A A A A A

Postanka 1:1-31
1. U početku je Bog stvorio nebo i zemlju.
2. Zemlja je bila bezoblična i kaotična. Prekrivale su je duboke vode, a nad njima se prostirala tama. Božji je Duh lebdio nad vodama.
3. Tada je Bog rekao: »Neka bude svjetlost.« I nastala je svjetlost.
4. Bog je vidio da je svjetlost dobra i razdvojio je svjetlost od tame.
5. Svjetlost je nazvao »dan«, a tamu »noć«. Došla je večer, a zatim jutro. Bio je to prvi dan.
6. Tada je Bog rekao: »Neka bude svod, da razdvaja vode koje su gore od voda koje su dolje.«
7. Time je Bog napravio svod kojim je razdvojio vode pod svodom od voda nad svodom. I bilo je tako.
8. Bog je svod nazvao »nebo«. Došla je večer, a zatim jutro. Bio je to drugi dan.
9. Tada je Bog rekao: »Neka se vode pod nebom saberu na jedno mjesto i neka se pojavi kopno.« I bilo je tako.
10. Bog je kopno nazvao »zemlja«, a sabrane vode »more«. I Bog je vidio da je dobro.
11. Tada je Bog rekao: »Neka zemlja rodi bilje: svakovrsne biljke što daju sjeme i svakovrsne voćke što daju plodove sa sjemenom.« I bilo je tako.
12. Zemlja je pustila svakovrsne biljke što donose sjeme i svakovrsno drveće koje donosi plod sa sjemenom. I Bog je vidio da je dobro.
13. Došla je večer, a zatim jutro. Bio je to treći dan.
14. Tada je Bog rekao: »Neka budu svjetlila na nebeskom svodu, da razdvajaju dan od noći i da označavaju doba, dane i godine.
15. I neka svjetlila na nebeskom svodu osvjetljavaju zemlju.« I bilo je tako.
16. Bog je napravio dva velika svjetlila: veće da vlada danju i manje da vlada noću. Načinio je i zvijezde.
17. Postavio je svjetlila na nebeski svod da osvjetljavaju zemlju,
18. da vladaju danju i noću te da razdvajaju svjetlost od tame. I Bog je vidio da je dobro.
19. Došla je večer, a zatim jutro. Bio je to četvrti dan.
20. Tada je Bog rekao: »Neka se vode napune mnoštvom živih bića i neka ptice polete nebeskim svodom iznad zemlje.«
21. Tako je Bog stvorio velike morske životinje i sva živa bića koja se kreću u vodi. Stvorio ih je prema njihovim vrstama, da ispunjavaju mora. Stvorio je i sve ptice prema njihovim vrstama. I Bog je vidio da je dobro.
22. Bog ih je blagoslovio riječima: »Parite se i razmnožavajte. Ispunite morske vode. I neka se ptice razmnože na zemlji.«
23. Došla je večer, a zatim jutro. Bio je to peti dan.
24. Tada je Bog rekao: »Neka zemlja proizvede svakovrsna živa bića: pitome i divlje životinje svake vrste, velike i male životinje svake vrste.« I bilo je tako.
25. Bog je načinio svakovrsne životinje — pitome i divlje, velike i male. I Bog je vidio da je dobro.
26. Tada je Bog rekao: »Načinimo čovjeka kao sliku onoga što jesmo, da bude poput nas. Dat ćemo mu vlast nad ribama i pticama, nad svim životinjama i nad svom zemljom.«
27. I Bog stvori čovjeka kao sliku sebe. Na Božju sliku stvori ga. Muško i žensko stvori ih.
28. Bog ih je blagoslovio riječima: »Imajte puno djece da bude sve više ljudi. Ispunite zemlju ljudima i gospodarite njome. Vladajte ribama u moru, pticama na nebu i svakim živim stvorom što se kreće po zemlji.«
29. Zatim je Bog rekao: »Evo, dajem vam na cijeloj zemlji svaku biljku što nosi sjeme i svako stablo što nosi plod sa sjemenom — neka vam budu hrana.
30. A svim životinjama na zemlji, svim pticama u zraku i svemu što gmiže po zemlji — svemu što živi i diše — dajem sve zeleno bilje za hranu.« I bilo je tako.
31. Bog je pogledao sve što je stvorio i vidio da je veoma dobro. Došla je večer, a zatim jutro. Bio je to šesti dan.

Postanka 2:1-25
1. Tako su dovršeni nebo i zemlja i sve na njima.
2. Do sedmog je dana Bog završio svoj rad pa je tog dana mirovao.
3. Zato je Bog blagoslovio sedmi dan i odredio ga posebnim i svetim jer je sedmog dana počinuo od svih svojih djela stvaranja.
4. To je postanak neba i zemlje. Tako su stvoreni. Kad je BOG stvorio zemlju i nebo,
5. po zemlji još nisu niknule ni divlje, a ni poljske biljke. BOG još nije pustio kišu na zemlju i nije bilo čovjeka da je obrađuje.
6. No voda bi izvirala iz tla i natapala svu površinu.
7. BOG je oblikovao čovjeka od zemlje iz tla . U nosnice mu je udahnuo dah života i on je postao živo biće.
8. Zatim je BOG zasadio vrt u Edenu, na istoku. Ondje je smjestio čovjeka kojeg je oblikovao.
9. BOG je učinio da iz zemlje izraste svakovrsno drveće, lijepog izgleda i ukusnih plodova. A nasred vrta bilo je stablo čiji plodovi ljudima daju život, i stablo čiji plodovi ljudima daju sposobnost raspoznavanja dobra i zla.
10. Iz Edena je tekla rijeka i navodnjavala vrt, a odande se razdvajala na četiri rijeke.
11. Prva se zove Pišon i teče po čitavoj zemlji Havili. U toj zemlji ima zlata
12. i to zlato je čisto. A ima i mirisnih smola i kamena oniksa.
13. Druga rijeka zove se Gihon i teče po čitavoj zemlji Kuš .
14. Treća rijeka zove se Tigris i teče istočno od Asirije. Četvrta je rijeka Eufrat.
15. BOG je uzeo čovjeka i stavio ga u Edenski vrt, da ga obrađuje i održava.
16. BOG je zapovjedio čovjeku: »Slobodno jedi sa svakog stabla u vrtu,
17. ali nemoj jesti plodove sa stabla spoznaje dobra i zla! Ako ih pojedeš, sigurno ćeš umrijeti.«
18. Zatim je BOG rekao: »Čovjeku nije dobro da bude sâm. Načinit ću mu prikladnu družicu.«
19. Tada je BOG od zemlje oblikovao sve životinje i ptice pa ih doveo pred čovjeka, da vidi kako će ih nazvati. I kako god je čovjek nazvao neko živo biće — tako mu je bilo ime.
20. Čovjek je dao ime svakoj vrsti pitomih životinja, ptica i divljih životinja. No čovjeku se nije našla prikladna družica.
21. Zato je BOG učinio da čovjek padne u dubok san. Zatim mu je, dok je spavao, izvadio jedno rebro i to mjesto zatvorio mesom.
22. Od rebra, što mu ga je uzeo, BOG je načinio ženu i doveo je pred čovjeka.
23. Čovjek je rekao: »Evo, napokon, kosti od mojih kostiju i tijelo od mog tijela. Neka se zove žena, jer iz muškarca je uzeta.«
24. Zato čovjek ostavlja oca i majku, i združuje se sa svojom ženom te oni postaju jedno.
25. A oboje su bili goli, i čovjek i njegova žena, i nije ih bilo sram.

Psalmi 1:1-6
1. Sretna je osoba koja ne sluša savjete zlih, ne povodi se za primjerom grešnika , i ne druži se s izrugivačima.
2. Ona uživa u BOŽJIM poukama, danju i noću o njima razmišlja.
3. Raste kao drvo uz vodu, koje na vrijeme plod donosi i ne gubi lišće nikada. Sve što čini, njoj uspijeva.
4. No, loši ljudi nisu takvi. Oni su kao pljeva, vjetrom raspršena.
5. Sud će ih proglasiti krivima, grešnima među pravednima.
6. BOG svoje vodi dobrim putem, a svi drugi idu putem propasti.

Izreka 1:1-7
1. Ovo su mudre izreke Salomona, Davidovog sina i kralja Izraela.
2. Izreke služe da osoba primi mudrost i pouku, da razumije duboke misli,
3. da nauči ispravno se ponašati, da bude dobra, pravedna i poštena.
4. One daju oštroumnost neiskusnima, znanje i promišljenost mladima.
5. Neka mudri slušaju i još više nauče i neka razumni budu vođeni
6. da bi razumjeli mudre izreke i usporedbe, riječi mudrih ljudi i njihove zagonetke.
7. Rast u znanju počinje strahopoštovanjem prema BOGU, a glupani preziru mudrost i odgoj.

Mateju 1:1-25
1. Ovo je obiteljsko stablo Isusa Krista. On potječe iz Davidove obitelji, a David potječe iz Abrahamove obitelji.
2. Abraham je bio Izakov otac. Izak je bio Jakovljev otac. Jakov je bio otac Jude i njegove braće.
3. Juda je bio otac Faresa i Zare, a njihova je majka bila Tamara. Fares je bio Esromov otac. Esrom je bio Aramov otac.
4. Aram je bio Aminadabov otac. Aminadab je bio Naasonov otac. Naason je bio Salmonov otac.
5. Salmon je bio Boazov otac. Boazova je majka bila Rahaba. Boaz je bio Obedov otac, a Obedova je majka bila Ruta. Obed je bio Jišajev otac.
6. Jišaj je bio otac kralja Davida. David je bio Salomonov otac, a Salomonova je majka bila Urijina žena.
7. Salomon je bio Roboamov otac. Roboam je bio Abijin otac. Abija je bio Asin otac.
8. Asa je bio Jozafatov otac. Jozafat je bio Joramov otac. Joram je bio Ozijin otac.
9. Ozija je bio Joatamov otac. Joatam je bio Ahazov otac. Ahaz je bio Ezekijin otac.
10. Ezekija je bio Manasijin otac. Manasija je bio Amonov otac. Amon je bio Jozijin otac.
11. Jozija je bio otac Jehonije i njegove braće. Bilo je to u vrijeme kad je izraelski narod bio odveden u Babilon.
12. Nakon progonstva u Babilonu: Jehonija je bio Salatielov otac. Salatiel je bio Zerubabelov otac.
13. Zerubabel je bio Abijudov otac. Abijud je bio Elijakimov otac. Elijakim je bio Azorov otac.
14. Azor je bio Sadokov otac. Sadok je bio Ahimov otac. Ahim je bio Elijudov otac.
15. Elijud je bio Eleazarov otac. Eleazar je bio Matanov otac. Matan je bio Jakovljev otac.
16. Jakov je bio otac Josipa, muža Marije, koja je rodila Isusa koji se zove Krist.
17. Dakle, bilo je ukupno četrnaest naraštaja od Abrahama do Davida. I četrnaest naraštaja od Davida do progonstva u Babilon. I četrnaest naraštaja od progonstva u Babilon do Krista.
18. Rođenje Isusa Krista dogodilo se ovako: njegova je majka Marija bila zaručena s Josipom, ali prije nego što su se vjenčali, otkrilo se da je Marija zatrudnjela po Svetom Duhu.
19. Njezin je muž Josip bio dobar čovjek i nije ju želio izložiti javnoj sramoti pa je odlučio tajno raskinuti zaruke.
20. No dok je o tome razmišljao, u snu mu se pojavio Gospodinov anđeo i rekao mu: »Josipe, Davidov sine , ne boj se uzeti Mariju za ženu jer ono što je u njoj, začeto je po Svetom Duhu.
21. Ona će roditi sina, a ti ga nazovi Isus , jer će spasiti svoj narod od njegovih grijeha.«
22. Sve se to dogodilo da bi se ispunilo što je Gospodin rekao po proroku:
23. »Evo, djevica će zatrudnjeti i roditi sina. Dat će mu ime Emanuel, što znači ‘Bog je s nama’.«
24. Kad se Josip probudio, učinio je kako mu je zapovjedio Gospodinov anđeo. Uzeo je Mariju i odveo je svojoj kući da mu bude žena.
25. Ali nije živio s njom, kao što bi muž živio sa ženom, dok nije rodila sina kojemu je dao ime Isus.