A A A A A
Biblija u jednoj godini
Prosinac 29

Zaharija 10:1-12
1. Tražite od BOGA kišu u proljeće. Jer, BOG stvara munje, daje da vam kiša lije i da se zazeleni svačije polje.
2. Kućni idoli daju krive savjete, a gataoci imaju lažna viđenja. O lažnim snovima govore i ispraznu utjehu nude. Zato ljudi lutaju kao ovce; pate jer nemaju pastira.
3. Razljutio sam se na pastire i kaznit ću predvodnike stada. BOG Svevladar brine o svom stadu, o narodu Jude. Učinit će da budu kao njegov veličanstveni ratni konj.
4. Od BOGA će doći vođe, stabilni i jaki, poput temeljnog kamena, šatorskog kolca i bojnog lûka.
5. Zajedno će biti kao ratnici koji gaze neprijatelja kao blato na ulicama. Borit će se, jer BOG je s njima, oborit će i osramotiti ratnike na konjima.
6. Osnažit ću narod Jude i spasiti narod Josipov. Ponovo ću ih obnoviti zbog svoje milosti prema njima. Bit će kao da ih nikad nisam odbacio jer ja sam njihov BOG. Odgovorit ću na njihove molitve.
7. Narod Efrajima bit će poput ratnika, veselit će se kao da su pili vina. Njihova će djeca to radosno gledati i bit će sretna zbog BOGA.
8. Zazviždat ću im da se okupe. Budući da sam ih spasio, ponovo će biti brojni kao prije.
9. Iako sam ih rastjerao među narode, sjećat će me se u dalekim krajevima. Preživjet će i oni i njihova djeca, i vratiti se u svoju zemlju.
10. Vratit ću ih iz Egipta i sabrati iz Asirije. Dovest ću ih u Gilead, a i Libanon, jer neće biti dovoljno mjesta.
11. Proći će kroz more nevolja, ali ja ću obuzdati morske valove i isušiti dubine Nila. Ponizit ću oholu Asiriju i oduzeti vlast Egiptu.
12. Ja, BOG, osnažit ću svoj narod, u mome će imenu stupati. Tako je rekao BOG.

Zaharija 11:1-17
1. Otvori svoja vrata, Libanone, da vatra spali tvoje cedrove .
2. Plači, čemprese, jer pao je Cedar, jer su popadala moćna stabla. Plačite, hrastovi Bašana, jer posječena je gusta šuma.
3. Čuje se plač pastira naroda, nestala su njihova divna stada. Čuje se žalosna rika lavova, uništene su njihove guštare pokraj rijeke Jordan.
4. Moj je BOG rekao: »Budi pastir ovcama određenim za klanje.
5. Oni koji ih kupuju, nekažnjeno ih kolju. Oni koji ih prodaju, govore: ‘Neka je blagoslovljen BOG! Obogatio sam se!’ A ni njihovi pastiri ih ne žale.
6. Ni ja više neću žaliti stanovnike ove zemlje«, govori BOG. »Svakog od njih ću predati u ruke njegovom bližnjem i njegovom kralju. Oni će uništavati zemlju, a ja ni jednog neću izbaviti iz njihovih ruku.«
7. I tako sam postao pastir ovcama trgovaca, koje su bile određene za klanje. Uzeo sam dva štapa — jedan sam nazvao Naklonost, a drugi Jedinstvo — pa sam napasao ovce.
8. U mjesec dana otpustio sam tri pastira. Izgubio sam strpljenje s njima, a oni su me zamrzili.
9. Zatim sam rekao: »Neću više biti pastir s vama. Ovce, koje su na umoru, neka uginu. Ovce, koje trebaju biti uništene, neka budu uništene. A ovce koje preostanu, neka se međusobno pojedu.«
10. Zatim sam uzeo štap, koji sam nazvao Naklonost, i slomio ga napola. Tako sam raskinuo savez koji sam sklopio sa svim ljudima.
11. Toga je dana savez raskinut, a trgovci ovcama, koji su me gledali, znali su da je to poruka od BOGA.
12. Rekao sam im: »Ako ste voljni, dajte mi plaću, a ako ne, zadržite je.« I oni su mi odmjerili plaću: trideset srebrnjaka.
13. BOG mi je potom rekao: »Baci ih u hramsku riznicu — tu jadnu plaću kojom su me procijenili.« I ja sam uzeo onih trideset srebrnjaka i bacio ih u riznicu BOŽJEGA hrama .
14. Zatim sam slomio i svoj drugi štap, zvan Jedinstvo. Tako sam raskinuo bratstvo između Jude i Izraela.
15. Tada mi je BOG rekao: »Uzmi ponovo opremu beskorisnog pastira.
16. Ovoj ću zemlji postaviti pastira koji neće mariti za izgubljene ovce, niti tražiti zalutale, niti liječiti ranjene, niti hraniti zdrave. Umjesto toga, jest će meso najboljih ovaca i otkidati im papke.
17. Slušaj, beskorisni pastiru! Napustio si svoje stado. Neka ga mač zasiječe po ruci i po desnom oku. Neka mu se ruka sasvim osuši, a desno oko oslijepi.«

Zaharija 12:1-14
1. Ovo je BOŽJA poruka o Izraelu. On je rasprostro nebo i utemeljio zemlju, oblikovao je čovjekov duh u njemu. BOG kaže:
2. »Učinit ću da Jeruzalem bude kao čaša opojnog pića od kojeg će zateturati svi okolni narodi. Oni će napasti Judu i opkoliti Jeruzalem.
3. Ali ja ću tada Jeruzalem učiniti teškim kamenom za sve narode. Svi koji ga budu htjeli podići, teško će se povrijediti. No svi narodi zemlje udružit će se protiv njega.«
4. »U to vrijeme«, govori BOG, »pustit ću strah na sve konje i ludilo na sve jahače. Oslijepit ću sve konje drugih naroda. A svojim ću budnim okom paziti na narod Jude.
5. Judini će klanovi tada pomisliti: ‘Stanovnici Jeruzalema su snažni jer je s njima BOG Svevladar, njihov Bog.’
6. U to ću vrijeme Judine klanove učiniti poput posude sa žarom, koja može zapaliti šumu, i poput baklje, koja plamti među snopovima žita. Oni će poraziti sve okolne narode, na svim stranama, a stanovnici će Jeruzalema ostati sigurni na svome mjestu.«
7. BOG će prvo dati pobjedu Judinim vojskama, da se slava Davidove loze i stanovnika Jeruzalema ne uzdigne iznad ostatka Jude.
8. U to će vrijeme BOG braniti stanovnike Jeruzalema. Zato će i najslabiji među njima biti poput Davida, a Davidova obitelj poput Boga; poput BOŽJEG anđela pred njima.
9. Bog kaže: »Tada ću krenuti uništavati sve narode koji napadaju Jeruzalem.
10. Na Davidovu ću obitelj i stanovnike Jeruzalema izliti duh milosti i molitve. I pogledat će mene i moliti u žalosti za onoga kojeg su proboli. Naricat će za njim, kao što roditelji nariču za sinom jedincem, i gorko ga oplakivati, kao što roditelji oplakuju smrt prvorođenog sina.
11. Bit će to vrijeme velike žalosti u Jeruzalemu, kao što je bila žalost za Hadad Rimonom u dolini Megido.
12. I tugovat će zemlja, svaka obitelj zasebno. Tugovat će Davidova obitelj zasebno i njihove žene zasebno, Natanova obitelj zasebno i njihove žene zasebno.
13. Tugovat će Levijeva obitelj zasebno i njihove žene zasebno, Šimejeva obitelj zasebno i njihove žene zasebno.
14. Tugovat će i sve ostale obitelji zasebno i njihove žene zasebno.«

Psalmi 149:1-4
1. Slavite BOGA! Pjevajte BOGU novu pjesmu, slavite ga na skupu vjernika.
2. Neka se Izrael veseli svom Stvoritelju, narod Siona raduje svom Kralju.
3. Neka mu ime slave uz pjesmu i ples, uz ritam tamburina i glazbu harfe.
4. Jer, BOG je sretan sa svojim narodom, spasio je svoje ponizne ljude.

Izreka 30:32-33
32. Ako si se zbog ponosa bahatio, ili ako si zlonamjerno govorio, odmah da si ruku na usta stavio!
33. Kad se mlati mlijeko, nastaje maslac, kad se udari nos, poteče krv, a kad se raspiri srdžba, nastaje tučnjava.

Otkrivenje 19:1-21
1. Nakon toga, čuo sam nešto poput buke velikog mnoštva na Nebu kako viče: »Aleluja! Spasenje, slava i moć pripadaju našem Bogu.
2. Njegove su presude ispravne i pravedne. On je presudio velikoj bludnici koja je iskvarila Zemlju svojim bludničenjem. On je osvetio smrt svojih slugu koje je ubila.«
3. I još su govorili: »Aleluja! Dim će se dizati s nje zauvijek.«
4. Tada su dvadeset i četiri starješine i četiri bića pali ničice i poklonili se Bogu koji sjedi na prijestolju i rekli: »Amen! Aleluja!«
5. A s prijestolja se začuo glas: »Hvalite našega Boga svi koji mu služite i svi vi — mali i veliki — koji ga se bojite!«
6. Onda sam začuo nešto poput velikog mnoštva ljudi. Zvučalo je kao huka velikih voda ili kao zvuk jakih gromova. Govorili su: »Aleluja! Gospodin, naš Svemoćni Bog, kraljuje.
7. Radujmo se i budimo sretni! Dajmo Bogu slavu jer je došlo vrijeme Janjetove svadbe! Njegova je zaručnica spremna.
8. Dobila je čistu, sjajnu lanenu odjeću da se u nju obuče.« Lanena tkanina predstavlja pravedna djela Božjih svetih ljudi.
9. Tada mi je anđeo rekao: »Zapiši ovo: blago onima koji su pozvani na Janjetovu svadbenu gozbu!« Te je dodao: »Ove su Božje riječi istina.«
10. A ja sam mu pao pred noge da mu se poklonim, ali on mi je rekao: »Ne čini to! Ja sam sluga kao i ti i kao tvoja braća koja čuvaju istinu o Isusu. Bogu se pokloni! Jer, govorenje istine o Isusu je duh proroštva.«
11. Tada sam vidio kako se otvorilo Nebo. Ispred mene je stajao bijeli konj. Njegovog su jahača zvali Vjerni i Istiniti jer pravedno sudi i ratuje.
12. Oči su mu bile vatreni plamen, a na glavi je imao mnogo kruna. Na njima je pisalo ime koje je znao samo on i nitko drugi.
13. Na sebi je imao ogrtač natopljen krvlju. Njegovo je ime Riječ Božja.
14. Nebeske su ga vojske slijedile na bijelim konjima, obučene u najbolji lan, čist i bijel.
15. Iz njegovih usta izlazi oštar mač kojim će poraziti narode. Vladat će njima željeznom palicom. On će gnječiti grožđe u tijesku žestokoga gnjeva Svemoćnoga Boga.
16. Na njegovom ogrtaču, na boku, pisalo je ime: »Kralj kraljeva i Gospodar gospodara.«
17. Tada sam spazio nekog anđela kako stoji na Suncu. Jakim je glasom povikao pticama koje lete visoko na nebu: »Dođite sve na veliku Božju gozbu!
18. Dođite jesti meso kraljeva, generala i moćnika: meso konja, njihovih jahača i meso svih ljudi — slobodnih i robova, malih i velikih!«
19. Tada sam vidio Zvijer i zemaljske kraljeve zajedno s njihovim vojskama. Okupili su se svi zajedno da ratuju protiv jahača na konju i njegove vojske.
20. No Zvijer je zarobljena zajedno s lažnim prorokom koji je u njezino ime činio čuda. Njima je zavodio one koji su primili znak Zvijeri i klanjali se njezinom kipu. Oboje su živi bačeni u vatreno jezero gorućega sumpora.
21. Ostatak je njihove vojske ubijen mačem koji je izašao iz jahačevih usta. I sve su se ptice nasitile njihovim tijelima.