A A A A A

Postanka 5:1-32
1. Ovo je zapis o Adamovim potomcima. Kad je Bog stvorio čovjeka, stvorio ga je da bude poput Boga.
2. Stvorio je muško i žensko. Nakon što ih je stvorio, blagoslovio ih je i nazvao »čovjek«.
3. Kad je Adam imao 130 godina, rodio mu se sin sličan njemu. Dao mu je ime Šet.
4. Nakon Šetovog rođenja, Adam je živio 800 godina. Dobio je još sinova i kćeri.
5. Tako je Adam živio ukupno 930 godina i umro.
6. Kad je Šet imao 105 godina, rodio mu se Enoš.
7. Nakon Enoševog rođenja, Šet je živio 807 godina. Dobio je još sinova i kćeri.
8. Tako je Šet živio ukupno 912 godina i umro.
9. Kad je Enoš imao 90 godina, rodio mu se Kenan.
10. Nakon Kenanovog rođenja, Enoš je živio 815 godina. Dobio je još sinova i kćeri.
11. Tako je Enoš živio ukupno 905 godina i umro.
12. Kad je Kenan imao 70 godina, rodio mu se Mahalalel.
13. Nakon Mahalalelovog rođenja, Kenan je živio 840 godina. Dobio je još sinova i kćeri.
14. Tako je Kenan živio ukupno 910 godina i umro.
15. Kad je Mahalalel imao 65 godina, rodio mu se Jared.
16. Nakon Jaredovog rođenja, Mahalalel je živio 830 godina. Dobio je još sinova i kćeri.
17. Tako je Mahalalel živio ukupno 895 godina i umro.
18. Kad je Jared imao 162 godine, rodio mu se Henok.
19. Nakon Henokovog rođenja, Jared je živio 800 godina. Dobio je još sinova i kćeri.
20. Tako je Jared živio ukupno 962 godine i umro.
21. Kad je Henok imao 65 godina, rodio mu se Metušalah.
22. Nakon Metušalahovog rođenja, Henok je živio u bliskom odnosu s Bogom 300 godina. Dobio je još sinova i kćeri.
23. Tako je Henok živio ukupno 365 godina.
24. Henok je živio u bliskom odnosu s Bogom, a zatim je nestao, jer ga je uzeo Bog.
25. Kad je Metušalah imao 187 godina, rodio mu se Lamek.
26. Nakon Lamekovog rođenja, Metušalah je živio 782 godine. Dobio je još sinova i kćeri.
27. Tako je Metušalah živio ukupno 969 godina i umro.
28. Kad je Lamek imao 182 godine, rodio mu se sin.
29. Dao mu je ime Noa , govoreći: »On će nam donijeti olakšanje od teškog i napornog fizičkog rada na zemlji koju je BOG prokleo.«
30. Nakon Noinog rođenja, Lamek je živio 595 godina. Dobio je još sinova i kćeri.
31. Tako je Lamek živio ukupno 777 godina i umro.
32. Kad je Noa imao 500 godina, rodili su mu se Šem, Ham i Jafet.

Postanka 6:1-22
1. Kako su se ljudi počeli množiti i naseljavati zemlju, rađale su im se kćeri.
2. Božji su sinovi primijetili ljepotu ljudskih kćeri pa ih odabirali i uzimali sebi za žene.
3. Tada je BOG rekao: »Moj duh, koji čovjeku daje život, neće u njemu ostati zauvijek jer je samo smrtnik. Neka živi još stotinu i dvadeset godina.«
4. U to vrijeme, a i kasnije, na zemlji su živjeli divovi jer su Božji sinovi spavali s ljudskim kćerima i one su im rađale djecu. Bili su to junaci, iz davnina poznati ratnici.
5. BOG je vidio koliko je velika čovjekova pokvarenost na zemlji — da su sve misli što dolaze iz njegovog srca stalno usmjerene na zlo.
6. Ražalostilo se BOŽJE srce te je požalio što je stvorio čovjeka na zemlji.
7. Zato je BOG rekao: »Izbrisat ću sa zemlje ljudski rod koji sam stvorio. Uništit ću i velike životinje, male životinje što gmižu po zemlji i ptice. Požalio sam što sam ih stvorio.«
8. Međutim, BOG je bio zadovoljan čovjekom po imenu Noa.
9. Ovo je pripovijest o Noi: Noa je bio pravedan, čovjek besprijekornog ponašanja u svome naraštaju. Živio je u bliskom odnosu s Bogom.
10. Imao je trojicu sinova: Šema, Hama i Jafeta.
11. Zemlja se pred Bogom iskvarila i bila je puna nasilja.
12. Bog je vidio da je iskvarena jer su svi ljudi na zemlji živjeli iskvareno.
13. Rekao je Noi: »Odlučio sam stati na kraj svim ljudima jer se zbog njih zemlja ispunila nasiljem. Evo, uništit ću ih — izbrisati sa zemlje.
14. Zato, sagradi sebi arku od smolastog drveta . U njoj napravi odjeljke, a izvana i iznutra premaži je smolom.
15. Ovako je sagradi: neka bude sto pedeset metara duga, dvadeset i pet metara široka i petnaest metara visoka.
16. Napravi krov na arci tako da ostaviš pola metra prostora ispod vrha. Na jednoj strani načini vrata, a unutar arke napravi donju, srednju i gornju razinu.
17. A ja ću pustiti poplavne vode na zemlju da unište sve što diše. Sve što je na zemlji, umrijet će.
18. No s tobom ću sklopiti svoj savez. Ući ćeš u arku sa svojom ženom, sinovima i njihovim ženama.
19. U arku uvedi po dvoje od svih živih bića, mužjaka i ženku, pa će s tobom preživjeti.
20. Neka uđe i par od svake vrste ptica, od svake vrste velikih i malih životinja, da se održe na životu.
21. Također, uzmi sve vrste hrane za jelo i uskladišti je u arci, da služi za prehranu i tebi i njima.«
22. I Noa je upravo tako napravio. Učinio je sve što mu je Bog zapovjedio.

Psalmi 2:7-12
7. »Objavit ću vam«, kaže kralj, »što mi je rekao BOG: Od danas sam tvoj otac, a ti si meni sin.
8. Traži, i dat ću ti sve narode, sve na zemlji dat ću ti u vlast.
9. Pokorit ćeš ih velikom silom , smrskati ih kao glineno posuđe.«
10. Stoga, urazumite se kraljevi, vođe, poslušajte upozorenje!
11. Služite BOGU u strahopoštovanju.
12. Poklonite se njegovom sinu, da se ne razljuti i sve vas uništi. To bi se moglo dogoditi brzo. Sretni su oni koji se k njemu sklanjaju!

Izreka 1:10-19
10. Sine, ako te zločinci mame, nemoj pristati!
11. Možda će ti reći: »Pođi s nama! Uzet ćemo nekome život, zaskočit ćemo nedužne iz zabave.
12. Progutat ćemo ih cijele, kao što grob guta mrtve.
13. Naći ćemo svakakvo blago i kuće si napuniti plijenom.
14. Pridruži nam se, i dijelit ćemo dobit.«
15. Sine, nemoj s njima ići, nemoj na njihove staze kročiti,
16. jer srljaju u zlo, žure proliti krv.
17. I ptice će izbjeći zamku vide li te da je postavljaš.
18. No oni se love u vlastitu zamku; vrebaju druge, a upropaste sebe!
19. Takva je sudbina svih pohlepnika; nepošten dobitak košta ih života!

Mateju 3:1-17
1. U ono vrijeme pojavio se Ivan Krstitelj i počeo propovijedati u judejskoj pustinji.
2. Govorio je: »Pokajte se jer je Kraljevstvo nebesko blizu!«
3. Upravo je o Ivanu govorio prorok Izaija: »Glas jednoga viče u pustinji: ‘Pripremite put Gospodinu, poravnajte mu staze.’«
4. Ivan je imao odjeću od devine dlake i kožni pojas oko bokova. Hranio se skakavcima i divljim medom.
5. U to su ga vrijeme dolazili slušati ljudi iz Jeruzalema, iz cijele Judeje i s cijeloga područja oko rijeke Jordan.
6. Priznavali su svoje grijehe, a Ivan ih je krstio uranjajući ih u rijeku Jordan.
7. Kad je Ivan vidio mnoge farizeje i saduceje kako dolaze k njemu da ih krsti, rekao im je: »Zmijski porodi! Tko li vas je upozorio da bježite od Božje srdžbe koja dolazi?
8. Pokažite svojim životom da ste se zaista obratili. Činite ono što dokazuje da ste se promijenili i nemojte se pouzdavati u to što je Abraham vaš otac.
9. Jer, kažem vam, Bog može od ovoga kamenja stvoriti Abrahamovu djecu.
10. Sjekira je već položena na korijen stabla, a svako stablo, koje ne daje dobar plod, bit će posječeno i bačeno u vatru.
11. Ja vas krstim vodom u znak obraćenja, ali onaj koji dolazi nakon mene veći je od mene. Ja mu nisam dostojan ni obuću skinuti. On će vas krstiti Svetim Duhom i vatrom.
12. Doći će spreman pročistiti zrnje od pljeve . Pšenicu će sakupiti i spremiti u svoju žitnicu, a pljevu će spaliti u vatri koja se ne može ugasiti.«
13. Tada je Isus došao iz Galileje na rijeku Jordan k Ivanu da ga krsti.
14. Ivan ga je pokušavao odgovoriti pa mu je rekao: »Ti bi trebao mene krstiti, a dolaziš k meni!«
15. No Isus mu je odgovorio: »Pusti, primjereno je da učinimo sve što Bog želi.« Tada ga je Ivan pristao krstiti.
16. Isus je bio kršten i, čim je izašao iz vode, otvorilo se nebo i vidio je Duha Božjega kako silazi u liku goluba i spušta se na njega.
17. A glas s neba je rekao: »Ovo je moj voljeni sin. S njim sam potpuno zadovoljan!«