A A A A A

Izlaska 33:1-23
1. BOG je rekao Mojsiju: »Idi odavde, ti i narod koji si izveo iz Egipta. Kreni u zemlju za koju sam se zakleo Abrahamu, Izaku i Jakovu, rekavši: ‘Dat ću je vašim potomcima.’
2. Ispred tebe ću poslati anđela i istjerati Kanaance, Amorejce, Hetite, Perižane, Hivijce i Jebusejce.
3. Idite u zemlju kojom teče med i mlijeko. No ja neću poći s vama, da vas putem ne bih istrijebio jer ste tvrdoglav narod.«
4. Kad je narod čuo ove loše vijesti, tugovali su i nitko nije stavljao nakit na sebe.
5. Jer, BOG je rekao Mojsiju: »Reci Izraelcima: ‘Tvrdoglav ste narod i, kad bih samo na trenutak putovao s vama, istrijebio bih vas. Sad skinite nakit sa sebe, a ja ću odlučiti što ću s vama.’«
6. Tako su Izraelci skinuli sa sebe nakit kod planine Horeb.
7. Mojsije je obično uzimao šator i razapinjao ga daleko izvan tabora. Nazvao ga je Šator sastanka . Tko god je htio tražiti savjet od BOGA, odlazio bi do Šatora sastanka izvan tabora.
8. Kad god bi Mojsije odlazio u Šator, sav bi narod ustao i stajao na ulazima u svoje šatore, pogledom ga prateći dok nije ušao u Šator.
9. Kad bi Mojsije ušao, stup od oblaka bi se spustio i stajao na ulazu u Šator dok je BOG razgovarao s njim.
10. Kad god bi narod vidio da stup od oblaka stoji na ulazu u Šator, svi bi se poklonili, svatko na ulazu u svoj šator.
11. A BOG je osobno razgovarao s Mojsijem, kao što čovjek razgovara s prijateljem. Mojsije se zatim vraćao u tabor, a njegov mladi pomoćnik Jošua, Nunov sin, ostajao je u Šatoru.
12. Mojsije je rekao BOGU: »Rekao si mi da povedem ovaj narod, ali mi nisi rekao koga ćeš poslati sa mnom. Rekao si mi: ‘Znam te po imenu i stekao si moju naklonost.’
13. Ako sam, dakle, stekao tvoju naklonost, obznani mi svoje putove, da te upoznam i da nastavim u tvojoj naklonosti. Sjeti se da je ovaj narod tvoj narod.«
14. A BOG odgovori: »Moja prisutnost, ja sâm, poći ću s tobom, tako da možeš biti u miru.«
15. Tada mu je Mojsije rekao: »Ako ti sâm nećeš ići s nama, onda nas i ne vodi odavde.
16. Jer, kako će se znati da smo ja i tvoj narod stekli tvoju naklonost ako ne ideš s nama? Po čemu ćemo se ja i tvoj narod razlikovati od svih drugih naroda na zemlji?«
17. BOG je odgovorio Mojsiju: »Učinit ću baš to što si tražio, jer si stekao moju naklonost i znam te po imenu.«
18. Tada je Mojsije rekao: »Pokaži mi svoju slavnu prisutnost.«
19. »Učinit ću da pred tobom prođe sva moja dobrota«, rekao je BOG, »i pred tobom ću izgovoriti ime JAHVE. Pokazat ću naklonost kome želim i sažalit ću se kome želim.
20. No lice mi nećeš vidjeti jer čovjek ne može mene vidjeti i ostati živ.«
21. BOG je dalje rekao: »Blizu mene je mjesto gdje možeš stati na stijenu.
22. Kad moja slava bude prolazila, stavit ću te u pukotinu stijene i pokriti te rukom dok ne prođem.
23. Zatim ću skloniti ruku i vidjet ćeš mi leđa. No moje lice ne može se vidjeti.«

Izlaska 34:1-35
1. BOG je rekao Mojsiju: »Iskleši dvije kamene ploče poput onih prije, a ja ću na njima ispisati riječi koje su bile na prvim pločama što si ih razbio.
2. Ujutro budi spreman pa se popni na Sinajsku planinu i na vrhu planine stani pred mene.
3. Neka nitko ne ide s tobom. Nitko drugi ne smije biti nigdje na planini. Neka ni sitna ni krupna stoka ne pase pod planinom.«
4. I Mojsije je isklesao dvije kamene ploče, poput prijašnjih, pa se rano ujutro popeo na Sinajsku planinu noseći ploče u rukama, kao što mu je BOG bio zapovjedio.
5. BOG se spustio u oblaku, stao pokraj njega i izgovorio ime JAHVE.
6. Zatim je prošao ispred Mojsija, govoreći: »JAHVE, JAHVE, milostiv i suosjećajan Bog, suzdržan od ljutnje, prepun ljubavi i vjernosti,
7. koji tisućama naraštaja iskazuje ljubav, oprašta zloću, neposluh i grijeh. No krivca ne ostavlja nekažnjenog, nego kažnjava djecu i unuke do trećeg i četvrtog koljena za grijeh očeva.«
8. Mojsije je smjesta pao na zemlju i poklonio se.
9. »Gospodaru«, rekao je, »ako imam tvoju naklonost, molim te da ideš s nama. Iako je ovo tvrdoglav narod, oprosti nam zloću i grijeh, i prihvati nas kao svoje nasljedstvo.«
10. BOG mu je rekao: »Evo, sklapam savez s cijelim tvojim narodom. Učinit ću čuda kakva dosad nisu učinjena ni u jednom narodu na cijelome svijetu. Sav narod s kojim živiš vidjet će BOŽJE djelo jer ću činiti strahovita djela s tobom.
11. Drži se onoga što ti danas zapovijedam. Ispred tebe ću istjerati Amorejce, Kanaance, Hetite, Perižane, Hivijce i Jebusejce.
12. Pazi da ne sklapaš savez sa stanovnicima zemlje u koju ideš jer bi vam to bila zamka.
13. Nego, porušite njihove žrtvenike, razbijte njihove svete stupove i posijecite Ašerine kipove.
14. Ne klanjaj se nijednom drugom bogu. BOŽJE ime je Ljubomorni jer je on ljubomoran Bog.
15. Ne sklapaj savez sa stanovnicima te zemlje. Oni će bludničiti tako što će prinositi žrtve svojim bogovima. Zatim će te pozvati i ti bi mogao jesti od njihovih žrtava.
16. I mogao bi uzeti njihove kćeri za žene svojim sinovima, a one će bludničiti štujući svoje bogove. Zatim će navesti tvoje sinove da bludniče štujući njihove bogove.
17. Ne pravi sebi idole od lijevanog metala.
18. Slavi Blagdan beskvasnih kruhova. Sedam dana jedi beskvasni kruh, kao što sam ti zapovjedio, u određeno vrijeme mjeseca Abiba jer si u tome mjesecu izašao iz Egipta.
19. Svako dijete, koje se prvo rodi iz majčine utrobe, pripada meni, kao i svako prvorođeno mlado tvoje krupne i sitne stoke.
20. Prvorođeno magare otkupi janjetom ili kozlićem. Ako ga ne otkupiš, slomi mu vrat. Otkupi sve svoje prvorođene sinove. Neka nitko ne dolazi pred mene praznih ruku.
21. Šest dana radi, a sedmog dana počivaj, čak i kad je vrijeme oranja ili žetve.
22. Slavi Blagdan žetve prinoseći prvine pšenične žetve i Blagdan berbe na kraju godine.
23. Tri puta godišnje neka se svi tvoji muškarci pokažu pred Gospodarem BOGOM, Izraelovim Bogom.
24. Istjerat ću narode pred tobom i proširiti tvoj teritorij. Nitko neće poželjeti oteti tvoju zemlju kad se tri puta godišnje budeš išao pokazati pred svojim BOGOM.
25. Ne prinosi mi krv žrtve zajedno s nečim u čemu ima kvasca. Nemoj dopustiti da žrtva prinesena na blagdan Pashe dočeka jutro.
26. U dom svog BOGA donosi najbolje od prvine uroda svoje zemlje. Ne smiješ kuhati kozlića u mlijeku njegove majke.«
27. Zatim je BOG rekao Mojsiju: »Zapiši ove riječi jer prema njima sam sklopio savez s tobom i s Izraelcima.«
28. Mojsije je ondje s BOGOM proveo četrdeset dana i četrdeset noći, a da nije jeo niti pio. Zatim je na ploče zapisao riječi saveza — Deset zapovijedi.
29. Dok je Mojsije silazio sa Sinajske planine, noseći u rukama dvije ploče saveza, nije znao da mu lice jako sjaji zato što je razgovarao s BOGOM.
30. Kad su ga ugledali Aron i Izraelci, lice mu je toliko sjajilo da su mu se bojali prići.
31. No Mojsije ih je pozvao pa su Aron i svi glavari zajednice došli k njemu, a on im je govorio.
32. Nakon toga su mu prišli i svi Izraelci pa im je prenio sve zapovijedi koje mu je BOG dao na Sinajskoj planini.
33. Kad im je Mojsije prestao govoriti, pokrio je lice velom.
34. No kad god je ulazio pred BOGA, da bi s njim razgovarao, skidao je veo. A kad je izlazio i Izraelcima prenosio ono što mu je zapovjeđeno,
35. oni su vidjeli da mu lice jako sjaji. Tada je Mojsije ponovo pokrivao lice sve dok ne bi otišao razgovarati s Bogom.

Psalmi 21:8-13
8. Razotkrivaš sve svoje neprijatelje, nadjačavaš one koji te mrze.
9. Kad dođeš, bit će im kao u peći. Proždrijet će ih BOG u bijesu, vatra će ih progutati.
10. Istrijebit ćeš iz zemlje njihove potomke, njihova djeca neće postojati među ljudima.
11. Iako smišljaju zle zavjere, neće uspjeti protiv tebe.
12. Svi će bezglavo pobjeći, kad svoj lûk uperiš u njih.
13. Ustani, BOŽE, i svoju silu pokaži! Tebi ćemo pjevati i tvoju snagu slaviti.

Izreka 8:1-5
1. Poslušajte, Mudrost zove! Da, Razum diže svoj glas!
2. Na uzvisinama, uz cestu i na križanjima stoji.
3. Kraj gradskih vrata, na ulazima viče:
4. Ljudi, vas dozivam, ljudski rod pozivam!
5. Vi, neiskusni, naučite se razboritosti, vi, nerazumni, naučite se razumnosti!

Mateju 26:1-25
1. Nakon što je Isus sve to izgovorio, obratio se učenicima:
2. »Znate da je za dva dana Pasha i Sin Čovječji bit će predan da ga razapnu.«
3. U to su se doba svećenički poglavari i narodni starješine okupili u palači vrhovnoga svećenika, po imenu Kaifa,
4. te su se dogovorili da Isusa na prevaru uhvate i ubiju.
5. No rekli su: »Ne smijemo to učiniti tijekom blagdana, da se narod ne bi pobunio.«
6. Isus je boravio u Betaniji, u kući gubavca Šimuna.
7. I dok je bio za stolom, pristupila mu je neka žena s alabastrenom posudom punom skupocjenog mirisa te ga izlila na njegovu glavu.
8. Kad su to vidjeli učenici, razljutili su se i rekli: »Čemu takvo rasipanje?
9. Miris se mogao skupo prodati, a novac dati siromašnima.«
10. Isus je znao o čemu govore pa im je rekao: »Zašto zamjerate ovoj ženi? Ona mi je iskazala djelo ljubavi.
11. Jer, siromašne ćete uvijek imati pokraj sebe, a mene nećete.
12. Kad je izlila ovaj miris na moje tijelo, učinila je to kao pripremu za moj ukop.
13. Istinu vam kažem: gdje god se ova Radosna vijest bude objavljivala po svijetu, spominjat će se i ovo što je ona učinila — kao sjećanje na nju.«
14. Tada je jedan od Dvanaestorice, zvan Juda Iskariotski, otišao svećeničkim poglavarima.
15. Upitao ih je: »Što ćete mi dati ako vam predam Isusa?« A oni su mu izbrojali trideset srebrnjaka.
16. Od toga je trenutka Juda tražio povoljnu priliku da im preda Isusa.
17. Prvog su dana Blagdana beskvasnih kruhova učenici pristupili Isusu i upitali ga: »Gdje želiš da ti pripremimo pashalnu večeru?«
18. A on im je odgovorio: »Idite u grad k tomu i tomu pa mu recite: ‘Učitelj kaže: Bliži se zakazano vrijeme. Proslavit ću Pashu sa svojim učenicima u tvojoj kući.’«
19. Učenici su učinili kako im je Isus naredio te su pripremili pashalnu večeru.
20. Kad je došla večer, Isus je bio za stolom s dvanaestoricom učenika.
21. Dok su jeli, rekao je: »Istinu vam kažem: jedan od vas će me izdati.«
22. Oni su se jako rastužili pa su ga jedan po jedan pitali: »Da nisam ja, Gospodine?«
23. A on je odgovorio: »Onaj koji umoči svoju ruku sa mnom u zdjelu — taj će me izdati.
24. Sin Čovječji otići će kao što je o njemu pisano, ali teško onomu tko izda Sina Čovječjega. Bilo bi mu bolje da se nije niti rodio.«
25. Juda, koji ga je namjeravao izdati, upitao je: »Da nisam ja, Učitelju?« Isus mu je odgovorio: »Ti kažeš.«