A A A A A

Izlaska 37:1-29
1. Besalel je od bagremovog drva napravio Kovčeg — 125 centimetara dužine, 75 centimetara širine i 75 centimetara visine .
2. Iznutra i izvana obložio ga je čistim zlatom i uokolo mu načinio zlatan vijenac.
3. Izlio je četiri zlatna koluta i pričvrstio ih za četiri noge — dva koluta s jedne i dva s druge strane.
4. Napravio je šipke od bagremovog drva i obložio ih zlatom
5. pa ih je provukao kroz kolutove na stranama Kovčega, koji se pomoću njih mogao nositi.
6. Od čistog je zlata napravio Pomirilište — poklopac 125 centimetara dug i 75 centimetara širok .
7. Napravio je i dva krilata bića od kovanog zlata za krajeve Pomirilišta.
8. Jedno je krilato biće smjestio na jedan, a drugo na drugi kraj pa ih sastavio u jednu cjelinu s Pomirilištem.
9. Krila su tih bića bila raširena uvis tako da su natkrila Pomirilište, a bića su bila licem okrenuta jedno prema drugome i gledala u Pomirilište.
10. Besalel je od bagremovog drva napravio stol — metar dužine, pola metra širine i 75 centimetara visine .
11. Obložio ga je čistim zlatom i uokolo mu načinio zlatan vijenac.
12. Oko stola je napravio obrub širine dlana pa i oko njega načinio zlatan vijenac.
13. Izlio je četiri zlatna koluta i pričvrstio ih na četiri ugla na kojima se nalaze noge.
14. Kolutovi su bili uz obrub, da drže šipke za nošenje stola.
15. Šipke za nošenje stola napravio je od bagremovog drva i obložio ih zlatom.
16. Od čistog je zlata napravio i sav pribor za stol: tanjure, žlice, pehare i posude za izlijevanje prinosa pića.
17. Besalel je napravio svijećnjak od čistog zlata, a iskovao ga je tako da su mu postolje, stalak i čašice u obliku cvjetova s pupoljcima i laticama činili cjelinu.
18. Iz stalka je izlazilo šest krakova — tri kraka s jedne i tri kraka s druge strane svijećnjaka.
19. Na jednom su kraku bile tri čašice u obliku bademovog cvijeta, s pupoljcima i laticama, na drugome ponovo tri čašice u obliku bademovog cvijeta, s pupoljcima i laticama, i tako na svih šest krakova.
20. Na središnjem su stalku bile četiri čašice u obliku bademovog cvijeta, s pupoljcima i laticama.
21. Na stalku, ispod mjesta gdje izlazi prvi par krakova, bio je jedan pupoljak, drugi pupoljak bio je ispod drugog para krakova, a treći ispod trećeg — ukupno šest krakova koji izlaze iz svijećnjaka.
22. Pupoljci i krakovi su sa svijećnjakom činili cjelinu iskovanu od čistog zlata.
23. Za svijećnjak je od čistog zlata napravio sedam svjetiljaka, škare za fitilj i podloške.
24. Svijećnjak i sav pribor napravio je od trideset i četiri kilograma čistog zlata.
25. Besalel je od bagremovog drva načinio žrtvenik za paljenje kâda. Bio je četverokutan — pola metra dužine, pola metra širine i metar visine . Napravio je rogove koji su bili u cjelini sa žrtvenikom.
26. Gornju ploču, sve bočne strane i rogove obložio je čistim zlatom, a uokolo je napravio zlatan vijenac.
27. Napravio je i dva zlatna koluta ispod vijenca — po dva na suprotnim stranama — da drže šipke za nošenje.
28. Šipke je napravio od bagremovog drva i obložio ih zlatom.
29. Besalel je stručno umiješao sveto ulje pomazanja i čist mirisni kâd.

Izlaska 38:1-31
1. Besalel je napravio četverokutan žrtvenik za paljenice od bagremovog drva koji je bio dva i pol metra dužine, dva i pol metra širine i jedan i pol metar visine .
2. Na njegova je četiri ugla napravio po jedan rog, tako da su rogovi i žrtvenik činili cjelinu. Cijeli je žrtvenik obložio broncom.
3. Sav pribor za žrtvenik — posude za pepeo, lopatice, zdjele, vilice i žeravnike — napravio je od bronce.
4. Napravio je i rešetku za žrtvenik — mrežu od bronce — i postavio je ispod oboda žrtvenika, tako da bude na pola visine žrtvenika.
5. Zatim je izlio brončane kolutove koji drže šipke i pričvrstio ih na četiri ugla brončane rešetke.
6. Šipke je napravio od bagremovog drva i obložio ih broncom.
7. Zatim ih je provukao kroz kolutove, tako da stoje na dvije strane žrtvenika kad ga se nosi. Stranice je žrtvenika načinio od dasaka, a žrtvenik je bio šupalj.
8. Besalel je napravio brončani praonik s brončanim postoljem, od brončanih ogledala žena koje su služile na ulazu u Šator sastanka.
9. Besalel je zatim napravio dvorište čija je južna strana imala zavjese od finog lana u dužini od pedeset metara ,
10. dvadeset stupova i dvadeset brončanih postolja, srebrne kuke i obruče na stupovima.
11. I sjeverna je strana imala zavjese u dužini od pedeset metara, dvadeset stupova i dvadeset brončanih postolja, srebrne kuke i obruče na stupovima.
12. Zapadna je strana bila dvadeset i pet metara široka i imala je zavjese, deset stupova i deset postolja, srebrne kuke i obruče na stupovima.
13. I širina dvorišta na pročelju, na istočnoj strani, bila je dvadeset i pet metara.
14. S jedne su strane ulaza bile zavjese duge sedam i pol metara, tri stupa i tri postolja.
15. S druge su strane ulaza isto bile zavjese duge sedam metara, tri stupa i tri postolja.
16. Sve su zavjese oko dvorišta izrađene od finog lana.
17. Postolja za stupove bila su od bronce, kuke i obruči na stupovima od srebra, a vrhovi stupova obloženi srebrom. Svi su stupovi oko dvorišta imali srebrne obruče.
18. Na ulazu u dvorište bila je zavjesa od plavog, ljubičastog i crvenog prediva te finog lana, koju je ukrasio tkalac. Bila je deset metara duga i, kao i sve dvorišne zavjese, dva i pol metra visoka,
19. obješena na četiri stupa i četiri brončana postolja. Kuke i obruči stupova bili su od srebra, a vrhovi stupova obloženi srebrom.
20. Svi su kolčići za šator i dvorište bili od bronce.
21. Ovo je popis onoga što je utrošeno za izradu Svetog šatora, to jest Šatora saveza. Prema Mojsijevoj zapovijedi, popis su sastavili Leviti pod vodstvom Itamara, sina svećenika Arona.
22. Besalel, Urijev sin i Hurov unuk iz Judinog plemena, napravio je sve što je BOG zapovjedio Mojsiju.
23. S njim je radio Oholiab, Ahisamahov sin iz Danovog plemena, majstor za nacrte, rezbarenje i vezenje plavim, ljubičastim i crvenim predivom na finom lanu.
24. Ukupna je količina zlata od priloga utrošenog za sve radove na Svetištu iznosila jednu tonu , prema službenoj mjeri Svetišta.
25. Srebra, koje su dali članovi zajednice tijekom prebrojavanja, utrošeno je 3.420 kilograma , prema službenoj mjeri Svetišta.
26. Sakupljalo se pola srebrnjaka po glavi, za svakoga upisanog muškarca od dvadeset godina naviše, prema službenoj mjeri Svetišta. Bilo je ukupno 603.550 muškaraca.
27. Za izlijevanje postolja za Svetište i zavjesu, bilo je utrošeno 3.400 kilograma srebra. Bilo je 100 postolja, a svako je težilo 34 kilograma.
28. Za izradu kuka za stupove, za oblaganje vrhova stupova i za izradu njihovih obruča utrošeno je preostalih 20 kilograma srebra.
29. Bronce od priloga bilo je dvije i pol tone ,
30. a utrošena je za izradu postolja na ulazu u Šator sastanka, brončanog žrtvenika, njegove brončane rešetke i sveg pribora,
31. za postolja uokolo dvorišta i postolja dvorišnog ulaza, kao i za sve kolčiće za Sveti šator i za zavjese uokolo dvorišta.

Psalmi 22:9-15
9. A ti si me izveo iz majčine utrobe, na njenim prsima bio sam siguran.
10. Od svog rođenja na tebe se oslanjam, od samog početka, ti si moj Bog.
11. Ne udaljavaj se od mene jer nesreća je blizu, a nitko u pomoć ne dolazi.
12. Okružili su me kao bijesni bikovi, opkolili kao snažni bikovi iz Bašana .
13. Usta su na mene razjapili, riču kao gladni lavovi.
14. Bez snage sam i hrabrosti, kao voda prolivena na tlo. Rasipaju mi se kosti, kao vosak, srce se topi.
15. Usta su mi suha kao osušena glina , jezik mi se za nepce zalijepio. Ostavio si me da umrem u prašini.

Izreka 8:12-21
12. Ja, Mudrost, s razboritošću stanujem, znanje i promišljenost posjedujem.
13. Strahopoštovanje prema BOGU znači mrziti zlo. Mrzim oholo hvalisanje, zle planove i prijevarne govore.
14. Imam dobre savjete i zdrav razum, imam spoznaju i snagu.
15. Pomoću mene kraljevi vladaju i vladari donose dobre zakone.
16. Po meni upravitelji vladaju; svi oni koji dobro upravljaju.
17. Volim one koji mene vole, a nalaze me koji me traže.
18. Kod mene su bogatstvo i čast, trajno imanje, pošteno stečeni.
19. Moj plod je bolji od suhog zlata, moj prinos vredniji od čistog srebra.
20. Ja idem putem pravednosti, hodam po stazama pravde.
21. Bogatstvo darujem onima koji me vole, blagom ispunjavam njihove riznice.

Mateju 26:51-75
51. A jedan od onih koji su bili s Isusom posegnuo je za svojim mačem, izvukao ga, udario njime slugu vrhovnoga svećenika i odrezao mu uho.
52. No Isus mu je rekao: »Vrati svoj mač u korice, jer svi koji se mača hvataju, od mača i pogibaju.
53. Zar ne shvaćaš da mogu zamoliti svoga Oca i on bi mi odmah poslao više od dvanaest vojski anđela?
54. Ali kako bi se onda ispunila Sveta pisma, koja kažu da tako mora biti?«
55. Zatim se obratio mnoštvu: »Zar ste došli da me uhvatite s mačevima i toljagama, kao da sam lopov? Svaki sam dan sjedio u Hramu i poučavao, a niste me uhvatili.
56. No ovo se sve dogodilo da se ispuni ono što su pisali proroci.« Tada su ga svi učenici napustili i pobjegli.
57. Oni koji su uhvatili Isusa odveli su ga k vrhovnom svećeniku Kaifi, kod kojeg su se okupili učitelji Zakona i starješine.
58. Petar je iz daljine slijedio Isusa sve do dvorišta vrhovnoga svećenika pa je ušao i sjeo sa stražarima da vidi što će se dogoditi.
59. Svećenički poglavari i cijelo Veliko vijeće tražili su lažni dokaz protiv Isusa kako bi ga mogli ubiti.
60. Iako su došli mnogi lažni svjedoci, nisu ga pronašli. Napokon su došla dvojica
61. pa su rekla: »Ovaj je rekao: ‘Mogu srušiti Božji Hram i za tri dana ponovo ga sagraditi.’«
62. Tada je ustao vrhovni svećenik i upitao Isusa: »Zar nećeš ništa odgovoriti? Što to ovi svjedoče protiv tebe?«
63. No Isus je šutio. Onda mu je vrhovni svećenik rekao: »Zaklinjem te živim Bogom da nam kažeš jesi li ti Krist, Božji Sin?«
64. A Isus mu je rekao: »Ti tako kažeš. I još vam kažem da ćete nakon ovoga vidjeti Sina Čovječjega kako sjedi zdesna Bogu i dolazi na nebeskim oblacima.«
65. Tada je vrhovni svećenik razderao svoju odjeću i rekao: »Uvrijedio je Boga! Što nam još trebaju svjedoci? Evo, upravo ste čuli uvredu!
66. Što mislite?« A oni su odgovorili: »Zaslužio je smrt!«
67. Onda su mu pljuvali u lice i udarali ga šakama. A drugi su ga pljuskali,
68. govoreći: »Pokaži da si prorok, Kriste. Reci tko te udario?«
69. A Petar je sjedio vani, u dvorištu. Prišla mu je jedna sluškinja i rekla: »I ti si bio s Isusom Galilejcem!«
70. No on je to pred svima zanijekao. Rekao je: »Ne znam što govoriš.«
71. Zatim je otišao prema ulazu, gdje ga je opazila druga sluškinja koja je rekla onima oko sebe: »Ovaj je bio s Isusom iz Nazareta.«
72. Petar je to opet zanijekao, zaklinjući se: »Kunem se da ne poznajem toga čovjeka!«
73. Malo kasnije, pristupili su Petru oni koji su ondje stajali te mu rekli: »Ti zaista jesi jedan od njih. Tvoj te govor odaje.«
74. A on se počeo zaklinjati: »Kunem se da ne poznajem toga čovjeka.« I tada se oglasio pijetao.
75. Petar se tada sjetio Isusovih riječi: »Prije nego što se pijetao oglasi, triput ćeš me se odreći.« Izašao je i gorko zaplakao.