A A A A A
Biblija u jednoj godini
Listopad 20

Jeremija 25:1-38
1. U četvrtoj godini vladavine judejskoga kralja Jojakima, Jošijinog sina, a to je bila prva godina vladavine kralja Nabukodonosora u Babilonu, Jeremija je čuo poruku koja se odnosila na sve Judejce.
2. Ovo je poruka koju je prorok Jeremija obznanio cijelom narodu Jude i svim stanovnicima Jeruzalema:
3. »Dvadeset i tri sam godine, stalno, primao poruke od BOGA. Obraćao mi se od trinaeste godine vladavine judejskoga kralja Jošije, Amonovog sina, pa sve do današnjeg dana. Vjerno sam vam prenosio njegove poruke, ali niste me slušali.
4. BOG vam je stalno slao svoje sluge proroke, ali niste ih slušali. Niste na njih obraćali pažnju.
5. Govorili su vam: ‘Svatko od vas treba odustati od krivog načina života i od svojih loših postupaka. Ako se promijenite, moći ćete živjeti u zemlji koju je BOG odavno predao vama i vašim precima, da vam pripadne zauvijek.’
6. A BOG je rekao: ‘Nemojte slijediti druge bogove. Ne služite im i ne klanjajte se pred njima. Pa to su samo kipovi koje je netko izradio. Ne izazivajte me, pa vam neću učiniti ništa nažao.
7. Ali vi niste poslušali, nego ste štovali kipove koje je netko napravio, kao da ste me htjeli toliko razljutiti da vam naudim.’«
8. Stoga, BOG Svevladar poručuje: »Zato što me niste slušali,
9. sad šaljem na vas sve narode sa sjevera i babilonskoga kralja Nabukodonosora koji izvršava moju volju. Ja ću ga dovesti da povede rat protiv ove zemlje i njezinih stanovnika, i protiv svih okolnih naroda. Ja ću ih potpuno uništiti i pretvoriti u nešto užasno. Jedni će se zaprepastiti kad ih vide, a drugi će se izrugivati.
10. Učinit ću da nestanu zvukovi veselja i radosti, glasovi mladenaca. Neće se više čuti okretanje mlinskog kamena, a uvečer neće svijetliti svjetiljke.
11. Cijela će se zemlja pretvoriti u pustoš i užas, a svi ovi ljudi sljedećih će sedamdeset godina biti pod vlašću babilonskoga kralja.
12. A nakon sedamdeset godina, kaznit ću kralja Babilona i njegov narod zbog njihova grijeha«, kaže BOG. »Njihovu ću zemlju zauvijek pretvoriti u pustoš.
13. Sva razaranja u Babilonu, o kojima sam govorio, sve što je Jeremija prorokovao svim ovim narodima i zapisano je u ovoj knjizi, sve će se dogoditi.
14. Babilonci će morati služiti mnogim narodima i velikim kraljevima. Kaznit ću ih za sve što su činili.«
15. BOG Izraela mi je rekao: »Jeremijo, uzmi ovu čašu vina iz moje ruke. Puna je moje srdžbe. Šaljem te mnogim narodima. Neka svi piju iz nje.
16. Oni će piti, pijani teturati i povraćati. Potpuno će se izbezumiti od rata koji ću im uskoro poslati.«
17. Uzeo sam čašu iz BOŽJE ruke. Svim narodima kod kojih me BOG poslao, dao sam da piju.
18. Ponudio sam piće stanovnicima Jeruzalema i judejskih gradova, njihovim kraljevima i poglavarima. Učinio sam to da bi sve postalo pustoš i ruševina, kao što je i danas , da bi se ljudi zgražavali i spominjali ovo mjesto u svojim kletvama.
19. Također, pili su faraon i njegovi službenici, narodni poglavari i cijeli egipatski narod.
20. Pili su i svi strani narodi koji su se ondje zatekli, kao i svi kraljevi iz zemlje Us . Svi kraljevi s područja Filisteje, koji su upravljali gradovima Aškelonom, Gazom, Ekronom te ostacima grada Ašdoda, također su pili.
21. Potom su pili i ljudi iz Edoma, Moaba i Amona.
22. Svi kraljevi Tira i Sidona, kao i svih zemalja uz obale Mediterana, pili su iz čaše koju sam im ponudio.
23. Pili su i ljudi iz Dedana, Teme i Buza, kao i svi oni koji imaju običaj rezati kosu na sljepoočnicama.
24. Pili su i kraljevi Arabije, čiji narodi žive u pustinji.
25. Svi kraljevi Zimrija, Elama i Medije pili su iz čaše.
26. Svi kraljevi sa sjevera, bili blizu ili daleko jedni drugima, pili su iz čaše. I sva ostala kraljevstva na zemlji, pili su jedno za drugim iz čaše. A posljednji će piti kralj Babilona .
27. »Reci tim narodima i kraljevima da BOG Svevladar, Bog Izraela, poručuje: ‘Pijte! Opijte se, pa povraćajte! Padnite i nemojte više ustati! Donosim rat među vas zbog kojeg ćete pasti i više nećete ustati.’
28. Ako odbiju uzeti moju čašu iz tvoje ruke i piti, reci im: ‘BOG Svevladar vam zapovijeda: Pijte!
29. Jer, već sam započeo razaranje u Jeruzalemu, gradu koji je posvećen meni. Mislite li da ćete se izvući nekažnjeni? Griješite! Bit ćete kažnjeni! Šaljem ratna razaranja koja će pogoditi sve ljude na zemlji.’« Tako je rekao BOG Svevladar.
30. »Jeremijo, objavi im sve što ti kažem: ‘BOG će s nebesa zarikati kao lav, povikati iz svog svetoga Hrama, zarežati na Jeruzalem. Vikat će kao oni što gaze grožđe, svi će ga ljudi na zemlji čuti.
31. Glas će mu odjeknuti do kraja svijeta jer BOG podiže optužbe protiv naroda. Sudit će cijelom čovječanstvu, a zlotvore mačem pogubiti.’« Tako je rekao BOG.
32. BOG Svevladar poručuje: »Razaranje se širi po zemljama, od jednog do drugog naroda. Nadire i bjesni kao strašna oluja, iz najdaljih dijelova svijeta.«
33. Toga će dana leševi onih koje je BOG pobio pokriti cijelu zemlju, od jednog do drugog kraja svijeta. Nitko neće za njima žaliti. Nitko ih neće pokupiti niti sahraniti. Ostat će ležati kao gnojivo na tlu.
34. Pastiri, glasno plačite i naričite! Vodiči stada, valjajte se u prašini! Jer, došlo je vaše vrijeme da budete poklani. Rasut ćete se kao krhotine razbijene glinene zdjele.
35. Pastiri se nemaju kamo sakriti, vodiči stada ne mogu pobjeći.
36. Čujem plač pastira, krik vođa stada, jer BOG njihove pašnjake uništava.
37. Mirne livade ležat će opustošene, sve zbog siline BOŽJE srdžbe.
38. Bog je ostavio svoje mjesto, kao mladi lav svoju spilju, jer njihova zemlja će postati pustoš zbog vojske koja napreduje i zbog BOŽJEG strašnoga gnjeva.

Jeremija 26:1-24
1. Na početku vladavine judejskoga kralja Jojakima, Jošijinog sina, došla je poruka od BOGA:
2. »BOG kaže: ‘Jeremijo, idi u dvorište BOŽJEGA Hrama i govori ljudima koji dolaze iz svih judejskih gradova u Hram štovati BOGA. Reci im sve što ti budem zapovjedio. Ništa nemoj prešutjeti.
3. Možda će te poslušati i odustati od svog zloga načina života. Ako se promijene, ja ću se predomisliti i neću ih kazniti za njihova zla djela.
4. Reći ćeš da im BOG poručuje: Morate me slušati i slijediti upute koje sam vam dao.
5. Obratite pažnju na ono što vam govore moji sluge proroci, koje vam stalno iznova šaljem, iako ih nikada niste slušali.
6. Ako ne budete poslušni, uništit ću ovaj Hram kao što sam uništio svetište u Šilu . Ljudi iz cijelog svijeta spominjat će Jeruzalem kao primjer prokletstva.’«
7. Svećenici, proroci i sav okupljeni narod čuli su što je Jeremija rekao u BOŽJEM Hramu.
8. Kad je izrekao sve što mu je BOG zapovjedio da kaže, zgrabili su ga svećenici, proroci i drugi ljudi. Vikali su: »Zbog ovoga ćeš umrijeti!
9. Kako možeš reći da će Hram biti uništen kao svetište u Šilu? Ne možeš govoriti da će Jeruzalem biti opustošen i napušten! Kako se usuđuješ to izjaviti u BOŽJE ime!« Svi su okružili Jeremiju u dvorištu BOŽJEGA Hrama.
10. Kad su to čuli kraljevski službenici Jude, popeli su se iz kraljevske palače do Hrama. Zauzeli su svoja sudačka mjesta na Novim vratima što vode u Hram.
11. Tada su svećenici i proroci, pred kraljevim službenicima i narodom, izjavili: »Ovaj je čovjek zaslužio smrt zato što je govorio protiv ovoga grada, kao što ste i sami čuli.«
12. Potom se Jeremija obratio kraljevim službenicima i okupljenom narodu: »BOG me poslao da to objavim o ovome Hramu i ovome gradu. Sve što ste čuli, dolazi od njega.
13. Stoga, promijenite svoj život i počnite činiti dobro. Budite poslušni svom BOGU pa će se on predomisliti i neće vas kazniti kao što je zaprijetio.
14. A što se mene tiče, u vašoj sam vlasti. Postupite sa mnom kako mislite da treba.
15. No, ako me ubijete, znajte da ćete sigurno snositi krivnju za prolijevanje nevine krvi. Krivnju će snositi ovaj grad, kao i svi njegovi stanovnici. Jer, BOG me zaista poslao da vam prenesem njegovu poruku.«
16. Tada su kraljevi službenici i svi okupljeni rekli svećenicima i prorocima: »Ovaj čovjek ne zaslužuje smrt jer nam je govorio u ime našeg BOGA.«
17. Tada su istupili neki od starješina iz judejskih sela i obratili se svim okupljenima.
18. Rekli su: »U vrijeme judejskoga kralja Ezekije djelovao je prorok Mihej iz grada Morešeta. On je rekao svim Judejcima da im BOG Svevladar poručuje: ‘Sion će biti preoran kao polje, Jeruzalem će postati gomila krša, a goru na kojoj stoji Hram obrast će šikara.’
19. Judejski kralj Ezekija i Judejci nisu pogubili Miheja. Ezekija je poštovao BOGA i trudio se steći njegovu milost pa je BOG popustio i nije sručio zlo na Judejce kao što im je bio zaprijetio. Ako ubijemo Jeremiju, navući ćemo na sebe veliku nesreću.«
20. Još je jedan čovjek prorokovao u ime BOGA. Bio je to Urija, Šemajin sin iz Kirjat Jearima. Protiv ovoga grada i ove zemlje govorio je isto što i Jeremija.
21. Kad su kralj Jojakim, svi njegovi vojni zapovjednici i velikodostojnici čuli što govori Urija, željeli su ga pogubiti. Ali, on je to čuo pa se uplašio i pobjegao u Egipat.
22. Kralj Jojakim za njim je poslao Elnatana, Akborovog sina, s grupom ljudi.
23. Doveli su Uriju iz Egipta i odveli ga pred kralja Jojakima koji ga je dao pogubiti mačem, a njegovo tijelo baciti u zajedničku grobnicu za siromašne.
24. No to se nije dogodilo Jeremiji jer ga je podržavao Ahikam , Šafanov sin. On je uspio spriječiti da prorok padne u ruke onih koji su ga željeli ubiti.

Psalmi 119:25-32
25. Ležim, umirući u prašini. Održi me na životu, kao što si obećao.
26. Pričao sam ti kako živim, a ti si mi odgovorio. Sad me pouči svojim uredbama.
27. Daj da razumijem tvoja pravila, razmišljat ću o tvojim čudesima.
28. Tuga me moja ubija, ojačaj me svojom riječju.
29. Ne daj da krivim putem krenem, blagoslovi me svojim učenjem.
30. Želim ti biti vjeran, slijedim tvoje prosudbe.
31. Bože, tvojih pravila se držim, nikad ne daj da se sramotim.
32. Revno slijedim tvoje zapovijedi jer mi ti daješ želju da ih sve bolje razumijem.

Izreka 27:17-17
17. Željezo oštri željezo, a čovjek oštri um drugog čovjeka.

2 Solunjanima 2:1-17
1. Sada vam, braćo i sestre, imamo nešto reći što se tiče dolaska našega Gospodina Isusa Krista i našeg susreta s njim.
2. Nemojte olako izgubiti razum ili se uznemiriti ako čujete da je Gospodinov dan već došao. Neki to mogu reći tvrdeći da imaju proročki duh, ili to pripisati učenju ili pismu koje smo, navodno, mi napisali.
3. Pazite da vas tko ne prevari na bilo koji način! Gospodinov dan neće doći dok ne dođe do otpada od Boga i dok se ne otkrije Čovjek Grijeha, koji će biti uništen .
4. On će se suprotstaviti i uzvisiti nad svime što se naziva Bogom i nad svime što štuju ljudi. Čak će doći u Božji hram, sjesti na prijestolje i proglasiti sebe Bogom.
5. Sjećate li se da sam vam o tome govorio dok sam bio s vama?
6. Znate li što ga sada zadržava, da se pojavi u pravo vrijeme?
7. Govorim vam to jer je tajna sila zla već na djelu. Međutim, postoji netko tko za sada sprečava tu silu zla. Nastavit će sve dok ne bude uklonjen.
8. Tada će se pojaviti Čovjek Grijeha, a Gospodin Isus ubit će ga dahom svojih usta i uništiti svojim slavnim dolaskom.
9. Čovjek Grijeha će doći uz Sotonino djelovanje. Imat će svakovrsne moći i izvoditi lažne znakove i čuda.
10. Koristit će se svim vrstama zla i prijevare, zavodeći one koji su na putu propasti jer nisu željeli pristati uz istinu koja ih je mogla spasiti.
11. Zato im Bog šalje moćnu zabludu, da povjeruju u laž.
12. Tako će biti osuđeni svi koji nisu vjerovali u istinu, nego su uživali u zlu.
13. Moramo uvijek zahvaljivati Bogu za vas, braćo i sestre, koje voli Bog. Bog vas je od početka izabrao za spasenje, koje se ostvaruje posvećenjem Duha i vjerom u istinu.
14. Na to vas je spasenje Bog pozvao Radosnom viješću koju smo vam mi propovijedali. Tako ćete sudjelovati u slavi našega Gospodina Isusa Krista.
15. Stoga, braćo i sestre, stojte čvrsto i pridržavajte se učenja koje smo vam predali — bilo riječima ili pismom koje smo vam poslali!
16. Sada neka sâm naš Gospodin Isus Krist i Bog, naš Otac, koji je pokazao svoju ljubav prema nama i u svojoj nam milosti dao vječnu utjehu i dobru nadu,
17. ohrabri vaša srca i ojača vas u svemu dobrom što radite i govorite.