU.
10. Ono što preostane od žitnog prinosa, pripada Aronu i njegovim sinovima. Najsvetiji je to dio prinosa koji se daruje BOGU.«
11. »Ni jedan žitni prinos, koji prinosite BOGU, ne smije sadržavati kvasac. Ni kvasac ni med ne smiju se spaljivati na vatri kao prinos BOGU.
12. Kvasac i med smijete prinositi BOGU kad prinosite prvine od žetve i berbe, ali se ne smiju prinositi na žrtveniku kao ugodan miris.
13. Svaku žitnu žrtvu moraš posoliti. Ne izostavljaj sol iz žitnih žrtava jer je znak saveza s tvojim Bogom. Sve svoje žrtve prinosi sa solju .«
14. »Ako BOGU prinosiš žitni prinos od prvine žetve žitarica, s klasja uzmi svježe zrnje, izgnječi ga i isprži na vatri
15. pa na to stavi ulje i tamjan. To je žitni prinos.
16. Svećenik će spaliti dio izgnječenog žita, zajedno s uljem i svim tamjanom, što predstavlja čitavu žrtvu. Prinos je to darovan BOGU.«

Psalmi 22:22-31
22. O tebi ću svojima pričati, slavit ću te kad se svi okupe.
23. Slavite BOGA, vi koji ga štujete! Potomci Jakova, čast mu iskažite! Narode Izraela, pred njim drhtite!
24. Jer, on ne prezire jadne ni njihovu patnju, od njih glavu ne okreće, čuje ih kad u pomoć zovu.
25. Zbog tebe pjevam hvalospjev na velikom skupu, pred njima ću izvršiti sve što sam se zakleo.
26. Neka siromašni jedu koliko žele. Slavite, vi koji BOGA tražite! Neka su vaša srca sretna zauvijek!
27. U svim krajevima zemlje, BOGA će se sjetiti i njemu vratiti. Svi će se narodi pred njim klanjati.
28. Jer, kraljevstvo pripada BOGU, on vlada svim narodima.
29. Svi dobrostojeći na zemlji jest će pred njim u štovanju. Poklonit će mu se i oni koji su umrli, oni koji nisu preživjeli.
30. Naši potomci će mu služiti, u budućim naraštajima o Bogu će se govoriti.
31. Svako pokoljenje pričat će svojoj djeci, o djelima koja je učinio Bog.

Izreka 8:32-36
32. Djeco, sada me poslušajte, blago onima koji se mene drže.
33. Primite pouku i budite mudri, nemojte je zanemariti.
34. Blago onome tko me sluša, svaki dan na mojim vratima bdije i kraj mojih vratnica čeka.
35. Jer, tko me nađe, život nalazi i BOŽJU naklonost stječe.
36. A tko me odbaci, sebi šteti, tko me mrzi, smrt voli.

Mateju 27:27-54
27. Onda su upraviteljevi vojnici odveli Isusa u upraviteljevu palaču i oko njega okupili cijelu skupinu vojnika.
28. Zatim su ga svukli i prebacili na njega grimizni ogrtač.
29. Ispleli su krunu od trnja i stavili mu je na glavu, a u desnu su mu ruku stavili trsku. Kleknuli su pred njega i rugali mu se govoreći: »Živio kralj Židova!«
30. Zatim su pljuvali po njemu i udarali ga trskom po glavi.
31. Kad su mu se prestali izrugivati, uzeli su s njega ogrtač i obukli mu njegovu odjeću te ga odveli da ga razapnu.
32. Dok su izlazili iz grada, naišli su na nekog čovjeka iz Cirene koji se zvao Šimun te su ga prisilili da nosi Isusov križ.
33. Kad su došli do mjesta zvanoga Golgota, što znači Lubanja,
34. dali su Isusu da pije vino pomiješano sa žuči . No kad ga je okusio, nije htio piti.
35. Tada su ga razapeli i bacanjem kocke razdijelili njegovu odjeću među sobom.
36. Zatim su ondje sjeli i čuvali ga.
37. Iznad glave su mu stavili natpis na kojem je bila napisana njegova optužba: »Ovo je Isus, kralj Židova.«
38. Zajedno s njim razapeli su i dvojicu razbojnika — jednoga s njegove desne strane, a drugoga s lijeve.
39. Prolaznici su ga vrijeđali. Mahali su glavama
40. i govorili: »Ti, koji si rekao da možeš srušiti Hram i za tri dana ponovo ga sagraditi, spasi samoga sebe! Ako si Božji Sin, siđi s križa!«
41. Slično su mu se rugali i svećenički poglavari, zajedno s učiteljima Zakona i starješinama. Govorili su:
42. »Spasio je druge, ali ne može spasiti samog sebe. On je kralj Izraela pa neka sada siđe s križa i mi ćemo mu povjerovati.
43. Uzda se u Boga, pa neka ga on spasi, ako želi. Ta sam je rekao: ‘Ja sam Božji Sin.’«
44. Na isti su ga način vrijeđali i razbojnici koji su s njim bili razapeti.
45. Od podneva pa do tri sata po cijeloj je zemlji zavladala tama.
46. Oko tri sata Isus je povikao jakim glasom: »Eli, Eli! Lema sabahthani?«, što znači: »Bože moj, Bože moj! Zašto si me ostavio?«
47. To su čuli neki koji su ondje stajali pa su rekli: »Zove Iliju .«
48. Jedan od njih odmah je otrčao, uzeo spužvu, natopio je octom te je stavio na štap i ponudio Isusu da pije.
49. A ostali su govorili: »Stani da vidimo hoće li doći Ilija da ga spasi.«
50. Isus je još jednom povikao jakim glasom, a potom je izdahnuo .
51. Istoga se trena zastor u Hramu razderao popola, od vrha do dna. Zemlja se potresla, a stijene su se raspucale.
52. Grobovi su se otvorili i uskrsla su tijela mnogih umrlih Božjih ljudi.
53. Nakon Isusovog uskrsnuća izašli su iz grobova i otišli u Sveti Grad te se pokazali mnogima.
54. Kad su časnik i oni koji su s njim čuvali Isusa vidjeli potres i ostale događaje, jako su se prestrašili i rekli: »Ovaj je zaista bio Božji Sin!«