A A A A A
Biblija u jednoj godini
Listopad 1

Izaija 53:1-12
1. »Tko je povjerovao našoj poruci? Kome se otkrilo BOŽJE djelo?«
2. »Iznikao je pred njim kao mala biljka, iz korijena u sasušenoj zemlji. Na njemu nije bilo ljepote ni sjaja koje bismo mogli gledati. Njemu nas nije privuklo ništa u njegovom izgledu.
3. Bio je izrugivan i omalovažavan, podnosio je patnje i boli. Prezreli smo ga i odbacili.
4. A on je zapravo uzeo naše bolesti i podnosio naše boli dok smo mislili da ga Bog kažnjava i da mu nanosi bol.
5. Zbog naših je prijestupa bio izranjavan, zbog naših zlodjela satran. Njega je snašla kazna koja nas je iscijelila. Ozdravljeni smo njegovim ranama.
6. Svi smo zalutali kao ovce, svatko je išao svojim putem. A BOG je svu našu krivnju natovario na njega.
7. Zlostavljali su ga i mučili, ali on nije otvorio svoja usta. Kao što janje vode na klanje i kao što je ovca nijema pred onima koji je šišaju, on nije pustio glasa.
8. Nakon nepoštenog suđenja, odveli su ga. Tko je znao što će biti s njim? Iz zemlje živih je uklonjen. Za grijehe svoga naroda, do smrti je prebijen.
9. Odredili su mu grob među zločincima, ali je ukopan u grobnicu bogatoga — iako nije počinio nikakvo nasilje, niti govorio laži i prijevare.
10. Ali BOG je bio zadovoljan svojim slugom koji je podnio toliku bol. Premda je dao svoj život kao žrtvu za grijeh, živjet će dugo i vidjeti potomke, kroz njega će se ispuniti BOŽJA volja.
11. Nakon svoje muke, vidjet će svjetlost i bit će zadovoljan svime što je učinio.« Bog kaže: »Moj će pravedni sluga mnoge učiniti pravednima i snosit će njihovu kaznu.
12. Zato ću mu dati mnoštvo u baštinu, a plijen će dijeliti s pobjednicima. Jer, svoj je život predao do smrti i ubrojio se među prijestupnike. Ponio je grijeh mnogih i zauzeo se za grešnike.«

Izaija 54:1-17
1. BOG govori: »Pjevaj, nerotkinjo, ti koja nisi rađala! Zapjevaj i kliči, ti koja nisi imala trudove. Više ima djece žena koja je sama nego ona što ima muža.
2. Proširi mjesto za svoj šator, raširi šatorske zastore, produži konopce, ojačaj kolčiće.
3. Jer, proširit ćeš se desno i lijevo; tvoji će potomci oduzeti posjed narodima i nastaniti se u njihovim pustim gradovima.
4. Ne boj se, jer se nećeš postidjeti, ne plaši se sramote, jer nećeš biti ponižena. Zaboravit ćeš sramotu iz svoje mladosti i nećeš se sjećati poniženja svoga udovištva.
5. Jer, tvoj Stvoritelj ti je muž , a zove se BOG Svevladar. Izraelova Svetinja tvoj je Otkupitelj, zovu ga Bog cijelog svijeta.
6. BOG te je pozvao kao žalosnu i ostavljenu ženu, kao mladu ženu koja je odbačena«, to kaže tvoj Bog.
7. »Nakratko sam te napustio, ali vratit ću te u velikoj samilosti.
8. Na tren sam, i u naletu ljutnje, sakrio lice od tebe, ali smilovat ću ti se u vječnoj ljubavi«, kaže BOG, tvoj Otkupitelj.
9. »Ovo je vrijeme poput Noina. Kao što sam se Noi zakleo da vode više neće potopiti zemlju, tako se i sada zaklinjem da više neću biti ljut na tebe i da te više neću koriti.
10. Da se i planine poljuljaju i bregovi pretvore u prašinu, neće se poljuljati moja ljubav za tebe, niti će se raskinuti moj savez mira«, to kaže BOG koji ti se smilovao.
11. »O, jadni grade! Oluje su te šibale, a nitko te nije utješio. Podići ću te ponovo od tirkiza, temelji će ti biti od smaragda.
12. Napravit ću ti grudobrane od rubina, vrata od blještavih dragulja, a zidine od dragog kamenja.
13. Sve tvoje sinove poučit će BOG, a tvoja će djeca uživati veliki mir.
14. Bit ćeš utemeljen na pravednosti, slobodan od ugnjetavanja, nećeš se ničega plašiti. Strah će biti udaljen od tebe, neće ti se niti primaknuti.
15. Ako te tko i napadne, nisam ga ja poslao. Tko te god napadne, zbog tebe će i pasti.«
16. »Evo, ja sam stvorio kovača. On raspaljuje žeravicu i iz nje vadi oružje da ga kuje. A stvorio sam i razarača, da uništava.
17. Oružje skovano protiv tebe neće te pobijediti. Ušutkat ćeš svaki jezik koji te optužuje. To je nasljedstvo BOŽJIH slugu jer sam ih ja opravdao«, kaže BOG.

Psalmi 113:1-4
1. Slava BOGU! Slavite ga, vi BOŽJE sluge, hvalite BOŽJE ime!
2. Neka se BOŽJE ime slavi od sada pa do vječnosti.
3. Neka se BOŽJE ime hvali od zore do zalaska sunca.
4. BOG je iznad svih naroda, slava mu je i nad nebesima.

Izreka 26:17-19
17. Umiješati se u tuđu svađu je kao vući za uši psa lutalicu.
18. Poput luđaka koji ispaljuje smrtonosne goruće strijele,
19. onaj je tko prevari bližnjega pa kaže da se samo šalio.

Efežanima 3:1-21
1. Zato sam ja, Pavao, zarobljenik jer služim Isusu Kristu za dobro vas nežidova.
2. Sigurno znate za zadatak koji mi je Bog, po svojoj milosti, dao za vaše dobro.
3. Objavio mi je svoj tajni plan, kao što sam vam već ukratko napisao.
4. Ako to pročitate, vidjet ćete da poznajem tajnu istinu o Kristu.
5. Prošlim naraštajima ta se tajna nije otkrivala, a sada je otkrivena svetim apostolima i prorocima po Duhu.
6. Ta tajna je da su po Radosnoj vijesti i nežidovi, zajedno sa Židovima, nasljednici onoga što je pripremio Bog. Oni su dijelovi istoga tijela i zajedno dijele obećanje koje je Bog dao u Isusu Kristu.
7. Postao sam sluga Radosne vijesti. To je dar Božje milosti koja mi je darovana po njegovoj snazi.
8. Meni, najmanjem među svim Božjim ljudima, darovan je taj dar propovijedanja nežidovima o Kristovom neistraživome bogatstvu.
9. Bog mi je dao zadatak da svima otkrijem namjeru Božje tajne istine. Od početka svijeta taj je plan bio skriven u Bogu koji je stvoritelj svega što postoji,
10. da bi kroz Crkvu obznanio vladarima i vlastima u nebeskim prostorima svoju raznoliku mudrost.
11. To je u skladu s Božjim planom koji je imao od početka vremena, a na kraju ga je i ostvario u Isusu Kristu, našem Gospodinu.
12. U njemu možemo slobodno i bez straha doći pred Boga, puni pouzdanja, kroz vjeru u Krista .
13. Stoga, molim da se ne obeshrabrite zbog patnji koje podnosim za vas. Moje su patnje za vašu korist .
14. Zbog toga klečim pred Ocem.
15. Od njega čitava obitelj na Nebu i na Zemlji prima svoje pravo ime.
16. Molim da vam dâ, prema bogatstvu svoje slave, da budete ojačani po Duhu u svojem unutarnjem biću.
17. Molim da Krist po vjeri živi u vašim srcima te da budete ukorijenjeni i utemeljeni u ljubavi.
18. Molim da možete shvatiti, zajedno sa svim Božjim ljudima: širinu, dužinu, visinu i dubinu Kristove ljubavi
19. i da upoznate tu ljubav koja nadilazi znanje. Tako ćete biti ispunjeni u svoj punini koja dolazi od Boga.
20. Bog može, svojom snagom koja djeluje u nama, učiniti nemjerljivo više nego što molimo ili mislimo.
21. Neka njemu bude slava u Crkvi i u Isusu Kristu zauvijek! Amen.