A A A A A

Izlaska 3:1-22
1. Mojsije je čuvao stado svog tasta Jitra, koji je bio svećenik u zemlji Midjan. Poveo je stado kroz divljinu i došao do Božje planine Horeb .
2. Ondje mu se ukazao BOŽJI predstavnik u plamenu vatre, usred grma. Mojsije je gledao kako grm gori, ali ne sagorijeva.
3. Pomislio je: »Kakva čudesna pojava! Prići ću i pogledati zašto grm ne izgara.«
4. Kad je BOG vidio da je Mojsije prišao da pogleda, pozvao ga je iz grma: »Mojsije! Mojsije!« Mojsije odgovori: »Evo me.«
5. »Ne prilazi bliže«, rekao je Bog. »Izuj obuću s nogu jer je mjesto na kojem stojiš sveto tlo.«
6. Zatim je rekao: »Ja sam Bog tvog oca, Bog Abrahamov, Bog Izakov i Bog Jakovljev.« Nato je Mojsije zaklonio lice zato što se bojao gledati u Boga.
7. »Vidio sam jad svog naroda u Egiptu. Čuo sam njegov vapaj pod goničima robova. Znam za njegove patnje«, rekao je BOG.
8. »Zato sam sišao da ga spasim od Egipćana i da ga iz te zemlje odvedem u dobru i prostranu zemlju. Zemlja je to kojom teče med i mlijeko, gdje žive Kanaanci, Hetiti, Amorejci, Perižani, Hivijci i Jebusejci.
9. Znaj da su vapaji Izraelaca doprli do mene i da sam vidio kako ih tlače Egipćani.
10. A sad, hajde! Šaljem te faraonu, da moj narod, Izraelce, izvedeš iz Egipta.«
11. »Tko sam ja«, upita Mojsije Boga, »da idem faraonu i da Izraelce izvedem iz Egipta?«
12. »Ja ću biti s tobom«, odgovori mu Bog, »i to će ti biti znak da sam te poslao. Kad izvedem narod iz Egipta, štovat ćete me na ovoj planini.«
13. Potom Mojsije reče Bogu: »Ako odem Izraelcima i kažem: ‘Bog vaših predaka poslao me k vama’, a oni me pitaju: ‘Kako se zove?’, što da im odgovorim?«
14. »JA SAM KOJI JESAM«, rekao je Bog Mojsiju. »Ovako reci Izraelcima: ‘JA JESAM poslao me k vama.’«
15. Bog je dalje rekao Mojsiju: »Reci Izraelcima: ‘JAHVE , Bog vaših predaka, Bog Abrahamov, Bog Izakov i Bog Jakovljev, poslao me k vama’. To je moje ime zauvijek. Tako će me zvati u svim naraštajima.
16. Idi, okupi izraelske starješine i reci im: ‘Pokazao mi se JAHVE, Bog vaših predaka, Abrahamov, Izakov i Jakovljev Bog. Rekao je: »Promatrao sam vas i vidio što vam čine u Egiptu.
17. Odlučio sam vas izvesti iz nevolja u Egiptu u zemlju Kanaanaca, Hetita, Amorejaca, Perižana, Hivijaca i Jebusejaca. Zemlja je to kojom teče med i mlijeko.«’
18. Starješine će te poslušati. Zatim idi s njima egipatskom kralju pa mu recite: ‘JAHVE, Bog Hebreja, sastao se s nama. Zato te molimo da nas pustiš da odemo tri dana hoda u pustinju, da prinesemo žrtve svome BOGU.’
19. Znam da vas egipatski kralj neće pustiti ako ga ne prisili moćna ruka.
20. Zato ću ispružiti svoju ruku i udariti po Egiptu svim čudima koja ću učiniti. Nakon toga će vas pustiti.
21. Učinit ću da vam Egipćani budu naklonjeni pa nećete otići praznih ruku.
22. Neka svaka Izraelka od svojih susjeda Egipćana, od žena koje žive u njihovim kućama, zatraži srebra, zlata i odjeće. To stavite na svoje sinove i kćeri. Tako ćete oplijeniti Egipćane.«

Izlaska 4:1-31
1. Mojsije reče: »Što ako mi ne povjeruju ili me ne poslušaju? Što ako kažu: ‘BOG ti se nije pokazao’?«
2. BOG ga upita: »Što ti je u ruci?« »Štap«, odgovori Mojsije.
3. »Baci ga na zemlju«, rekao je BOG. Mojsije ga baci i štap se pretvori u zmiju, a on pobjegne od nje.
4. Zatim mu je BOG rekao: »Ispruži ruku i uhvati je za rep.« Mojsije ispruži ruku i uhvati je, a ona se u njegovoj ruci ponovo pretvori u štap.
5. »Po tome će povjerovati da ti se pokazao BOG, koji je Bog njihovih predaka — Abrahamov Bog, Izakov Bog i Jakovljev Bog.«
6. Zatim mu je BOG rekao: »Stavi ruku unutar svog ogrtača.« Mojsije stavi ruku u ogrtač, a kad ju je izvukao, bila je zaražena osipom , bjelkastim kao snijeg.
7. »Stavi ponovo ruku u ogrtač«, rekao je BOG. Mojsije ponovo stavi ruku u ogrtač, a kad ju je izvukao, bila je zdrava, kao i čitavo tijelo.
8. »Ako ti ne povjeruju i ne prihvate prvi znak, možda će povjerovati drugom.
9. A ako ne povjeruju ni jednom od ova dva znaka i ne poslušaju te, zahvati malo vode iz Nila i prolij je na suho tlo. Voda, koju uzmeš iz Nila, na suhom će se tlu pretvoriti u krv.«
10. »Oprosti, Gospodaru«, rekao je Mojsije BOGU, »nikad nisam bio rječit čovjek — ni prije, ni sad, dok razgovaraš sa svojim slugom. Govorim sporo i jezik mi je trom.«
11. »Tko je čovjeku dao usta?« rekao je BOG. »Tko ga čini nijemim ili gluhim? Tko čini da vidi ili da ne vidi? Zar ne ja — BOG?
12. A sad idi! Bit ću s tobom kad budeš govorio i poučit ću te što da kažeš.«
13. No Mojsije je rekao: »Oprosti, Gospodaru, ali pošalji nekog drugog.«
14. Tada se BOG razljutio na Mojsija i rekao: »Nije li Levit Aron tvoj brat? Znam da on tečno govori. Evo, baš ti dolazi ususret. Bit će mu drago da te vidi.
15. Njemu ćeš govoriti što da kaže. Bit ću s obojicom kad budete govorili i poučiti vas što da činite.
16. On će umjesto tebe govoriti narodu. On će tebi biti kao usta, a ti ćeš njemu biti kao Bog, govoreći mu što da čini.
17. Uzmi ovaj štap u ruku pa ćeš njime činiti znakove.«
18. Mojsije se zatim vratio svome tastu Jitru i rekao mu: »Molim te, dopusti mi da se vratim k svojima u Egipat, da vidim jesu li još živi.« Jitro mu reče: »Idi u miru!«
19. BOG je u Midjanu rekao Mojsiju: »Vrati se u Egipat jer su umrli svi koji su ti htjeli oduzeti život.«
20. Tako je Mojsije poveo svoju ženu i sinove, posjeo ih na magarca i zaputio se u Egipat. U ruci je nosio štap koji je predstavljao Božju moć.
21. BOG je još rekao Mojsiju: »Kad stigneš u Egipat, gledaj da pred faraonom učiniš sva čuda za koja sam ti dao moć. No ja ću mu otvrdnuti srce pa neće pustiti izraelski narod.
22. Tada reci faraonu da BOG kaže: ‘Izrael je moj sin, moj prvorođenac.
23. Rekao sam ti da pustiš mog sina da ode kako bi mi iskazao štovanje, ali ti si odbio. Zato ću ja ubiti tvoga prvorođenog sina.’«
24. Na putu, na mjestu gdje je Mojsije stao prenoćiti, došao je BOG i htio ga ubiti.
25. No Sipora dograbi kameni nož, obreže svog sina i kožicom dotakne Mojsijeve noge, govoreći: »Ovo je krv našeg saveza.«
26. Kad je spomenula krv obrezanja, BOG ga je ostavio.
27. BOG je rekao Aronu: »Idi se sastati s Mojsijem. On je u pustinji.« Aron je otišao, sastao se s Mojsijem na Božjoj planini Horeb i poljubio ga.
28. Tada je Mojsije ispričao Aronu o svemu što mu je BOG rekao da izgovori u Egiptu i o svim znakovima koje mu je zapovjedio da učini.
29. Zatim su Mojsije i Aron otišli u Egipat i okupili sve starješine Izraelaca.
30. Aron im je prepričao što je BOG rekao Mojsiju, a Mojsije je izveo znakove naočigled naroda.
31. Narod je povjerovao. Kad su čuli da je ih je BOG pohodio i vidio njihove nevolje, duboko su se poklonili i iskazali mu štovanje.

Psalmi 16:1-6
1. Davidov »miktam« . Čuvaj me, Bože, uz tebe sam siguran.
2. Rekao sam BOGU: »Ti si moj Gospodar i sve moje dobro od tebe dolazi.«
3. A ti si rekao da cijeniš bogove ove zemlje, čak da im se raduješ.
4. Mnoge nevolje pratit će one koji štuju druge bogove. Ja neću za njih krv žrtava izlijevati, njihove idole neću slaviti.
5. BOŽE, daješ mi sve što trebam. Moj udio je siguran.
6. Moj dio zemlje je divan, krasno je nasljedstvo moje.

Izreka 5:1-6
1. Sine, obrati pažnju na moju mudrost, poslušaj pažljivo što sam spoznao.
2. Tako ćeš postupati promišljeno i usne će ti govoriti razborito.
3. Raspuštena udana žena slatkorječiva je kao med, riječi su joj ugodne kao ulje,
4. ali na kraju je gorka kao pelin i oštra kao dvosjekli mač.
5. Noge joj silaze u smrt, koraci joj vode u grob .
6. Ona ne ide putem života, zastranjuje, a da i ne zna.

Mateju 18:1-20
1. Tada su učenici prišli Isusu i upitali ga: »Tko je najveći u Kraljevstvu nebeskom?«
2. A Isus je pozvao k sebi dijete, postavio ga ispred njih
3. i rekao: »Istinu vam kažem: ako ponovo ne postanete poput male djece, nikada nećete ući u Kraljevstvo nebesko.
4. Dakle, tko se ponizi da bi bio poput ovoga djeteta — taj je najveći u Kraljevstvu nebeskom.
5. I tko radi mene primi jedno ovakvo dijete, mene prima.«
6. »Ali ako tko navede na grijeh jednoga od ovih malenih, koji vjeruju u mene, bolje bi mu bilo da mu objese mlinski kamen oko vrata i da ga utope u dubini mora.
7. Jao ljudima u svijetu jer čine stvari koje navode na grijeh! No takve stvari moraju doći. No jao onomu po kome dolaze!
8. Stoga, ako te ruka ili noga navodi na grijeh, odsijeci je i baci od sebe! Bolje ti je ući u vječni život bez ruke ili noge nego da s obje ruke i noge budeš bačen u vječni plamen.
9. Zato, ako te tvoje oko navodi na grijeh, iskopaj ga i baci od sebe! Bolje ti je ući u vječni život samo s jednim okom nego da s oba oka budeš bačen u pakleni plamen.«
10. »Pazite da ne prezrete ni jednoga od ovih malenih. Jer, kažem vam, njihovi su anđeli na nebesima stalno s mojim nebeskim Ocem.
11. ***
12. Što mislite? Ako čovjek ima stotinu ovaca i jedna od njih odluta, neće li ostaviti onih devedeset i devet u brdima i otići potražiti odlutalu ovcu?
13. Istinu vam kažem: kad je nađe, bit će sretniji radi nje nego radi onih devedeset i devet koje nisu odlutale.
14. Isto tako, ni vaš nebeski Otac ne želi da se izgubi itko od ovih malenih.«
15. »Ako tvoj brat sagriješi protiv tebe, idi i ukori ga nasamo! Posluša li te, dobio si svoga brata.
16. No ako te ne posluša, uzmi sa sobom jednoga ili dvoje ljudi, tako da svaka tvrdnja počiva na iskazu dvoje ili troje svjedoka.
17. Ako ni njih ne posluša, obavijesti crkvu. A ako ne posluša ni crkvu, ponašaj se prema toj osobi kao prema poganinu ili porezniku.
18. Istinu vam kažem: što god svežete na Zemlji, bit će svezano i na Nebu, a što god odriješite na Zemlji, bit će odriješeno i na Nebu.
19. A kažem vam i ovo: što god dvoje od vas ovdje na Zemlji složno zamole, dat će im moj nebeski Otac.
20. Jer, gdje se dvoje ili troje okupe u moje ime, ondje sam i ja među njima.«