A A A A A

Postanka 19:1-38
1. Ona su dvojica anđela stigla uvečer do Sodome, a Lot je sjedio na gradskim vratima. Kad ih je ugledao, krenuo im je ususret i poklonio se do zemlje.
2. »Molim vas, gospodo«, rekao je, »svratite u kuću svoga sluge da prenoćite i operete noge, a rano ujutro možete nastaviti put.« »Ne«, odgovorili su oni, »prenoćit ćemo na gradskom trgu.«
3. No Lot ih je uporno nagovarao pa su svratili k njemu. Ušli su u njegovu kuću, a on im je spremio gozbu i ispekao beskvasnog kruha te su jeli.
4. No prije nego što su otišli spavati, svi su muškarci Sodome, stari i mladi, svi do jednoga, opkolili kuću.
5. Pozvali su Lota i upitali: »Gdje su ljudi koji su noćas došli k tebi? Izvedi ih van. Želimo seks s njima.«
6. Tada je Lot izašao pred njih, zatvorio za sobom vrata
7. pa rekao: »Molim vas, prijatelji, ne činite takvo zlo.
8. Evo, imam dvije kćeri koje još nisu bile s muškarcima. Njih ću vam izvesti pa činite s njima što želite. Ali ne dirajte ove ljude jer su pod mojim krovom i zaštitom .«
9. »Makni nam se s puta!« rekli su. »Došao si ovdje kao stranac, a igrao bi se suca! Sad ćemo s tobom gore nego s njima.« Nasrnuli su na Lota, a potom krenuli razvaliti vrata.
10. No ona dvojica ispruže ruke van, uvuku Lota k sebi u kuću i zatvore vrata.
11. Ljude su pred kućom zaslijepili te je i mladima i starima bilo teško pronaći vrata.
12. »Koga još imaš ovdje?« upitala su ona dvojica Lota. »Zetove, sinove, kćeri i sve svoje, izvedi iz grada.
13. Uništit ćemo ovo mjesto. Optužbe protiv ovih ljudi toliko su velike pred BOGOM da nas je poslao da uništimo grad.«
14. Lot je izašao da to kaže svojim budućim zetovima. »Brzo!« rekao im je. »Izađite iz ovog mjesta jer će ga BOG uništiti!« No njegovi su zetovi mislili da se šali.
15. Kad je svanulo jutro, anđeli su počeli požurivati Lota: »Brzo! Izvedi svoju ženu i svoje dvije kćeri koje su ovdje, da i vi ne budete uništeni kad kaznimo grad.«
16. Lot je oklijevao, ali BOG se sažalio nad njim. Stoga, ona su dvojica uzela za ruku njega, njegovu ženu i njegove dvije kćeri te ih izveli izvan grada.
17. Kad su ih izveli, jedan je od njih rekao: »Bježite i spasite se! Ne osvrćite se i ne zaustavljajte nigdje u dolini! Bježite u planine, da ne budete uništeni!«
18. Tada je Lot rekao: »Ne, gospodaru.
19. Tvoj je sluga stekao tvoju naklonost. Pokazao si veliku dobrotu prema meni kad si mi spasio život. No neću stići pobjeći u planine prije nego što me snađe uništenje.
20. Gle, eno mjesta koje je dovoljno blizu da u njega pobjegnem — onaj mali grad. Daj da pobjegnem onamo, u taj mali grad, da si spasim život.«
21. Anđeo mu je rekao: »Dobro, ispunit ću ti molbu i neću uništiti grad o kojem govoriš.
22. Požuri, pobjegni, jer ne mogu ništa učiniti dok ne stigneš ondje.« Taj je grad dobio ime Soar jer ga je Lot nazvao malim.
23. Sunce je već izašlo kad je Lot stigao u Soar.
24. BOG je tada s neba gorućim sumporom zasuo Sodomu i Gomoru.
25. Uništio je te gradove i svu ravnicu, sve stanovnike gradova i sve raslinje na tlu.
26. Na putu za Soar Lotova se žena osvrnula prema Sodomi i pretvorila se u stup soli .
27. Abraham je rano ujutro otišao na mjesto gdje je bio stajao pred BOGOM.
28. Pogledao je prema Sodomi i Gomori te prema svoj dolini, i vidio kako dim suklja iz zemlje kao iz velike peći.
29. Tako je Bog uništio gradove u dolini u kojima se Lot bio nastanio, ali nije zaboravio obećanje dano Abrahamu jer je izveo Lota prije uništenja.
30. Lot je sa svojim dvjema kćerima otišao iz Soara jer se bojao ostati ondje. Nastanili su se na planini i živjeli u spilji.
31. Jednom je starija kći rekla mlađoj: »Naš je otac star, a u zemlji nema muškaraca. Ne možemo imati obitelj na način kako se to radi po cijelome svijetu.
32. Hajde da oca opijemo vinom pa da spavamo s njim, da se nastavi naša loza.«
33. Te su noći opile oca vinom, a starija je kći otišla k njemu i imala seksualni odnos s njime. On nije znao ni kad je došla k njemu ni kad je otišla.
34. Sutradan je starija rekla mlađoj: »Sinoć sam ja spavala s ocem. Hajde da ga i večeras opijemo pa ti idi i spavaj s njim. Na taj ćemo način produžiti lozu.«
35. Tako su navečer opet opile oca vinom, a mlađa je kći otišla i imala seksualni odnos s njime. On nije znao ni kad je došla k njemu ni kad je otišla.
36. Tako su obje Lotove kćeri zatrudnjele sa svojim ocem.
37. Starija je kći rodila sina i dala mu ime Moab . On je predak današnjih Moabaca.
38. I mlađa je kći rodila sina i dala mu ime Ben Ami . On je predak današnjih Amonaca.

Postanka 20:1-18
1. Abraham je otišao odande prema južnom dijelu Kanaana i nastanio se između Kadeša i Šura. Dok je kao stranac boravio u gradu Geraru,
2. mještanima je govorio za Saru da mu je sestra. Stoga je Abimelek, kralj Gerara, poslao po Saru i uzeo je k sebi.
3. No Bog je došao Abimeleku noću u snu i rekao mu: »Umrijet ćeš zbog one žene, koju si uzeo, jer je udana.«
4. Abimelek još nije spavao sa Sarom pa je rekao: »Gospodaru, zar ćeš ubiti nedužnog čovjeka?
5. Abraham mi je sam rekao: ‘Ona mi je sestra’, a Sara mi je sama rekla: ‘On mi je brat’. Učinio sam to čistog srca. Nedužan sam.«
6. Bog mu potom reče u snu: »Da, znam da si to učinio čistog srca. Zato sam te zadržavao da ne sagriješiš protiv mene i nisam ti dao da je dotakneš.
7. Sad vrati čovjeku njegovu ženu. On je prorok, molit će za tebe i ostat ćeš živ. No, ako je ne vratiš, umrijet ćeš i ti i svi tvoji.«
8. Abimelek je ustao rano ujutro pa pozvao sve svoje službenike. Kad im je ispričao san, jako su se uplašili.
9. Zatim je Abimelek pozvao Abrahama i upitao ga: »Što si nam učinio? Što sam ti skrivio da si toliki grijeh navalio na mene i moje kraljevstvo? Učinio si mi baš ono što se ne bi smjelo činiti.«
10. Abimelek ga još upita: »Pa što si mislio kad si to činio?«
11. Abraham odgovori: »Mislio sam da u ovome mjestu sigurno ne poštuju Boga i da će me ubiti zbog moje žene.
12. Osim toga, zaista mi je polusestra — kći moga oca, ali ne i moje majke. I postala mi je žena.
13. Kad me je Bog uputio da odem iz očevog doma, rekao sam joj: ‘Učini mi ovu uslugu: u koje god mjesto dođemo, reci za mene da sam ti brat’.«
14. Tada je Abimelek Abrahamu dao ovce, goveda, robove i ropkinje, a vratio mu je i ženu Saru.
15. »Evo, moja ti je zemlja na raspolaganju«, rekao je Abimelek, »nastani se gdje god želiš.«
16. A Sari je rekao: »Dao sam tvome bratu Abrahamu tisuću srebrnjaka. Time želim svima koji su s tobom pokazati da si nedužna. Slobodna si od bilo kakve optužbe.«
17. Potom se Abraham pomolio Bogu i Bog je ozdravio Abimeleka. Ozdravio je i njegovu ženu i ropkinje pa su ponovo mogle imati djecu.
18. Jer, BOG je sve žene u Abimelekovom domu učinio neplodnima kad je on uzeo Abrahamovu ženu Saru za svoju vlastitu.

Psalmi 6:1-5
1. Voditelju zbora, uz žičana glazbala, na osminu . Davidova pjesma. BOŽE, ne grdi me u ljutnji, ne kori me u svom bijesu.
2. Smiluj mi se, BOŽE, nemoćan sam. Izliječi me, BOŽE, kosti mi dršću.
3. Duša mi je duboko potresena. BOŽE, koliko ću te čekati?
4. Dođi, BOŽE, i snagu mi vrati, spasi me radi svoje vjerne ljubavi.
5. Jer, mrtav neću pjevati o tebi, ta tko će ti iz groba zahvaliti.

Izreka 3:1-4
1. Dijete, ne zaboravljaj što te učim, u srcu čuvaj moje zapovijedi,
2. jer će ti dati dug život i donijeti blagostanje.
3. Neka te ljubav i vjernost ne ostavljaju! Veži ih sebi oko vrata, upiši u svoje srce.
4. Tako ćeš steći naklonost i dobro ime pred Bogom i pred ljudima.

Mateju 8:1-17
1. Kad je Isus sišao s gore, slijedilo ga je veliko mnoštvo,
2. među kojima je bio i jedan gubavac . Došao je do Isusa, kleknuo pred njega pa mu rekao: »Gospodine, ako hoćeš, možeš me iscijeliti.«
3. Isus je ispružio ruku, dotaknuo ga i rekao: »Hoću. Budi iscijeljen!« I bio je izliječen od gube istoga trenutka.
4. Zatim mu Isus reče: »Pazi da nikome ne pričaš o ovome. Nego, idi i pokaži se svećeniku . Nakon toga prinesi žrtvu, kako je zapovjedio Mojsije. Bit će to će ljudima dokaz da si izliječen.«
5. Kad je Isus došao u Kafarnaum, prišao mu je neki časnik i zamolio ga za pomoć.
6. Rekao mu je: »Gospodine, moj sluga leži kod kuće nepokretan i u velikim bolovima.«
7. A Isus mu je odgovorio: »Doći ću i izliječiti ga.«
8. Časnik mu je rekao: »Gospodine, ja ne zaslužujem da ti dođeš u moju kuću, nego samo zapovjedi i moj će sluga ozdraviti.
9. Jer, i ja, koji sam podređen drugima, imam vojnike pod svojim zapovjedništvom pa kad kažem jednomu: ‘Idi!’, on ode, ili drugomu: ‘Dođi!’ i on dođe. Svom slugi kažem: ‘Učini to!’ i on me posluša.«
10. Kad je to čuo, Isus se zadivio pa je rekao onima koji su ga pratili: »Zaista, kažem vam, nisam našao toliku vjeru ni u koga u Izraelu.
11. I još vam kažem da će mnogi doći s istoka i zapada i sjest će za stol s Abrahamom, Izakom i Jakovom u Kraljevstvu nebeskom.
12. A oni, koji trebaju pripadati Kraljevstvu, bit će izbačeni u tamu, gdje je plač i škrgut zuba.«
13. Zatim je Isus rekao časniku: »Idi, i neka ti bude kako si vjerovao!« A njegov je sluga ozdravio istoga trena.
14. Kad je Isus ušao u Petrovu kuću, ugledao je njegovu punicu kako leži u groznici.
15. Dotaknuo joj je ruku i groznica ju je odmah pustila, a ona je ustala i počela ga posluživati.
16. Kad je pala večer, Isusu su doveli mnoge opsjednute zlim duhovima, a on je riječju istjerao duhove i izliječio sve bolesne.
17. Tako se ispunilo što je Bog rekao po proroku Izaiji: »On je uzeo naše slabosti i odnio naše bolesti.«