A A A A A
Biblija u jednoj godini
Studeni 10

Jezekilja 11:1-25
1. Duh me podigao i odnio do istočnih vrata BOŽJEGA Hrama. Ondje sam na ulazu ugledao skupinu od dvadeset i pet muškaraca. Među njima su bili neki od narodnih poglavara: Jaazanija — Azurov sin, i Pelatija — Benajin sin.
2. Bog mi je rekao: »Čovječe, ovo su ljudi koji smišljaju zlo i daju zle savjete stanovnicima grada.
3. Oni kažu: ‘Nećemo skoro graditi kuće. Ovaj je grad kao lonac, a mi smo meso u njemu.’
4. Stoga, čovječe, govori u moje ime protiv njih.«
5. Tada me obuzeo BOŽJI Duh. Rekao mi je: »Kaži da im poručuje BOG: ‘Narode Izraela, čujem što govorite i znam što mislite.
6. Vi ste krivi za mnoga ubojstva u ovom gradu. Napunili ste gradske ulice mrtvacima.
7. Zato vam Gospodar BOG sada kaže da su mrtvi u gradu kao meso u loncu. Ali, vas ću izvesti iz grada.
8. Bojite se mača, no spustit ću mač na vas’, rekao je Gospodar BOG.
9. ‘Istjerat ću vas iz ovoga grada i predati strancima. Učinit ću da vas oni kazne.
10. Past ćete ubijeni mačem. Kaznit ću vas ovdje, unutar granica Izraela, pa ćete znati da sam ja BOG.
11. Ovaj grad neće biti vaš lonac, niti ćete vi biti meso u njemu. No kaznit ću vas unutar granica Izraela.
12. Znat ćete da sam ja BOG iako niste živjeli prema mojim pravilima, niti ste izvršavali moje zapovijedi. Odlučili ste živjeti kao što žive drugi narodi oko vas.’«
13. I dok sam ja govorio u Božje ime, Pelatija, Benajin sin, pao je mrtav. Poklonio sam se licem do zemlje i glasno povikao: »O, Gospodaru BOŽE, potpuno ćeš uništiti sve koji su još preostali u Izraelu!«
14. Tada sam čuo BOGA kako mi govori:
15. »Čovječe, stanovnici Jeruzalema govore za tvoju braću prognanike, za cijeli izraelski narod: ‘Oni su daleko od BOGA. Ova je zemlja sada dana nama i zato je naša.’
16. Zato im reci da Gospodar BOG poručuje: ‘Iako sam ih protjerao daleko u druge zemlje i raspršio ih među druge narode, ja sam djelomično postao njihovo svetište tamo gdje su morali otići.’
17. A prognanicima reci da Gospodar BOG kaže: ‘Protjerao sam vas među druge narode, u druge zemlje, ali ipak ću vas opet okupiti i vratiti vam zemlju Izrael.
18. Kad se moj narod vrati, uklonit će odavde sve odvratne kipove i gnjusne idole.
19. Dat ću im nepodijeljeno srce. Stavit ću u njih novi Duh. Izvadit ću iz njih tvrdo srce od kamena i dati im meko srce od krvi i mesa.
20. Tada će živjeti prema mojim pravilima i držati moje zapovijedi. Oni će biti moj narod, a ja ću biti njihov Bog.
21. No kaznit ću one čija srca pripadaju odvratnim, gnjusnim idolima. Ti ljudi, koji čine zlo, dobit će što su zaslužili’, kaže Gospodar BOG.«
22. Tada su krilata bića raširila svoja krila i podigla se u zrak, skupa s kotačima. Slava Izraelovog Boga bila je nad njima.
23. BOŽJA slava podigla se i napustila grad. Zaustavila se na brdu istočno od Jeruzalema .
24. A mene je Duh podigao i odnio u viziji, koja je bila od Božjeg Duha, kod izraelskih prognanika u Babilon. Tada me vizija napustila,
25. a ja sam prognanicima ispričao sve što mi je rekao i pokazao BOG.

Jezekilja 12:1-28
1. Čuo sam BOGA kako mi govori:
2. »Čovječe, živiš među buntovnicima. Imaju zdrave oči a ne vide, imaju zdrave uši a ne čuju, jer su neposlušni buntovnici.
3. Zato ti, čovječe, spremi svoje stvari i pripremi se za odlazak. Kreni dok je još dan i neka te svi vide. Idi kao da si zarobljenik kojeg odvode daleko odavde. Možda će tada shvatiti iako su toliko tvrdoglavi buntovnici.
4. Dok je još dan i ljudi promatraju, iznesi van svoju torbu. Uvečer, dok ljudi gledaju, otiđi. Pravi se kao da odlaziš u progonstvo.
5. Pred svima njima, prokopaj zid i izađi kroz rupu koju si prokopao.
6. Dok ljudi gledaju, stavi svoju torbu na leđa i kreni u suton. Pokrij lice, da ne vidiš zemlju. Učinit ću te znakom upozorenja za sve Izraelce.«
7. Učinio sam kako mi je bilo naređeno. Tijekom dana sam iznio svoju torbu, praveći se da odlazim u progonstvo. Uvečer sam rukama prokopao prolaz u zidu. U suton sam otišao. Svi su me vidjeli kako odlazim i nosim svoju torbu na ramenu.
8. Ujutro sam čuo BOGA kako mi govori:
9. »Čovječe, jesu li te oni buntovni Izraleci pitali što to radiš?
10. Kaži da im Gospodar BOG poručuje: ‘Ovo se proroštvo odnosi na vladara u Jeruzalemu i na sve Izraelce koji tu žive.’
11. Reci im: ‘Ja sam vam znak upozorenja. Dogodit će im se ono što sam izveo. Bit će odvedeni u zarobljeništvo.’
12. A vladar u Jeruzalemu bit će prisiljen uzeti svoje stvari i noću se iskrasti kroz rupu u zidu. Pokrit će svoje lice i neće vidjeti zemlju.
13. Razapet ću nad njim svoju mrežu. Uhvatit će se u moju zamku. Odvest ću ga u Babiloniju, zemlju Babilonaca. Neće je vidjeti, a ondje će umrijeti.
14. Sve ću njegove ljude rastjerati i raspršiti mu cijelu vojsku na sve strane svijeta . Isukat ću mač i tjerati ih pred sobom.
15. Shvatit će da sam ja BOG kad ih protjeram među druge narode i u druge zemlje.
16. Samo nekoliko njih ću poštedjeti. Oni će uspjeti izbjeći mač, glad i bolest, no samo zato da bi drugim narodima mogli pričati o svim grozotama koje su činili protiv mene. Tako će ovi prognanici znati da sam ja BOG.«
17. Tada sam opet čuo BOGA kako mi govori:
18. »Čovječe, pravi se da si jako uplašen. Tresi se dok jedeš svoju hranu i drhti dok piješ vodu.
19. Reci ljudima da Gospodar BOG poručuje ovo o Jeruzalemu i cijeloj zemlji Izrael: ‘U strahu će jesti svoj kruh i u očaju piti svoju vodu. Zemlja će im biti opustošena zbog nasilja koje čine.
20. Gradovi, koji su sada naseljeni, uskoro će biti razoreni. Zemlja će biti opustošena, a vi, prognanici, tada ćete shvatiti da sam ja BOG.’«
21. Čuo sam BOGA kako mi govori:
22. »Čovječe, zašto vi imate ovu izreku o zemlji Izrael: ‘Dani prolaze, ne ispunjavaju se vizije?’«
23. Reci da im Gospodar BOG poručuje: »Učinit ću da tome dođe kraj. Ta se izreka više neće koristiti među narodom Izraela. Sada će se govoriti: ‘Uskoro dolazi vrijeme kad će se ispuniti sve vizije.’
24. Među narodom Izraela više neće biti lažnih vizija, ni varavih proricanja.
25. Jer, ja sam BOG. Ako kažem da će se nešto dogoditi, onda će tako i biti. Nema više odlaganja. Učinit ću to za vašeg života, buntovni narode. Uskoro ću govoriti, ali ću to odmah i izvršiti.« Tako je rekao Gospodar BOG.
26. I opet sam čuo BOGA kako mi govori:
27. »Čovječe, Izraelci govore da se tvoje vizije i proroštva odnose na daleku budućnost, mnogo godina od sada.
28. Zato im reci da Gospodar BOG kaže: ‘Ni jedna moja riječ više se neće odlagati. Što izgovorim, to će se ostvariti. Tako vam poručuje Gospodar BOG.’«

Psalmi 122:1-5
1. Davidova pjesma pri usponu u Hram. Bio sam sretan kad su rekli: »Hajdemo u BOŽJI Hram!«
2. I evo nas, sada stojimo na vratima Jeruzalema.
3. Jeruzalem je izgrađen kao grad jedinstva.
4. Ovdje se plemena okupljaju, ljudi koji pripadaju BOGU. Jer, zakon u Izraelu glasi, da se ovdje BOŽJE ime slavi.
5. Ovdje su prijestolja i sudišta kraljeva iz Davidove loze.

Izreka 28:17-18
17. Krivac za ubojstvo srlja u grob. Neka mu nitko ne pomaže.
18. Tko živi pošteno, ima sigurnost, a pokvarenjak iznenada propada.

Hebrejima 6:1-20
1. Stoga, ostavimo za sobom osnovno učenje o Kristu i okrenimo se zrelosti, ne vraćajući se na početak. Počeli smo tako što smo se okrenuli od beskorisnih djela i povjerovali Bogu.
2. Primili smo pouku o uranjanjima, polaganju ruku, uskrsnuću mrtvih i vječnom sudu.
3. To ćemo i učiniti uz Božje dopuštenje.
4. Ima onih koji su upoznali vjeru pa je napustili. Bili su prosvijetljeni, okusili su nebeski dar i primili Svetog Duha.
5. Iskusili su dobrotu Božje riječi i snagu novog svijeta koji dolazi,
6. a zatim otpali od vjere. Oni se ne mogu obnoviti da se obrate jer ponovo razapinju Božjega Sina za sebe i javno ga sramote.
7. Zemlja, koju natapa kiša što često na nju pada i daje urod, korisna je onima koji je obrađuju i prima Božji blagoslov.
8. No zemlja koja rađa trnje i korov, bezvrijedna je i prijeti joj prokletstvo. Bit će uništena u vatri.
9. Iako ovako govorimo, dragi prijatelji, za vas smo sigurni da vas čeka bolje, ono što ide uz spasenje.
10. Uistinu, Bog nije nepravedan pa da zaboravi vaša prošla i sadašnja djela i ljubav koju ste pokazali prema njemu pomažući onima koji su njegovi.
11. No mi želimo da svatko od vas pokaže istu revnost do samoga kraja, kako biste doživjeli ispunjenje nade.
12. Ne želimo da postanete lijeni, već, naprotiv, da oponašate one koji vjerom i strpljivošću primaju Božja obećanja.
13. Bog je dao Abrahamu obećanje. Budući da nije postojalo ništa uzvišenije od njega samoga čime bi mogao prisegnuti, Bog je prisegnuo samim sobom.
14. Rekao je: »Doista ću te obilno blagosloviti i dati ti brojno potomstvo.«
15. I tako je Abraham, strpljivo čekajući, dobio što mu je obećao Bog.
16. Ljudi uvijek prisežu nečim uzvišenijim od sebe da bi potvrdili svoj iskaz i time se rješava rasprava.
17. Bog je želio nasljednicima obećanja jasno pokazati nepromjenjivost svoje namjere. Zato je prisegom zajamčio ispunjenje obećanja.
18. Bog je dao i obećanje i prisegu. To dvoje ne može se mijenjati i Bog ne može lagati. Stoga, mi, koji u Bogu nalazimo sigurnost, imamo veliko ohrabrenje da se čvrsto držimo nade koju nam daje Bog.
19. Ta je nada sidro našoj duši jer je čvrsta i pouzdana. Ona prodire iza zastora, u Svetinju nad svetinjama.
20. Onamo je, kao naš prethodnik, ušao Isus. On je postao vrhovni svećenik poput Melkisedeka.