A A A A A
Biblija u jednoj godini
Prosinac 13

Amos 1:1-15
1. Ovo su riječi Amosa, uzgajivača ovaca iz gradića Tekoe. On je imao vizije o Izraelu dvije godine prije potresa. U to je vrijeme Judom vladao kralj Uzija, a Izraelom kralj Jeroboam, Joašev sin.
2. Amos je rekao: »BOG riče kao lav sa Siona, glas mu grmi iz Jeruzalema. Suše se i nestaju bujni pašnjaci, nema trave na vrhu Karmela .«
3. BOG kaže: »Kaznit ću stanovnike Damaska zbog njihovih brojnih zločina. Neću se predomisliti nikada. Jer, željeznim su mlatilima za žito ubili stanovnike Gileada.
4. Zato ću spaliti palaču kralja Hazaela i sve tvrđave kralja Ben Hadada .
5. Slomit ću zasune na vratima Damaska. Uništit ću vladara u dolini Aven i svrgnuti kralja u Bet Edenu . Aramejci će biti prognani, u Kiru zatočeni.« Tako je rekao BOG.
6. BOG kaže: »Kaznit ću stanovnike Gaze zbog njihovih brojnih zločina. Neću se predomisliti nikada. Zarobili su čitave gradove i prodali ljude u Edom kao roblje.
7. Zato ću spaliti zidine Gaze i sve njegove tvrđave.
8. Uništit ću vladara u Ašdodu, i svrgnuti kralja u Aškelonu. Zatim ću napasti grad Ekron dok ne pogine i zadnji Filistejac.« Tako je rekao Gospodar BOG.
9. BOG kaže: »Kaznit ću stanovnike Tira zbog njihovih brojnih zločina. Neću se predomisliti nikada. Zarobili su čitave gradove i prodali ljude u Edom kao roblje. Savez prijateljstva nisu poštovali iako su njime bili vezani.
10. Zato ću spaliti tirske zidine i sve njegove tvrđave.«
11. BOG kaže: »Kaznit ću stanovnike Edoma zbog njihovih brojnih zločina. Neću se predomisliti nikada. Svoje rođake mačevima su progonili, nisu im iskazali nimalo milosti. Raskomadali su ih u bijesu, njihova srdžba nije prestajala.
12. Zato ću spaliti zidine grada Temana i sve tvrđave grada Bosre .«
13. Bog kaže: »Kaznit ću stanovnike Amona zbog njihovih brojnih zločina. Neću se predomisliti nikada. Rasporili su trudne žene po Gileadu, da bi zauzeli njihovu zemlju.
14. Zato ću spaliti zidine Rabe i sve njegove tvrđave. Svuda će odjekivati bojni pokliči, bitka će bjesnjeti poput oluje.
15. A kralj i njegovi službenici, bit će u zatočeništvo odvedeni.« Tako kaže BOG.

Amos 2:1-16
1. BOG kaže: »Kaznit ću stanovnike Moaba zbog njihovih brojnih zločina. Neću se predomisliti nikada. Oskvrnuli su i spalili kosti edomskoga kralja.
2. Zato ću spaliti zemlju Moab i sve tvrđave grada Keriota . Moapci će poginuti u metežu bitke, uz bojne pokliče i zvuk trube.
3. Uklonit ću njihovog vladara i pobiti njihove poglavare.« Tako je rekao BOG.
4. BOG kaže: »Kaznit ću stanovnike Jude zbog njihovih brojnih zločina. Neću se predomisliti nikada. Odbacili su BOŽJI zakon, nisu poštovali njegove odredbe. Na krivi put zaveli su ih lažni bogovi koje su i njihovi preci štovali.
5. Zato ću spaliti zemlju Judu i sve tvrđave grada Jeruzalema.«
6. BOG kaže: »Kaznit ću stanovnike Izraela zbog njihovih brojnih zločina. Neću se predomisliti nikada. Nevine ljude prodaju za malo srebra, zadužene siromahe šalju u roblje za samo par običnih sandala.
7. Gaze bespomoćni narod u prašini, guraju u stranu ljude u nevolji. Očevi i sinovi s istom djevojkom spavaju, nanose ljagu mom svetome imenu.
8. Kod svakog svetišta leže na odjeći koju su od siromašnih kao zalog za dug uzeli. U Hramu svog Boga piju vino koje su uzeli kao globu od ljudi.
9. A ja sam pred vama rastjerao Amorejce, visoke kao cedrove, snažne kao hrastove. Uništio sam im i plodove i korijenje.
10. Izveo sam vas iz Egipta, vodio po pustinji četrdeset godina da biste zauzeli zemlju Amorejaca.
11. Između vaših sinova birao sam proroke, neke od vaših mladića uzeo za Nazireje . Nije li to istina, izraelski narode?« Tako kaže BOG.
12. »A vi ste Nazireje tjerali da piju vino, prorocima zapovijedali da ne prorokuju.
13. Stenjat ćete pod teretom moje kazne, opterećeni kao kola žitom pretovarena.
14. Neće mi pobjeći ni najbrži od vas. Najsnažniji neće biti dovoljno jak. Ni ratnici neće uspjeti sačuvati život.
15. Čak će se i strijelci dati u bijeg. Ni najbrži vojnici neće pobjeći, ni konjanici svoje živote spasiti.
16. Tog će dana pobjeći najhrabriji ratnici, ostavljajući svoju odjeću za sobom.« Tako kaže BOG.

Amos 3:1-15
1. Izraelci, poslušajte ovu poruku! BOG govori protiv vas, protiv čitave obitelji koju je izveo iz Egipta:
2. »Od svih naroda na zemlji, samo sam vas izabrao. I zato ću vas sada kazniti za sve zlo koje ste učinili.«
3. Kada dvojica idu zajedno, nisu li se dogovorili?
4. Kada lav riče u šumi, nije li pronašao plijen? Kada mladi lav reži u brlogu, nije li nešto ulovio?
5. Može li se ptica uhvatiti u zamku ako u njoj nema mamca? Može li se zamka sama zatvoriti a da se u nju nešto ne uhvati?
6. Kada trube upozore grad na napad, neće li se ljudi uplašiti? Kada se na grad sruči katastrofa, nije li BOG to učinio?
7. Prije nego što Gospodar BOG nešto učini, on to svojim slugama prorocima objavi.
8. Tko se ne bi uplašio na zvuk lavlje rike? Tko ne bi prorokovao kada BOG progovori?
9. Objavite tvrđavama u Ašdodu i Egiptu: »Okupite se na brdima oko Samarije. Gledajte metež koji ondje vlada i ugnjetavanje među ljudima.«
10. »Oni ne znaju pravilno postupati«, kaže BOG. »Tvrđave su im pune stvari koje su nasilno oteli i opljačkali.«
11. Stoga, Gospodar BOG kaže: »Neprijatelj će vam zemlju opkoliti, srušiti vaše obrambene zidine i opljačkati utvrđene gradove.«
12. BOG kaže: »Izrael će biti kao janje u čeljustima lava. Pastir od takvog janjeta može spasiti tek dvije noge i komadić uha. Tako će se spasiti i Izraelci iz Samarije. Ostat će im samo ugao ležaja, komad daske od čitavog kreveta.«
13. Gospodar BOG Svevladar kaže: »Slušajte, pa upozorite potomke Jakova:
14. ‘Na dan kada budem narod Izraela kažnjavao za njihove grijehe, uništit ću žrtvenike u gradu Betelu. Odlomit će se rogovi žrtvenika i past će na tlo.
15. Srušit ću im sve njihove kuće, zimske i ljetne nastambe. Nestat će nastambe bjelokošću ukrašene, mnoge kuće bit će razorene.’« Tako je rekao BOG.

Psalmi 141:1-4
1. Davidova pjesma. Zovem te, BOŽE, brzo dođi k meni! Čuj mi glas kad zovem upomoć.
2. Prihvati moju molbu kao miris tamjana, dizanje mojih ruku kao večernju žrtvu.
3. Postavi mi stražu na usta, BOŽE, ne daj da govorim uludo.
4. Ukloni u meni svaku želju za zlom, za lošim djelima i krivim društvom. Udalji me s njihovih gozbi.

Izreka 29:25-25
25. Strah od ljudi je poput zamke, a tko se u BOGA pouzdaje, siguran je.

Otkrivenje 3:1-22
1. »Napiši anđelu Crkve u Sardu: ‘Ovako kaže onaj koji ima sedam Božjih duhova i sedam zvijezda: znam tvoja djela. Znam da govore da si živ iako si mrtav.
2. Probudi se! Učvrsti ono što je ostalo prije nego što i to umre. Jer, tvoja djela nisu dovoljno dobra pred mojim Bogom.
3. Zato se sjeti učenja koje si primio i čuo, vrši ga i obrati se! Ako ne budeš stražario, doći ću poput provalnika i nećeš znati kad ću te iznenaditi.
4. Pa, ipak, imaš nekoliko ljudi u Sardu koji se nisu okaljali. Oni će hodati sa mnom odjeveni u bijelo jer su toga dostojni.
5. Tako će u bijelo biti odjeven svaki pobjednik. Njegovo ime neću ukloniti iz Knjige života, nego ću ga priznati pred svojim Ocem i njegovim anđelima.
6. Onaj tko sluša, neka čuje što Duh govori crkvama!’«
7. »Napiši anđelu Crkve u Filadelfiji: ‘Ovako kaže onaj koji je svet i istinit. On ima Davidov ključ. Kad on nešto otvori, nitko to ne može zatvoriti. Kad on nešto zatvori, nitko to ne može otvoriti.
8. Ja znam tvoja djela. Evo, ostavio sam pred tobom otvorena vrata koja nitko ne može zatvoriti jer, unatoč tome što si slab, ti se držiš moga učenja i nisi ga se odrekao.
9. Postoji sinagoga koja pripada Sotoni. Ljudi u njoj kažu da su Židovi, ali nisu, nego lažu. Prisilit ću ih da dođu i poklone se pred tvojim nogama i dat ću im na znanje da sam te zavolio.
10. Poštovao si moju zapovijed da budeš ustrajan. Zauzvrat, poštedjet ću te vremena nevolje koje će snaći čitav svijet. Ono će doći da iskuša stanovnike Zemlje.
11. Ja dolazim uskoro. Drži se onoga što imaš, tako da ti nitko ne može oduzeti pobjednički vijenac!
12. Pobjednik će postati stup u hramu moga Boga i nikada više neće iz njega izaći, a ja ću na njemu napisati ime svoga Boga i ime grada svoga Boga, Novog Jeruzalema . Taj će grad sići s neba od moga Boga. Na njemu ću, također, napisati svoje novo ime.
13. Tko ovo sluša, neka čuje što Duh govori crkvama!’«
14. »Napiši anđelu Crkve u Laodiceji: ‘Ovo govori Amen , a on svjedoči vjerno i istinito. On je gospodar nad svime što je Bog stvorio i kaže ovako:
15. znam tvoja djela: nisi ni hladan ni vruć. Da si barem hladan ili vruć!
16. No zato što si mlak — ni hladan ni vruć — ispljunut ću te iz svojih usta.
17. Ti kažeš: Bogat sam. Obogatio sam se i ništa mi ne treba. Ali ne razumiješ da si upravo ti jadan, bijedan, siromašan, slijep i gol.
18. Savjetujem ti da od mene kupiš zlato pročišćeno u vatri. Tako ćeš zaista biti bogat. Kupi i bijelu odjeću i obuci je da se ne vidi tvoja sramotna golotinja! Kupi i pomast za oči da progledaš!
19. Ja ispravljam i odgajam sve one koje volim. Dakle, pokaži gorljivost i pokaj se!
20. Vidi! Ja stojim na vratima i kucam. Ako netko čuje moj glas i otvori vrata, ući ću k njemu i večerat ću s njim i on sa mnom.
21. Pobjedniku ću dati pravo da sjedi sa mnom na mojem prijestolju. Tako sam i ja pobijedio i sjeo sa svojim Ocem na njegovo prijestolje.
22. Onaj tko sluša, neka čuje što Duh govori crkvama!’«