A A A A A

Izlaska 11:1-10
1. BOG je rekao Mojsiju: »Poslat ću još jednu pošast na faraona i Egipat. Nakon toga će vas pustiti odavde — zapravo će vas otjerati.
2. Reci narodu da svaki muškarac i svaka žena od svojih susjeda zatraži predmete od srebra i zlata.«
3. BOG je učinio da Egipćani budu naklonjeni Izraelcima. Štoviše, faraonovi službenici i narod smatrali su Mojsija velikim čovjekom.
4. Mojsije je rekao faraonu: »Ovako kaže BOG: ‘Oko ponoći proći ću kroz Egipat.
5. Tada će umrijeti svaki prvorođenac u Egiptu — od faraonovog prvorođenog sina, koji sjedi na prijestolju, do prvorođenog sina ropkinje koja radi u mlinu, a uginut će i sva prvorođena stoka.
6. Po cijelom Egiptu prolomit će se silan jauk, kakvog nikad nije bilo, niti će ga ikad više biti.
7. No među Izraelcima će biti mirno — ni pas neće zalajati, ni na čovjeka ni na životinju.’ Tako ćete znati da BOG razlikuje Egipat od Izraela.
8. Tada će mi doći svi ovi tvoji službenici, pokloniti mi se i reći: ‘Odlazi, i ti i sav tvoj narod s tobom!’ Nakon toga ću otići.« I Mojsije je ljutit otišao od faraona.
9. BOG je rekao Mojsiju: »Faraon vas neće poslušati, tako da ću učiniti još čuda u Egiptu.«
10. Mojsije i Aron učinili su sva ta čuda pred faraonom, ali je BOG otvrdnuo faraonovo srce pa nije htio pustiti Izraelce iz svoje zemlje.

Izlaska 12:1-51
1. Dok su još bili u Egiptu, BOG je rekao Mojsiju i Aronu:
2. »Neka vam ovaj mjesec bude početak godine — računajte ga kao prvi mjesec u godini.
3. Recite cijeloj izraelskoj zajednici da desetog dana ovog mjeseca svaki čovjek uzme jednog janjca ili kozlića za svoju obitelj, za svako kućanstvo.
4. Ako je neko kućanstvo premalo da bi pojelo cijelu životinju, neka se udruži sa susjednim, pazeći na ukupan broj ljudi, da svatko dobije dio.
5. Životinja mora biti jednogodišnji mužjak bez tjelesne mane, a može biti janjac ili kozlić.
6. Čuvajte je do četrnaestog dana ovog mjeseca, a tada neka svi u izraelskoj zajednici u suton zakolju svoju životinju.
7. Zatim neka uzmu nešto njezine krvi i njome premažu okvir vrata kuće u kojoj će je jesti.
8. Meso neka ispeku na vatri i pojedu ga te iste noći, s beskvasnim kruhom i gorkim biljem.
9. Ne smijete ga jesti sirovo ni kuhano u vodi, nego ispečeno na vatri, zajedno s glavom, nogama i utrobom.
10. Ništa od mesa nemojte ostaviti do jutra. Ako nešto ostane do jutra, to spalite.
11. Morate jesti brzo i biti spremni za put: potpuno odjeveni, s obućom na nogama i sa štapom u ruci. To je BOŽJA Pasha.
12. Te ću noći proći Egiptom i pobiti sve prvorođence u egipatskim obiteljima i svu prvorođenu stoku. Na taj ću način izvršiti kaznu i nad svim egipatskim bogovima. Ja sam BOG.
13. Krv na kućama, u kojima se vi nalazite, bit će mi znak. Kad vidim krv, proći ću iznad vas. Tako ćete izbjeći pomor koji ću pustiti na Egipat.
14. Neka vam taj dan ostane u sjećanju. Neka vam bude spomendan. Slavite ga kao svetkovinu u čast BOGU. Slavite ga u sve naraštaje. To je trajna uredba.
15. Sedam dana jedite beskvasni kruh. Već prvog dana uklonite kvasac iz svojih kuća. Ako bi netko u tih sedam dana pojeo kruh s kvascem, neka se odstrani iz Izraela.
16. Prvog i sedmog dana održite sveti skup. Tih dana ne obavljajte nikakav posao. Jedino što smijete raditi je priprema jela za svakoga od vas.
17. Slavite Blagdan beskvasnih kruhova jer sam tog dana izveo vaše postrojbe iz Egipta. Slavite taj dan u sve naraštaje. To je trajna uredba.
18. Dakle, u prvom mjesecu jest ćete beskvasni kruh od večeri četrnaestog dana do večeri dvadeset i prvog dana.
19. Sedam dana neka ne bude kvasca u vašim kućama. Ako bi netko pojeo nešto s kvascem, odstranite ga iz izraelske zajednice, bio on stranac ili rođeni Izraelac.
20. Ne jedite ništa s kvascem. Gdje god živjeli, jedite beskvasni kruh.«
21. Zatim je Mojsije sazvao sve izraelske starješine i rekao im: »Idite i odaberite janjce ili kozliće za svoje obitelji pa zakoljite pashalnu životinju.
22. Uzmite stručke izopa , umočite ih u posude s krvlju pa njome premažite okvir vrata. Neka nitko ne izlazi na vrata svoje kuće do jutra
23. jer će BOG prolaziti i ubijati egipatske prvorođence. Kad vidi krv na okviru vrata, proći će iznad tih vrata i neće dati Zatiraču da uđe u vaše kuće i pobije vas.
24. Držite propis o Pashi kao trajnu uredbu za sebe i svoje potomke.
25. Kad uđete u zemlju koju će vam BOG dati, kao što je obećao, održavajte ovaj obred.
26. A kad vas djeca pitaju: ‘Što vam znači taj obred?’,
27. odgovorite im: ‘To je pashalna žrtva u čast BOGA koji je prošao iznad izraelskih kuća u Egiptu i poštedio nas, a pobio Egipćane.’« Narod se tada duboko poklonio, štujući Boga.
28. Izraelci su učinili onako kako je BOG zapovjedio Mojsiju i Aronu.
29. U ponoć je BOG pobio sve prvorođence u Egiptu, od prvorođenoga faraonovog sina, koji sjedi na prijestolju, do prvorođenog sina zatvorenika u zatvoru, kao i svu prvorođenu stoku.
30. Te su se noći probudili faraon, svi njegovi službenici i svi Egipćani. Egiptom se širio silan jauk jer nije bilo kuće u kojoj nije bilo mrtvaca.
31. Te je iste noći faraon pozvao Mojsija i Arona pa im rekao: »Spremite se i odlazite od mog naroda, i vi i Izraelci! Idite i štujte BOGA kao što ste tražili.
32. Povedite svoja stada sitne i krupne stoke, kao što ste tražili, i idite. I blagoslovite me.«
33. Egipćani su nagovarali Izraelce da što prije odu iz zemlje. Govorili su: »Idite, inače ćemo svi umrijeti.«
34. Narod nije imao vremena ukvasati tijesto, nego su posude s beskvasnim tijestom umotali u ogrtače i stavili na leđa.
35. Izraelci su učinili kao što im je Mojsije bio rekao i tražili Egipćane da im daju odjeću i predmete od zlata i srebra.
36. BOG je učinio da im Egipćani budu naklonjeni pa su im dali ono što su tražili. Tako su Izraelci oplijenili Egipćane.
37. Izraelci su krenuli na put iz Ramsesa za Sukot. Bilo ih je oko šest stotina tisuća koji su išli pješice, ne računajući žene i djecu.
38. S njima je išlo i puno ljudi miješanog porijekla, koji nisu bili Izraelci, kao i brojna stada sitne i krupne stoke.
39. Od tijesta, koje su ponijeli iz Egipta, pekli su beskvasne lepinje. Tijesto je bilo bez kvasca jer su bili istjerani iz Egipta pa nisu imali vremena pripremiti hranu za put.
40. Izraelci su u Egiptu živjeli četiri stotine i trideset godina.
41. Kad se navršilo četiri stotine i trideset godina, baš toga dana, sve BOŽJE postrojbe izašle su iz Egipta.
42. BOG je probdio noć da bi ih izveo iz Egipta. Zato je ta noć za sve Izraelce, u sve naraštaje, noć bdijenja u čast BOGA.
43. BOG je rekao Mojsiju i Aronu: »Ovo su propisi o Pashi: pashalni obrok ne smije jesti nijedan stranac,
44. no smije jesti svaki kupljeni rob ako ga obrežete.
45. Dakle, stranac, koji privremeno živi s vama, ili stranac, koji je najamni radnik, ne smije jesti.
46. Svaka obitelj neka jede u jednoj kući. Ništa od mesa ne iznosite iz kuće i nemojte slomiti nijednu kost životinji.
47. Pashu neka slavi sva Izraelska zajednica.
48. Ako stranac, koji živi s vama, želi slaviti Pashu u čast BOGA, moraju se obrezati svi muški u njegovoj obitelji i kućanstvu. Zatim je može slaviti jer će biti jednak izraelskim građanima. Ni jedan neobrezani muškarac ne smije jesti.
49. Isti zakon vrijedi za rođenog Izraelca i za stranca koji živi s vama.«
50. I svi su Izraelci učinili baš onako kako je BOG zapovjedio Mojsiju i Aronu.
51. Upravo je toga dana BOG izveo Izraelce iz Egipta prema njihovim postrojbama.

Psalmi 18:1-12
1. Voditelju zbora. Davidova pjesma. BOŽJI sluga David ispjevao je ovu pjesmu BOGU kad ga je BOG oslobodio od Šaula i svih drugih neprijatelja. Volim te, BOŽE, snago moja!
2. BOG je moja stijena, moja tvrđava i moj spasitelj. Bog mi je kao stijena, na koju se sklanjam. On je moj štit, svojom snagom me spašava, moja utvrda neosvojiva.
3. Zazvao sam BOGA, koji je vrijedan slavljenja, on me spasio od neprijatelja.
4. Konopi smrti zapleli su se oko mene, bujice uništenja su me odnosile.
5. Zaplela me užad smrti, pojavile se zamke ubojite.
6. U nevolji sam BOGU zavapio, u pomoć sam ga pozvao. U hramu svome glas mi je čuo, moj plač mu je dopro do ušiju.
7. Tad se zemlja stresla i poljuljala, uzdrmali se temelji planina, drhtali su od njegovog bijesa.
8. Iz nosa mu je nadirao dim, iz usta je rigao vatru, od njega je prskao žar.
9. Razdvojio je nebo i sišao, stajao je na tamnom oblaku.
10. Uzjahao je krilato biće i uzletio, vinuo se na krilima vjetra.
11. Tminu je učinio svojim šatorom, okružio se tamnim oblacima punima vode.
12. Iz sjaja, koji je išao pred njim, kroz oblake se probila tuča i žar.

Izreka 6:1-5
1. Sine, ako si nekome postao jamac, ako si dao ruku i obvezao se,
2. tada si se vezao svojim riječima i ulovio svojim obećanjem;
3. pao si u ruke drugoga. Sine, učini ovo i oslobodi se: idi i ponizi se pred njim, moli da te oslobodi duga.
4. Ne daj sna svojim očima, ni odmora svojim kapcima.
5. Izbavi se kao srna od lovca, kao ptica iz ptičareve zamke.

Mateju 20:17-34
17. Dok je išao u Jeruzalem, Isus je odveo svojih dvanaestoricu učenika na stranu pa im govorio:
18. »Evo, idemo u Jeruzalem. Sin Čovječji bit će predan svećeničkim poglavarima i učiteljima Zakona, a oni će ga osuditi na smrt.
19. Tada će ga predati strancima da mu se izruguju, da ga bičuju i da ga razapnu, ali on će uskrsnuti treći dan.«
20. Tada je Isusu pristupila majka Zebedejevih sinova, zajedno sa svojim sinovima, i kleknula pred njega da ga nešto zamoli.
21. Upitao ju je: »Što želiš?« A ona mu je rekla: »Obećaj mi da će ova moja dvojica sinova sjediti zajedno s tobom u tvome Kraljevstvu, jedan s tvoje desne, a drugi s tvoje lijeve strane.«
22. Isus je odgovorio: »Vi ne znate što tražite. Možete li piti iz čaše iz koje ću ja piti?« Odgovorili su mu: »Da, možemo!«
23. A on im je rekao: »Vi ćete zaista i piti iz moje čaše, ali nije moje da određujem tko će sjediti s moje desne ili lijeve strane. Ta mjesta pripadaju onima za koje ih je pripremio moj Otac.«
24. Kad su ostala desetorica učenika to čula, razljutila su se na ovu dvojicu braće.
25. Tada ih je Isus pozvao k sebi i rekao: »Znate da vladari nežidovskih naroda iskazuju svoju moć nad njima, a velikaši vole gospodariti njima.
26. No neka tako ne bude među vama! Tko želi postati velik među vama, radije neka vam bude sluga,
27. a tko želi biti prvi među vama, neka vam bude rob.
28. Upravo kao Sin Čovječji, koji nije došao da mu služe, nego da on služi i da preda svoj život kao otkupninu za mnoge.«
29. Dok su izlazili iz Jerihona, silno je mnoštvo slijedilo Isusa.
30. A pokraj puta su sjedila dvojica slijepaca. Kad su čuli da Isus prolazi, povikali su: »Gospodine, Davidov Sine, smiluj nam se!«
31. Mnoštvo ih je korilo i ušutkivalo, ali oni su još jače vikali: »Gospodine, Davidov Sine, smiluj nam se!«
32. Tada se Isus zaustavio, pozvao ih te upitao: »Što želite da učinim za vas?«
33. Rekli su mu: »Gospodine, željeli bismo da možemo vidjeti.«
34. Isus se sažalio nad njima i dodirnuo im oči. Odmah su progledali i krenuli za Isusom.