A A A A A

Postanka 15:1-21
1. Nakon ovih događaja, BOG je govorio Abramu u viziji: »Ne boj se, Abrame. Ja ću te štititi, dat ću ti veliku nagradu.«
2. Abram je odgovorio: »Gospodaru BOŽE, što ćeš mi dati? Nemam djece, a moj će nasljednik biti Eliezer iz Damaska.
3. Nisi mi dao potomstvo pa će taj rob biti moj nasljednik.«
4. Tada mu je BOG rekao: »Neće on biti tvoj nasljednik, nego će ti sin biti nasljednik.«
5. Zatim je izveo Abrama van i rekao: »Pogledaj u nebo i prebroji zvijezde, ako ih možeš prebrojiti — toliko će biti tvoje potomstvo.«
6. Abram je povjerovao BOGU. I BOG mu je tu vjeru uračunao kao pravednost.
7. Zatim mu reče: »Ja sam BOG, koji te izveo iz Ura Kaldejskog da ti dam ovu zemlju, da je zaposjedneš.«
8. »Gospodaru BOŽE«, rekao je Abram, »kako mogu znati da ću je zaposjesti?«
9. BOG mu je odgovorio: »Donesi mi junicu od tri godine, kozu od tri godine, ovna od tri godine, grlicu i golubića.«
10. Abram mu sve to donese i rasiječe na polovice pa ih sve stavi jednu nasuprot druge. Samo ptice nije rasjekao.
11. Tada su se ptice grabljivice počele obrušavati na strvine, a Abram ih je tjerao.
12. Kad je sunce bilo na zalasku, Abram je pao u čvrst san i obuzela ga duboka i jeziva tama.
13. BOG mu je rekao: »Znaj dobro da će tvoji potomci biti došljaci u tuđoj zemlji. Bit će robovi i bit će potlačeni četiri stotine godina.
14. No kaznit ću narod kojem će robovati i oni će nakon toga izaći s velikom imovinom.
15. Ti ćeš doživjeti duboku i sretnu starost te umrijeti u miru.
16. Tek će se četvrti naraštaj tvojih potomaka vratiti ovamo jer grijeh Amorejaca još nije dosegao mjeru .«
17. Kad je sunce zašlo i pao mrak, pojavila se posuda sa zadimljenim žarom i plamteća baklja te su prošli između rasječenih dijelova životinja .
18. Toga je dana BOG sklopio savez s Abramom i obećao: »Tvojim potomcima dajem ovu zemlju, od egipatske rijeke do velike rijeke Eufrat.
19. Zemlja je to Kenijaca, Kenižana, Kadmonaca,
20. Hetita, Perižana, Rafajaca,
21. Amorejaca, Kanaanaca, Girgašana i Jebusejaca.«

Postanka 16:1-16
1. Abramova žena Saraja nije mu rađala djecu, a imala je ropkinju Egipćanku koja se zvala Hagara,
2. pa je rekla Abramu: »Gle, BOG mi nije dao djecu. Idi i spavaj s mojom ropkinjom — možda ću ih dobiti preko nje.« I Abram je poslušao Saraju.
3. Prošlo je deset godina kako je Abram živio u Kanaanu, kad je njegova žena Saraja dala svoju ropkinju, Egipćanku Hagaru, svome mužu Abramu za ženu.
4. Spavao je s Hagarom pa je zatrudnjela. Kad je vidjela da je trudna, počela je prezirati svoju gospodaricu.
5. Saraja je rekla Abramu: »Ti si kriv za nepravdu koja mi je učinjena. Dala sam svoju ropkinju u tvoj zagrljaj, a kad je vidjela da je trudna, počela me prezirati. BOG će presuditi tko je od nas dvoje u pravu.«
6. »Slušaj, tvoja je ropkinja u tvojoj vlasti«, rekao je Abram. »Učini s njom kako misliš da je najbolje.« Saraja je tada zlostavljala Hagaru pa je ona pobjegla od nje.
7. BOŽJI je anđeo pronašao Hagaru kod izvora u pustinji, koji se nalazi na putu za Šur.
8. Upitao je: »Hagaro, Sarajina ropkinjo, odakle si došla i kamo ideš?« »Bježim od svoje gospodarice Saraje«, odgovorila je.
9. »Vrati se gospodarici i pokori joj se«, rekao joj je BOŽJI anđeo
10. i objavio: »Dat ću ti toliko potomaka da se njihovo mnoštvo neće moći prebrojati.«
11. I još joj je BOŽJI anđeo objavio: »Evo, trudna si i rodit ćeš sina. Dat ćeš mu ime Išmael jer je BOG čuo za tvoju nevolju.
12. On će biti kao divlji magarac. Na svakog će dizati ruku i svatko će ruku dizati na njega. U neprijateljstvu će živjeti sa svom svojom braćom.«
13. Tada je ona BOGA, koji joj je govorio, nazvala Bog Koji Me Vidi . Rekla je: »Vidjela sam Boga koji me vidi!«
14. Zato se taj bunar zove Bunar Živoga Koji Me Vidi , a nalazi se između Kadeša i Bereda.
15. Hagara je Abramu rodila sina, a on mu je dao ime Išmael.
16. Abram je imao osamdeset i šest godina kad mu je Hagara rodila Išmaela.

Psalmi 5:1-7
1. Voditelju zbora, uz frule. Davidova pjesma. Poslušaj me, BOŽE, shvati moje uzdisaje.
2. Moj Bože i kralju, slušaj moje vapaje, jer tebi se molim.
3. Svakog jutra, BOŽE, čuješ mi glas. Već sam u rano jutro spreman i samo tvoju pomoć čekam.
4. Ti si Bog koji ne voli zlo, zli ne mogu biti u tvojoj blizini.
5. Oholi ti ne prilaze, mrziš one koji čine zlo.
6. Ti, BOŽE, uništavaš lažljivce, gade ti se nasilje i prijevara.
7. Zbog obilja tvoje ljubavi, ući ću u dom tvoj. U tvome svetom Hramu, slavit ću te i štovati.

Izreka 2:6-9
6. Jer, BOG je taj koji daje mudrost, iz njegovih usta dolaze znanje i razumijevanje.
7. Pripremio je uspjeh za pravedne, štiti one koji žive besprijekorno.
8. On pazi da se vrši pravda i bdije nad svojim vjernima.
9. Tako ćeš shvatiti što je ispravno, što je pravedno i pošteno. I znat ćeš kako postupati.

Mateju 6:19-34
19. »Ne skupljajte sebi bogatstvo na zemlji! Tu će ga moljci i hrđa uništiti, a lopovi mogu provaliti i ukrasti ga.
20. Radije skupljajte sebi bogatstvo na nebu! Ondje ga moljci i hrđa ne mogu uništiti niti lopovi mogu provaliti i ukrasti ga.
21. Jer, srce će ti biti ondje gdje ti je bogatstvo.«
22. »Oko je svjetiljka tijelu. Ako gledaš dobronamjerno , tada ćeš sav biti ispunjen svjetlošću.
23. Ali ako gledaš zlonamjerno , tada ćeš biti ispunjen tamom. Ako svjetlost, koja je u tebi, postane tama, koliko li će biti duboka?«
24. »Nitko ne može istodobno služiti dvojici gospodara. Jer, ili će jednoga mrziti, a drugoga voljeti, ili će jednomu biti privržen, a drugoga prezirati. Ne možete služiti Bogu i bogatstvu.«
25. »Zato vam kažem: ne brinite se za svoj život — što ćete jesti ili piti ili za svoje tijelo — u što ćete se obući. Zar nije život vredniji od hrane, a tijelo od odjeće?
26. Pogledajte ptice na nebu! One niti siju, niti žanju, niti prikupljaju hranu u žitnice, a vaš ih Otac nebeski hrani. Zar vi niste mnogo vredniji od ptica?
27. Tko od vas može brigama produžiti život samo za jedan sat?
28. Zašto se tjeskobno brinete za odjeću? Pogledajte kako rastu poljski ljiljani, a ne rade i ne predu.
29. A ja vam kažem da se ni Salomon u svoj svojoj raskoši nije odijevao poput njih.
30. Pa, ako Bog tako odijeva poljsku travu, koja je danas tu, a već se sutra baca u peć, zar neće još više odijevati vas, malovjerni?
31. Zato se nemojte brinuti i govoriti: ‘Što ćemo jesti, što ćemo piti ili u što ćemo se obući?’
32. To sve traže oni koji ne poznaju Boga. Ali vaš Otac nebeski zna što vam je potrebno.
33. Stoga, prvo se brinite za Božje kraljevstvo i za ono što on želi, a za sve drugo će se pobrinuti Bog.
34. Ne brinite se tjeskobno za sutrašnji dan, jer će se sutrašnji dan brinuti za sebe. Svaki dan ima dosta svojih nevolja.«