A A A A A
Biblija u jednoj godini
Prosinac 20

Mihej 4:1-13
1. U budućnosti, planina BOŽJEGA Hrama bit će postavljena kao najviša, iznad svih brda uzvišena. K njoj će se slijevati rijeke ljudi.
2. Mnogi će narodi doći i reći: »Hajde, popnimo se na BOŽJU planinu, do Hrama Jakovljevog Boga. On će nas naučiti kako da živimo, da njegovim stazama hodamo.« Sa Siona će se proširiti BOŽJA nauka, njegova riječ doći će iz Jeruzalema.
3. On će suditi među mnogim narodima. Završit će sporove dalekih, moćnih nacija. Oni će mačeve prekovati u plugove i od koplja napraviti srpove. Narodi više neće ratove započinjati, niti će se više za borbe pripremati.
4. Svatko će živjeti u miru i blagostanju , među svojim vinogradima i smokvama. I nitko ih neće ugrožavati jer je tako rekao BOG Svevladar.
5. Svi narodi slijede svoje bogove, a mi ćemo slijediti našeg BOGA, uvijek i zauvijek.
6. »U to vrijeme«, kaže BOG, »okupit ću hrome i prognane, i one kojima sam donio nesreću.
7. Od hromih ću sabrati preostali narod, od protjeranih učiniti moćnu naciju. Od toga dana pa zauvijek, BOG će biti njihov kralj i vladati na brdu Sion.
8. A ti, kulo za promatranje stada, utvrdo sionska, tebi će biti vraćena prijašnja vlast, kraljevstvo će opet biti u Jeruzalemu.«
9. A zašto sad zapomažeš na sav glas? Nema li tvoga kralja? Nema li tvojih savjetnika, pa patiš kao rodilja u bolovima?
10. Stanovnici Jeruzalema , previjajte se od boli i vrištite kao žena u trudovima! Jer, sada morate napustiti grad i živjeti na otvorenim poljima. Odvest će vas u Babilon, ali otamo ćete biti izbavljeni. BOG će vas spasiti iz ruku vaših neprijatelja.
11. A sad su se mnogi narodi protiv tebe okupili. Govore: »Na silu ćemo ga oskvrnuti. Oči ćemo padom Siona naslađivati.«
12. Ali oni ne znaju BOŽJE misli, niti razumiju njegove planove. On je skupio narode kao snopove da ih na gumnu mlate.
13. »Ustanite i mlatite ih, ljudi Jeruzalema. Učinit ću vas jakima poput bika, koji ima željezne rogove i brončana kopita, pa ćete zgaziti mnoge narode. Njihov plijen posvetit ćete BOGU, njihovo bogatstvo dat ćete Gospodaru cijele zemlje.«

Mihej 5:1-14
1. Okupi svoje snage, ratnički grade , jer nalazimo se pod opsadom. Neprijatelj će vladara Izraelovog po obrazu udariti štapom.
2. A ti, Betleheme Efrato, jedan si od najmanjih Judinih gradova, ali upravo iz tebe doći će onaj koji će za mene vladati Izraelom. Njegova je loza od davnina, potječe iz drevnih vremena.
3. Zato će BOG ostaviti svoj narod neprijateljima dok ne rodi sina ona koja je u trudovima. Tada će se i ostala njegova braća vratiti narodu Izraela.
4. On će vladati i napasati svoje stado u BOŽJOJ snazi, u veličanstvu BOŽJEG imena. A ono će živjeti spokojno jer će mu ljudi po cijelom svijetu iskazivati veliku čast.
5. On će biti njihov mir . Kad Asirci provale u našu zemlju i pogaze nam tvrđave, dići ćemo na njih sedmoricu pastira, zapravo, osmoricu vladara.
6. Oni će bodežima zavladati Asirijom, zemljom Nimrodovom. Oni će nas izbaviti od Asiraca kad nam provale u zemlju i pregaze naše granice.
7. A preostali od Jakovljevog naroda među mnogim drugim narodima, bit će kao rosa od BOGA, kao pljusak kiše na travi. Oni ne čekaju na ljude i ne obaziru se na smrtnike.
8. Preostali od Jakovljevog naroda, rasuti među mnogim narodima, bit će kao lav među šumskim zvijerima, kao mladi lav među stadima ovaca. Kad prođe kroz njih, gazi i trga, i nitko od njega ne spašava.
9. Dići ćeš ruku na svoje neprijatelje, uništit ćeš sve svoje protivnike.
10. »U to vrijeme«, kaže BOG, »uništit ću ti konje i razbiti kola.
11. Razorit ću ti gradove širom zemlje i porušiti sve tvoje utvrde.
12. Iskorijenit ću tvoje vračanje, više nećeš imati gatare.
13. Uništit ću tvoje kipove i stupove posvećene lažnim bogovima. Nećeš više štovati svojih ruku djela.
14. Iskorijenit ću likove božice Ašere i razoriti sve tvoje gradove.

Psalmi 145:1-9
1. Davidov hvalospjev. Veličat ću te, moj Bože i Kralju, tvoje ime slaviti, uvijek i zauvijek.
2. Svakoga dana tebe ću slaviti, ime ti hvaliti, uvijek i zauvijek.
3. Velik je BOG, svake slave dostojan, nedokučivo je njegovo veličanstvo.
4. Svaki naraštaj tebe će proslaviti, tvoja silna djela nasljednicima objaviti.
5. Divni su tvoje veličanstvo i slava, svima ću o tvojim čudesima pričati.
6. Oni će govoriti o tvojim čudesima, a ja ću im objaviti tvoju veličinu.
7. Pričat će o tvojoj velikoj dobroti, glasno pjevati o tvojoj pravednosti.
8. BOG je milostiv i suosjećajan, uvijek strpljiv i pun ljubavi.
9. BOG je dobar prema svima, milostiv svemu što je stvorio.

Izreka 30:11-14
11. Ima onih koji proklinju svoje očeve i ne blagoslivljaju svoje majke.
12. Ima onih koji su čisti u svojim očima, a nisu se očistili od vlastite prljavštine.
13. Ima onih koji su umišljeni i s visoka gledaju na druge.
14. Ima onih koji su kao divlje životinje, kao da su im zubi mačevi, a očnjaci noževi, proždiru siromašne i potrebite, istrebljuju ih iz ljudskog roda, sa zemlje.

Otkrivenje 10:1-11
1. Tada sam vidio jednog drugoga moćnog anđela kako silazi s neba. Bio je ogrnut oblakom. Oko glave je imao dugu. Lice mu je bilo kao sunce, a noge kao vatreni stupovi.
2. U ruci je držao mali razmotani svitak.
3. Svoju je desnu nogu stavio u more, a lijevu na kopno. Povikao je jakim glasom, sličnim lavljoj rici, a kad je povikao, začuli su se glasovi sedam gromova.
4. Kad je sedam gromova progovorilo, htio sam to zapisati, ali sam čuo glas s neba koji je rekao: »Zadrži u tajnosti ono što je sedam gromova reklo! To nemoj zapisati!«
5. Tada je anđeo, kojeg sam vidio da stoji u moru i na kopnu, digao desnu ruku prema nebu.
6. Zakleo se po onome koji živi zauvijek, koji je stvorio nebo i sve što je u njemu, i Zemlju i sve što je na njoj, i more i sve što je u njemu: »Neće više biti odgode.
7. Ali kad dođe vrijeme da sedmi anđeo zatrubi u svoju trubu, tada će se dovršiti Božji tajni naum, kako je Bog najavio svojim slugama — prorocima.«
8. Tada sam ponovo začuo isti glas s neba kako mi govori: »Idi i uzmi otvoreni svitak iz ruku anđela što stoji u moru i na kopnu.«
9. Otišao sam do anđela i zatražio ga taj mali svitak, a anđeo mi je rekao: »Uzmi i pojedi ga! Od njega će ti biti gorko u trbuhu, ali će ti u ustima biti sladak kao med.«
10. Uzeo sam mali svitak iz anđelove ruke i pojeo ga. U ustima mi je bio sladak kao med, ali nakon što sam ga pojeo, u trbuhu mi je postalo gorko.
11. Tada mi je rečeno: »Moraš ponovo proricati o mnogim rasama, narodima, jezicima i kraljevima.«