A A A A A

Postanka 25:1-34
1. Abraham je sebi uzeo još jednu ženu koja se zvala Ketura.
2. Ona mu je rodila sinove: Zimrana, Jokšana, Medana, Midjana, Jišbaka i Šuaha.
3. Jokšanu su se rodili Šeba i Dedan. Dedanovi su potomci Ašurci, Letušci i Leumci.
4. Midjanovi su sinovi Efa, Efer, Hanok, Abida i Eldaa. Sve su to Keturini potomci.
5. Sve što je imao, Abraham je ostavio Izaku,
6. a sinovima svojih žena ropkinja još za svog je života podijelio darove i poslao ih u zemlje na istoku. Tako ih je maknuo od Izaka.
7. Abraham je živio 175 godina.
8. Umro je u dubokoj i sretnoj starosti, nakon mnogo godina. Izdahnuo je i pridružio se svojim precima.
9. Sahranili su ga njegovi sinovi Izak i Išmael, u spilji Makpeli blizu Mamre, na polju Efrona, sina Hetita Sohara.
10. Abraham je to polje kupio od Hetita te je ondje sahranjen, pokraj svoj žene Sare.
11. Nakon Abrahamove smrti, Bog je blagoslovio njegovog sina Izaka koji je tada živio kod Beer Lahaj Roija.
12. Ovo su potomci Abrahamovog sina Išmaela kojeg mu je rodila Egipćanka Hagara, Sarina ropkinja.
13. Ovo su imena Išmaelovih sinova po redu kojim su bili rođeni: Nebajot, Išmaelov prvorođeni sin, pa Kedar, Adbeel, Mibsam,
14. Mišma, Duma, Masa,
15. Hadad, Tema, Jetur, Nafiš i Kedma.
16. Išmaelovi su to sinovi, dvanaestorica plemenskih glavara, po kojima su nazvana njihova naselja i tabori.
17. Išmael je živio 137 godina, a potom je izdahnuo i umro te se pridružio svojim precima.
18. Njegovi su potomci nastanili područje između Havile i Šura, koje se prostire od Egipta prema Asiriji. Živjeli su u neprijateljstvu s drugim Abrahamovim potomcima.
19. Ovo je zapis o Izaku, Abrahamovom sinu. Abrahamu se rodio Izak.
20. Izak je imao četrdeset godina kad je oženio Rebeku, kćer Aramejca Betuela iz Mezopotamije , sestru Aramejca Labana.
21. Izak se pomolio BOGU za svoju ženu jer je bila neplodna. BOG mu je ispunio molbu i njegova je žena Rebeka zatrudnjela.
22. No dvoje se djece u njezinoj utrobi toliko guralo da je odlučila pitati BOGA: »Zašto mi se ovo događa?«
23. BOG joj je rekao: »Dvije su nacije u tvojoj utrobi. Iz tvog će se tijela dva naroda odijeliti. Jedan će biti jači od drugoga. Provorođeni će služiti onome koji se rodi drugi.«
24. Kad je došlo vrijeme da rodi, pokazalo se da nosi blizance.
25. Prvi je izašao sav crven i dlakav kao ogrtač. Zato su mu dali ime Ezav .
26. Nakon toga je izašao njegov brat, rukom čvrsto držeći Ezava za petu, pa su mu dali ime Jakov . Izak je imao šezdeset godina kad je Rebeka rodila.
27. Dječaci su odrasli. Ezav je postao vješt lovac i volio je biti vani na otvorenom prostoru, a Jakov je bio povučen i volio je biti doma, u šatoru.
28. Izak je više volio Ezava, jer je volio jesti divljač, a Rebeka je više voljela Jakova.
29. Jednom, dok je Jakov kuhao varivo, Ezav je došao izvana užasno gladan.
30. Rekao je Jakovu: »Daj mi toga crvenog variva! Umirem od gladi!« (Zato su ga nazvali Edom .)
31. »Prvo mi prodaj svoje pravo prvorodstva «, odgovori Jakov.
32. »Samo što nisam umro od gladi«, rekao je Ezav, »što će mi pravo prvorodstva?«
33. »Prvo mi se zakuni«, rekao je Jakov. Ezav mu se zakleo i tako prodao svoje pravo prvorodstva Jakovu.
34. Tada je Jakov dao Ezavu kruha i variva od leće. Kad se Ezav najeo i napio, ustao je i otišao. Tako je Ezav omalovažio svoje pravo prvorodstva.

Postanka 26:1-35
1. U zemlji je zavladala glad kao u Abrahamovo vrijeme pa je Izak otišao u grad Gerar k Abimeleku, kralju Filistejaca.
2. BOG se pokazao Izaku i rekao: »Ne idi dolje u Egipat, nego se nastani u zemlji koju ću ti pokazati.
3. Boravi neko vrijeme kao stranac ondje, a ja ću biti s tobom i blagoslovit ću te. Tebi i tvojim potomcima dat ću sve ove zemlje. Ostvarit ću zakletvu koju sam izrekao tvome ocu Abrahamu.
4. Učinit ću tvoje potomke brojnima kao zvijezde na nebu i dat ću im sve ove zemlje. Svi narodi na zemlji bit će blagoslovljeni kroz tvoje potomstvo
5. zato što me Abraham slušao i držao se mojih naloga, zapovijedi, uredbi i zakona.«
6. Tako se Izak nastanio u Geraru.
7. Kad su ga mještani pitali o njegovoj ženi, rekao im je: »Ona mi je sestra« jer se bojao reći da mu je žena. Mislio je: »Mještani bi me mogli ubiti da uzmu Rebeku zato što je toliko lijepa.«
8. Izak je već dugo bio u Geraru, kad je filistejski kralj Abimelek pogledao kroz prozor i vidio kako grli i ljubi Rebeku.
9. Abimelek je pozvao Izaka i rekao: »Dakle, ona ti je žena! Zašto si rekao da ti je sestra?« »Zato što sam mislio da bih zbog nje mogao poginuti«, odgovori Izak.
10. Nato je Abimelek rekao: »Što si nam učinio? Netko je mogao spavati s tvojom ženom, a zbog tebe bi krivnja pala na nas!«
11. Zatim je Abimelek izdao odredbu cijelom narodu: »Tko god naudi ovom čovjeku ili njegovoj ženi, bit će pogubljen.«
12. Izak je posijao usjeve u toj zemlji, a iste je godine požeo stostruk urod. BOG ga je blagoslovio
13. i on se obogatio. Nastavio se bogatiti dok nije postao vrlo bogat.
14. Stekao je toliko sitne i krupne stoke i toliko slugu da su mu zavidjeli Filistejci.
15. Stoga su zatrpali zemljom sve bunare koje su bili iskopali sluge Izakovog oca Abrahama.
16. Tada je Abimelek rekao Izaku: »Odlazi od nas jer si postao moćniji nego mi!«
17. Tako je Izak otišao odande pa se utaborio u Gerarskoj dolini i ondje se nastanio.
18. Ponovo je iskopao bunare, koji su bili iskopani u vrijeme njegovog oca Abrahama, a koje su Filistejci nakon Abrahamove smrti zatrpali. I nazvao ih je imenima koja im je bio dao njegov otac.
19. Kad su Izakovi sluge kopali u dolini i otkrili bunar s izvorskom vodom,
20. gerarski su se pastiri posvađali s Izakovim pastirima. Govorili su: »To je naša voda!« Izak je taj bunar nazvao Esek jer su se prepirali s njim.
21. Zatim su Izakovi sluge iskopali drugi bunar, ali i oko njega je izbila svađa. Zato ga je Izak nazvao Sitna .
22. Izak se preselio odande pa iskopao još jedan bunar, a oko njega nije bilo svađe. Izak ga je nazvao Rehobot . Rekao je: »BOG nam je sad napravio prostora da napredujemo u ovoj zemlji.«
23. Odande je Izak otišao u Beer Šebu.
24. Te mu se noći pokazao BOG i rekao: »Ja sam Bog tvog oca Abrahama. Ne boj se, jer ja sam s tobom. Blagoslovit ću te i dati ti mnogo potomaka zbog svog sluge Abrahama.«
25. Izak je ondje napravio žrtvenik i štovao BOGA . Razapeo je svoj šator, a njegovi su sluge iskopali bunar.
26. U to je vrijeme k njemu došao kralj Abimelek iz Gerara, sa savjetnikom Ahuzatom i sa zapovjednikom vojske Fikolom.
27. Izak ih je upitao: »Zašto ste došli k meni nakon što ste me u mržnji otjerali?«
28. »Sad nam je jasno da je BOG s tobom«, odgovore oni, »pa smo htjeli da se zakunemo jedni drugima. Daj da sklopimo savez s tobom
29. da nam nećeš nauditi, kao što mi tebi nismo naudili. Uvijek smo ti činili dobro i pustili smo te da odeš u miru, a sad si BOŽJI blagoslovljenik.«
30. Tada im je Izak spremio gozbu na kojoj su zajedno jeli i pili.
31. Ujutro su rano ustali i zakleli se jedan drugome. Izak ih je zatim ispratio te su ga napustili u miru.
32. Toga su dana došli Izakovi sluge i javili mu o bunaru koji su iskopali. »Našli smo vodu«, rekli su mu,
33. a on je bunar nazvao Šiba . Zato se i danas taj grad zove Beer Šeba .
34. Kad je Ezav imao 40 godina, oženio se Juditom, kćeri Hetita Beerija, i Basematom, kćeri Hetita Elona.
35. One su Izaku i Rebeki zagorčavale život.

Psalmi 7:6-8
6. Ustani, BOŽE, i pokaži svoj gnjev! Digni se protiv srdžbe mojih neprijatelja. Probudi se, Bože moj! Donesi svoju presudu!
7. Okupi oko sebe narode, zauzmi svoje mjesto nad njima.
8. BOG sudi ljudima. BOŽE, presudi i meni! Dokaži moje pravo i nevinost!

Izreka 3:9-10
9. Časti BOGA svojim bogatstvom i prvinama svih svojih usjeva
10. pa će ti spremišta biti puna žita i tvoje bačve mladoga vina.

Mateju 9:18-38
18. Dok im je Isus to govorio, prišao mu je poglavar sinagoge, kleknuo pred njega i rekao: »Kći mi je upravo umrla, ali dođi, stavi svoju ruku na nju i ona će oživjeti.«
19. Isus je ustao i pošao za njim zajedno sa svojim učenicima.
20. A neka žena, koja je patila od krvarenja već dvanaest godina, prišla je Isusu s leđa i dotaknula rub njegovog ogrtača.
21. Mislila je: »Ako samo dotaknem njegov ogrtač, ozdravit ću.«
22. Isus se okrenuo, ugledao ženu i rekao: »Samo hrabro, kćeri! Tvoja te vjera ozdravila.« I žena je ozdravila istoga trena.
23. Kad je Isus došao u kuću poglavara sinagoge, vidio je svirače kako sviraju pogrebnu glazbu i uznemiren narod.
24. Rekao je: »Iziđite! Djevojka nije mrtva, samo spava.« A oni su ga ismijavali.
25. Kad je narod istjeran iz kuće, Isus je ušao u sobu, uzeo djevojku za ruku i ona je ustala.
26. Vijest o tome proširila se po cijelom onome kraju.
27. Kad je odlazio odande, dva su slijepca pošla za njim vičući: »Smiluj nam se, Davidov Sine!«
28. Kad je ušao u kuću, slijepci su mu prišli, a Isus ih je upitao: »Vjerujete li da vam ja mogu vratiti vid?« Oni su odgovorili: »Da, Gospodine!«
29. Tada je dotaknuo njihove oči i rekao: »Neka vam bude onako kako vjerujete!«
30. I progledali su, a Isus ih je strogo opomenuo: »Pazite da nitko ne sazna za ovo!«
31. No oni su otišli i proširili vijest o njemu po cijelom onome kraju.
32. Dok su izlazili, doveli su Isusu nijemog čovjeka koji je bio opsjednut zlim duhom.
33. Kad je Isus istjerao zlog duha, nijemi je progovorio. Narod se divio i govorio: »Nikad nešto slično nije viđeno u Izraelu!«
34. A farizeji su govorili: »On izgoni zle duhove uz pomoć vladara zlih duhova.«
35. Isus je išao po svim gradovima i selima. Poučavao je u njihovim sinagogama i objavljivao radosnu vijest o Božjem kraljevstvu. Liječio je svaku slabost i svaku bolest.
36. Kad je vidio mnoštvo naroda, sažalio se nad njima jer su bili iscrpljeni i bespomoćni poput ovaca bez pastira.
37. Tada je rekao svojim učenicima: »Žetva je velika, a radnika je malo.
38. Stoga, molite gospodara žetve da pošalje radnike za svoju žetvu.«