A A A A A

Postanka 13:1-18
1. Abram se iz Egipta vratio na jug Kanaana sa svojom ženom i svom imovinom, a s njime i Lot.
2. Abram je imao veliko bogatstvo u stoci, srebru i zlatu.
3. Iz južnog je kraja nastavio putovati prema sjeveru. Išao je od mjesta do mjesta, sve do Betela. Došao je do onog mjesta između Betela i Aja gdje mu je prije bio šator
4. i gdje je bio napravio žrtvenik. Ondje je Abram štovao BOGA .
5. Cijelo to vrijeme i Lot je putovao s Abramom te je i on imao stada sitne i krupne stoke, i brojnu obitelj i robove.
6. Onaj kraj nije mogao izdržavati obojicu jer su imali toliku imovinu da nisu mogli živjeti zajedno.
7. Dolazilo je do svađe između Abramovih i Lotovih pastira. U to su vrijeme ondje živjeli i Kanaanci i Perižani.
8. Stoga je Abram rekao Lotu: »Neka ne bude svađe između mene i tebe, niti između mojih i tvojih pastira — pa rodbina smo.
9. Sva ti je zemlja na raspolaganju. Razdvojimo se. Ako ti odeš lijevo, ja ću desno. Ako ti odeš desno, ja ću lijevo.«
10. Lot je podigao pogled i vidio da je sva dolina rijeke Jordan prema Soaru dobro navodnjena. Izgledala je kao BOŽJI vrt, ili kao egipatska zemlja, jer je to bilo prije nego što je BOG uništio Sodomu i Gomoru.
11. Lot je izabrao za sebe svu Jordansku dolinu pa se zaputio na istok. Tako su se razdvojili:
12. Abram je živio u Kanaanu, dok je Lot živio između gradova u dolini i utaborio se u šatorima sve do Sodome.
13. A muškarci u Sodomi bili su zli i jako su griješili protiv BOGA.
14. Nakon što se Lot odvojio, BOG je rekao Abramu: »Podigni pogled s ovog mjesta na sjever, jug, istok i zapad.
15. Svu zemlju koju vidiš dat ću tebi i tvom potomstvu zauvijek.
16. Učinit ću da tvog potomstva bude kao zemljinog praha. Ako se može prebrojiti zemljin prah, i tvoje će se potomstvo moći prebrojiti.
17. Idi i prođi zemljom uzduž i poprijeko jer ću je tebi dati.«
18. Tada je Abram preselio svoj šator i nastanio se kod Mamreovih hrastova na području grada Hebrona. Ondje je BOGU napravio žrtvenik.

Postanka 14:1-24
1. U to su vrijeme Amrafel, kralj Babilonije, Ariok, kralj Elasara, Kedarlaomer, kralj Elama, i Tidal, kralj Gojima, započeli rat.
2. Zaratili su s Berom, kraljem Sodome, Biršom, kraljem Gomore, Šinabom, kraljem Adme, Šemeberom, kraljem Seboima i kraljem grada Bele, to jest Soara.
3. Napadnuti su kraljevi udružili snage u dolini Sidim, na području Mrtvog mora.
4. Dvanaest su godina bili služili Kedarlaomeru, ali su se trinaeste pobunili.
5. Četrnaeste su godine, Kedarlaomer i kraljevi, koji su ostali uz njega, porazili Refajce u Ašterot Karnaimu, Zuzejce u Hamu, Emijce u Šave Kirjataimu
6. i Horijce u gorskom kraju Seir, sve do El Parana pokraj pustinje.
7. Zatim su se okrenuli i otišli u En Mišpat, to jest Kadeš, pa su pokorili čitavu zemlju Amalečana, kao i Amorejce koji su živjeli u Haseson Tamaru.
8. Tada su kralj Sodome, kralj Gomore, kralj Adme, kralj Seboima i kralj Bele (to jest Soara) izašli u dolinu Sidim i poveli bitku
9. protiv Kedarlaomera, kralja Elama, Tidala, kralja Gojima, Amrafela, kralja Babilonije, i Arioka, kralja Elasara. Četvorica su se kraljeva borila protiv petorice kraljeva.
10. Dolina Sidim bila je puna jama s katranom, pa kad su kraljevi i ratnici Sodome i Gomore bježali, neki su upali u jame, a ostali pobjegli u brda.
11. Pobjednici su uzeli svu imovinu i svu hranu Sodome i Gomore pa otišli.
12. Budući da je Lot, Abramov nećak, živio u Sodomi, zarobili su i njega sa svom njegovom imovinom.
13. A jedan je čovjek pobjegao neprijateljima te došao i javio to Hebreju Abramu, koji je živio kod hrastova Amorejca Mamre, Eškolovog i Anerovog brata. Mamre, Eškol i Aner bili su Abramovi saveznici.
14. Kad je Abram čuo da mu je nećak zarobljen, sazvao je svojih tristo osamnaest uvježbanih ljudi, robove rođene u njegovom domu, i krenuo u potjeru za kraljevima sve do Dana.
15. Tijekom noći Abram je svoje ljude rasporedio za napad, porazio neprijatelje i progonio ih sve do Hobe, sjeverno od Damaska.
16. Tako je vratio svu imovinu, a vratio je i nećaka Lota i njegovu imovinu, zajedno sa ženama i ostalim narodom.
17. Kad se Abram vraćao nakon pobjede nad Kedarlaomerom i kraljevima koji su bili uz njega, kralj Sodome izašao mu je ususret u dolini Šave (to jest Kraljevoj dolini).
18. Melkisedek, kralj Šalema, donio je kruh i vino. On je bio svećenik Boga Svevišnjeg.
19. Blagoslovio je Abrama, govoreći: »Neka Abrama blagoslovi Bog Svevišnji, stvoritelj neba i zemlje.
20. I neka je blagoslovljen Bog Svevišnji, koji ti je dao pobjedu nad neprijateljima.« Tada je Abram dao Melkisedeku desetinu sveg plijena.
21. Kralj Sodome rekao je Abramu: »Vrati mi ljude, a imovinu zadrži za sebe.«
22. No Abram mu je odgovorio: »Zakleo sam se BOGU, Bogu Svevišnjem, stvoritelju neba i zemlje,
23. da neću uzeti ni konca, ni remena od obuće, niti bilo što tvoje, da ne bi rekao: ‘Ja sam učinio Abrama bogatim’.
24. Neću uzeti ništa. Samo ono što su moji momci pojeli i dio koji pripada ljudima koji su išli sa mnom — Aneru, Eškolu i Mamreu. Oni neka uzmu svoj dio.«

Psalmi 4:4-8
4. Budite ljuti na mene, ali ne činite grijeh. Promislite dok ležite u krevetu, ali ništa ne govorite. Selah
5. Prinesite BOGU prave žrtve, u njega se pouzdajte.
6. Mnogo ih je koji govore: »Želimo živjeti sretno, budi nam dobar, BOŽE.«
7. Ali, zbog tebe, ja imam više radosti nego oni zbog svoga žita i vina.
8. Kada legnem, mirno spavam jer ti mi pružaš sigurnost, BOŽE.

Izreka 2:1-5
1. Sine, prihvati moje riječi i čuvaj kao blago moje zapovijedi.
2. Pažljivo slušaj mudrost i usmjeri srce prema razumu.
3. Da, moli za spoznaju i vapi za razumijevanjem.
4. Traži mudrost kao srebro i kao skriveno blago.
5. Tako ćeš steći strahopoštovanje prema BOGU, tako ćeš upoznati Boga.

Mateju 6:1-18
1. »Pazite da svoja dobra djela ne činite pred ljudima, samo zato da vas oni vide, jer nećete dobiti nagradu od svog Oca koji je na nebu.
2. Stoga, kada daješ siromašnima, nemoj to javno objaviti. Tako rade licemjeri u sinagogama i na ulicama da bi ih hvalili ljudi. Istinu vam kažem: oni su već dobili svoju nagradu.
3. Nego, kada daješ siromašnima, neka tvoja lijeva ruka ne zna što čini desna.
4. Neka tvoje davanje bude u tajnosti pa će te Otac tvoj, koji vidi u tajnosti, nagraditi.«
5. »A kad molite, ne budite poput licemjera. Oni vole stajati i moliti u sinagogama i na križanjima ulica da ih vide ljudi. Istinu vam kažem: oni su već dobili svoju nagradu.
6. A ti, kad moliš, uđi u svoju sobu, zatvori vrata pa se pomoli svom Ocu, kojega ne možeš vidjeti. A tvoj će te Otac, koji vidi učinjeno u tajnosti, nagraditi.
7. Kada molite, ne ponavljajte isprazne riječi kao pogani, koji misle da će dobiti što traže zbog količine izgovorenih riječi.
8. Ne budite, dakle, kao oni, jer vaš Otac zna što vam je potrebno i prije negoli ga zamolite.
9. Zato molite ovako: ‘Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje.
10. Neka dođe Kraljevstvo tvoje. Neka bude volja tvoja, kako na Nebu tako i na Zemlji.
11. Kruh naš svagdašnji daj nam danas
12. i oprosti nam naše dugove, kako i mi opraštamo svojim dužnicima.
13. Ne uvedi nas u kušnju, nego nas zaštiti od zla .’
14. Da, ako vi oprostite ljudima njihove pogreške, onda će i vaš Otac nebeski vama oprostiti vaše.
15. No ako vi ne oprostite drugima njihove pogreške, ni vaš Otac neće vama oprostiti vaše.«
16. »Kad postite, nemojte biti namrgođeni, poput licemjera, koji izobliče svoja lica da ljudi primijete kako poste. Istinu vam kažem: već su dobili svoju nagradu.
17. A ti, kad postiš, počešljaj se i umij lice,
18. da ljudi ne primijete da postiš, nego samo Otac tvoj koji je u tajnosti. Tada će te tvoj Otac, koji vidi učinjeno u tajnosti, nagraditi.«