A A A A A
Biblija u jednoj godini
Studeni 24

Jezekilja 39:1-29
1. »Čovječe, govori u moje ime protiv Goga. Reci da Gospodar BOG kaže: ‘Ja sam protiv tebe, Gože, vrhovni vladaru naroda Mešek i Tubal.
2. Okrenut ću te i dovući s dalekog sjevera i odvesti te na planine Izraela.
3. Izbit ću ti lûk iz lijeve ruke, a iz desne će ti ispasti strijele.
4. Poginut ćeš na brdima Izraela. Ti i sve tvoje postrojbe, svi narodi koji su uz tebe, poginut ćete u borbi. Dat ću vas za hranu svim vrstama ptica grabljivica. Proždrijet će vas divlje životinje.
5. Poginut ćete na otvorenim poljima. Ja sam tako odredio’, kaže Gospodar BOG.
6. ‘Poslat ću vatru na Magog i na sve one koji mirno žive u zemljama uz more. Shvatit će da sam ja BOG.
7. Usred svog naroda Izraela, objavit ću svoje sveto ime i neću više dopuštati da se oskvrnjuje. Narodi će shvatiti da sam ja BOG, Izraelova svetinja.
8. Evo, dolazi, dogodit će se’, kaže Gospodar BOG. ‘To je taj dan o kojem sam govorio.
9. Stanovnici izraelskih gradova izaći će u polja i naložiti vatru. Sakupit će sve oružje koje je preostalo od neprijatelja, male i velike štitove, lukove i strijele, toljage i koplja. Bacat će ih u vatru i spaljivati. Imat će ogrijev za sedam godina.
10. Neće morati sakupljati drva po poljima niti sjeći po šumama. Oružjem će ložiti vatru. Uzet će plijen od vojnika, koji su od njih plijenili, opljačkat će vlastite pljačkaše’, kaže Gospodar BOG.
11. ‘U to vrijeme, odredit ću mjesto u Izraelu gdje će Gog biti pokopan. Pokopat će ga u Dolini putnika, istočno od Mrtvog mora. Tu se više neće moći prolaziti jer će ondje biti sahranjen Gog i cijela njegova vojska. Od tada će se to mjesto zvati Dolina Gogove vojske.
12. Izraelski će ih narod sedam mjeseci sahranjivati kako bi očistili zemlju.
13. Svi ljudi iz naroda pokapat će neprijateljske vojnike i proslaviti se na dan kad pokažem svoju slavu’, kaže Gospodar BOG.
14. ‘Odredit će se ljudi koji će ukopavati preostala tijela da bi očistili zemlju. Sedam će mjeseci kružiti zemljom i tražiti leševe.
15. Hodat će naokolo i gledati. Ako netko vidi ljudsku kost, postavit će znak pokraj nje. Znak će ostati dok ne dođu grobari, odnesu je i zakopaju u Dolini Gogove vojske,
16. blizu grada Hamone . Tako će oni očistiti zemlju.’
17. Čovječe, reci da Gospodar BOG poručuje svim pticama i divljim životinjama: ‘Dođite sa svih strana i skupite se na veliku gozbu koju sam vam pripremio na planinama Izraela. Najest ćete se mesa i napiti krvi.
18. Jest ćete meso ratnika i piti krv zemaljskih vladara, kao da su meso i krv utovljenih ovnova, janjaca, jaraca i bikova iz Bašana.
19. Jest ćete masnog mesa dok se ne najedete i piti krvi dok se ne napijete, na gozbi koju ću za vas pripremiti.
20. Za mojim ćete se stolom najesti mesa konja i konjanika, moćnih ratnika i drugih vojnika’, kaže Gospodar BOG.
21. ‘Dopustit ću da i svi drugi narodi vide kako izvršavam kaznu i nadjačavam neprijatelja. Proslavit ću se među njima.
22. Od toga dana nadalje, izraelski će narod znati da sam ja njihov BOG.
23. Narodi će shvatiti da je izraelski narod otišao u progonstvo zbog svoje krivnje. Bili su mi nevjerni pa sam se okrenuo od njih. Predao sam ih neprijateljima pa su svi poginuli od mača.
24. Kaznio sam ih za gadosti i grijehe koje su činili. Okrenuo sam se od njih.’
25. Stoga, Gospodar BOG kaže: ‘Sada ću okrenuti na dobro sudbinu Jakovljeve obitelji. Smilovat ću se cijelome izraelskom narodu. Pokazat ću koliko mi je važna svetost mog imena.
26. Narod će morati podnositi svoju sramotu zbog svega što su učinili protiv mene. No živjet će mirno i sigurno u svojoj zemlji. Nitko ih neće uznemiravati.
27. Mnogi će se narodi uvjeriti da sam svet kad okupim svoj narod iz drugih naroda i dovedem ih iz neprijateljskih zemalja.
28. Izraelci će shvatiti da sam ja njihov BOG jer sam ih poslao u progonstvo među druge narode, a zatim ih okupio u njihovoj vlastitoj zemlji. Ni jednog od njih neću ostaviti u stranoj zemlji.
29. Izlit ću svoj Duh na narod Izraela i više se neću okrenuti od njega.’« Tako je rekao Gospodar BOG.

Jezekilja 40:1-49
1. Početkom dvadeset i pete godine našeg progonstva, desetog dana u mjesecu , obuzela me BOŽJA sila. Bilo je to četrnaest godina nakon pada Jeruzalema. Na samu godišnjicu, Bog me onamo odnio u viziji.
2. Imao sam viziju da me Bog odnio u zemlju Izrael i spustio na veoma visoku planinu. Na južnoj je strani bila skupina građevina koja je sličila gradu.
3. Bog me odnio do ulaza. Ondje je stajao čovjek koji je blistao kao da je od bronce. U ruci je imao laneno uže i štap za mjerenje.
4. Rekao mi je: »Čovječe, dobro gledaj i pažljivo slušaj! Obrati pažnju na sve što ću ti pokazati jer si doveden ovdje da bi ti to mogao vidjeti. Sve što vidiš, prenesi narodu Izraela.«
5. Tada sam ugledao zid koji je okruživao područje Hrama. Čovjek je uzeo svoj štap za mjerenje dugačak tri metra . Zatim je izmjerio zid. Debljina i visina zida odgovarale su dužini njegovog štapa.
6. Potom je otišao do istočnih vrata. Popeo se stepenicama i izmjerio dubinu praga. Odgovarala je dužini njegovog štapa.
7. Tu su se nalazile i bočne prostorije za stražare. Njihova dužina i širina odgovarale su dužini mjernog štapa, dok su zidovi između njih bili debljine dva i pol metra. Otvor vrata, kojim je završavao prolaz u područje Hrama, također je odgovarao dužini mjernog štapa.
8. Zatim je čovjek izmjerio ulazni prostor.
9. Bio je dužine četiri metra. Izmjerio je i debljinu nosivih zidova s obje strane. Bili su široki jedan metar. Ulazni prostor nalazio se na završetku prolaza koji je gledao prema Hramu.
10. Sa svake strane prolaza istočnih vrata bile su po tri male prostorije jednakih veličina i istih širina zidova.
11. Čovjek je izmjerio prolaz. Bio je širok pet metara, a dugačak šest i pol metara.
12. Ispred prostorija je bio zidić visine i debljine pola metra. Prostorije su bile kvadratnog oblika, sa stranicama dužine tri metra.
13. Čovjek je zatim izmjerio širinu prolaza od vanjskog ruba krova jedne prostorije do vanjskog ruba krova suprotne prostorije. Udaljenost je iznosila dvanaest i pol metara.
14. Zatim je izmjerio širinu svih nosivih zidova, uključujući zidove s obje strane prolaza u dvorište. Bilo je ukupno trideset metara.
15. Razmak od unutrašnjeg ruba vanjskih vrata do kraja čitavog prolaza iznosio je dvadeset i pet metara.
16. Zidovi bočnih prostorija, prolaza i trijema imali su male prozore , a unutrašnji su zidovi s obje strane prolaza bili ukrašeni palmama.
17. Tada me čovjek uveo u vanjsko dvorište Hrama. Ondje sam ugledao niz od trideset prostorija uz vanjski zid. Ispred njih se pružao pločnik koji je išao oko cijelog dvorišta.
18. Širina je pločnika odgovarala dužini ulaza. Pločnik se pružao od zidina u dvorište, sa svake strane ulaza. Bio je to donji pločnik.
19. Tada je moj vodič izmjerio udaljenost od donjeg ulaza do gornjeg ulaza, koji je vodio u unutrašnje dvorište. Iznosila je pedeset metara i bila je jednaka na istočnoj i na sjevernoj strani.
20. Tada je izmjerio dužinu i širinu sjevernih vrata u zidu vanjskog dvorišta.
21. Taj je prolaz imao tri prostorije sa svake strane, pregradne zidove i trijem. Imao je iste mjere kao prvi ulaz. Bio je dvadeset i pet metara dugačak, a dvanaest i pol metara širok.
22. Njegovi prozori, trijem i palme bili su istih dimenzija kao i kod istočnih vrata. S vanjske strane, do njega je vodilo sedam stepenica, a s druge je strane njegov trijem gledao u dvorište.
23. Kao ispred istočnih vrata, tako se i nasuprot sjevernih vrata nalazio ulaz u unutrašnje dvorište. Čovjek je izmjerio razmak između vanjskih i unutrašnjih vrata. Iznosio je pedeset metara.
24. Tada me poveo na jug, gdje sam ugledao južna vrata. Izmjerio je dimenzije njihovih pregradnih zidova i ulaznog prostora. Bile su jednake kao i na drugim vratima.
25. I tu su prostorije ulaznog prostora imale prozore. Ulaz je također bio dužine dvadeset i pet, a širine dvanaest i pol metara.
26. U njega se ulazilo sedmerim stepenicama, a završavao je ulaznim prostorom. I ovdje su pregradni zidovi s obje strane bili ukrašeni palmama.
27. Postojao je i južni ulaz u unutrašnje dvorište. Razmak od unutrašnjih do vanjskih južnih vrata iznosio je također pedeset metara.
28. Tada me vodič uveo kroz južna vrata u unutrašnje dvorište. Izmjerio ih je. Bila su jednaka kao i sva druga vrata.
29. Imala su bočne prostorije, pregradne zidove i ulazni prostor istih dimenzija. Duž zidova, uključujući zidove ulaznog prostora, nizali su se prozori svuda naokolo. Prolaz je bio dugačak dvadeset i pet, a širok dvanaest i pol metara.
30. Trijem je bio dugačak dvanaest i pol metara, a širok dva i pol metra.
31. Ulazni prostor južnih vrata gledao je na vanjsko dvorište, a pregradni zidovi bili su ukrašeni palmama. Do njega je vodilo osam stepenica.
32. Tada me čovjek odveo do istočnih vrata u unutrašnjem dvorištu. Izmjerio ih je. Bila su ista kao i druga vrata.
33. Bočne prostorije, pregradni zidovi i trijem imali su jednake dimenzije kao i drugdje. I ovdje su se duž cijelog prolaza i trijema nizali prozori svuda naokolo. Prolaz je i ovdje bio dužine dvadeset i pet te širine dvanaest i pol metara, a prozori su se nizali svuda naokolo.
34. Ulazni prostor gledao je na vanjsko dvorište, a do njega je vodilo osam stepenica. Pregradni su zidovi bili ukrašeni palmama.
35. Čovjek me zatim poveo do sjevernih vrata. Izmjerio ih je. Bila su jednaka kao i ostala vrata.
36. Bočne prostorije, pregradni zidovi i ulazni prostor imali su jednake dimenzije. Duž zidova su također bili urezani prozori, a prolaz je bio dužine dvadeset i pet te širine dvanaest i pol metara.
37. I ovaj je ulazni prostor gledao na vanjsko dvorište. Do njega je vodilo osam stepenica, a pregradni zidovi s obje su strane bili ukrašeni palmama.
38. U bočnim su zidinama ulaza bila vrata. Vodila su u prostoriju koja je služila za pranje životinja za žrtve paljenice.
39. Na svakoj su strani ulaznog prostora bila po dva stola. Na njima su se ubijale životinje koje su se koristile za žrtve paljenice, žrtve očišćenja i žrtve naknadnice.
40. Po dva su stola bila također na vanjskoj strani ulaznog prostora, s obje strane stepeništa sjevernih vrata.
41. Četiri su stola bila, dakle, s unutrašnje strane, a četiri s vanjske strane vrata. Bilo je ukupno osam stolova za klanje žrtvenih životinja.
42. Četiri stola, koja su se koristila za žrtve paljenice, bila su isklesana od kamena. Bili su dužine i širine sedamdeset i pet, a visine pedeset centimetara. Svećenici su na njima odlagali pribor za klanje životinja koje su se prinosile kao žrtve paljenice i druge vrste žrtava.
43. Ovdje su na zidovima visjele kuke za meso dužine dlana. Na stolove se polagalo meso žrtava.
44. Kad sam ušao u unutrašnje dvorište, ugledao sam dvije prostorije . Jedna je bila pored sjevernih vrata i gledala je na jug, dok je druga bila pored južnih vrata s pogledom na sjever.
45. Moj vodič je rekao: »Prostorija, koja gleda na jug, namijenjena je svećenicima koji obavljaju stražarsku dužnost za Hram,
46. a prostoriju koja gleda na sjever koriste svećenici koji su zaduženi za stražarsku službu kod žrtvenika. Oni su Sadokovi potomci i jedini su iz Levijevog plemena koji smiju prilaziti BOGU i služiti mu.«
47. Čovjek je zatim izmjerio unutrašnje dvorište. Bilo je u obliku kvadrata sa stranicama dužine pedeset metara. Žrtvenik je stajao ispred Hrama.
48. Tada me poveo u trijem Hrama i izmjerio bočne zidove. Zidovi su s obje strane bili debljine dva i pol metra, a širine jedan i pol metar. Prolaz među njima bio je širok sedam metara .
49. Širina trijema bila je deset metara, a dužina šest metara. Do njega je vodilo deset stepenica, a sa svake je strane trijema bio po jedan stup.

Psalmi 132:10-18
10. Zbog svoga sluge Davida, ne odbij svog pomazanika .
11. BOG se zakleo Davidu i od toga neće odstupiti: »Tvoji će potomci na prijestolju biti dovijeka.
12. Ako budu vjerni mom Savezu i zakonima, i njihovi će sinovi zauvijek kraljevati.«
13. BOG je odabrao Sion kao mjesto za svoj dom.
14. Rekao je: »Ovdje ću se naseliti, ovdje želim zauvijek stanovati.
15. Grad ću blagosloviti obiljem i nahraniti siromašne.
16. Svećenike ću odjenuti spasenjem, a vjernici će klicati od radosti.
17. Ovdje će vladati Davidova obitelj i nikad se neće ugasiti loza moga odabranog kralja.
18. Posramit ću njegove neprijatelje, a na glavi će mu sjajiti kruna.«

Izreka 29:5-5
5. Tko laska bližnjemu, postavlja mu klopku.

Jakova 5:1-20
1. Čujte, bogataši! Plačite i jaučite jer će vas snaći velike nevolje.
2. Vaše je bogatstvo istrunulo, a odjeću su vam izjeli moljci.
3. Vaše je zlato i srebro zahrđalo. Ta će hrđa svjedočiti protiv vas i poput vatre izjesti vaše tijelo. Nakupili ste blago u posljednjim danima.
4. Radnici su radili na vašim poljima, ali im vi niste platili. Oni sada viču protiv vas i Gospodar Svevladar čuo je plač onih koji su obrađivali vaša polja.
5. Na zemlji ste živjeli u raskoši i iskusili ste sva moguća zadovoljstva. Utovili ste se poput stoke prije klanja.
6. Osudili ste i ubili nevine, a oni vam se nisu suprotstavljali.
7. Stoga, braćo i sestre, budite strpljivi i čekajte Gospodinov dolazak. Sjetite se zemljoradnika koji strpljivo čeka dragocjene plodove zemlje dok ne prime ranu i kasnu kišu.
8. Tako i vi strpljivo čekajte. Ne gubite nadu! Gospodinov je dolazak blizu!
9. Ne mrmljajte, braćo i sestre, jedan protiv drugoga, da ne budete osuđeni. Gledajte! Sudac je pred vratima.
10. Braćo i sestre, neka vam proroci, koji su govorili u Gospodinovo ime, budu uzor. Oni su mnogo toga pretrpjeli i bili su strpljivi.
11. Znate da blagoslovljenima nazivamo one koji su ustrajali. Čuli ste za Jobovu strpljivost. Poznato vam je kako mu je Gospodin na kraju pomogao jer je Gospodin milostiv i milosrdan.
12. Iznad svega, braćo moja i sestre, ne prisežite ni Nebom ni Zemljom ni bilo kojom drugom prisegom. Kad mislite da, recite samo »da«, kada mislite ne, recite samo »ne«. Tako nećete biti osuđeni.
13. Ako je tko od vas u nevolji, neka moli. Ako je tko od vas radostan, neka pjeva zahvale.
14. Ako je tko od vas bolestan, neka pozove crkvene starješine. Mazat će ga uljem u Gospodinovo ime i moliti za njega.
15. Molitva izgovorena s vjerom iscijelit će bolesnoga. Gospodin će ga ozdraviti. Ako je počinio grijehe, Gospodin će mu oprostiti.
16. Dakle, ispovijedajte jedan drugome svoje grijehe i molite jedan za drugoga kako biste bili iscijeljeni. Molitva pravednog čovjeka moćna je i djelotvorna.
17. Ilija je bio čovjek, baš kao i mi. Molio je da ne bude kiše i kiša nije padala u toj zemlji tri i pol godine.
18. Zatim je Ilija molio da padne kiša. Nebo je dalo kišu i iz zemlje su izrasli usjevi.
19. Braćo moja i sestre, ako netko od vas skrene s puta istine, drugi mu može pomoći da se vrati.
20. Zapamtite: onaj tko vrati grešnika s njegovog pogrešnoga puta, spasit će njegovu dušu od smrti. Mnogi će mu grijesi biti oprošteni.