A A A A A
Biblija u jednoj godini
Prosinac 28

Zaharija 7:1-14
1. Četvrtog dana devetog mjeseca, mjeseca Kisleva , četvrte godine vladavine kralja Darija , BOG je progovorio Zahariji.
2. A građani Betela poslali su Saresera i Regem Meleka sa svojim ljudima da mole BOGA za blagoslov.
3. Oni su pitali svećenike u Hramu BOGA Svevladara i proroke: »Trebamo li u petome mjesecu tugovati i postiti zbog uništenja Hrama, kao što smo činili toliko godina?«
4. Tada mi je BOG Svevladar rekao:
5. »Reci čitavom narodu ove zemlje i svećenicima: ‘Kad ste u petom i sedmome mjesecu postili i tugovali tijekom ovih sedamdeset godina, jeste li zaista postili radi mene?
6. A kad ste jeli i pili, zar niste radi sebe jeli i pili, a ne radi mene?
7. Zar to nije ono što je BOG objavio preko prijašnjih proroka? Bilo je to u vrijeme kad je Jeruzalem bio naseljen i živio u blagostanju, a tako i gradovi oko njega; u vrijeme kad su i krajevi Negev i Šefela bili naseljeni.’«
8. BOG je poručio Zahariji:
9. »Ovako je rekao BOG Svevladar: ‘Provodite istinsku pravdu. Budite odani i milosrdni jedni drugima.
10. Ne ugnjetavajte udovice, siročad, strance ni siromašne. Ne smišljajte zlo drugima.’«
11. No oni nisu htjeli poslušati. Prkosno su okrenuli leđa i začepili uši.
12. Otvrdnuli su svoja srca kao kamen. Nisu htjeli slušati zakon ni riječi koje im je BOG Svevladar svojim Duhom prenosio preko prijašnjih proroka. Zato se BOG Svevladar silno razljutio.
13. »Kad sam ih zvao, nisu me slušali. Zato, kad su oni zvali mene, ja njih nisam slušao«, kaže BOG Svevladar.
14. »Poput vihora, raspršio sam ih među narode koje nisu poznavali. Zemlja je iza njih ostala prazna. Nitko njome nije prolazio. Tako su prouzročili opustošenost dobre zemlje.«

Zaharija 8:1-23
1. BOG Svevladar dao mi je sljedeću poruku:
2. »BOG Svevladar kaže: ‘Velika je moja ljubav prema Sionu. Zato sam jako ljut na one koji su naškodili mom gradu.’
3. BOG kaže: ‘Vratio sam se na Sion i boravim u Jeruzalemu. Jeruzalem će se zvati Grad Vjernosti, a brdo BOGA Svevladara Sveto brdo.’
4. BOG Svevladar kaže: ‘Starci i starice ponovo će sjediti i odmarati na ulicama Jeruzalema, i koristit će štapove za hodanje jer će doživjeti duboku starost.
5. Gradski će trgovi biti puni dječaka i djevojčica, koji će se ondje igrati.’
6. BOG Svevladar kaže: ‘Možda se to čini nemoguće narodu koji je preostao u ovo vrijeme, ali meni to nije nemoguće.’
7. BOG Svevladar kaže: ‘Spasit ću svoj narod iz istočnih i zapadnih zemalja.
8. Dovest ću ih natrag, da se nastane u Jeruzalemu. Oni će biti moj narod, a ja njihov Bog, u vjernosti i pravednosti.’
9. BOG Svevladar kaže: ‘Neka vam ruke budu snažne da ponovo izgradite Hram. Vi slušate istu poruku koju su govorili proroci kada su položeni temelji Hrama BOGA Svevladara.
10. Prije ovog vremena nije bilo novca za najam radnika i životinja. I nije bilo sigurnosti od neprijatelja za ljude kada su dolazili na posao i vraćali se. Ja sam okretao čovjeka protiv njegovog bližnjega.
11. Ali, sada, s narodom koji je preostao više neću postupati kao u prošlim vremenima’, kaže BOG Svevladar.
12. ‘Ljudi će saditi sjeme u miru. Loza će davati plod, zemlja rod, a nebo kišu. Sve ću to dati narodu koji je preostao.
13. I kao što ste bili prokletstvo među narodima, narode Jude i narode Izraela, bit ćete blagoslov jer ću vas ja spasiti. Ne bojte se! Budite jaki!’
14. BOG Svevladar kaže: ‘Baš kao što sam vam odlučio učiniti zlo kad su me razljutili vaši preci, i nisam se predomislio,
15. tako sam sada odlučio ponovo učiniti dobro Jeruzalemu i narodu Jude. Zato se ne bojte!’
16. ‘Evo što trebate činiti: Govorite istinu jedan drugome. Na sudovima donosite pravedne presude, da bi bio mir.
17. Ne smišljajte kako učiniti zlo bližnjemu. Ne zaklinjite se lažno na sudu. Ja sve to mrzim’, govori BOG.
18. BOG Svevladar mi je poručio:
19. Ovako kaže BOG Svevladar: ‘Post u četvrtom, petom, sedmom i desetome mjesecu postat će narodu Jude dani veselja i radosti. Bit će to veseli blagdani. Zato volite istinu i mir.’
20. BOG Svevladar kaže: ‘Dolazit će narodi i stanovnici mnogih gradova.
21. Stanovnici jednoga grada ići će u drugi i govoriti: »Idemo štovati BOGA Svevladara i moliti ga za milost. Ja također idem.«
22. I mnoga plemena i moćni narodi dolazit će u Jeruzalem štovati BOGA Svevladara i moliti ga za milost.’
23. BOG Svevladar kaže: ‘U to će vrijeme po deset stranaca hvatati za ogrtač jednog Židova, govoreći: »Idemo s tobom jer smo čuli da je s vama Bog.«’«

Zaharija 9:1-17
1. Ovo je BOŽJA poruka protiv zemlje Hadrak i protiv grada Damaska. BOGU pripadaju gradovi Arama , kao i sva Izraelova plemena.
2. I protiv je Hamata, koji graniči s Izraelom, i protiv Tira i Sidona, premda su vrlo mudri.
3. Tir je sebi sagradio tvrđavu. Nagomilao je srebra kao prašine i zlata kao blata na poljima.
4. Ali, pazite, Gospodar će mu oduzeti sve i njegovu obranu baciti u more, a grad će progutati vatra.
5. Aškelon će to vidjeti i uplašiti se, Gaza će se previjati u bolovima, a Ekronu će ugasnuti nada. Gaza će ostati bez kralja, Aškelon će biti nenastanjen,
6. a u Ašdodu će živjeti mješanci . Bog kaže: Uništit ću bahatost Filistejaca.
7. Oduzet ću im krvavo meso koje jedu, i drugu zabranjenu hranu. Tko preživi, pripast će našem Bogu. Postat će dio Judine obitelji. Ekronci će postati dio mog naroda, kao što su to postali Jebusejci.
8. Utaborit ću se kao straža pred svojim Hramom i neću dopustiti prolaz vojskama. Tlačitelji više neće prolaziti ovuda jer sam vidio patnje svog naroda.
9. Jako se raduj, Sione! Viči na sav glas, Jeruzaleme! Evo, dolazi tvoj kralj, pravedan je i pobjedonosan, ponizno jaše na magaretu, na magarcu, magaričinom potomku.
10. Uklonit ću bojna kola iz Efrajima i bojne konje iz Jeruzalema. Uklonit ću i bojne lukove. On će proglasiti mir narodima. Vladat će od mora do mora, od Eufrata pa do krajeva zemlje.
11. Jeruzaleme, a zbog saveza sklopljenoga krvlju, oslobađam tvoje zarobljenike iz bezvodne jame.
12. Vratite se u svoju tvrđavu, vi zarobljenici puni nade; danas vam objavljujem da ću vam vratiti dvostruko.
13. Judu ću saviti kao lûk i Efrajim učiniti kao strijelu. Sione, podići ću tvoje ljude protiv naroda Grčke. Zavitlat ću te kao ratnikov mač.
14. BOG će se svom narodu pokazati, strijela će mu kao munja poletjeti. Gospodar BOG zatrubit će u rog i pojuriti kao južni vihor.
15. BOG Svevladar zaštitit će svoj narod, a oni će nadjačati praćke neprijatelja. Klicat će kao pijani od vina, prolijevat će krv svojih neprijatelja, kao kad se krvlju zapljuskuju uglovi žrtvenika.
16. Njihov BOG spasit će ih toga dana kao pastir svoje stado. Oni će blistati u njegovoj zemlji kao drago kamenje u kruni.
17. Kako će narod biti dobar i lijep! Bit će puno žita i mladog vina, što plodnost će dati mladićima i djevojkama.

Psalmi 148:7-14
7. Sve na zemlji, neka slavi BOGA, vi morske nemani i dubine!
8. Vatra i tuča, snijeg i magla, olujni vjetar što mu riječ izvršava!
9. Planine i sva brda, voćnjaci i svi cedrovi!
10. Divlje zvijeri i sva stoka, bića što pužu i ptice što lete!
11. Kraljevi zemalja i svi narodi, poglavari i vladari na zemlji!
12. Mladići i djevojke, odrasli i djeca!
13. Neka svi slave BOŽJE ime, jer samo je njegovo ime uzvišeno. Slava mu je iznad zemlje i neba.
14. Svoj narod učinio je snažnim. Slavite ga, svi njegovi vjernici, narode Izraela, njemu tako drag! Slavite BOGA!

Izreka 30:29-31
29. Troje je što se kreće otmjeno, ustvari, četvero što hoda ponosno:
30. lav, moćnik među zvijerima, koji ni pred čim ne uzmiče,
31. pijetao što se šepuri, jarac koji stado predvodi i kralj koji vojsku vodi.

Otkrivenje 18:1-24
1. Nakon toga, vidio sam jednog drugoga anđela kako silazi s Neba. Taj je anđeo imao veliku moć i njegov je sjaj rasvijetlio Zemlju.
2. Zavikao je snažnim glasom: »Pao je! Pao je veliki Babilon! Postao je boravište demona, prebivalište svakovrsnih nečistih duhova i skrovište svakovrsnih nečistih i odvratnih ptica.
3. Svi narodi su pili žestoko vino bijesa i bluda. Zemaljski su kraljevi s njom bludno griješili, a trgovci su se obogatili njezinom pretjeranom raskoši.«
4. Tada sam začuo neki drugi glas s neba. Rekao je: »Izađi, moj narode! Ne sudjelujte u njezinom grijehu! Tako vas neće snaći zla koja će se njoj dogoditi.
5. Jer, njezini grijesi nagomilali su se do Neba. Bog se sjetio njezinih prekršaja.
6. Vratite joj prema njezinim djelima! Uzvratite joj dvostruko za ono što je učinila! U čašu, koju je drugima spremala, ulijte joj dvostruko jačega vina!
7. Priuštila si je slavu i raskoš. Dajte joj isto toliko muka i tuge! Jer, ona i dalje govori: ‘Sjedim na svojem prijestolju kao kraljica. Nisam udovica i nikada neću tugovati.’
8. Zato će je u jednom jedinom danu snaći zla koja su joj namijenjena: smrt, žalost i glad. Izgorjet će u vatri jer je jak Gospodin Bog koji joj je presudio.
9. Zemaljski kraljevi, koji su s njom bludno griješili i raskošno živjeli, plakat će i jadikovati nad njom kad vide dim s njezine lomače.
10. Stajat će daleko od nje, bojeći se njezinih muka, i govoriti: ‘Strašno! Strašno! O, veliki grade! O, moćni grade Babilone! U samo jedan sat stigla te kazna!’
11. Trgovci će također plakati i tugovati nad njom jer nitko više neće kupovati njihovu robu.
12. A njihova je roba zlato, srebro, drago kamenje i biseri, fini lan, purpurne tkanine, svila i grimizne tkanine; sve vrste mirisnog drva i predmeti od bjelokosti; predmeti od skupocjenog drveta, bronce, željeza i mramora;
13. cimet, pomasti, tamjan, mirisne i aromatične smole; vino i maslinovo ulje, najbolje brašno i pšenica, goveda i ovce, konji, kola, robovi i ljudski životi!
14. ‘Sve voće za kojim si žudjela, nestalo je. Sva tvoja raskoš i sjaj, izgubili su se. Nikada se više neće vratiti.’
15. Trgovci, koji su trgovali svim time, i koji su se zbog nje obogatili, stajat će na velikoj udaljenosti jer će se bojati njezinih muka. Plakat će i tugovati,
16. i govorit će: ‘Strašno! Jao velikom gradu! Bila je odjevena u fini lan, purpurnu i grimiznu tkaninu. Bila je ukrašena zlatom, dragim kamenjem i biserima!
17. A sve to bogatstvo uništeno je za jedan sat!’ Tada su svi brodski kapetani i putnici, mornari i svi oni koji žive od mora stali daleko od grada.
18. A kad su vidjeli dim od vatre u kojoj je gorjela, povikali su: ‘Koji je grad bio ovako velik?’
19. Onda su se posuli pepelom po glavi i počeli plakati i tugovati. Vikali su: ‘Strašno! Jao velikom gradu! Svi koji imaju brodove na moru obogatili su se zahvaljujući njegovom bogatstvu! A uništen je za samo jedan sat!
20. Veseli se nad njim, Nebo! Veselite se, Božji ljudi, apostoli i proroci! Jer, Bog mu je presudio onako kako je on sudio vama.’«
21. Tada je silni anđeo uzeo kamen, velik kao mlinski, bacio ga u more i rekao: »Ovom će silinom veliki grad Babilon biti zbačen i zauvijek će nestati.
22. Nikad više u tebi neće biti glazbenika, neće se čuti zvuci harfe, frule ni trube. Nikad više u tebi neće biti obrtnika. Nikad se više u tebi neće čuti zvuk mlina.
23. Nikad više u tebi neće zasjati svjetiljka. Nikad se više u tebi neće čuti glas mladoženje i mlade. Tvoji su trgovci gospodarili Zemljom. Sve narode zavele su tvoje čarolije.
24. Ovaj je grad kriv za prolivenu krv proroka, Božjih ljudi i svih onih koji su ubijeni na Zemlji.«