A A A A A

Izlaska 39:1-43
1. Od plavog, ljubičastog i crvenog prediva napravili su posebnu odjeću za službu u Svetištu. Načinili su i svetu odjeću za Arona, kao što je BOG zapovjedio Mojsiju.
2. Napravili su prsluk od zlata, od plavog, ljubičastog i crvenog prediva te finog lana.
3. Od zlata su iskovali tanke listiće, isjekli ih u niti pa niti upreli u plavo, ljubičasto i crveno predivo. Zatim su time umjetničkim vezom ukrašavali fini lan.
4. Napravili su dvije naramenice i pričvrstili ih na dva kraja prsluka.
5. Pojas na prsluku bio je od istog materijala i veza kao i prsluk — od zlata, od plavog, ljubičastog i crvenog prediva te finog lana — kao što je BOG zapovjedio Mojsiju.
6. Kamenove oniksa umetnuli su u zlatne okvire i u njih, kao na pečatu, urezali imena Izraelovih sinova.
7. Zatim su ih pričvrstili na naramenice prsluka, da budu spomen-kamenovi na Izraelove sinove, kao što je BOG zapovjedio Mojsiju.
8. Napravili su i naprsnik Božjih presuda, umjetničkom vještinom, kao i prsluk — od zlata, od plavog, ljubičastog i crvenog prediva te finog lana.
9. Bio je četverokutan, presavijen napola, pedalj dug i pedalj širok .
10. U njega su umetnuli četiri reda dragog kamenja. U prvom su redu bili rubin, topaz i smaragd,
11. u drugome tirkiz, safir i dijamant,
12. u trećemu hijacint, ahat i ametist,
13. i u četvrtome redu beril, oniks i jaspis. Bili su umetnuti u zlatne okvire.
14. Bilo je dvanaest kamenova, prema imenima Izraelovih sinova. U svaki je kamen, kao u pečat, bilo urezano ime jednog od dvanaest plemena.
15. Za naprsnik su napravili dva lanca od čistog zlata, pletena kao uže.
16. Napravili su dva zlatna okvira i dva zlatna koluta pa kolutove pričvrstili za dva ugla naprsnika.
17. Dva su zlatna lanca pričvrstili za kolutove na uglovima naprsnika,
18. a druga dva kraja lanaca za dva okvira, pa su ih pričvrstili za naramenice s prednje strane prsluka.
19. Napravili su druga dva zlatna koluta i pričvrstili ih za druga dva ugla naprsnika, uz unutrašnji rub, odmah uz prsluk.
20. Napravili su još dva zlatna koluta i pričvrstili ih za donji kraj naramenica, na prednjoj strani prsluka, blizu šava, odmah iznad pojasa prsluka.
21. Kolutove su na naprsniku vezali plavom uzicom za kolutove na prsluku, preko pojasa prsluka, da se naprsnik ne odvaja od prsluka, kao što je BOG zapovjedio Mojsiju.
22. Ogrtač ispod prsluka napravili su vještim tkanjem od plavog prediva.
23. U sredini je imao prorez kao ovratnik, a oko proreza obrub, da se ne bi poderao.
24. Duž rubova ogrtača napravili su ukrase u obliku šipka, od plavog, ljubičastog i crvenog prediva te finog lana.
25. Od čistog su zlata napravili zvončiće i objesili ih između ukrasnih šipkova duž rubova ogrtača.
26. Zvončići i ukrasni šipci bili su naizmjence postavljeni duž rubova ogrtača za vršenje službe, kao što je BOG zapovjedio Mojsiju.
27. Za Arona i njegove sinove vješti su tkalci izradili tunike od finog lana,
28. turban od finog lana, kape od finog lana i rublje od finog lana.
29. Vješti je tkalac napravio i lentu od finog lana te plavog, ljubičastog i crvenog prediva, kao što je BOG zapovjedio Mojsiju.
30. Od čistog su zlata napravili pločicu za svetu krunu i na pločici, kao na pečatu, urezali riječi: Posvećen BOGU.
31. Za nju su vezali plavu uzicu da se može pričvrstiti za turban, kao što je BOG zapovjedio Mojsiju.
32. Tako su završeni svi radovi na Svetom šatoru, to jest Šatoru sastanka. Izraelci su učinili sve baš kao što je BOG zapovjedio Mojsiju.
33. Sveti su šator zatim donijeli Mojsiju: šator i svu opremu, kopče, okvire, poprečne šipke, stupove i postolja;
34. pokrov šatora od crveno obojenih ovnovskih koža, pokrov od glatkih koža i zaštitnu zavjesu ;
35. Kovčeg saveza, šipke i Pomirilište;
36. stol sa svim priborom i kruh Božje prisutnosti;
37. svijećnjak od čistog zlata sa svjetiljkama, sav pribor i ulje za svjetiljke;
38. zlatni žrtvenik, ulje pomazanja i mirisni kâd; zavjesu za ulaz u Šator;
39. brončani žrtvenik s brončanom rešetkom, šipkama i svim priborom; praonik s postoljem;
40. zavjese dvorišta, stupove i postolja te zavjesu za ulaz u dvorište; užad i kolčiće za dvorište; svu opremu za Sveti šator, to jest Šator sastanka;
41. i posebnu odjeću za službu u Svetištu — svetu odjeću za svećenika Arona i odjeću za njegove sinove, kad budu služili kao svećenici.
42. Izraelci su obavili sav posao baš onako kako je BOG zapovjedio Mojsiju.
43. Mojsije je pregledao što su napravili i vidio da su sve učinili baš onako kako je BOG zapovjedio. Tada ih je blagoslovio.

Izlaska 40:1-38
1. Tada je BOG rekao Mojsiju:
2. »Prvog dana prvog mjeseca postavi Sveti šator, to jest Šator sastanka.
3. U njega stavi Kovčeg saveza pa ga zakloni zavjesom.
4. Unesi stol i stavi na njega sve što treba. Zatim unesi svijećnjak i namjesti mu svjetiljke.
5. Ispred Kovčega saveza postavi zlatni žrtvenik za prinošenje kâda, a na ulaz u Sveti šator zavjesu.
6. Ispred ulaza u Sveti šator, to jest Šator sastanka, postavi žrtvenik za paljenice.
7. Između Šatora sastanka i žrtvenika postavi praonik i u njega nalij vodu.
8. Svuda uokolo dvorišta postavi zavjese i na ulazu u dvorište postavi zavjesu.
9. Uzmi ulje pomazanja pa pomaži Sveti šator i sve u njemu. Posveti Sveti šator i svu njegovu opremu, tako da budu sveti.
10. Zatim pomaži žrtvenik za paljenice i sav pribor. Posveti žrtvenik tako da bude potpuno svet.
11. Pomaži praonik i njegovo postolje, i tako ih posveti.
12. Dovedi Arona i njegove sinove do ulaza u Šator sastanka i operi ih vodom.
13. Zatim obuci Arona u svetu odjeću, pomaži ga i posveti pa će mi služiti kao svećenik.
14. Zatim njegovim sinovima obuci tunike.
15. Pomaži ih, kao što si pomazao i njihovog oca, pa će mi služiti kao svećenici. Pomazanje će ih ovlastiti za svećenstvo koje će trajati iz naraštaja u naraštaj.«
16. I Mojsije je učinio sve kako mu je zapovjedio BOG.
17. Prvog je dana prvog mjeseca druge godine postavljen Sveti šator.
18. Ovako je Mojsije postavio Sveti šator: namjestio je postolja, uspravio okvire, uglavio poprečne šipke i postavio stupove.
19. Zatim je iznad Svetog šatora raširio vanjski šator, a preko stavio pokrov, kao što mu je zapovjedio BOG.
20. Uzeo je ploče saveza i stavio ih u Kovčeg. Na Kovčeg je namjestio šipke pa na vrh stavio Pomirilište.
21. Zatim je unio Kovčeg u Sveti šator i zakvačio zaštitnu zavjesu te tako zaklonio Kovčeg saveza, kao što mu je zapovjedio BOG.
22. Mojsije je stavio stol u Šator sastanka, na sjevernoj strani Svetog šatora, ispred zavjese,
23. i na njega pred BOGA postavio kruhove, kao što mu je zapovjedio BOG.
24. Svijećnjak je stavio u Šator sastanka, na južnoj strani Svetog šatora, nasuprot stolu,
25. pa je pred BOGOM namjestio svjetiljke, kao što mu je zapovjedio BOG.
26. Zlatni je žrtvenik stavio u Šator sastanka, ispred zavjese,
27. pa na njemu zapalio mirisni kâd, kao što mu je zapovjedio BOG.
28. Zatim je postavio zavjesu na ulaz u Sveti šator.
29. Blizu ulaza u Sveti šator, to jest Šator sastanka, postavio je žrtvenik za paljenice i na njemu prinio žrtvu paljenicu i žitnu žrtvu, kao što mu je zapovjedio BOG.
30. Između žrtvenika i Šatora sastanka postavio je praonik i u njega nalio vodu za pranje.
31. Mojsije, Aron i njegovi sinovi koristili su ga za pranje ruku i nogu.
32. Prali su se kad god su ulazili u Šator sastanka ili prilazili žrtveniku, kao što je BOG zapovjedio Mojsiju.
33. Potom je Mojsije postavio zavjese za dvorište oko Svetog šatora i žrtvenika te zavjesu na ulaz u dvorište. I tako je Mojsije završio posao.
34. Tada je oblak prekrio Šator sastanka i BOŽJA je slava ispunila Sveti šator.
35. Mojsije nije mogao ući u Šator sastanka jer se na Šator spustio oblak te ga je ispunila BOŽJA slava.
36. Kad god se oblak podizao sa Svetog šatora, Izraelci su kretali na put.
37. Dok je oblak stajao nad Šatorom, ostajali su na tome mjestu, sve dok se oblak ne bi podigao.
38. BOŽJI je oblak bio nad Svetim šatorom tijekom dana, a tijekom noći u oblaku je bila vatra. Kamo god su se kretali na svojim putovanjima, sav je izraelski narod mogao to vidjeti.

Psalmi 22:16-21
16. Zla rulja me opkolila, kruže kao čopor pasa. Zavezali su mi ruke i noge.
17. Sama sam kost i koža, a neprijatelji gledaju, zure u mene.
18. Za moju odjeću se kockaju, uzimaju je i dijele među sobom.
19. Ali ti, BOŽE, ne ostavljaj me! Snago moja, požuri i spasi me!
20. Zaštiti me od mača, život mi spasi od divljih pasa.
21. Spasi me iz čeljusti lava, zaštiti me od rogova bivola.

Izreka 8:22-31
22. BOG me stvorio na početku, kao svoje prvo, pradavno djelo.
23. U davninama sam oblikovana, u početku, prije postanka svijeta.
24. Rođena sam prije oceana, dok nije bilo izvora voda.
25. Prije brda i planina bila sam rođena,
26. kad Bog još nije stvorio zemlju i polja, prije zemaljskog praha.
27. Bila sam ondje kad je postavio nebesa, kad ih je horizontom razdvojio od oceana,
28. kad je stavio oblake na nebo, kad je otvorio podzemne izvore,
29. kad je odredio granice moru, da ne ide dalje nego što je rekao, kad je temelje zemlje položio.
30. Bila sam kraj njega kao dijete , njegova radost iz dana u dan. I ja sam uz njega bila uvijek vesela,
31. radujući se njegovom svijetu i radujući se ljudskom rodu.

Mateju 27:1-26
1. Rano ujutro svi svećenički poglavari i narodni starješine dogovorili su se da ubiju Isusa.
2. Zatim su ga svezali, odveli i predali upravitelju Pilatu.
3. Kad je Juda, koji ga je izdao, vidio da je Isus osuđen, požalio je zbog onoga što je učinio pa je svećeničkim poglavarima i starješinama vratio trideset srebrnjaka.
4. Rekao je: »Pogriješio sam što sam predao nevinog čovjeka, da ga ubiju.« No oni su rekli: »Što se to nas tiče? To je tvoja stvar!«
5. Tada je Juda bacio srebrnjake u Hram, otišao i objesio se.
6. Svećenički su poglavari uzeli srebrnjake i rekli: »Protivi se našem Zakonu da ih stavimo u hramsku blagajnu jer su plaća za krv.«
7. Stoga su odlučili kupiti za njih lončarevu njivu da bude groblje za strance.
8. Njiva je do danas poznata kao Krvava njiva.
9. Tako se ispunilo što je rekao prorok Jeremija: »Uzeli su trideset srebrnjaka. Toliko su Izraelci odlučili platiti za njegov život.
10. I tim su novcem kupili lončarevu njivu, kao što im je Gospodin naredio.«
11. U međuvremenu, Isusa su doveli pred upravitelja i on ga je upitao: »Jesi li ti kralj Židova?« Isus je rekao: »Ti tako kažeš.«
12. A dok su ga svećenički poglavari i starješine optuživali, ništa nije odgovarao.
13. Tada ga je Pilat upitao: »Zar ne čuješ što sve protiv tebe svjedoče?«
14. No Isus mu nije odgovorio ni na jedno pitanje pa se Pilat jako čudio.
15. Upravitelj je običavao svakoga blagdana pustiti narodu jednoga zatvorenika po njihovoj želji.
16. U to su vrijeme imali zloglasnoga zatvorenika zvanog Baraba .
17. Kad se narod okupio, Pilat je upitao: »Koga želite da vam oslobodim: Barabu ili Isusa koji se zove Krist?«
18. Pilat je, naime, znao da su mu Isusa predali iz zavisti.
19. Dok je Pilat sjedio na sudačkoj stolici, njegova mu je žena poručila: »Nemoj učiniti ništa protiv toga nevinog čovjeka. Cijeli sam dan uznemirena zbog sna koji sam sanjala o njemu.«
20. No svećenički poglavari i starješine nagovorili su narod da od Pilata zatraži da pusti Barabu, a Isusa da pogubi.
21. Tada ih je upravitelj upitao: »Kojega od ove dvojice želite da vam oslobodim?« Odgovorili su: »Barabu!«
22. Pilat ih je upitao: »Što da onda učinim s Isusom zvanim Krist?« »Neka se razapne!« svi su odgovorili.
23. Pilat je upitao: »Zašto? Kakav je zločin počinio?« A oni su još glasnije vikali: »Razapni ga!«
24. Kako je Pilat vidio da time ništa ne postiže i da nastaje sve veći metež, uzeo je vode i pred narodom oprao ruke , rekavši: »Nevin sam za smrt ovog pravednika. Odgovornost pada na vas.«
25. A sav je narod odgovorio: »Njegova smrt neka padne na nas i na našu djecu!«
26. Pilat im je tada oslobodio Barabu, a Isusa je izbičevao i zatim predao da ga razapnu.