A A A A A
Biblija u jednoj godini
Prosinac 27

Zaharija 4:1-13
1. Tada se vratio anđeo koji je sa mnom razgovarao i protresao me. Bilo je to kao da me probudio iz sna.
2. »Što vidiš?« upitao me. Odgovorio sam: »Vidim svijećnjak sav od zlata, s posudom na vrhu. Na njemu je sedam svjetiljki s fitiljima.
3. Pokraj njega su dva maslinova drveta — jedno desno, a drugo lijevo od posude.«
4. Pitao sam anđela koji je sa mnom razgovarao: »Što to znači, gospodaru?«
5. Odgovorio je: »Zar ne znaš što znači?« »Ne, gospodaru«, odgovorio sam.
6. A on mi je rekao: »To je BOŽJA poruka Zerubabelu: ‘Ne snagom ni silom, već mojim Duhom’, kaže BOG Svevladar.
7. ‘Što si ti, velika planino? Pred Zerubabelom postat ćeš ravnica. On će postaviti temeljni kamen dok ljudi budu klicali: Prekrasno! Predivno!’«
8. BOG mi je dalje govorio:
9. »Zerubabel je svojim rukama položio temelje ovoga Hrama. On će ga svojim rukama i dovršiti. Tada ćete znati da sam ga ja, BOG Svevladar, poslao k vama.
10. Tko je prezreo dan skromnih početaka? Oni će se radovati kad u Zerubabelovoj ruci ugledaju visak .« A anđeo je rekao: »Onih sedam svjetiljaka su BOŽJE oči koje promatraju svu zemlju.«
11. Tada sam pitao anđela: »Što su ona dva maslinova drveta s desne i lijeve strane svijećnjaka?«
12. I još sam ga pitao: »Što su dvije maslinove grane u rukama dvojice radnika koji izlijevaju zlatno ulje iz njih?«
13. A on mi odgovori: »Zar ne znaš što one znače?« »Ne, gospodaru«, odgovorio sam.

Zaharija 5:1-11
1. Ponovo sam digao pogled i ugledao svitak koji leti!
2. Anđeo me upitao: »Što vidiš?« »Vidim svitak koji leti«, rekao sam, »deset metara dugačak i pet metara širok .«
3. A on mi je rekao: »Na svitku je zapisano prokletstvo koje će doći na cijelu ovu zemlju. Jer, dosad, tko god je krao, nije bio kažnjen, i tko god se lažno zaklinjao, nije bio kažnjen.
4. ‘Ja sam poslao to prokletstvo’, kaže BOG Svevladar, ‘i ono će ući u kuću kradljivca i u kuću onoga tko se lažno zaklinje mojim imenom. Ostat će u toj kući i uništiti je, zajedno sa svom drvenom i kamenom građom.’«
5. Tada mi je prišao anđeo, koji je sa mnom razgovarao, i rekao: »Pogledaj i vidi što to dolazi.«
6. Pitao sam: »Što je to?« Odgovorio je: »To je mjerna košara .« I dodao: »Puna je krivnje ljudi u cijeloj ovoj zemlji«.
7. Zatim se s košare digao olovni poklopac, a unutra je sjedila žena!
8. Anđeo je rekao: »Žena predstavlja zlo«. Gurnuo je ženu natrag u košaru i ponovo stavio olovni poklopac.
9. Tada sam digao pogled i vidio dvije žene. Imale su krila poput rodinih. Dolazile su prema nama, pa su s vjetrom u krilima podigle košaru, i odnoseći je, odletjele u zrak.
10. »Kamo je nose?« pitao sam anđela koji je sa mnom razgovarao.
11. Odgovorio je: »U zemlju Babiloniju, da sagrade hram za ženu. Kad završe hram, postavit će je ondje na postolje.«

Zaharija 6:1-15
1. Ponovo sam digao pogled i vidio četvera kola kako izlaze između dvije brončane planine.
2. Prva su kola vukli riđi konji, druga crni,
3. treća bijeli, a četvrta šareni.
4. »Što oni znače, gospodaru?« pitao sam anđela koji je sa mnom razgovarao.
5. Odgovorio je: »To su četiri nebeska duha , koji izlaze nakon što su se javili na dužnost pred Gospodarem cijeloga svijeta.
6. Kola s crnim konjima idu na sjever, ona s bijelima idu na zapad, a ona sa šarenima na jug.«
7. Kad su snažni konji izašli, bili su nestrpljivi da izvide cijelu zemlju. Čim im je rečeno: »Idite i izvidite cijelu zemlju!«, oni su krenuli.
8. Zatim mi je Gospodar doviknuo: »Gledaj, oni koji su otišli na sjever, umirili su BOŽJI duh u sjevernoj zemlji Babiloniji te se on više ne ljuti.«
9. Zatim sam primio poruku od BOGA:
10. »Primi darove od prognanika Heldaja, Tobije i Jedaje, koji su došli iz Babilona. Istog dana idi u kuću Jošije, Sefanijinog sina.
11. Od srebra i zlata, koje će ti oni dati, napravi krunu. Stavi je na glavu Jošue, Josadakovog sina, vrhovnog svećenika.
12. Zatim mu reci: ‘BOG Svevladar kaže: »Evo čovjeka čije je ime Izdanak. On će narasti i ponovo sagraditi BOŽJI Hram.
13. Da, ponovo će sagraditi BOŽJI Hram i primiti kraljevsku čast. Sjedit će i vladati na prijestolju. Pokraj prijestolja bit će svećenik. Njih će dvojica skladno surađivati.«’
14. A kruna će se nalaziti u BOŽJEM Hramu i bit će na čast Heldaju, Tobiji, Jedaji i Jošiji, Sefanijinom sinu.
15. Oni koji su daleko, doći će zidati BOŽJI Hram. Tada ćete znati da me BOG Svevladar poslao k vama. To će se dogoditi ako u potpunosti poslušate svog BOGA.«

Psalmi 148:1-6
1. Slavite BOGA! Hvalite BOGA s nebesa, slavite ga u visinama!
2. Hvalite ga, svi njegovi anđeli, slavite ga, sve njegove vojske !
3. Neka ga hvale sunce i mjesec, slavite ga, sve zvijezde blistave!
4. Hvalite ga, najviša neba, i vode nad nebesima!
5. Neka svi slave BOŽJE ime, jer stvoreni su na njegovu zapovijed.
6. Sve je stvorio da traje zauvijek, postavio zakone koji neće proći.

Izreka 30:24-28
24. Četvero je na zemlji što je malo, a vrlo mudro:
25. Mravi su nejaka stvorenja, a još ljeti sakupe zalihe hrane.
26. Jazavci su isto nejaki, a grade si dom na stijeni.
27. Skakavci nemaju kralja, a kreću se kao vojska.
28. Gušter se lako rukom ulovi, a nađe se i u kraljevskoj palači.

Otkrivenje 17:1-18
1. Tada je došao jedan od sedmorice anđela koji su imali sedam posuda. Rekao mi je: »Dođi i pokazat ću ti kaznu koja će biti dosuđena velikoj bludnici koja sjedi na mnogim vodama!
2. Zemaljski su kraljevi počinili preljub s njom. Oni koji žive na Zemlji opili su se vinom njezinog preljuba.«
3. Tada me Duh zahvatio i anđeo me odnio u pustinju. Tamo sam vidio neku ženu kako sjedi na grimiznocrvenoj Zvijeri. Zvijer je bila puna bogohulnih imena i imala je sedam glava i deset rogova.
4. Žena je bila obučena u purpurnu i grimiznu odjeću. Bila je ukrašena zlatom, dragim kamenjem i biserima. U ruci je držala zlatnu čašu punu odvratnosti i prljavštine svojega preljuba.
5. Na njezinom je čelu bilo napisano ime koje je imalo skriveno značenje: »Veliki Babilon, majka prostitutki i zemaljskih gadosti.«
6. Vidio sam da je žena bila pijana od krvi Božjih ljudi i od krvi onih koji su umrli svjedočeći o Isusu. Kad sam je vidio, jako sam se začudio.
7. Anđeo me upitao: »Čemu se čudiš? Ja ću ti objasniti skriveno značenje žene i Zvijeri sa sedam glava i deset rogova na kojoj jaše.
8. Zvijer koju si vidio jednom je bila živa, ali više nije. Pa, ipak, treba opet doći iz bezdana i otići prema svom uništenju. Ljudi, koji žive na Zemlji a čija imena nisu od početka svijeta zapisana u Knjizi života, začudit će se kad vide Zvijer, jer je Zvijer bila živa a više nije, no opet će se pojaviti.
9. Ovdje treba biti mudar. Sedam glava jest sedam brda na kojima sjedi žena. To je i sedmorica kraljeva.
10. Prvih su petorica kraljeva pala. Jedan još vlada, a drugi još nije došao. Kad on dođe, treba ostati tek kratko.
11. Zvijer, koja je bila ali više nije, osmi je kralj. On je također jedan od sedmorice i ide prema svom uništenju.
12. Deset rogova, koje si vidio, desetorica su kraljeva koji još nisu počeli vladati. Primit će kraljevsku vlast na jedan sat zajedno sa Zvijeri.
13. Svih desetorica kraljeva imaju isti cilj. Svoju moć i vlast predat će Zvijeri.
14. Oni će se boriti protiv Janjeta, no Janje i njegovi pozvani, odabrani i vjerni sljedbenici porazit će ih. Jer, Janje je Gospodar gospodara i Kralj kraljeva.«
15. Onda mi je anđeo rekao: »Vode, koje si vidio tamo gdje sjedi bludnica, razne su rase, mnoštva, narodi i jezici.
16. Deset rogova i Zvijer, koje si vidio, zamrzit će bludnicu. Uzet će joj sve što ima i ostaviti je golu. Pojest će njezino tijelo i spaliti je vatrom.
17. Bog im je usadio želju u srce da ostvare njegovu zamisao, da svi budu složni i predaju Zvijeri svoju kraljevsku vlast dok se ne ispune Božje riječi.
18. Žena koju si vidio jest taj veliki grad koji vlada zemaljskim kraljevima.«