A A A A A

Izlaska 35:1-35
1. Mojsije je okupio svu izraelsku zajednicu i rekao: »Evo što vam je zapovjedio BOG:
2. Šest dana imate za rad, a sedmi dan neka vam bude dan odmora koji je BOGU svet. Tko toga dana bude bilo što radio, neka se pogubi.
3. Gdje god živjeli, na šabat ne palite vatru.«
4. Mojsije je rekao svoj izraelskoj zajednici: »Evo što je BOG zapovjedio:
5. Od naroda sakupite prilog za BOGA. Tko god je voljan dati od srca, neka BOGU donese prilog od zlata, srebra i bronce;
6. plavo, ljubičasto i crveno predivo, fini lan i sukno od kozje dlake;
7. crveno obojenu ovnovu kožu i glatku kožu; bagremovo drvo;
8. ulje za svjetiljke; začine za ulje pomazanja i za mirisni kâd;
9. i oniks i drugo drago kamenje koje će se umetati u prsluk i naprsnik.«
10. »Svi oni koji su vješti radnici, neka dođu i naprave sve što je zapovjedio BOG:
11. Sveti šator s vanjskim šatorom, pokrivalom, kopčama, okvirima, šipkama, stupovima i postoljima;
12. Kovčeg sa šipkama i Pomirilištem te zavjesu koja ga zaklanja;
13. stol sa šipkama, sav pribor i kruh Božje prisutnosti;
14. svijećnjak za rasvjetu s priborom, svjetiljkama i uljem za svjetiljke;
15. kadioni žrtvenik sa šipkama; ulje pomazanja i mirisni kâd; zavjesu za ulaz Svetog šatora;
16. žrtvenik za žrtve paljenice s brončanom rešetkom, šipkama i svim priborom; praonik s postoljem;
17. zavjese za dvorište, stupove i postolja te zavjesu za ulaz u dvorište;
18. kolčiće za Sveti šator i za dvorište s užadi;
19. tkanu odjeću za službu u Svetištu — svetu odjeću za svećenika Arona i odjeću za njegove sinove, za svećeničku službu.«
20. Tada su svi Izraelci napustili Mojsija,
21. a potom su se vratili svi koji su bili potaknuti na davanje u srcu i duhu. Donijeli su priloge BOGU za izradu Šatora sastanka, za sve službe u njemu i za svetu odjeću.
22. Došli su svi koji su bili voljni, i muškarci i žene, i donijeli broševe, naušnice, prstenje, privjeske i druge zlatne ukrase svake vrste. Svi prilozi BOGU bili su od zlata.
23. Tko god je imao plavog, ljubičastog ili crvenog prediva, finog lana ili sukna od kozje dlake, crveno obojenih ovnovskih koža ili glatkih koža, to je i donio.
24. Tko god je htio dati srebro ili broncu, donio ih je kao prilog BOGU. Tko god je imao bagremovog drva, koje se moglo za nešto upotrijebiti, donio ga je.
25. Sve vješte prelje svojim su rukama prele i donosile ono što su isprele: plavo, ljubičasto i crveno predivo te fini lan.
26. A sve žene koje je srce poticalo da upotrijebe svoju vještinu, prele su sukno od kozje dlake.
27. Glavari naroda donijeli su oniks i drugo drago kamenje koje se umeće u prsluk i naprsnik,
28. ulje za svjetiljke i začine za ulje pomazanja i za mirisni kâd.
29. Tako su svi izraelski muškarci i žene, koji su bili potaknuti u srcu, donijeli darove kao dragovoljne žrtve BOGU. To se koristilo za radove koje im je BOG preko Mojsija zapovjedio da trebaju obaviti.
30. Tada je Mojsije rekao Izraelcima: »Evo, BOG je izabrao Besalela, Urijevog sina i Hurovog unuka, iz Judinog plemena.
31. Ispunio ga je božanskim duhom te mu je dao sposobnost, mudrost i znanje za svakovrsne zanate.
32. Stoga, zna osmišljati nacrte i raditi sa zlatom, srebrom, broncom,
33. dragim kamenjem i drvetom. Vješt je u svim zanatima.
34. Njemu i Oholiabu, Ahisamahovom sinu, iz Danovog plemena, dao je i sposobnost da uče druge.
35. Obdario ih je vještinom za majstorske poslove, izradu nacrta, vezenje plavog, ljubičastog i crvenog prediva te finog lana i za tkanje. Sposobni su za sve vrste poslova i izradu nacrta.

Izlaska 36:1-38
1. Neka zato Besalel, Oholiab i svi vješti radnici naprave sve što je BOG zapovjedio. BOG ih je sve obdario vještinom i sposobnošću za izvođenje svih radova za izgradnju Svetišta.«
2. Mojsije je pozvao Besalela i Oholiaba te svakoga vještog radnika kojeg je BOG obdario i koji je od srca odlučio raditi.
3. Od Mojsija su primili sve dobrovoljne priloge koje su Izraelci donijeli da bi se obavili radovi na izgradnji Svetišta. No narod je, jutro za jutrom, nastavio donositi dobrovoljne priloge.
4. Stoga, svi su majstori stali s radovima na Svetištu
5. pa otišli k Mojsiju i rekli mu: »Narod donosi više nego što je potrebno za izvođenje radova koje je zapovjedio BOG.«
6. Tada je Mojsije izdao zapovijed koju su razglasili po cijelome taboru: »Neka ni jedan muškarac ni žena više ne donose priloge za Svetište.« Tako su zaustavili narod u davanju priloga
7. jer je ono što su već dali bilo više nego dovoljno za izvedbu svih radova.
8. Najvještiji su radnici napravili Sveti šator s deset zavjesa od finog lana te plavog, ljubičastog i crvenog prediva, na kojima su umjetničkim vezom načinili krilata bića.
9. Sve su zavjese bile iste veličine — četrnaest metara dužine i dva metra širine .
10. Pet su zavjesa spojili u jednu cjelinu, a isto tako i pet ostalih zavjesa.
11. Zatim su duž ruba krajnje zavjese prve cjeline napravili petlje od plavog prediva, a isto su učinili i duž ruba krajnje zavjese druge cjeline.
12. Načinili su pedeset petlji na jednoj krajnjoj zavjesi i isto toliko na drugoj krajnjoj zavjesi, tako da petlje budu jedna nasuprot druge.
13. Zatim su napravili pedeset zlatnih kopči i njima spojili zavjese, tako da je Sveti šator bio jedna cjelina.
14. Napravili su i zavjese od kozje dlake za pokrov iznad Svetog šatora — ukupno jedanaest.
15. Svih je jedanaest zavjesa bilo iste veličine — petnaest metara dužine i dva metra širine .
16. Pet su zavjesa spojili u jednu cjelinu, a ostalih šest u drugu cjelinu.
17. Zatim su načinili pedeset petlji duž ruba krajnje zavjese prve cjeline i pedeset petlji duž ruba krajnje zavjese druge cjeline.
18. Napravili su i pedeset brončanih kopči da bi šator spojili u jednu cjelinu.
19. Zatim su za šator napravili prekrivač od crveno obojenih ovnovskih koža, a preko njega prekrivač od glatkih koža.
20. Od bagremovog drva napravili su uspravne okvire za Sveti šator.
21. Svaki je okvir bio pet metara dužine i 75 centimetara širine
22. te je imao dva nasuprot postavljena klina. Tako su načinili sve okvire Svetog šatora.
23. Za južnu stranu Svetog šatora napravili su dvadeset okvira
24. i četrdeset postolja od srebra ispod njih, dva za svaki okvir, po jedno ispod svakog klina.
25. Za drugu, sjevernu stranu Svetog šatora načinili su dvadeset okvira
26. i četrdeset postolja od srebra, po dva ispod svakog okvira.
27. Za stražnju, zapadnu stranu Svetog šatora, napravili su šest okvira
28. i dva okvira za uglove na stražnjoj strani Svetog šatora.
29. U ta dva ugla okviri su se pri dnu dodirivali, a pri vrhu su bili spojeni jednim kolutom. Takva su bila oba okvira.
30. Tako je bilo osam okvira i šesnaest srebrnih postolja — po dva ispod svakog okvira.
31. Napravili su i poprečne šipke od bagremovog drva: pet za okvire s jedne strane Svetog šatora,
32. pet za okvire s druge strane Svetog šatora i pet za okvire sa stražnje, zapadne strane Svetog šatora.
33. Srednja šipka protezala se sredinom okvira, s jednog kraja na drugi.
34. Okvire su obložili zlatom i napravili zlatne kolutove koji drže poprečne šipke, a njih su obložili zlatom.
35. Napravili su zavjesu od plavog, ljubičastog i crvenog prediva te finog lana na kojoj su umjetničkim vezom načinili krilata bića.
36. Četiri stupa, na koja se kačila zavjesa, izradili su od bagremovog drva i obložili ih zlatom. Za stupove su napravili zlatne kuke i izlili četiri srebrna postolja.
37. Za ulaz u šator načinili su zavjesu od plavog, ljubičastog i crvenog prediva te finog lana koju je ukrasio tkalac.
38. Za okačiti ovu zavjesu, izradili su pet stupova s kukama. Vrhove stupova i njihove obruče obložili su zlatom, a pet postolja načinili su od bronce.

Psalmi 22:1-8
1. Voditelju zbora. Po napjevu »Srna u zoru«. Davidova pjesma. Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio? Predaleko si da bi me spasio, predaleko da bi moje jecaje čuo.
2. Bože moj, zovem te danju, ali ostajem bez odgovora. Cijelu noć te zovem, bez odmora.
3. Svet si na svom prijestolju, ti si onaj kojeg Izrael slavi.
4. Tebi su naši preci vjerovali. U tebe su se uzdali i ti si ih spasio.
5. Zvali su te u pomoć i pomoć su dobili. Tebi su vjerovali, nisu se razočarali.
6. No ja nisam više čovjek, nego crv. Ljudima sam na prezir i porugu.
7. Rugaju mi se svi koji me vide, plaze mi jezik i glavom odmahuju.
8. Kažu: »Zovi BOGA u pomoć, možda te spasi. Izbavit će te ako si mu drag.«

Izreka 8:6-11
6. Slušajte, govorit ću što je bitno, reći ću što je ispravno.
7. Moja usta govore istinu, moje usne preziru laž.
8. Sve što kažem je ispravno, nema ništa iskrivljeno ni lažno.
9. To je jasno onima koji razumiju, ispravno onima koji znaju.
10. Uzmite moje pouke umjesto srebra i znanje umjesto čistog zlata.
11. Dragocjenija je mudrost od dragulja, što god poželite, nije joj ravno.

Mateju 26:26-50
26. Dok su jeli, Isus je uzeo kruh, blagoslovio ga i razlomio te dao svojim učenicima govoreći: »Uzmite i jedite! Ovo je moje tijelo.«
27. Onda je uzeo čašu, zahvalio Bogu pa je dao učenicima govoreći:
28. »Pijte iz nje svi, jer ovo je moja krv koja utemeljuje novi Savez i prolijeva se za mnoge, za oproštenje njihovih grijeha.
29. I kažem vam da više neću piti od ovoga trsovog roda do onoga dana kad ga budem, novoga, pio s vama u Kraljevstvu svog Oca.«
30. Zatim su otpjevali hvalospjev Bogu te se zaputili na Maslinsku goru.
31. Tada im je Isus rekao: »Svi ćete se vi još noćas zbog mene pokolebati jer je pisano: ‘Ubit ću pastira i ovce će se iz stada razbježati.’
32. Ali kad ustanem od mrtvih, ići ću pred vama u Galileju.«
33. Tada mu reče Petar: »Ako se drugi zbog tebe i pokolebaju, ja neću nikad!«
34. A Isus mu je na to odgovorio: »Istinu ti kažem: još noćas, prije negoli pijetao zapjeva, zatajit ćeš me tri puta.«
35. »Čak i kad bih morao umrijeti s tobom, nikada te se ne bih odrekao«, odgovorio je Petar. Tako su rekli i svi ostali učenici.
36. Zatim je Isus otišao s učenicima u mjesto zvano Getsemani pa im rekao: »Sjednite, dok ja odem onamo moliti.«
37. Sa sobom je poveo Petra i obojicu Zebedejevih sinova. No obuzela ga je tuga i tjeskoba
38. pa im je rekao: »Moja je duša nasmrt žalosna. Ostanite ovdje i bdijte sa mnom!«
39. Otišao je malo dalje od njih, pao licem na zemlju i počeo moliti, govoreći: »Oče moj, ako je moguće, neka me mimoiđe ova čaša ! No neka ne bude kako ja hoću, nego kako ti hoćeš.«
40. Tada se vratio učenicima i našao ih kako spavaju pa je rekao Petru: »Tako, niste mogli ostati budni sa mnom ni jedan sat!
41. Bdijte i molite, da ne padnete u iskušenje! Vaš duh želi činiti što je dobro, ali tijelo je slabo.«
42. Ponovo je otišao od njih i molio govoreći: »Oče moj, ako nije moguće da me mimoiđe ova čaša, neka se izvrši tvoja volja!«
43. Zatim se vratio i opet ih je našao kako spavaju. Oči su im se same sklapale.
44. Ostavio ih je i ponovo otišao pa je molio i treći put istim riječima.
45. Zatim je otišao učenicima i rekao im: »Zar još uvijek spavate i odmarate? Evo, došlo je vrijeme kada će Sin Čovječji biti predan u ruke grešnika.
46. Ustanite! Idemo! Evo, ovdje je onaj koji će me izdati!«
47. Dok je Isus još govorio, došao je Juda, jedan od Dvanaestorice. S njim je bilo silno mnoštvo, naoružano mačevima i toljagama, koje su poslali svećenički poglavari i narodni starješine.
48. Isusov je izdajnik s njima dogovorio znak. Rekao im je: »Koga poljubim, taj je. Njega uhvatite!«
49. I odmah je pristupio Isusu te mu rekao: »Zdravo, Učitelju!« i poljubio ga.
50. A Isus mu je rekao: »Prijatelju, učini to radi čega si došao!« Ljudi su tada prišli Isusu, zgrabili ga i uhitili.