A A A A A

Postanka 11:1-32
1. Na cijelome svijetu govorio se samo jedan jezik i koristile iste riječi.
2. Kako su se ljudi kretali po istoku, naišli su na dolinu u zemlji Babiloniji i ondje se nastanili.
3. »Hajdemo praviti cigle i peći ih da otvrdnu«, rekli su jedan drugome. Tako su koristili ciglu umjesto kamena i katran umjesto žbuke.
4. Zatim su rekli: »Hajdemo sagraditi sebi grad i toranj s vrhom do neba, da steknemo ugled i da se ne raspršimo po cijelome svijetu.«
5. BOG je sišao vidjeti grad i toranj što su ih zidali ljudi.
6. »Zaista su jedan narod i svi govore jednim jezikom«, rekao je BOG. »Ovo je tek početak njihovih djela. Što god naume, sad će im biti ostvarivo.
7. Hajde da siđemo i pobrkamo im jezik, da se međusobno ne razumiju.«
8. Tako ih je BOG odande raspršio po cijelome svijetu, a zidanje je grada zaustavljeno.
9. Grad se zvao Babilon zato što je BOG ondje pobrkao jezik cijeloga svijeta. Odande ih je BOG raspršio po čitavoj zemlji.
10. Ovo je Šemovo potomstvo : Dvije godine nakon potopa, kad je Šem imao 100 godina, rodio mu se Arpakšad.
11. Nakon Arpakšadovog rođenja, Šem je živio 500 godina. Dobio je još sinova i kćeri.
12. Kad je Arpakšad imao 35 godina, rodio mu se Šelah.
13. Nakon Šelahovog rođenja, Arpakšad je živio 403 godine. Dobio je još sinova i kćeri.
14. Kad je Šelah imao 30 godina, rodio mu se Eber.
15. Nakon Eberovog rođenja, Šelah je živio 403 godine. Dobio je još sinova i kćeri.
16. Kad je Eber imao 34 godine, rodio mu se Peleg.
17. Nakon Pelegovog rođenja, Eber je živio 430 godina. Dobio je još sinova i kćeri.
18. Kad je Peleg imao 30 godina, rodio mu se Reu.
19. Nakon Reuovog rođenja, Peleg je živio 209 godina i imao još sinova i kćeri.
20. Kad je Reu imao 32 godine, rodio mu se Serug.
21. Nakon Serugovog rođenja, Reu je živio 207 godina. Dobio je još sinova i kćeri.
22. Kad je Serug imao 30 godina, rodio mu se Nahor.
23. Nakon Nahorovog rođenja, Serug je živio 200 godina. Dobio je još sinova i kćeri.
24. Kad je Nahor imao 29 godina, rodio mu se Terah.
25. Nakon Terahovog rođenja, Nahor je živio 119 godina. Dobio je još sinova i kćeri.
26. Nakon što je Terah napunio 70 godina, rodili su mu se Abram, Nahor i Haran.
27. Ovo je Terahovo potomstvo: Terahu su se rodili Abram, Nahor i Haran. Haranu se rodio Lot.
28. Haran je umro za života svog oca, u Uru Kaldejskom, u zemlji gdje je rođen.
29. I Abram i Nahor su se oženili. Abramova žena zvala se Saraja, a Nahorova Milka. Milka je bila kći Harana koji je još imao i kćer Isku.
30. Saraja nije imala djece jer je bila neplodna.
31. Terah je uzeo sina Abrama, unuka Lota, Haranovog sina, i svoju snahu Saraju, Abramovu ženu, pa se s njima zaputio iz Ura Kaldejskog u zemlju Kanaan. No kad su stigli do Harana, ondje su se i nastanili.
32. Terah je živio 205 godina i umro je u Haranu.

Postanka 12:1-20
1. BOG je rekao Abramu: »Ostavi svoju zemlju, svoju rodbinu i dom svog oca. Idi u zemlju koju ću ti pokazati.
2. Učinit ću od tebe velik narod i blagoslovit ću te. Ime ću ti učiniti velikim, i ti ćeš biti blagoslov.
3. Blagoslivljat ću one koji tebe blagoslivljaju, a proklinjat one koji tebe proklinju. Po tebi će biti blagoslovljeni svi narodi na zemlji.«
4. I Abram je krenuo, kao što mu je BOG rekao, a s njim je pošao i Lot. Abram je imao sedamdeset i pet godina kad je otišao iz Harana.
5. Sa sobom je poveo svoju ženu Saraju, nećaka Lota, uzeo je svu imovinu koju su stekli i sve robove koje su imali u Haranu. Zaputili su se u zemlju Kanaan. Kad su stigli,
6. Abram je prošao zemljom sve do mjesta Šekem, do poznatoga hrasta Moreh . Tada su ondje živjeli Kanaanci.
7. BOG se pokazao Abramu i rekao mu: »Ovu ću zemlju dati tvome potomstvu.« Ondje je Abram napravio žrtvenik BOGU koji mu se pokazao.
8. Potom je otišao u brda, istočno od Betela, gdje je razapeo svoj šator. Betel mu je bio na zapadu, a Aj na istoku. Abram je ondje napravio žrtvenik BOGU i štovao BOGA .
9. Zatim je nastavio putovati, od mjesta do mjesta, prema jugu.
10. U zemlji je zavladala toliko velika glad da je Abram otišao u Egipat kako bi neko vrijeme ondje živio kao stranac.
11. Na ulasku u Egipat rekao je svojoj ženi Saraji: »Slušaj, znam da si prekrasna žena.
12. Kad te Egipćani vide, bit će ljubomorni što si mi žena pa će me ubiti, a tebe zadržati za sebe.
13. Zato, reci da si mi sestra, da zbog tebe dobro prođem i da mi poštede život.«
14. Kad je Abram stigao u Egipat, Egipćani su vidjeli da je Saraja vrlo lijepa.
15. A vidjeli su je i faraonovi službenici pa je pohvalili pred njim. Tako su je doveli na faraonov dvor da bude jedna od njegovih žena .
16. Radi nje je faraon lijepo postupao s Abramom te je on stekao ovce i koze, goveda, magarce i magarice, deve, robove i ropkinje.
17. No BOG je poslao teške bolesti na faraona i njegove ukućane zbog Abramove žene Saraje.
18. Stoga je faraon pozvao Abrama i upitao: »Što si mi učinio? Zašto mi nisi rekao da je ona tvoja žena?
19. Zašto si rekao da ti je sestra pa sam je uzeo sebi za ženu? Sad ti je vraćam — uzmi je i idi!«
20. Zatim je faraon dao zapovijed svojim ljudima pa su otpremili Abrama s njegovom ženom i svom imovinom.

Psalmi 4:1-3
1. Voditelju zbora, uz žičana glazbala. Davidova pjesma. Odgovori mi kad te zovem, Bože, koji me opravdavaš! Olakšao si moje nevolje. Smiluj se i čuj moje molitve.
2. Dokad ćete, ugledni ljudi, moje dostojanstvo blatiti? Zar ćete tratiti vrijeme i protiv mene smišljati laži? Selah
3. Znajte da BOG čuva svoje vjerne. BOG me čuje kad mu se molim.

Izreka 1:28-33
28. Tada će me zvati, ali se neću odazvati; tražit će me, ali me neće naći.
29. To je zato što su mrzili znanje i odbacili strahopoštovanje prema BOGU.
30. Nisu htjeli prihvatiti moje savjete i prezirali su moje prijekore.
31. Zato će dobiti što su zaslužili, u vlastite spletke će se uloviti.
32. Jer, zastranjivanje ubija lude, a nemar uništava nerazumne.
33. A tko mene sluša, živjet će u miru i sigurnosti, ni od čega neće strahovati.«

Mateju 5:27-48
27. »Čuli ste da je rečeno: ‘Ne počini preljub!’
28. A ja vam kažem da je svatko tko s požudom pogleda ženu, već u svom srcu s njom učinio preljub.
29. Stoga, ako te tvoje desno oko navodi na grijeh, izvadi ga i baci! Bolje ti je izgubiti jedan dio tijela nego da ti cijelo tijelo bude bačeno u pakao.
30. Ako te tvoja desna ruka navodi na grijeh, odsijeci je i baci! Bolje ti je izgubiti jedan dio tijela nego da ti cijelo tijelo bude bačeno u pakao.«
31. »Rečeno je: ‘Onaj tko se rastaje od svoje žene, mora joj dati pismenu potvrdu o razvodu.’
32. No ja vam kažem da svatko tko se rastaje od svoje žene, tjera je na preljub, osim ako se rastaje zbog bračne nevjere. A onaj tko se oženi takvom rastavljenom ženom, također čini preljub.«
33. »Čuli ste da je našim precima rečeno: ‘Ne krši prisegu koju si dao! Izvrši prisegu koju si dao Gospodinu!’
34. Ali ja vam kažem: ne zaklinjite se nikako! Ni nebom, jer je ono Božje prijestolje;
35. ni zemljom, jer je pod njegovim nogama; ni Jeruzalemom, jer pripada njemu, velikom Kralju.
36. Ne zaklinji se ni svojom glavom, jer ne možeš ni jednu vlas učiniti ni bijelom ni crnom.
37. Ako želiš reći ‘da’, onda reci ‘da’, a ako želiš reći ‘ne’, reci ‘ne.’ Sve što je više od toga, dolazi od Zloga.«
38. »Čuli ste da je rečeno: ‘Oko za oko, zub za zub.’
39. Ali ja vam kažem: ne opirite se zlom čovjeku! Nego, ako te tko udari po desnom obrazu, okreni mu i drugi!
40. A onomu koji bi te htio tužiti da ti oduzme košulju, daj i svoj ogrtač!
41. Ako te tko prisili da pješačiš s njim jedan kilometar, ti idi dva!
42. Ako te tko štogod zatraži, daj mu! I ne odbij onoga tko te traži da mu nešto posudiš!«
43. »Čuli ste da je rečeno: ‘Voli svoga bližnjega i mrzi svoga neprijatelja.’
44. A ja vam kažem: volite svoje neprijatelje i molite za one koji vas progone.
45. Tako ćete postati djeca svoga Oca na nebu, koji čini da sunce izlazi i zlima i dobrima. On daje kišu i onima koji čine dobro i onima koji čine zlo.
46. Ako volite samo one koji vole vas, kakvu nagradu možete očekivati? Čak i poreznici čine isto.
47. I ako pozdravljate samo svoje prijatelje, činite li išta više od drugih? Čak i pogani čine isto.
48. Zato budite savršeni, kao što je vaš Otac nebeski savršen!«